Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
6S-GB II-ONL
Online

Six Sigma - poziom Green Belt zjazd II - szkolenie online

Six Sigma

Cele szkolenia

Six Sigma Green Belt jest osobą prowadzącą projekty doskonalące w ramach optymalizacji procesów produkcyjnych i administracyjnych, nastawionych na oszczędności finansowe. Takie kompetencje są szczególnie istotne w obecnym czasie dużych przeobrażeń i konieczności przedefiniowania procesów w firmach. Opracowany przez nas warsztatowy program nauczania oparty o rzeczywiste dane i projekty pozwoli Ci uzyskać niezbędne umiejętności i kompetencje do samodzielnego zdefiniowania, zmierzenia, analizy i rozwiązania problemu i zyskania konkurencyjnej przewagi.

Wymagany dostęp uczestników do programu MINITAB.

Symbol szkolenia

6S-GB II-ONL

Terminy i miejsce

25 - 27 listopada 2024
do rozpoczęcia pozostało 6 miesięcy 7 godzin
Lokalizacja: Online
09 - 11 grudnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 6 miesięcy 15 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

CZĘŚĆ II DZIEŃ IV

1. Realizacja projektu pilotażowego.

2. Prezentacja projektów realizowanych przez uczestników.

3. Etapy projektów Six Sigma. FAZA 3 – ANALIZUJ (przyczyny problemu)

Przegląd danych.

Analiza stabilności procesu (karty kontrolne).

Ocena zdolności procesu.

Analiza procesu i identyfikacja możliwych przyczyn.

Mapa procesu.

Wykres przyczynowo-skutkowy.

Analiza Pareto.

Metoda 5 WHY.

Analiza przyczyn i skutków usterek (FMEA).

Definiowanie i testowanie hipotez.

Test T, test F, ANOVA, General Linear Model.

Proporcje, Test Chi kwadrat.

Korelacje, Regresja.

CZĘŚĆ II DZIEŃ V FAZA 4 – ULEPSZAJ (proces)

Ustalenie charakteru zmiennych kluczowych X.

Generowanie alternatywnych rozwiązań dla zmiennych krytycznych X.

Wybór najlepszych rozwiązań.

Optymalizacja parametrów operacyjnych X.

Wstęp do planowania eksperymentów DOE.

Różnice pomiędzy tradycyjnym eksperymentem, a metodą DOE.

Wybór parametrów.

Planowanie i realizacja eksperymentu.

Tworzenie równania systemu i wykresów interakcji.

Optymalizacja parametrów.

Wykonanie rzeczywistego eksperymentu.

Eksperymenty ułamkowe.

Eksperymenty nieliniowe.

Analiza ryzyk i projektowa?nie działań prewencyjnych (FMEA).

Wybór i opracowanie Mistake Proofing (PokaYoke).

CZĘŚĆ II DZIEŃ VI FAZA 5 – KONTROLUJ (wdrożone rozwiązanie)

Określenie planu sterowania procesem (Control Plan).

Opracowanie i wdrożenie wykresów kontrolnych.

Tworzenie kart kontrolnych XR.

Zaawansowane metody interpretacji wykresów kontrolnych.

Typowe błędy w interpretacji wykresów kontrolnych.

Inne rodzaje wykresów (XiRm, p, np. c, u).

Opracowanie planów reakcji (OCAP).

Podsumowanie i zamknięcie projektu?.

Realizacja projektu pilotażowego.

Ustalenie i prezentacja planów realizacji projektów przez uczestników

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

 

Samodzielnie realizował prostsze projekty doskonalenia wg algorytmu DMAIC.

Miał uruchomiony pilotażowy projekt doskonalący, który musi ukończyć aby zdobyć certyfikat.

Potrafił pracować w zespole realizującym projekty doskonalące.

Lepiej znał i rozumiał podstawowe narzędzia statystyczne do oceny problemu, znalezienia poprawnego rozwiązania kontroli rezultatów.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Wykształcenie kadry zdolnej do samodzielnego prowadzenia prostszych projektów doskonalenia oraz wsparcia Black Beltów w realizacji złożonych projektów doskonalenia procesów w działalności produkcyjnej i usługowej.

Uruchomienie przez uczestników pilotażowych projektów.

Poprawa jakości i redukcja kosztów poprzez uruchamianie projektów Six Sigma w organizacji.

Możliwość przedyskutowania i uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemu związanego z projektam doskonalenia z mentorem/trenerem.

Skuteczniejsza praca zespołów realizujących projekty doskonalące.

Poznanie metodyki realizacji projektów Six Sigma z wykorzystaniem specjalistycznego pakietu statystycznego Minitab oraz Excel. Lepsze poznanie, zrozumienie i nabycie umiejętności stosowania narzędzi statystycznych.

 

Adresaci

·       Pełnomocnicy Jakości, osoby odpowiedzialne za jakość

·       Inżynierowie procesu , koordynatorzy ciągłego doskonalenia,

·       pracownicy działu jakości, produkcji  finansowego, logistycznego, IT, utrzymania ruchu,

·       uczestnicy programu Six Sigma / innych projektów doskonalenia,

·       osoby decydujące o wdrożeniu programu Six Sigma w przedsiębiorstwie,

·       przyszli kandydaci na Black Belts.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Wymagany dostęp uczestników do programu MINITAB.

Najbliższe szkolenie otwarte:

3200.00 zł netto
3936.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania