Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-NEG

Relacje z klientem - doskonalenie umiejętności negocjacyjnych i sprzedażowych

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

Na poziomie wiedzy:
 • uporządkowanie wiedzy z obszaru procesu negocjacji i jego faz z wykorzystaniem reguł wpływu społecznego,
 • poznanie efektywnych taktyk i technik negocjacyjnych z elementami asertywności,
 • poznanie zasad skutecznego radzenia sobie w trudnych sytuacjach negocjacyjnych,
 • uporządkowanie wiedzy z obszaru negocjacji ze szczególnym uwzględnieniem stylu i technik komunikacyjnych,

Na poziomie umiejętności:

 • umiejętność zarządzania procesem negocjacyjnym, w tym inicjowania działań wpływających na jego prawidłowy przebieg,
 • umiejętność wykorzystania reguł wpływu społecznego w trakcie negocjacji,
 • umiejętność wykorzystania stylów komunikacyjnych w procesie negocjacji,
 • umiejętność adekwatnego zastosowania skutecznych technik/taktyk prowadzenia negocjacji,
 • przygotowania alternatywnych scenariuszy negocjacyjnych umożliwiających zachowanie swobody działania nawet w wysoce stresujących sytuacjach negocjacyjnych,
 • zastosować w praktyce idee negocjacji jako podstawowej metody budowania długofalowej i satysfakcjonującej współpracy z dostawcami,
Na poziomie postaw:
 • uświadomienie znaczenia budowania długoterminowej strategii współpracy,
 • wzmacnianie indywidualnego stylu negocjacji w aspekcie skutecznego prowadzenia działań w procesie.

Symbol szkolenia

UO-NEG

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

I. Negocjator i jego kompetencje osobiste: 

1. Style myślenia a style komunikowania – kształtowanie kompetencji komunikacyjnych. 
2. Reguły wywierania wpływu społecznego zarówno na etapie planowania jak i prowadzenia negocjacji. 
3. Język Perswazji w procesie negocjacji.  
4. Typy zachowań rozmówców w procesie porozumiewania się, wywierania wpływu, prowadzenia negocjacji. 
5. Obrona przed manipulacją. 

II. Proces negocjacyjny: 
1. Negocjacje jako narzędzie wykonawcze. 
2. Kluczowe zagadnienia negocjacyjne. 
3. Główne schematy negocjacyjne.
4. Zarządzanie konfliktem - style reagowania. 
5. Negocjacje, mediacje, arbitraż, polemika, rozmowa – metody radzenia sobie w kryzysie. 
6. Charakterystyka sytuacji negocjacyjnych. 
7. Cele i strategie w negocjacjach. 
8. Scenariusze negocjacyjne. 
9. Techniki negocjacyjne: 
 • Techniki na otwarcie procesu. 
 • Techniki w trakcie. 
 • Techniki zamknięcia. 

III. Negocjacje w praktyce:


1.
Praktyczne wykorzystanie pozyskanych kompetencji negocjacyjnych. 
2. Symulacje. 
3. Gry negocjacyjne. 

Ćwiczenia: 
 
Zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych sesji będą realizowane metodami interaktywnymi i aktywizującymi, rozumianymi jako metody umożliwiające uczenie się w oparciu o doświadczenie i pozwalające uczestnikom na ćwiczenie swoich umiejętności. W toku prowadzonych zajęć zostaną wykorzystane następujące metody pracy: 
a) analizy przypadku i przykładu – polegające na zapoznaniu się z rzeczywistym lub umownym zdarzeniem, w wersji wstępnej, a następnie na pozyskaniu/zebraniu dodatkowych informacji o tym zagadnieniu, poddaniu całości sytuacji zostaje analizie wraz z podjęciem określonych decyzji, działań lub rozwiązań, 
b) ćwiczenia praktyczne – polegające na wykonywaniu określonego przykładowego zadania, a ich celem będzie doskonalenie umiejętności lub podnoszenie własnej sprawności, 
c) symulacje – polegające na wykonywaniu określonych rzeczywistych zadań warunkach zbliżonych do rzeczywistych, przy użyciu rzeczywistych narzędzi i materiałów, 
d) dyskusje – zarówno moderowane przez trenera odpowiedzialnego za realizację szkolenia, jak również dyskusje wielokrotne, 
e) kwestionariusze/testy – służące ustalaniu własnych postaw lub zachowań odnośnie danego zagadnienia,
f) odgrywanie ról, czyli praca z kamerą służąca analizie własnych zachowań, umożliwiająca odroczoną w czasie ocenę, wpływającą na wyższy poziom obiektywizmu oraz racjonalnej oceny bez udziału emocji,
g) analizy video, wykorzystane w trakcie etiud trenerskich, które pozwalają na fragmentaryzację zapisu, umożliwiającą szczegółową analizę zachowań, poczynionych działań oraz dokonanych wyborów.

Korzyści dla uczestnika

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą w stanie: 
 • sformułować efektywne i motywujące cele i zadania negocjacyjne;
 • dokonać właściwego wyboru stylu negocjacyjnego w zależności od typów zachowań społecznych drugiej strony; 
 • umiejętnie diagnozować interesy, potrzeby i motywację partnerów w negocjacjach; 
 • efektywnie przeprowadzić proces negocjacji wg właściwej struktury;
 • skuteczniej rozpoznawać i radzić sobie z grami i manipulacjami partnerów/klientów w procesie negocjacji; 
 • efektywniej rozróżniać, przygotowywać i prowadzić poszczególne etapy procesu negocjacji; 
 • zastosować w praktyce idee negocjacji jako podstawowej metody budowania długofalowej i satysfakcjonującej współpracy z klientem zewnętrznym i wewnętrznym.

Adresaci

Adresatami szkolenia są przedstawiciele działów:
 • sprzedaży, 
 • zakupów 
 • obsługi klienta,
 • każdy w przedsiębiorstwie zainteresowany aspektem negocjacji.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania