Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
CSR-FQ

Specyficzne wymagania klientów - CSR - Formel Q-Konkret

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

 • Jak spełnić i interpretować specyficzne wymagania Klienta z grupy VW wg podręcznika dostawców Volkswagen Group, jakim jest Formel Q-Konkret?
 • Realizacja niezbędnych kroków do realizacji wymagań – od zapytania ofertowego do produkcji seryjnej.
 • Zrozumienie metodologii PEP uruchomienia nowego projektu w powiązaniu z wymaganiami VDA2.
 • Przedstawienie zasad zarządzania częściami bezpieczeństwa (D/TLD-parts).
 • Zrozumienie specjalnych wymagań VW w zakresie oceny procesu produkcyjnego.
 • Przedstawienie filozofii VW w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe i poznanie mechanizmu eskalacji.

Symbol szkolenia

CSR-FQ

Terminy i miejsce

25 - 26 kwietnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 20 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
20 - 21 czerwca 2024
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 15 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

I. Wprowadzenie.

1. Sekwencja zadań realizowana wg metodologii VDA2 – przypisanie wymagań Formel Q- Konkret v.2021 do poszczególnych etapów.
2. Analiza potencjału:
 • Postanowienia ogólne, audit i oceny, kontrola procesu oceny i rozwoju produktu, łączna ocena POT.
 • Samoocena dostawców - audit procesu SL wg VDA 6.3

3. Omówienie wymagań:

 • Formel Q Konkret.
 • QTR Quality Technical Requirement „Wymaganie Jakości Technicznej”.
 • Formel Q Integral - Qualification program New Parts.
 • Formel Q Capability.
 • Formel Q Capability Appendix.
II. Podstawy wymagań Formel-Q Konkret.

1. Kwalifikacja  dostawców – zasady: 
 • Zaproszenie do ofertowania RFQ i przygotowanie oferty.
 • Kryteria jakościowe nominacji.
 • ONE.Konzern Business Platform (internetowa platforma e-commerce służąca do komunikacji pomiędzy dostawcami i spółkami KONCERNU VOLKSWAGEN).
 • Współpraca z dostawcą w procesie uruchomienia w/g wytycznych VDA 2 Maturity level assurance for new parts i modelu Klienta PEP.  
 • Zasady oceny poziomów dojrzałości projektu.
 • Zasady zatwierdzania PPF – EMPB (Deckblatt).
 • Porozumienie ramowe dotyczące odpowiedzialności za koncepcję (KVV / KV-Quota).
 • Proces eskalacji, krytyczny dostawca seryjny.
 
III. Zasady QPNI – zarządzanie jakością w łańcuchu dostaw.

1. Współpraca z dostawcami w procesie powstawania produktu:
 • Program kwalifikacji nowych części (QPN-ML) / zabezpieczenie stopnia dojrzałości produktu (Maturity Levels) / zarządzanie częściami zakupowymi. 
 • Potwierdzenie QTR Quality Technical Requirement „Wymaganie Jakości Technicznej”.
 • Definiowanie poziomu ryzyka dojrzałości dla części.
 • Próbkowanie zgodnie z VDA 2.
 • Proces wieloetapowej oceny dwudniowej produkcji 2DP/2TP.

2.  Formel Q Capability Działania jakościowe towarzyszące produkcji seryjnej:

 • Stałe zapewnienie zdolności procesu.
 • Audity wewnętrzne SL, audity wyrobu, obsługa reklamacji, analiza problemu (PA), proces ciągłego doskonalenia KVP, lessons learned, dodatkowe koszty dls dostawcy z tytułu występujących problemów.
 • Audit wyrobów posiadających cechy bezpieczeństwa (D / TLD-parts).
 • Rewizja techniczna u dostawcy (TRL).
 • Ocena u podwykonawcy (UL).
 • Warunki zastosowania i realizacja Applications Review (AP).
3. Zapewnienie jakości w seryjnej produkcji:
 • Bezpieczeństwo wyrobu, odpowiedzialność za produkt. 
 • Zarządzanie reklamacjami gwarancyjnymi i zastosowanie wskaźnika technicznego (TF).  
 • System wczesnego ostrzegania, zobowiązanie do samodzielnego obserwowania produktu na rynku.
 • Zarządzanie zmianą, rekwalifikacja wyrobów.
 
Ćwiczenia:
 • Sekwencja zadań przy wdrożeniu nowych projektów.
 • Zasady wyboru i oceny zdolności jakościowej dostawcy – ocena potencjału QTR / POT.
 • Ustalenie poziomu ryzyka części wg. VDA Maturity Level Assurance.
 • Wybór i zastosowanie poziomu przedłożenia nowego wyrobu / zmiany.
 • Metodyka oceny zdolności procesu wg wymagań Grupy Volkswagen – SL / VA.
 • Zarządzanie częściami posiadającymi cechy bezpieczeństwa (D/TLD-parts).
 • Przygotowanie się do rewizji technicznej TRL prowadzonej przez Grupę VW.
 • Przygotowanie poddostawcy do rewizji technicznej UL prowadzonej przez Grupę VW.

 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:
 • Nadzorowania uruchomienia nowych części wg Formel Q Integral - Qualification program New Parts (QPN).
 • Kryteriów oceny spełnienia jakościowych wymagań technicznych QTR na etapie składania oferty do Klienta.
 • Czym kieruje się Klient przy ocenie jakościowych aspektów współpracy.
 • Wyznaczać poziom ryzyka dojrzałości wyrobu w projekcie. 
 • Zastosowania narzędzi do oceny procesu produkcyjnego SL / VA z wykorzystaniem specyficznych wymagań klienta - CSR.
 • Sposobu reakcji Klienta na bieżące problemy poprzez oceny TRL / UL.
 • Oceny ryzyka i postępowania w sytuacji kiedy w produkcie występują cechy bezpieczeństwa D/TLD.
Uczestnik dowie się:
 • Jakie są zasady oceny potencjału dostawcy POT. 
 • Jak przeprowadzić ocenę jakościowych wymagań technicznych QTR.
 • Jak technicznie ocenić poziom ryzyka poziomów dojrzałości dla części.
 • Jakie realizować nowe uruchomienie zgodnie z wytycznymi Klienta. 
 • Jakie są zasady realizacji procesu wieloetapowej oceny dwudniowej produkcji 2DP / 2TP.
 • Jak zapewnić jakość wyrobów zgodnie z Formel Q Capability.
 • Jakie listy kontrolne / narzędzia stosuje Grupa VW kiedy występują problemy TRL / UL.

Adresaci

 • inżynierowie jakości,
 • liderzy projektów,
 • inżynierowie procesu,
 • kierownicy działów jakości,
 • pełnomocnicy SZJ,
 • technolodzy.

Opinie użytkowników

"Otwartość oraz wiedza trenera."
"Duża ilość przykładów oraz rozwiązań z doświadczenia prowadzącego. Dostosowanie programu szkolenia do uczestników."
"Trener bardzo dobrze przygotowany, rewelacyjnie przekazywał materiał szkoleniowy. Bardzo duża zdolność zainteresowania osób biorących udział w szkoleniu omawianymi tematami. Świetne przykłady obrazujące omawiane tematy."
"Duża wiedza i doświadczenie trenera."
"Duże doświadczenie prowadzącego w firmach produkcyjnych. Przygotowanie do szkolenia poprzez zapoznanie się z naszą firmą i specyfiką produktu."
"Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, trener posiada szeroką specjalistyczną wiedzę, która w połączeniu z doświadczeniem daje efekt profesjonalizmu."
"Luźna atmosfera, bardzo dobry kontakt trenera z uczestnikami."
"Bardzo przydatne szkolenie."
"Trafne przykłady bazujące na rzeczywistości."
"Tematy oraz pytania uczestników były bardzo wyczerpująco zaspokajane przez prowadzącego."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2550.00 zł netto
3136.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania