Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ZP-AR

Skuteczne prowadzenie projektów z uwzględnieniem analizy ryzyka

Narzędzia zarządzania

Cele szkolenia

 • Zarządzanie projektami (Project Management) stanowi jedną z form organizacji przedsiębiorstw do rozwiązywania złożonych problemów i realizacji planu działania.
 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zarządzania projektami oraz zasadami i prawami obowiązującymi przy ich konstruowaniu.
 • Zarządzanie ryzykiem jest jednym z istotniejszych procesów zarządzania projektem. Jest próbą przeciwdziałania wszystkim tym sytuacjom, które mogą zagrozić nieoczekiwanie organizacji w osiągnięciu wyznaczonego celu. Z zarządzaniem ryzykiem nierozerwalnie są powiązane zagadnienia szacowania ryzyka i problematyka podejmowania decyzji menedżerskich.
 • Zarządzanie ryzykiem służy przygotowaniu organizacji i projektu na wszelkie niezaplanowane sytuacje, które mogą wystąpić w trakcie realizacji przedsięwzięć. Dzięki czemu organizacja w sposób świadomy i aktywny podejmuje działania i przewiduje potencjalne następstwa swoich decyzji.

Symbol szkolenia

ZP-AR

Terminy i miejsce

15 - 16 stycznia 2024
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 14 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
13 - 14 maja 2024
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 12 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 40%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Wykład:

1.Wprowadzenie:

·            Projekt – rys historyczny, definicja

·            Proces, projekt, program – podobieństwa i różnice

·            klasyfikacja i typologia projektów, Modele zarządcze

·            Ryzyko - definicja, podstawowe pojęcia

·            Procesy zarządzania ryzykiem

·            Elementy zarządzania ryzykiem w organizacji

·            Analiza portfelowa

·            Warunki wstępne wdrożenia projektu

·            Struktura organizacji a projekt – ryzyka

·            Zasady konstruowania projektów – procesy zarządcze

2.Praktyczne aspekty zarządzania projektami w przedsiębiorstwie

·            Wybór projektu (pułapki narzędzi wspomagających wybór)

·            Zespół projektowy – charakterystyka i rola

·            karta projektu – składowe i sposób jej tworzenia,

·            praktyczne podejście zarządzania projektem:

- Identyfikacja projektu

- Zdefiniowanie wytycznych projektu

- Plan struktury projektu

- Identyfikacja ryzyk – zakres  (wstępna analiza ryzyka projektu)

- Identyfikacja ryzyk – harmonogram

- Harmonizacja zadań projektowych (techniki pomocnicze: wykresy Gantta, metoda PERT, diagram strzałkowy)

- CPM - identyfikacja i analiza ścieżki krytycznej,

        - Identyfikacja ryzyk - zasoby

- Wielozadaniowość – metoda CCPM (metoda łańcucha krytycznego)

- Określenie budżetu projektu,

- Mechanizmy kontroli realizacji projektu (analiza trendu kamieni milowych, metoda EV)

- Ograniczenia

- Analiza jakościowa i ilościowa projektu

- Ocena projektu

 

Ćwiczenia:

·         Zajęcia warsztatowe w 2-4-osobowych zespołach, metodą „tradycyjną” na formularzu papierowym z zakresu opracowywania wybranych elementów projektu.

·         Prezentacja i dyskusja wyników opracowanych przez poszczególne zespoły analiz.

 

Uwaga: w ramach ćwiczeń dopuszcza się analizowanie przez zespoły problemów przywiezionych przez Uczestników.

 

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·         Uzupełnienie wiedzy na temat zarządzania projektami (wymiar merytoryczny).

·         Nabycie umiejętności stosowania metod i technik pomocniczych.

·         Możliwość wyeliminowania błędnych metod postępowania, wynikających z rutyny lub niedoszkolenia.

·         Możliwość zapoznania się z podejściem zarządzania projektami prezentowanym przez uczestników z różnych zakładów przemysłowych, okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Adresaci

 • ·         Osoby zarządzające przedsiębiorstwem.

  ·         Kierownicy i członkowie zespołów projektowych.

  ·         Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości.

   

Opinie użytkowników

19-20.12.2019 r. "Świetny kontakt trenera z uczestnikami, otwartość, duża wiedza, przykłady praktyczne i anegdoty tematyczne."
19-20.12.2019 r. "Skumulowane podstawy zarządzania projektami przedstawione w przystępnej formie, poparte przykładami z życia."
25-26.10.2018 r. "Dobra komunikatywność trenera."
24-25.09.2018 r. "Kompetencje trenera, bardzo dobry obiad."
24-25.09.2018 r. "Duża ilość przykładów z życia wziętych."
03-05.07.2017 r. "Ciekawe studium przypadków. Szkolenie bardzo ciekawe oraz w ciekawy sposób poprowadzone."
03-05.07.2017 r. "Mała grupa uczestników szkolenia. Elastyczność czasowa szkolenia."
08-09.06.2017 r. "Dużo materiałów, obszerne."
20-22.03.2017 r. "Bardzo profesjonalnie."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2000.00 zł netto
2460.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania