Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
RT-PW

Rysunek techniczny - poziom podstawowy

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

 • Wzrost wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie czytania i rozumienia rysunków technicznych, powodujący zminimalizowanie problemów produkcyjnych, poprzez wzrost świadomości o istniejących źródłach trudności i zagrożeń.
 • Nabycie kompetencji przez Uczestników do łatwiejszej i bardziej rzeczowej komunikacja z klientem / dostawcą oraz szacowania różnego rodzaju ryzyk na podstawie wymagań rysunkowych klienta oraz rozwiązywaniu konfliktów i problemów.

Symbol szkolenia

RT-PW

Terminy i miejsce

29 lipca 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 10 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
16 października 2024
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 28 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Wprowadzenie.
2.  Źródła informacji dotyczące tematyki szkolenia.
3.  Rysunek techniczny podstawą do tworzenia specyfikacji wytwarzania i kontroli.
4.  Przyczyny trudności w rozumieniu rysunków technicznych.
5.  Rysunek techniczny jako opis wymagań Klienta.
6. Rodzaje rysunków; rysunek złożeniowy i wykonawczy.
7.  Jakie rodzaje wymagań zawiera rysunek techniczny.
8.  Klasy dokładności w budowie maszyn i urządzeń i ich powiązanie z rysunkiem.
9.  Rysunek konwencjonalny a model 3D.
10.  Wymiarowanie poszczególnych elementów na rysunku.
11.  Rodzaje wymiarów na rysunku technicznym i ich powiązanie z innymi tolerancjami.
12.  Odwzorowanie postaci geometrycznej przedmiotu w formie rzutów.
13.  Konsekwencje integralności norm przywołanych na rysunku.
14.  Rysunek a model 3D.
15.  Zasady analizy rysunków technicznych oraz najczęściej popełniane w analizie błędy.
16.  Znaczenie poprawnej komunikacji i rola pracy zespołowej w analizie rysunków.
17.  Rodzaje linii i ich znaczenie.
18.  Rzutowanie europejskie i amerykańskie i ich oznaczanie na rysunkach.
19.  Przekroje i widoki.
20.  Odmiany baz i ich zaznaczanie na rysunkach.
21.  Rodzaje tolerancji.
22.  Tolerancje geometryczne - podstawy.
23.  Znaczenie poprawnej komunikacji zespołów analizujących rysunki.
24.  Rysunek techniczny w kontakcie Dostawca - Klient.
25.  Reklamacje i negocjacje z rysunkiem technicznym.
26.  Rysunek a koszty wyrobu.
27.  Podsumowanie.
 
Ćwiczenia i przykłady:
 • Dyskusja na temat trudności w odczytaniu postaci i wymagań podanych na rysuku technicznym.
 • Tworzenie zapisu rysunkowego prostego przedmiotu.
 • Ustalanie właściwej kolejności analizy dla rysunku technicznego (ćwiczenie w grupach).
 • Przykład analizy zapisów.
 • Ćwiczenie z wymiarowania dostarczonej części maszynowej.
 • Ćwiczenia w zakresie interpretacji zapisów na różnych rysunkach technicznych.
 • Reklamacje i negocjacje z użyciem rysunku technicznego. 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowie się:
 • Jakie są podstawy odwzorowania cech wyrobu na rysunkach technicznych. 
 • Jakie znaczenie w jego pracy odgrywa rysunek techniczny wyrobu.
 • Jak skutecznie pracować z rysunkiem technicznym.
 • Jakie są podstawowe zasady analizy rysunków 2D.

Uczestnik nauczy się:

 • Tworzyć typowe odwzorowania prostych obiektów.
 • Jak prawidłowo powinny być zapisane wymiary na rysunku technicznym.
 • Opisywać wymagania inne niż wymiarowe.
 • Analizować rysunki w optymalnej kolejności.
 • Jak odczytywać oznaczenia podane na rysunku technicznym.
 • Pracować rysunkiem zespołowo.
 • Szukać samodzielnie odpowiedzi na pytania dotyczące zapisów rysunkowych wyrobów.
 • Negocjować z użyciem rysunku technicznego.
 • Analizować reklamacje związane z niewłaściwą interpretacją zapisów na rysunku technicznym lub błędnymi oznaczeniami.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Wzrost umiejętności załogi powodujący zminimalizowanie problemów produkcyjnych. Lepsza jakość produkcji poprzez wzrost świadomości o istniejących źródłach trudności i zagrożeń.Lepsza zastępowalność pracowników.Ogólny wzrost kultury technicznej i poprawa konkurencyjności w stosunku do innych firm. Zwiększenie kompetencji powodujące dążenie do pogłębienia wiedzy. Umiejętność korzystania z pomocy innych (trafiania do właściwej osoby / źródła informacji). Łatwiejsza i bardziej rzeczowa komunikacja z klientem / dostawcą. Umiejętność szacowania różnego rodzaju ryzyk na podstawie wymagań rysunkowych klienta. Możliwość stosowania rysunku technicznego w rozwiązywaniu konfliktów i problemów. Przewaga w negocjacjach warunków kontraktów.

Adresaci

 • wszyscy, którzy nie pracują na codzień z rysunkiem technicznym, a mają do czynienia z wyrobami posiadającymi dokumentację w postaci rysunków technicznych,
 • pracownicy produkcyjni potrzebujący wiedzy o wykonywanym detalu,
 • pracownicy działów zakupów, działów handlowych, marketingu, obsługi klienta, serwisów itp.,
 • wszyscy pracownicy spoza branży potrzebujący podstawowej wiedzy o rysunku technicznym.

Zastosowanie

Wg opinii wielu osób z firm produkcyjnych niemały odsetek pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji nie posiada w stopniu wystarczającym wiedzy na temat zapisów na rysunkach technicznych i nie potrafi ich ściśle interpretować, a przecież ma to niebagatelne znaczenie dla dobrej jakościowo produkcji i ciągłego doskonalenia zgodnie z dokumentami ISO 9001. Ponadto znacząca część osób nadzorujących wdrażanie nowych projektów w przemyśle, korzystająca z poddostawców do produkcji (montażu) czy też kontaktujących się z klientem w sprawach negocjacji kontraktów, itp. nie ma wykształcenia technicznego, a przecież wszelkie wymagania dot. wyrobów przemysłowych podane są w dokumentacji technicznej (rysunek techniczny wyrobu). Jak więc radzić sobie z tym problemem? Z pewnością rozwiązaniem byłoby nauczenie się podstaw odczytywania zapisów rysunkowych, które determinują szereg decyzji co do sposobu produkcji i jej nadzorowania, poza tym co ważne w pracy specjalistów ds. zakupów, marketingu, kontaktu z klientem, itp. ,to ich działalność i decyzyjność nie byłoby bez tej znajomości ani łatwa, ani w pełni możliwa. Trudno bowiem znać się na wszystkim. Rozwiązaniem kompromisowym dla takiej grupy wydaje się opanowanie podstaw z dziedziny rysunku technicznego.

Opinie użytkowników

02.03.2020 r. "Mała grupa umożliwia dobrą komunikację z trenerem."
06.11.2019 r. "Bardzo wartościowe szkolenie."
03-04.07.2019 r. "Sposób prowadzenia dostosowany do poziomu zaawansowania całej grupy."
06.03.2019 r. "Fachowe podejście do tematu, pełna komunikacja."
06.03.2019 r. "Miła atmosfera, wiedza wykładowcy, wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania."
19.09.2018 r. "Trener z dużym doświadczeniem."
19.09.2018 r. "Fachowość i zaangażowanie trenera."
18.10.2017 r. "Wysoki poziom intelektualny wykładowcy."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

1750.00 zł netto
2152.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania