Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-NEG

Relacje z klientem - doskonalenie umiejętności negocjacyjnych i sprzedażowych

Sprzedaż, komunikacja, negocjacje

Cele szkolenia

Na poziomie wiedzy:
 • uporządkowanie wiedzy z obszaru procesu negocjacji i jego faz z wykorzystaniem reguł wpływu społecznego,
 • poznanie efektywnych taktyk i technik negocjacyjnych z elementami asertywności,
 • poznanie zasad skutecznego radzenia sobie w trudnych sytuacjach negocjacyjnych,
 • uporządkowanie wiedzy z obszaru negocjacji ze szczególnym uwzględnieniem stylu i technik komunikacyjnych,

Na poziomie umiejętności:

 • umiejętność zarządzania procesem negocjacyjnym, w tym inicjowania działań wpływających na jego prawidłowy przebieg,
 • umiejętność wykorzystania reguł wpływu społecznego w trakcie negocjacji,
 • umiejętność wykorzystania stylów komunikacyjnych w procesie negocjacji,
 • umiejętność adekwatnego zastosowania skutecznych technik/taktyk prowadzenia negocjacji,
 • przygotowania alternatywnych scenariuszy negocjacyjnych umożliwiających zachowanie swobody działania nawet w wysoce stresujących sytuacjach negocjacyjnych,
 • zastosować w praktyce idee negocjacji jako podstawowej metody budowania długofalowej i satysfakcjonującej współpracy z dostawcami,
Na poziomie postaw:
 • uświadomienie znaczenia budowania długoterminowej strategii współpracy,
 • wzmacnianie indywidualnego stylu negocjacji w aspekcie skutecznego prowadzenia działań w procesie.

Symbol szkolenia

UO-NEG

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

I. Negocjator i jego kompetencje osobiste: 

1. Style myślenia a style komunikowania – kształtowanie kompetencji komunikacyjnych. 
2. Reguły wywierania wpływu społecznego zarówno na etapie planowania jak i prowadzenia negocjacji. 
3. Język Perswazji w procesie negocjacji.  
4. Typy zachowań rozmówców w procesie porozumiewania się, wywierania wpływu, prowadzenia negocjacji. 
5. Obrona przed manipulacją. 

II. Proces negocjacyjny: 
1. Negocjacje jako narzędzie wykonawcze. 
2. Kluczowe zagadnienia negocjacyjne. 
3. Główne schematy negocjacyjne.
4. Zarządzanie konfliktem - style reagowania. 
5. Negocjacje, mediacje, arbitraż, polemika, rozmowa – metody radzenia sobie w kryzysie. 
6. Charakterystyka sytuacji negocjacyjnych. 
7. Cele i strategie w negocjacjach. 
8. Scenariusze negocjacyjne. 
9. Techniki negocjacyjne: 
 • Techniki na otwarcie procesu. 
 • Techniki w trakcie. 
 • Techniki zamknięcia. 

III. Negocjacje w praktyce:


1.
Praktyczne wykorzystanie pozyskanych kompetencji negocjacyjnych. 
2. Symulacje. 
3. Gry negocjacyjne. 

Ćwiczenia: 
 
Zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych sesji będą realizowane metodami interaktywnymi i aktywizującymi, rozumianymi jako metody umożliwiające uczenie się w oparciu o doświadczenie i pozwalające uczestnikom na ćwiczenie swoich umiejętności. W toku prowadzonych zajęć zostaną wykorzystane następujące metody pracy: 
a) analizy przypadku i przykładu – polegające na zapoznaniu się z rzeczywistym lub umownym zdarzeniem, w wersji wstępnej, a następnie na pozyskaniu/zebraniu dodatkowych informacji o tym zagadnieniu, poddaniu całości sytuacji zostaje analizie wraz z podjęciem określonych decyzji, działań lub rozwiązań, 
b) ćwiczenia praktyczne – polegające na wykonywaniu określonego przykładowego zadania, a ich celem będzie doskonalenie umiejętności lub podnoszenie własnej sprawności, 
c) symulacje – polegające na wykonywaniu określonych rzeczywistych zadań warunkach zbliżonych do rzeczywistych, przy użyciu rzeczywistych narzędzi i materiałów, 
d) dyskusje – zarówno moderowane przez trenera odpowiedzialnego za realizację szkolenia, jak również dyskusje wielokrotne, 
e) kwestionariusze/testy – służące ustalaniu własnych postaw lub zachowań odnośnie danego zagadnienia,
f) odgrywanie ról, czyli praca z kamerą służąca analizie własnych zachowań, umożliwiająca odroczoną w czasie ocenę, wpływającą na wyższy poziom obiektywizmu oraz racjonalnej oceny bez udziału emocji,
g) analizy video, wykorzystane w trakcie etiud trenerskich, które pozwalają na fragmentaryzację zapisu, umożliwiającą szczegółową analizę zachowań, poczynionych działań oraz dokonanych wyborów.

Korzyści dla uczestnika

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą w stanie: 
 • sformułować efektywne i motywujące cele i zadania negocjacyjne;
 • dokonać właściwego wyboru stylu negocjacyjnego w zależności od typów zachowań społecznych drugiej strony; 
 • umiejętnie diagnozować interesy, potrzeby i motywację partnerów w negocjacjach; 
 • efektywnie przeprowadzić proces negocjacji wg właściwej struktury;
 • skuteczniej rozpoznawać i radzić sobie z grami i manipulacjami partnerów/klientów w procesie negocjacji; 
 • efektywniej rozróżniać, przygotowywać i prowadzić poszczególne etapy procesu negocjacji; 
 • zastosować w praktyce idee negocjacji jako podstawowej metody budowania długofalowej i satysfakcjonującej współpracy z klientem zewnętrznym i wewnętrznym.

Adresaci

Adresatami szkolenia są przedstawiciele działów:
 • sprzedaży, 
 • zakupów 
 • obsługi klienta,
 • każdy w przedsiębiorstwie zainteresowany aspektem negocjacji.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania