Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
6S-GB-U

Six Sigma - Green Belt w usługach

Six Sigma

Cele szkolenia

* Nabycie kompetencji i wiedzy przez Uczestników szkolenia w zakresie metodyki DMAIC oraz technik Six Sigma i Lean na poziomie Green Belt umożliwiających poprawę procesów usługowych,

* Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział.

* Realizacja projektu pilotażowego i otrzymanie certyfikatu Green Belt.      

Symbol szkolenia

6S-GB-U

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania:

Program i ćwiczenia

?ZJAZDI

Dzień I
1. Wprowadzenie
• Filozofia zarządzania jakością - geneza Six Sigma i Lean Six Sigma: przykłady firm usługowych, które uruchomiły program Six Sigma, korzyści z realizacji programu Six Sigma
• Terminologia Lean Six Sigma

2. Metodyka DMAIC
• Charakterystyka metodyki DMAIC (Define Measure Analysis Improve Control)
• Przebieg projektu
• Role, zadania i wymagane kwalifikacje uczestników programu Six Sigma (Six Sigma Champions,  Master Black Belts Black Belts, Green Belts).
• Certyfikacja Green Belt

3. Faza Define:
• Zmienność procesu - przebieg procesu w czasie, Time Series Plot
• Mapowanie procesu, Koncepcja SIPOC Map + Value Streem Map VSM
• Klient wewnętrzny, zewnętrzny, sponsor, analiza stakeholders
• Klient w Six Sigma
• Model Kano -VOC - CTQ - QFD : definiowanie parametrów CTQ (Critical To Quality), przejście z CTQ na wewnętrzne Y,  metoda QFD (Quality Function Deployment)
• Y produktu i Y procesu
• Pareto- podstawowe mierniki projektów Six Sigma (przykłady dla działalności bankowej)
• Project Charter: sformułowanie problemu i celu projektu, podstawowe cele projektów Six Sigma (przykłady dla działalności usługowej), zakres projektu

Dzień II
4. Realizacja projektu pilotażowego
• Identyfikacja potencjalnych projektów doskonalenia - przykłady projektów Six Sigma w działalności usługowej
• Wstępny wybór projektów pilotażowych przez uczestników.
5. Faza Measure
• Zależności Y - X w procesie
• Diagram Ishikawy
• Rodzaje danych, jakość danych, sposoby zbierania danych: plan zbierania danych (Data Collection Plan), arkusz zbierania danych
6. Realizacja projektu pilotażowego
• Określenie planu zbierania danych dla projektu pilotażowego
7. Faza Measure
• Zagadnienia MSA , R&R , Kappa
• Dobór danych X
• Matryce prioryteryzcji , FMEA
• MSA - ćwiczenia
• Metoda Gage R&R
• Program statystyczny Minitab -zasady działania

Dzień III
7. Faza Measure
• Analiza systemu pomiarowego (MSA – Measurement System Analysis)
• Sposoby graficznej wizualizacji danych
• Pareto , Dot Plot , Bar Chart , Pie Chart
• Statystyka - wykorzystanie w zarządzaniu , wskaźniki opisujące procesy i ich interpretacja: istota zmienności i jej przyczyny, wykresy: histogram, Dot  Plot, Box Plot, Scatter Plot, Matrix Plot
• Rozkłady danych - rozkład normalny i jego własności: badanie normalności rozkładu -Normality Plot (Normality Test),  wskaźniki statystyczne (kurtozy, skośności), przedziały ufności
• Zmienność procesu - próbkowanie
• Szumy i sygnały procesu - sposoby rozpoznawania i interpretacji
• Zdolność procesu
• Cp, Cpk, Pp, Ppk, Zst, Zlt, Z-shift, Z-bench, wartość Sigma procesu

PRZERWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU PILOTAŻOWEGO
kontynuacją jest ZJAZD II (L6S-GB-U-II)
 
ZJAZD II
Dzień IV
8.  Faza Analyze
• Istota fazy Analyze
• Poszukiwanie korelacji danych
• Scatter Plot, Matrix Plot, korelacja
• Teoria hipotez: definiowanie i testowanie hipotez, test T, test F, proporcje, test Chi kwadrat, One-way ANOVA
• Multi Vary Charts
• Matryce korelacji
• Matrix Plot
• Regresja
• Regresja liniowa prosta  i wielokrotna
Dzień V
8. Faza Analyze
• Metoda 5 Why , drzewo jakości
• Analiza strat (MUDA)
• Analiza przyczyn i skutków usterek (FMEA)
• Podsumowanie fazy Analyze
• Istota fazy Improve
• Symulacje procesowe
• Metoda Monte Carlo
Dzień VI
9. Faza Improve
• Metody poszukiwań rozwiązań
• Planowanie wprowadzenia rozwiązań projektowych
• Przeciwdziałanie potencjalnym problemom (zarządzanie ryzykiem): Analiza ryzyka projektowanych rozwiązań,  Metoda FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)
•  Rozwiązania Error Proofing (Poka-Yoke):  Identyfikacja rozwiązań Error Proofing (Poka-Yoke)
10. Faza Control
• Istota fazy Control: ustalenie planu kontroli (Control Plan), opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania kluczowych czynników (SPC – Statistical Process Control), opracowanie planów reakcji (Out of Control Action Plans)
• Standaryzacja rozwiązań (SOP)
• SPC - Karty kontrolne
• Inne metody potwierdzania skuteczności rozwiązań
• Hipotezy , Pareto , Histogramy , Box Ploty ,Cp/Cpk
• Podsumowanie i zamknięcie projektu

Korzyści dla uczestnika

?Nabycie kompetencji i wiedzy Green Belta pozwala na efektywną realizację projektów Lean Six Sigma.  Projekty przynoszą efekty rzędu setek tysięcy złotych, czyli są niezwykle efektywne ekonomiczne. Lean Six Sigma to bardzo skuteczna metodyka. Ktoś, kto ją opanuje, staje się rzadkim, a zatem cennym specjalistą dla firm, która takich specjalistów potrzebują.

Metodyka

szkolenie z dużą ilością ćwiczeń i przykładów oraz wykorzystaniem oprogramowania Minitab.

Zastosowanie

?Szkolenie przeznaczone jest  dla takich firm, jak: banki, firmy ubezpieczeniowe, opieka zdrowotna, administracja, handel, logistyka, transport, linie lotnicze, itd., ale również typowych firm produkcyjnych w zakresie doskonalenia procesów, które mają charakter procesów usługowych, takich jak: marketing, sprzedaż, księgowość, inżynieria, IT, R&D, itd.

W procesach usługowych tkwią znacznie większe niż w produkcji możliwości poprawy:
·         jakości, szybkości i kosztów jednocześnie,
·         przepływ informacji i interakcji między ludźmi,
·         ograniczenia zakłóceń, błędów i braków informacji,
·         zmniejszenia złożoności
·         redukcji działań nie dodających wartości (Non Value Added).
Zintegrowana koncepcja Lean Six Sigma w usługach to bardzo skuteczna metodyka doskonalenia procesów biznesowych i transakcyjnych  ze szczególnym uwzględnieniem aspektów jakościowego, kosztowego  i czasowego.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania