Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
NCP-ONL
Online

Normowanie czasu pracy - szkolenie online

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

·         Przekazanie najważniejszych informacji dotyczących podstaw normowania czasu pracy.

·         Utrwalenie zdobytej wiedzy nt metod i technik normowania.

·         Możliwość zapoznania się z podejściem do zagadnień normowania w przedsiębiorstwach o róźnej specyfice produkcji.

Symbol szkolenia

NCP-ONL

Terminy i miejsce

18 - 19 kwietnia 2023
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 9 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wstęp do normowania czasu pracy:

 • cele i funkcje tworzenia norm czasu,
 • istniejące struktury czasu,
 • technologia, metoda i sposób pracy,
 • nakład pracy niezbędny na tworzenie norm czasu,
 • warunki prawidłowej realizacji norm pracy,
 • zasady postępowania podczas prowadzenia pomiarów czasu,
 • elementy procesu wydzielane dla potrzeb normowania,
 • wskazówki dotyczące przeprowadzania pomiarów czasu i urządzeń pomiarowych,
 • humanizacja pracy, a normy czasu.

2. Metody normowania czasu pracy:

 • techniki analityczno-pomiarowe (chronometraż, fotografia dnia pracy, obserwacja migawkowa, zapis własny, analiza wideo),
 • techniki analityczno – obliczeniowe (normatywy czasu, systemy czasów elementarnych na przykładzie MTM - (ang. Methods-Time Measurement i WF – ang. Work Factor),
 • techniki sumaryczne, porównanie i szacowanie.

3. Normatywy czasu i metodyka ich ustalania:

 • cel i przedmiot prac normatywno – badawczych,
 • ustalanie normatywów na przykładzie chronometrażu,
 • ustalanie czasów dla nowych produktów i procesów.

4. Normowanie czasu jako wsparcie dla optymalizacji procesów.

Ćwiczenia:

 • Ustalanie norm czasu pracy na podstawie pomiarów.
 • Normowanie czasu pracy metodą analityczną na przykładzie prac manualnych.
 • Metody opracowania normatywów czasu.
 • Normowanie czasu montażu metodą ruchów elementarnych.

 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·       Zbudować strukturę czasu w swoim przedsiębiorstwie.

·       Podstaw przeprowadzania prawidłowego pomiaru czasu i doboru przyrządów pomiarowych.

·       Dokonać wyboru technik pomiaru czasu pracy w zależności od potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa.

·       Wykorzystywać wskazówki zdobyte podczas pomiaru czasu do optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie.

 

Uczestnik dowie się:

·       Jakie są metody pomiaru czasu pracy i ich zastosowanie.

·       Jak oszacować nakład pracy na pomiar w zależności od wybranej metody pomiaru czasu.

·       Jaka jest specyfika pomiarów pracy wielostanowiskowej i zespołowej.

·       Jak uwzględniać niedoskonałości organizacyjno-techniczne podczas ustalania norm pracy.

·       Podstaw dotyczących zasad i zastosowań systemów czasów elementarnych.

·       Jak zastosować analizę wideo przy normowaniu czasu pracy.

 

 

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·       Umiejętność wyboru metod normowania i praktycznego ich zastosowania w praktyce produkcyjnej.

·       Umiejętność czytania norm i znajomość budowy normatywów czasu pracy.

·       Umiejętność zastosowania posiadanych norm czasów podczas optymalizacji procesów produkcyjnych, wdrażaniu nowych produktów i projektowaniu nowych procesów.

Adresaci

·       Technolodzy i pracownicy działów normowania

·       Specjaliści z działów zajmujących się optymalizacją procesów

·       Średnia i wyższa kadra menadżerska

 

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

1750.00 zł netto
2152.50 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania