Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
CSR-FQ-ONL
Online

Specyficzne wymagania klientów - CSR - Formel Q-Konkret- szkolenie on-line

Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • Jak spełnić i interpretować specyficzne wymagania Klienta z grupy VW wg podręcznika dostawców Volkswagen Group, jakim jest Formel Q-Konkret?
 • Realizacja niezbędnych kroków do realizacji wymagań – od zapytania ofertowego do produkcji seryjnej.
 • Zrozumienie metodologii PEP uruchomienia nowego projektu w powiązaniu z wymaganiami VDA2.
 • Przedstawienie zasad zarządzania częściami bezpieczeństwa (D/TLD-parts).
 • Zrozumienie specjalnych wymagań VW w zakresie oceny procesu produkcyjnego.
 • Przedstawienie filozofii VW w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe i poznanie mechanizmu eskalacji.

Symbol szkolenia

CSR-FQ-ONL

Terminy i miejsce

27 - 28 kwietnia 2023
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 17 dni
Lokalizacja: Online
05 - 06 czerwca 2023
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 23 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

I. Wprowadzenie.

1. Sekwencja zadań realizowana wg metodologii VDA2 – przypisanie wymagań Formel Q- Konkret v.2015 do poszczególnych etapów.
2. Analiza potencjału:
 • Postanowienia ogólne, audit i oceny, kontrola procesu oceny i rozwoju produktu, łączna ocena POT.
 • Samoocena dostawców - audit procesu SL wg, VDA 6.3 z odniesieniami do IATF.

3. Omówienie wymagań:

 • Formel Q Konkret.
 • QTR Quality Technical Requirement „Wymaganie Jakości Technicznej”.
 • Formel Q Integral - Qualification program New Parts.
 • Formel Q Capability.
 • Formel Q Capability Appendix.
II. Podstawy wymagań Formel-Q Konkret.

1. Kwalifikacja  dostawców – zasady: 
 • Zaproszenie do ofertowania RFQ i przygotowanie oferty.
 • Kryteria jakościowe nominacji.
 • ONE.Konzern Business Platform (internetowa platforma e-commerce służąca do komunikacji pomiędzy dostawcami i spółkami KONCERNU VOLKSWAGEN).
 • Współpraca z dostawcą w procesie uruchomienia w/g wytycznych VDA 2 Maturity level assurance for new parts i modelu Klienta PEP.  
 • Zasady oceny poziomów poziomów dojrzałości projektu.
 • Zasady zatwierdzania PPF – EMPB (Deckblatt).
 • Porozumienie ramowe dotyczące odpowiedzialności za koncepcję (KVV / KV-Quota).
 • Proces eskalacji, krytyczny dostawca seryjny.
 
III. Zasasdy QPNI – zarządzanie jakością w łańcuchu dostaw.

1. Współpraca z dostawcami w procesie powstawania produktu:
 • Program kwalifikacji nowych części (QPN-ML) / zabezpieczenie stopnia dojrzałości produktu (Maturity Levels) / zarządzanie częściami zakupowymi. 
 • Potwierdzenie QTR Quality Technical Requirement „Wymaganie Jakości Technicznej”.
 • Definiowanie poziomu ryzyka dojrzałości dla części.
 • Próbkowanie zgodnie z VDA 2.
 • Proces wieloetapowej oceny dwudniowej produkcji 2DP/2TP.

2.  Formel Q Capability Działania jakościowe towarzyszące produkcji seryjnej:

 • Stałe zapewnienie zdolności procesu.
 • Audity wewnętrzne SL, audity wyrobu, obsługa reklamacji, analiza problemu (PA), proces ciągłego doskonalenia KVP, lessons learned, dodatkowe koszty dls dostawcy z tytułu występujących problemów.
 • Audit wyrobów posiadających cechy bezpieczeństwa (D / TLD-parts).
 • Rewizja techniczna u dostawcy (TRL).
 • Ocena u podwykonawcy (UL).
 • Warunki zastosowania i realizacja Applications Review (AP).
3. Zapewnienie jakości w seryjnej produkcji:
 • Bezpieczeństwo wyrobu, odpowiedzialność za produkt. 
 • Zarządzanie reklamacjami gwarancyjnymi i zastosowanie wskaźnika technicznego (TF).  
 • System wczesnego ostrzegania, zobowiązanie do samodzielnego obserwowania produktu na rynku.
 • Zarządzanie zmianą, rekwalifikacja wyrobów.
 
Ćwiczenia:
 • Sekwencja zadań przy wdrożeniu nowych projektów.
 • Zasady wyboru i oceny zdolności jakościowej dostawcy – ocena potencjału QTR / POT.
 • Ustalenie poziomu ryzyka części wg. VDA Maturity Level Assurance.
 • Wybór i zastosowanie poziomu przedłożenia nowego wyrobu / zmiany.
 • Metodyka oceny zdolności procesu wg wymagań Grupy Volkswagen – SL / VA.
 • Zarządzanie częściami posiadającymi cechy bezpieczeństwa (D / TLD-parts).
 • Przygotowanie się do rewizji technicznej TRL prowadzonej przez Grupę VW.
 • Przygotowanie poddostawcy do rewizji technicznej UL prowadzonej przez Grupę VW.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·         Nadzorowania uruchomienia nowych części wg Formel Q Integral - Qualification program New Parts (QPN).

·         Kryteriów oceny spełnienia jakościowych wymagań technicznych QTR na etapie składania oferty do Klienta.

·         Czym kieruje się Klient przy ocenie jakościowych aspektów współpracy.

·         Wyznaczać poziom ryzyka dojrzałości wyrobu w projekcie.

·         Zastosowania narzędzi do oceny procesu produkcyjnego SL / VA z wykorzystaniem specyficznych wymagań klienta - CSR.

·         Sposobu reakcji Klienta na bieżące problemy poprzez oceny TRL / UL.

·         Oceny ryzyka i postępowania w sytuacji kiedy w produkcie występują cechy bezpieczeństwa D/TLD.

Uczestnik dowie się:

·         Jakie są zasady oceny potencjału dostawcy POT.

·         Jak przeprowadzić ocenę jakościowych wymagań technicznych QTR.

·         Jak technicznie ocenić poziom ryzyka poziomów dojrzałości dla części.

·         Jakie realizować nowe uruchomienie zgodnie z wytycznymi Klienta.

·         Jakie są zasady realizacji procesu wieloetapowej oceny dwudniowej produkcji 2DP / 2TP.

·         Jak zapewnić jakość wyrobów zgodnie z Formel Q Capability.

·         Jakie listy kontrolne / narzędzia stosuje Grupa VW kiedy występują problemy TRL / UL.

Adresaci

·         inżynierowie jakości,

·         liderzy projektów,

·         inżynierowie procesu,

·         kierownicy działów jakości,

·         pełnomocnicy SZJ,

·         technolodzy.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

2250.00 zł netto
2767.50 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania