Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
GDT-M-P

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w branży motoryzacyjnej - poziom podstawowy

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

 • Zapoznanie się z normami, symbolami oraz modyfikatorami tolerancji, w szczególności tolerancji geometrycznych.
 • Poznanie interpretacji zapisów rysunkowych, w szczególności zapisów specyficznych dla branży motoryzacyjnej.
 • Poznanie zasad bazowania i jego wpływu wyniki pomiarowe. 
 • Analiza przypadków przemysłu motoryzacyjnego, poznanie przykładowych problemów i błędów rysunkowych.
 • Zapoznanie się z opisem funkcjonalności / montowalności detali za pomocą tolerancji geometrycznych.

Symbol szkolenia

GDT-M-P

Terminy i miejsce

10 - 11 lipca 2023
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 7 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
17 - 18 sierpnia 2023
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 7 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
09 - 10 października 2023
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 29 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
09 - 10 listopada 2023
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 29 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
11 - 12 grudnia 2023
do rozpoczęcia pozostało 6 miesięcy 1 dzień
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Przegląd norm.
2.  Warstwy i rola rysunku 2D.
3.  Rodzaje tolerancji i ich klasyfikacja.
4.  Symbole tolerancji geometrycznych.
5.  Jakość procesu technologicznego a odchyłki kształtu.
6.  Dlaczego nie sam model 3D – kilka błędów z życia.
7.  Zasady orzekania o zgodności/niezgodności wyrobów.
8.  Domyślna interpretacja wymiaru.
9.  Zasada niezależności.
10.  Zasada powłoki.
11.  Modyfikatory tolerancji geometrycznych (M, L, F, P, A, UZ, CZ).
12.  Zasada maksimum materiału.
13.  Zasada minimum materiału.
14.  Składowe tolerancji geometrycznych.
15.  Ramka tolerancji geometrycznych.
16.  Bazowanie - oznaczenia i zastosowanie.
17.  Zasady doboru bazowania i kilka błędów z życia.
18.  Tolerancje ogólne wg norm ISO.
19.  Opis funkcjonalności wyrobów z zastosowaniem tolerancji geometrycznych.
20.  Bazowanie „Best Fit” w ocenie funkcjonalności wyrobów.
21.  Różnice ISO – AMSE.
22.  Odchyłki kształtu, kierunku, położenia i bicia – ćwiczenia.
23.  Dobór narzędzi i strategii pomiarowych do zapisów tolerancji geometrycznych.
24.  Wirtualna granica maksimum materiału.
25.  Mini-wstęp do projektowania sprawdzianów funkcjonalnych.
26.  Podsumowanie.
 
Ćwiczenia:
 • Zasada powłoki i zasada niezależności - orzekanie o zgodności/niezgodności wyrobów oraz dobór narzędzi i metod pomiarowych dla wybranych przykładów. 
 • "Profil" - wizualizacja pola tolerancji oraz analiza odchyłek i metody ich raportowania. 
 • Zasada maksimum materiału - analiza wybranych przykładów.
 • Bicie - typowanie rodzaju odchyłki. 
 • Odchyłki geometryczne - wizualizacja wielkości odchyłek geometrycznych wyrobów. 
 • Odchyłki geometryczne - określanie rodzaju odchyłek geometrycznych wyrobów. 
 • Składowe tolerancji geometrycznych - analiza składowych na przykładzie odchyłki pozycji i odchyłki bicia promieniowego. 
 • Bazowanie - analiza wpływu kolejności bazowania dla przykładowego wyrobu z branży motoryzacyjnej. 
 • Bazowanie - analiza błędów bazowania dla wybranego przykładu z branży motoryzacyjnej. 
 • Dobór przyrządów i strategii pomiarowych na przykładzie rysunku wyrobu z branży motoryzacyjnej (ćwiczenie w grupach). 
 • Wykonanie rysunku technicznego dla prostego przyrządu pomocniczego, nadanie baz oraz wybór rodzaju i wielkości tolerancji geometrycznych (ćwiczenie w grupach). 
 • Obliczanie prostego sprawdzianu funkcjonalnego do kontroli wybranej tolerancji geometrycznej (ćwiczenie w grupach). 
 • Analiza przykładowych konstrukcji oraz rysunków technicznych z branży motoryzacyjnej.

 

Zalecenia dla uczestników:

Posiadanie podstawowych wiadomości z rysunku technicznego maszynowego - RT-PW

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowie się:
 • Jakie normy dotyczą wymiarowania i tolerowania geometrycznego. 
 • Co to są tolerancje geometryczne i jak je oznaczamy. 
 • Jaką rolę odgrywają bazy i układy baz. 
 • Jakie są zasady prawidłowego doboru bazowania na etapie konstrukcji oraz weryfikacji.  
Uczestnik nauczy się:
 • Stosować symbole tolerancji geometrycznych w praktyce. 
 • Interpretować zapisy dotyczące funkcjonalności wyrobów. 
 • Dobierać właściwe do zapisów rysunkowych metody pomiarowe. 
 • Samodzielnego poszukiwania rozwiązań. 
 • Pracy grupowej w zakresie analizy dokumentacji technicznej.
Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:
 • Umiejętność samodzielnej pracy z rysunkiem technicznym w branży motoryzacyjnej.

Adresaci

 • inżynierowie jakości,
 • inżynierowie procesu,
 • pracownicy laboratorium pomiarowego,
 • konstruktorzy,
 • technolodzy,
 • liderzy projektów,
 • audytorzy produktu, 
 • inżynierowie rozwoju dostawców,
 • pracownicy kontroli dostaw,
 • kierownictwo jakości, inżynierii, konstrukcji.

Opinie użytkowników

"Bardzo duża wiedza trenera. Świetna komunikacja."
"Bardzo duża wiedza trenera o zakresie wymiarowania, fachowość."
"Duża wiedza praktyczna trenera."
"Komunikatywność, rzetelność, bardzo duża wiedza odnośnie tematów związanych ze szkoleniem."
"Dużo przykładów. Elastyczność trenera na potrzeby uczestników."
"Bardzo rzetelne i fachowe podejście trenera."
"Duża wiedza praktyczna i teoretyczna trenera, zaangażowanie."
"Ciekawie przygotowane przykłady w formie multimedialnej."
"Duże doświadczenie prowadzącego."
"Dużo zadań praktycznych, miła atmosfera."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2350.00 zł netto
2890.50 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Senior Training Sales Specialist

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Training Realization Senior Specialist

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Chief Operating Officer

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Training Department Manager

Dokumenty do pobrania