Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ZP-AR-ONL
Online

Skuteczne prowadzenie projektów z uwzględnieniem analizy ryzyka - szkolenie online

Narzędzia zarządzania

Cele szkolenia

Zarządzanie projektami (Project Management) stanowi jedną z form organizacji przedsiębiorstw do rozwiązywania złożonych problemów i realizacji planu działania. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zarządzania projektami oraz zasadami i prawami obowiązującymi przy ich konstruowaniu.

Zarządzanie ryzykiem jest jednym z istotniejszych procesów zarządzania projektem. Jest próbą przeciwdziałania wszystkim tym sytuacjom, które mogą zagrozić nieoczekiwanie organizacji w osiągnięciu wyznaczonego celu. Z zarządzaniem ryzykiem nierozerwalnie są powiązane zagadnienia szacowania ryzyka i problematyka podejmowania decyzji menedżerskich.

Zarządzanie ryzykiem służy przygotowaniu organizacji i projektu na wszelkie niezaplanowane sytuacje, które mogą wystąpić w trakcie realizacji przedsięwzięć. Dzięki czemu organizacja w sposób świadomy i aktywny podejmuje działania i przewiduje potencjalne następstwa swoich decyzji.

 

Symbol szkolenia

ZP-AR-ONL

Terminy i miejsce

20 - 21 lutego 2023
do rozpoczęcia pozostało 10 dni 18 godzin
Lokalizacja: Online
15 - 16 maja 2023
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 5 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 40%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1.Wprowadzenie:

·            Projekt – rys historyczny, definicja

·            Proces, projekt, program – podobieństwa i różnice

·            klasyfikacja i typologia projektów, Modele zarządcze

·            Ryzyko - definicja, podstawowe pojęcia

·            Procesy zarządzania ryzykiem

·            Elementy zarządzania ryzykiem w organizacji

·            Analiza portfelowa

·            Warunki wstępne wdrożenia projektu

·            Struktura organizacji a projekt – ryzyka

·            Zasady konstruowania projektów – procesy zarządcze

2.Praktyczne aspekty zarządzania projektami w przedsiębiorstwie

·            Wybór projektu (pułapki narzędzi wspomagających wybór)

·            Zespół projektowy – charakterystyka i rola

·            karta projektu – składowe i sposób jej tworzenia,

·            praktyczne podejście zarządzania projektem:

- Identyfikacja projektu

- Zdefiniowanie wytycznych projektu

- Plan struktury projektu

- Identyfikacja ryzyk – zakres  (wstępna analiza ryzyka projektu)

- Identyfikacja ryzyk – harmonogram

- Harmonizacja zadań projektowych (techniki pomocnicze: wykresy Gantta, metoda PERT, diagram strzałkowy)

- CPM - identyfikacja i analiza ścieżki krytycznej,

        - Identyfikacja ryzyk - zasoby

- Wielozadaniowość – metoda CCPM (metoda łańcucha krytycznego)

- Określenie budżetu projektu,

- Mechanizmy kontroli realizacji projektu (analiza trendu kamieni milowych, metoda EV)

- Ograniczenia

- Analiza jakościowa i ilościowa projektu

- Ocena projektu

Ćwiczenia:

·         Zajęcia warsztatowe w 2-4-osobowych zespołach, metodą „tradycyjną” na formularzu papierowym z zakresu opracowywania wybranych elementów projektu.

·         Prezentacja i dyskusja wyników opracowanych przez poszczególne zespoły analiz.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·         Uzupełnienie wiedzy na temat zarządzania projektami (wymiar merytoryczny).

·         Nabycie umiejętności stosowania metod i technik pomocniczych.

·         Możliwość wyeliminowania błędnych metod postępowania, wynikających z rutyny lub niedoszkolenia.

·         Możliwość zapoznania się z podejściem zarządzania projektami prezentowanym przez uczestników z różnych zakładów przemysłowych, okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń.

 

Adresaci

·         Osoby zarządzające przedsiębiorstwem.

·         Kierownicy i członkowie zespołów projektowych.

·         Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości.

 

Opinie użytkowników

Przyjazna forma szkolenia online, graficzne przykłady, przystępny sposób wypowiadania się prowadzącego, Rzeczowość, kreatywne podejście, jasne przykłady.Dobry przekaz, ciekawa forma online, zaangażowanie uczestników,Rzeczowość, kreatywne podejście, jasne przykłady.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

1850.00 zł netto
2275.50 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania