Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MJ-ONL

Menadżer jakości- szkolenie online

Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

Symbol szkolenia

MJ-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 55%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

I dzień:

Moduł A (QUALITY) – Rozwój Jakości – Aspekty techniczne i branżowe.

1.  Istota i ewolucja jakości - na jakim etapie jest moja organizacja.
2.  Zarządzanie jakością – od kontroli jakości do TQM.
3.  Wpływ 14 zasad Zarządzania Deminga na zasady zarządzania jakością mojej organizacji.
4.  System zarządzania jakością - podejście procesowe i podejście oparte na ryzyku.
5.  Planowanie jakości z uwzględnieniem kosztów jakości.
6.  Istota problemu i cele rozwiązywania problemów - metodologie  i  narzędzia.
 
Moduł B (BUSINESS) – Funkcjonowanie przedsiębiorstwa – wpływ na biznes.

7.  Kształtowanie jakości w strategii organizacji.  
 • Różnica pomiędzy wizją a misją – poziomy strategii na przykładach. 
 • Umiejscowienie jakości w celach strategicznych organizacji.
 • Polityka jakości – istota, różnice w podejściu oraz wynikające z niej cele strategiczne i operacyjne.
8.  Cele biznesu w praktyce.
 • Praktyczne definiowanie celów biznesowych w kontekście zarządzania jakością oraz własnej ścieżki rozwoju.
9.  Otoczenie organizacji.
 • Jak współpracować z różnymi typami klientów uwzględniając wzajemne relacje, poziom satysfakcji, zarządzanie reklamacjami.     
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw od rozwoju do zakończenia współpracy z dostawcą.
 
II dzień: 

Moduł C (MANAGEMENT) – Zarządzanie. 

1.  Zarządzanie (Management).
 • Skuteczne zarządzanie zespołem z elementami wywierania wpływu i przekonywania do projakościowego podejścia. 
 • Proces rozwoju umiejętności, zasady rozwoju pracowników i ich dobór do odpowiednich zadań.
2.  Proces zmian (Change management).
 • Jak przygotować się na niebezpieczeństwa i wykorzystać możliwości w procesie zmian: działu, procesu, sposobu postępowania, odpowiedzialności.
 • Efektywna komunikacja w projekcie, dziale, organizacji.
3.  Rola kierownika w organizacji (Leadership).
 • Kim jest dobry kierownik, w jaki sposób zarządza i motywuje zespół.
 
Ćwiczenia:
 • Określenie wpływów obszarów Jakości, produkcji i Lean Management. 
 • Zdefiniowanie procesów w dziale jakości. 
 • Opracowanie modelu żółwia dla wybranego procesu w dziale jakości.
 • Wykonanie Analizy SWOT dla sytuacji działu jakości w chwili obecnej.
 • Opracowanie strategii firmy w obszarze rozwoju, personalnym, konkurencji i jakości. 
 • Opracowanie celów dla firmy, SBU, Działu, celów własnych  - zawodowych i personalnych.
 • Opracowanie wskaźników oceny satysfakcji klienta.
 • Kaskadowanie celów funkcjonalnych w ramach procesów działu jakości.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·         Jak transferować strategię i cele organizacji na pracowników i procesu w dziale jakości.

·         Wykorzystywać metodę SWOT do oceny ryzyka procesów.

·         Wykorzystywać model żółwia do opisu procesu.

·         Jak wykorzystywać metody SMART, GROW, Strategiczna karta wyników – Balanced Scorecard.

Uczestnik dowie się:

·         Jakie są naczelne zasady zarządzania jakością wykorzystywane w większości dzisiejszych koncepcji z wiązanych
z problematyką jakości.

·         Na czym polegają koncepcje takie jak: TQM, Six Sigma i Lean Manufacturing.

·         Jak kształtować dobre relacje z klientem i dostawcą oraz dlaczego są one tak istotne.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

1.Wzrost efektywności i skuteczności menedżerów jakości.
2.Znajomość narzędzi kształtowania jakości w sferze strategicznej.
3.Znajomość narzędzi kształtowania jakości w różnych obszarach zarządzania.

Adresaci

 • menedżerowie jakości
 • kierownictwo wszystkich szczebli zarządzania (ze szczególnym naciskiem na kierownictwo szczebla średniego i bezpośredni dozór) przedsiębiorstw zainteresowanych rozwijaniem jakości.

Opinie użytkowników

Duża ilość informacji i rozpiętość materiału.Temat został wyczerpany.Szkolenie spełniło moje oczekiwania.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania