Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
6S-GB-II-ONL
Online

Six Sigma - poziom Green Belt zjazd II - szkolenie online

Six Sigma

Cele szkolenia

Six Sigma Green Belt jest osobą prowadzącą projekty doskonalące w ramach optymalizacji procesów produkcyjnych i administracyjnych, nastawionych na oszczędności finansowe. Takie kompetencje są szczególnie istotne w obecnym czasie dużych przeobrażeń i konieczności przedefiniowania procesów w firmach. Opracowany przez nas warsztatowy program nauczania oparty o rzeczywiste dane i projekty pozwoli Ci uzyskać niezbędne umiejętności i kompetencje do samodzielnego zdefiniowania, zmierzenia, analizy i rozwiązania problemu i zyskania konkurencyjnej przewagi.

Wymagany dostęp uczestników do programu MINITAB.

Symbol szkolenia

6S-GB-II-ONL

Terminy i miejsce

13 - 15 listopada 2023
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 18 dni
Lokalizacja: Online
04 - 06 grudnia 2023
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 9 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

CZĘŚĆ II DZIEŃ IV

1. Realizacja projektu pilotażowego.

2. Prezentacja projektów realizowanych przez uczestników.

3. Etapy projektów Six Sigma. FAZA 3 – ANALIZUJ (przyczyny problemu)

Przegląd danych.

Analiza stabilności procesu (karty kontrolne).

Ocena zdolności procesu.

Analiza procesu i identyfikacja możliwych przyczyn.

Mapa procesu.

Wykres przyczynowo-skutkowy.

Analiza Pareto.

Metoda 5 WHY.

Analiza przyczyn i skutków usterek (FMEA).

Definiowanie i testowanie hipotez.

Test T, test F, ANOVA, General Linear Model.

Proporcje, Test Chi kwadrat.

Korelacje, Regresja.

CZĘŚĆ II DZIEŃ V FAZA 4 – ULEPSZAJ (proces)

Ustalenie charakteru zmiennych kluczowych X.

Generowanie alternatywnych rozwiązań dla zmiennych krytycznych X.

Wybór najlepszych rozwiązań.

Optymalizacja parametrów operacyjnych X.

Wstęp do planowania eksperymentów DOE.

Różnice pomiędzy tradycyjnym eksperymentem, a metodą DOE.

Wybór parametrów.

Planowanie i realizacja eksperymentu.

Tworzenie równania systemu i wykresów interakcji.

Optymalizacja parametrów.

Wykonanie rzeczywistego eksperymentu.

Eksperymenty ułamkowe.

Eksperymenty nieliniowe.

Analiza ryzyk i projektowa?nie działań prewencyjnych (FMEA).

Wybór i opracowanie Mistake Proofing (PokaYoke).

CZĘŚĆ II DZIEŃ VI FAZA 5 – KONTROLUJ (wdrożone rozwiązanie)

Określenie planu sterowania procesem (Control Plan).

Opracowanie i wdrożenie wykresów kontrolnych.

Tworzenie kart kontrolnych XR.

Zaawansowane metody interpretacji wykresów kontrolnych.

Typowe błędy w interpretacji wykresów kontrolnych.

Inne rodzaje wykresów (XiRm, p, np. c, u).

Opracowanie planów reakcji (OCAP).

Podsumowanie i zamknięcie projektu?.

Realizacja projektu pilotażowego.

Ustalenie i prezentacja planów realizacji projektów przez uczestników

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

 

Samodzielnie realizował prostsze projekty doskonalenia wg algorytmu DMAIC.

Miał uruchomiony pilotażowy projekt doskonalący, który musi ukończyć aby zdobyć certyfikat.

Potrafił pracować w zespole realizującym projekty doskonalące.

Lepiej znał i rozumiał podstawowe narzędzia statystyczne do oceny problemu, znalezienia poprawnego rozwiązania kontroli rezultatów.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Wykształcenie kadry zdolnej do samodzielnego prowadzenia prostszych projektów doskonalenia oraz wsparcia Black Beltów w realizacji złożonych projektów doskonalenia procesów w działalności produkcyjnej i usługowej.

Uruchomienie przez uczestników pilotażowych projektów.

Poprawa jakości i redukcja kosztów poprzez uruchamianie projektów Six Sigma w organizacji.

Możliwość przedyskutowania i uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemu związanego z projektam doskonalenia z mentorem/trenerem.

Skuteczniejsza praca zespołów realizujących projekty doskonalące.

Poznanie metodyki realizacji projektów Six Sigma z wykorzystaniem specjalistycznego pakietu statystycznego Minitab oraz Excel. Lepsze poznanie, zrozumienie i nabycie umiejętności stosowania narzędzi statystycznych.

 

Adresaci

·       Pełnomocnicy Jakości, osoby odpowiedzialne za jakość

·       Inżynierowie procesu , koordynatorzy ciągłego doskonalenia,

·       pracownicy działu jakości, produkcji  finansowego, logistycznego, IT, utrzymania ruchu,

·       uczestnicy programu Six Sigma / innych projektów doskonalenia,

·       osoby decydujące o wdrożeniu programu Six Sigma w przedsiębiorstwie,

·       przyszli kandydaci na Black Belts.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Wymagany dostęp uczestników do programu MINITAB.

Najbliższe szkolenie otwarte:

2950.00 zł netto
3628.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania