Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MJ-ONL
Online

Menadżer jakości- szkolenie online

Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

Symbol szkolenia

MJ-ONL

Terminy i miejsce

07 - 08 marca 2023
do rozpoczęcia pozostało 25 dni 18 godzin
Lokalizacja: Online
13 - 14 czerwca 2023
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 3 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 55%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

I dzień:

Moduł A (QUALITY) – Rozwój Jakości – Aspekty techniczne i branżowe.

1.  Istota i ewolucja jakości - na jakim etapie jest moja organizacja.
2.  Zarządzanie jakością – od kontroli jakości do TQM.
3.  Wpływ 14 zasad Zarządzania Deminga na zasady zarządzania jakością mojej organizacji.
4.  System zarządzania jakością - podejście procesowe i podejście oparte na ryzyku.
5.  Planowanie jakości z uwzględnieniem kosztów jakości.
6.  Istota problemu i cele rozwiązywania problemów - metodologie  i  narzędzia.
 
Moduł B (BUSINESS) – Funkcjonowanie przedsiębiorstwa – wpływ na biznes.

7.  Kształtowanie jakości w strategii organizacji.  
 • Różnica pomiędzy wizją a misją – poziomy strategii na przykładach. 
 • Umiejscowienie jakości w celach strategicznych organizacji.
 • Polityka jakości – istota, różnice w podejściu oraz wynikające z niej cele strategiczne i operacyjne.
8.  Cele biznesu w praktyce.
 • Praktyczne definiowanie celów biznesowych w kontekście zarządzania jakością oraz własnej ścieżki rozwoju.
9.  Otoczenie organizacji.
 • Jak współpracować z różnymi typami klientów uwzględniając wzajemne relacje, poziom satysfakcji, zarządzanie reklamacjami.     
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw od rozwoju do zakończenia współpracy z dostawcą.
 
II dzień: 

Moduł C (MANAGEMENT) – Zarządzanie. 

1.  Zarządzanie (Management).
 • Skuteczne zarządzanie zespołem z elementami wywierania wpływu i przekonywania do projakościowego podejścia. 
 • Proces rozwoju umiejętności, zasady rozwoju pracowników i ich dobór do odpowiednich zadań.
2.  Proces zmian (Change management).
 • Jak przygotować się na niebezpieczeństwa i wykorzystać możliwości w procesie zmian: działu, procesu, sposobu postępowania, odpowiedzialności.
 • Efektywna komunikacja w projekcie, dziale, organizacji.
3.  Rola kierownika w organizacji (Leadership).
 • Kim jest dobry kierownik, w jaki sposób zarządza i motywuje zespół.
 
Ćwiczenia:
 • Określenie wpływów obszarów Jakości, produkcji i Lean Management. 
 • Zdefiniowanie procesów w dziale jakości. 
 • Opracowanie modelu żółwia dla wybranego procesu w dziale jakości.
 • Wykonanie Analizy SWOT dla sytuacji działu jakości w chwili obecnej.
 • Opracowanie strategii firmy w obszarze rozwoju, personalnym, konkurencji i jakości. 
 • Opracowanie celów dla firmy, SBU, Działu, celów własnych  - zawodowych i personalnych.
 • Opracowanie wskaźników oceny satysfakcji klienta.
 • Kaskadowanie celów funkcjonalnych w ramach procesów działu jakości.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·         Jak transferować strategię i cele organizacji na pracowników i procesu w dziale jakości.

·         Wykorzystywać metodę SWOT do oceny ryzyka procesów.

·         Wykorzystywać model żółwia do opisu procesu.

·         Jak wykorzystywać metody SMART, GROW, Strategiczna karta wyników – Balanced Scorecard.

Uczestnik dowie się:

·         Jakie są naczelne zasady zarządzania jakością wykorzystywane w większości dzisiejszych koncepcji z wiązanych
z problematyką jakości.

·         Na czym polegają koncepcje takie jak: TQM, Six Sigma i Lean Manufacturing.

·         Jak kształtować dobre relacje z klientem i dostawcą oraz dlaczego są one tak istotne.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

1.Wzrost efektywności i skuteczności menedżerów jakości.
2.Znajomość narzędzi kształtowania jakości w sferze strategicznej.
3.Znajomość narzędzi kształtowania jakości w różnych obszarach zarządzania.

Adresaci

 • menedżerowie jakości
 • kierownictwo wszystkich szczebli zarządzania (ze szczególnym naciskiem na kierownictwo szczebla średniego i bezpośredni dozór) przedsiębiorstw zainteresowanych rozwijaniem jakości.

Opinie użytkowników

Duża ilość informacji i rozpiętość materiału.Temat został wyczerpany.Szkolenie spełniło moje oczekiwania.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

2750.00 zł netto
3382.50 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania