Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ZP-AR

Skuteczne prowadzenie projektów z uwzględnieniem analizy ryzyka

Zarządzanie projektami

Cele szkolenia

 • Zarządzanie projektami (Project Management) stanowi jedną z form organizacji przedsiębiorstw do rozwiązywania złożonych problemów i realizacji planu działania.
 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zarządzania projektami oraz zasadami i prawami obowiązującymi przy ich konstruowaniu.
 • Zarządzanie ryzykiem jest jednym z istotniejszych procesów zarządzania projektem. Jest próbą przeciwdziałania wszystkim tym sytuacjom, które mogą zagrozić nieoczekiwanie organizacji w osiągnięciu wyznaczonego celu. Z zarządzaniem ryzykiem nierozerwalnie są powiązane zagadnienia szacowania ryzyka i problematyka podejmowania decyzji menedżerskich.
 • Zarządzanie ryzykiem służy przygotowaniu organizacji i projektu na wszelkie niezaplanowane sytuacje, które mogą wystąpić w trakcie realizacji przedsięwzięć. Dzięki czemu organizacja w sposób świadomy i aktywny podejmuje działania i przewiduje potencjalne następstwa swoich decyzji.

Symbol szkolenia

ZP-AR

Terminy i miejsce

19 - 20 sierpnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 20 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
18 - 19 listopada 2024
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 30 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 40%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Wykład:

1.Wprowadzenie:

·            Projekt – rys historyczny, definicja

·            Proces, projekt, program – podobieństwa i różnice

·            klasyfikacja i typologia projektów, Modele zarządcze

·            Ryzyko - definicja, podstawowe pojęcia

·            Procesy zarządzania ryzykiem

·            Elementy zarządzania ryzykiem w organizacji

·            Analiza portfelowa

·            Warunki wstępne wdrożenia projektu

·            Struktura organizacji a projekt – ryzyka

·            Zasady konstruowania projektów – procesy zarządcze

2.Praktyczne aspekty zarządzania projektami w przedsiębiorstwie

·            Wybór projektu (pułapki narzędzi wspomagających wybór)

·            Zespół projektowy – charakterystyka i rola

·            karta projektu – składowe i sposób jej tworzenia,

·            praktyczne podejście zarządzania projektem:

- Identyfikacja projektu

- Zdefiniowanie wytycznych projektu

- Plan struktury projektu

- Identyfikacja ryzyk – zakres  (wstępna analiza ryzyka projektu)

- Identyfikacja ryzyk – harmonogram

- Harmonizacja zadań projektowych (techniki pomocnicze: wykresy Gantta, metoda PERT, diagram strzałkowy)

- CPM - identyfikacja i analiza ścieżki krytycznej,

        - Identyfikacja ryzyk - zasoby

- Wielozadaniowość – metoda CCPM (metoda łańcucha krytycznego)

- Określenie budżetu projektu,

- Mechanizmy kontroli realizacji projektu (analiza trendu kamieni milowych, metoda EV)

- Ograniczenia

- Analiza jakościowa i ilościowa projektu

- Ocena projektu

 

Ćwiczenia:

·         Zajęcia warsztatowe w 2-4-osobowych zespołach, metodą „tradycyjną” na formularzu papierowym z zakresu opracowywania wybranych elementów projektu.

·         Prezentacja i dyskusja wyników opracowanych przez poszczególne zespoły analiz.

 

Uwaga: w ramach ćwiczeń dopuszcza się analizowanie przez zespoły problemów przywiezionych przez Uczestników.

 

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·         Uzupełnienie wiedzy na temat zarządzania projektami (wymiar merytoryczny).

·         Nabycie umiejętności stosowania metod i technik pomocniczych.

·         Możliwość wyeliminowania błędnych metod postępowania, wynikających z rutyny lub niedoszkolenia.

·         Możliwość zapoznania się z podejściem zarządzania projektami prezentowanym przez uczestników z różnych zakładów przemysłowych, okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Adresaci

 • ·         Osoby zarządzające przedsiębiorstwem.

  ·         Kierownicy i członkowie zespołów projektowych.

  ·         Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości.

   

Opinie użytkowników

19-20.12.2019 r. "Świetny kontakt trenera z uczestnikami, otwartość, duża wiedza, przykłady praktyczne i anegdoty tematyczne."
19-20.12.2019 r. "Skumulowane podstawy zarządzania projektami przedstawione w przystępnej formie, poparte przykładami z życia."
25-26.10.2018 r. "Dobra komunikatywność trenera."
24-25.09.2018 r. "Kompetencje trenera, bardzo dobry obiad."
24-25.09.2018 r. "Duża ilość przykładów z życia wziętych."
03-05.07.2017 r. "Ciekawe studium przypadków. Szkolenie bardzo ciekawe oraz w ciekawy sposób poprowadzone."
03-05.07.2017 r. "Mała grupa uczestników szkolenia. Elastyczność czasowa szkolenia."
08-09.06.2017 r. "Dużo materiałów, obszerne."
20-22.03.2017 r. "Bardzo profesjonalnie."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2000.00 zł netto
2460.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania