Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
SMED-W-ONL

SMED - redukcja czasu przezbrojeń maszyn - szkolenie online

Oferta archiwalna
Lean Manufacturing

Cele szkolenia

Metoda SMED umożliwia skrócenie czasu przezbrajania maszyn i linii produkcyjnych nawet o 90%. Poprzez zastosowanie specjalnych technik i narzędzi możliwe jest szybkie przystosowywanie maszyn do nowych warunków pracy, a przez to zapewnienie wyższego poziomu obsługi i zadowolenia klientów. Przeprowadzona w trakcie szkolenia analiza przykładu usprawnienia przezbrajania wybranej maszyny pozwoli zrozumieć ideę metody SMED. Warsztaty realizowane będą na maszynie w firmie produkcyjnej.

Symbol szkolenia

SMED-W-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

Dzień 1.
Moduł I

 1. Przedstawienie korzyści wynikających dla przedsiębiorstwa z krótkich czasów przezbrojeń; korzyści takie jak np.:
  1. redukcja długich serii produkcyjnych,
  2. redukcja stanów magazynowych,
  3. zwiększenie elastyczności produkcji,
  4. skrócenie czasu wykonania wyrobów (poprzez redukcję czasu oczekiwania na obróbkę),
  5. zmniejszenie kosztów robocizny przy przezbrajaniu,
  6. podniesienie produktywności wąskich gardeł linii produkcyjnych.
 2. Geneza metody SMED - Wspomnienie o pierwszych zastosowaniach metody SMED wdrożonych przez jej twórcę–Shigeo Shingo.
 3. Etapy przezbrajania maszyn - przestawienie czteroetapowego modelu przezbrajania maszyn i urządzeń.

Moduł II
Moduł interaktywny wymagający pracy grupy.

 1. Analiza filmu – identyfikacja czynności – wypełnienie arkusza SMED udostępnionego uczestnikom szkolenia.
 2. Weryfikacja istniejącego standardu przezbrojenia

Moduł III

 1. Separacja czynności wewnętrznych i zewnętrznych przezbrojenia praca uczestników na arkuszu SMED i udostępnionego filmu video

Dzień 2.
Moduł IV

 1. Oddzielenie i Konwersja czynności zewnętrznych na wewnętrzne. Praca uczestników na arkuszu SMED i udostępnionego filmu video.
 2. Stworzenie arkusza kontrolnego dla przezbrojenia
 3. Wypracowanie zarysu karty standaryzacji przezbrojenia

Moduł V

 1. Końcowa racjonalizacja operacji przezbrojenia – doskonalenie czynności wewnętrznych.
 2. Plan doskonalenia metody przezbrojenia.

Moduł VI.
Opracowanie listy działań doskonalących koniecznych do wdrożenia nowego standardu przezbrojenia.

 1. Stworzenie arkusza kontrolnego dla przezbrojenia
 2. Wykonanie zarysu karty standaryzacji przezbrojenia
 3. Przedstawienie wybranych metod i technik pomocniczych ułatwiających pomyślne wdrożenie metody SMED i nadzorowanie przezbrojeń:
  1. lista kontrolna,
  2. Analiza spaghetti, mapa 5S
  3. macierz przezbrojeń
  4. tablica SMED
 4. Podsumowanie, dyskusja.

Ćwiczenia:

Analiza filmu z przezbrojenia maszyny SMED

Identyfikacja oraz analiza elementów systemu SMED

Praktyczne wykonanie SMED wg 4 kroków.

Wykonanie zarysu karty standaryzacji przezbrojenia.

Opracowanie Listy działań doskonalących koniecznych do wdrożenia nowego standardu przezbrojenia.

Korzyści dla uczestnika

 • redukcja długich serii produkcyjnych,
 • redukcja stanów magazynowych,
 • zwiększenie elastyczności produkcji,
 • skrócenie czasu wykonania wyrobów (poprzez redukcję czasu oczekiwania na obróbkę),
 • zmniejszenie kosztów robocizny przy przezbrajaniu,
 • podniesienie produktywności wąskich gardeł linii produkcyjnych.

Metodyka

Szkolenie to prowadzone będzie na rzeczywistym symulatorze SMED z wykorzystaniem zapisu video z przezbrojenia. Film zostanie udostępniony  uczestnikom szkolenia do pracy online.

Adresaci

 • Średni i wyższy szczebel zarządzania, Kierownicy zmian
 • Osoby odpowiedzialne za produkcję, inżynierowie produkcji
 • Inżynierowie procesu, osoby odpowiedzialne za ciągłe doskonalenie
 • Kadra inżynieryjna odpowiedzialna za obsługę techniczną maszyn i urządzeń produkcyjnych,
 • Kierownicy działów technicznych i produkcyjnych,
 • Osoby realizujące przestawienia maszyn / linii produkcyjnych, aby przystosować linię do produkcji nowego asortymentu.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania