Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
CSR-FQ

Specyficzne wymagania klientów - CSR - Formel Q-Konkret

Współpraca z dostawcami, CSR

Cele szkolenia

 • Jak spełnić i interpretować specyficzne wymagania Klienta z grupy VW wg podręcznika dostawców Volkswagen Group, jakim jest Formel Q-Konkret?
 • Realizacja niezbędnych kroków do realizacji wymagań – od zapytania ofertowego do produkcji seryjnej.
 • Zrozumienie metodologii PEP uruchomienia nowego projektu w powiązaniu z wymaganiami VDA2.
 • Przedstawienie zasad zarządzania częściami bezpieczeństwa (D/TLD-parts).
 • Zrozumienie specjalnych wymagań VW w zakresie oceny procesu produkcyjnego.
 • Przedstawienie filozofii VW w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe i poznanie mechanizmu eskalacji.

Symbol szkolenia

CSR-FQ

Terminy i miejsce

03 - 04 lipca 2024
do rozpoczęcia pozostało 13 dni 23 godziny
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
02 - 03 grudnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 13 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

I. Wprowadzenie.

1. Sekwencja zadań realizowana wg metodologii VDA2 – przypisanie wymagań Formel Q- Konkret v.2021 do poszczególnych etapów.
2. Analiza potencjału:
 • Postanowienia ogólne, audit i oceny, kontrola procesu oceny i rozwoju produktu, łączna ocena POT.
 • Samoocena dostawców - audit procesu SL wg VDA 6.3

3. Omówienie wymagań:

 • Formel Q Konkret.
 • QTR Quality Technical Requirement „Wymaganie Jakości Technicznej”.
 • Formel Q Integral - Qualification program New Parts.
 • Formel Q Capability.
 • Formel Q Capability Appendix.
II. Podstawy wymagań Formel-Q Konkret.

1. Kwalifikacja  dostawców – zasady: 
 • Zaproszenie do ofertowania RFQ i przygotowanie oferty.
 • Kryteria jakościowe nominacji.
 • ONE.Konzern Business Platform (internetowa platforma e-commerce służąca do komunikacji pomiędzy dostawcami i spółkami KONCERNU VOLKSWAGEN).
 • Współpraca z dostawcą w procesie uruchomienia w/g wytycznych VDA 2 Maturity level assurance for new parts i modelu Klienta PEP.  
 • Zasady oceny poziomów dojrzałości projektu.
 • Zasady zatwierdzania PPF – EMPB (Deckblatt).
 • Porozumienie ramowe dotyczące odpowiedzialności za koncepcję (KVV / KV-Quota).
 • Proces eskalacji, krytyczny dostawca seryjny.
 
III. Zasady QPNI – zarządzanie jakością w łańcuchu dostaw.

1. Współpraca z dostawcami w procesie powstawania produktu:
 • Program kwalifikacji nowych części (QPN-ML) / zabezpieczenie stopnia dojrzałości produktu (Maturity Levels) / zarządzanie częściami zakupowymi. 
 • Potwierdzenie QTR Quality Technical Requirement „Wymaganie Jakości Technicznej”.
 • Definiowanie poziomu ryzyka dojrzałości dla części.
 • Próbkowanie zgodnie z VDA 2.
 • Proces wieloetapowej oceny dwudniowej produkcji 2DP/2TP.

2.  Formel Q Capability Działania jakościowe towarzyszące produkcji seryjnej:

 • Stałe zapewnienie zdolności procesu.
 • Audity wewnętrzne SL, audity wyrobu, obsługa reklamacji, analiza problemu (PA), proces ciągłego doskonalenia KVP, lessons learned, dodatkowe koszty dls dostawcy z tytułu występujących problemów.
 • Audit wyrobów posiadających cechy bezpieczeństwa (D / TLD-parts).
 • Rewizja techniczna u dostawcy (TRL).
 • Ocena u podwykonawcy (UL).
 • Warunki zastosowania i realizacja Applications Review (AP).
3. Zapewnienie jakości w seryjnej produkcji:
 • Bezpieczeństwo wyrobu, odpowiedzialność za produkt. 
 • Zarządzanie reklamacjami gwarancyjnymi i zastosowanie wskaźnika technicznego (TF).  
 • System wczesnego ostrzegania, zobowiązanie do samodzielnego obserwowania produktu na rynku.
 • Zarządzanie zmianą, rekwalifikacja wyrobów.
 
Ćwiczenia:
 • Sekwencja zadań przy wdrożeniu nowych projektów.
 • Zasady wyboru i oceny zdolności jakościowej dostawcy – ocena potencjału QTR / POT.
 • Ustalenie poziomu ryzyka części wg. VDA Maturity Level Assurance.
 • Wybór i zastosowanie poziomu przedłożenia nowego wyrobu / zmiany.
 • Metodyka oceny zdolności procesu wg wymagań Grupy Volkswagen – SL / VA.
 • Zarządzanie częściami posiadającymi cechy bezpieczeństwa (D/TLD-parts).
 • Przygotowanie się do rewizji technicznej TRL prowadzonej przez Grupę VW.
 • Przygotowanie poddostawcy do rewizji technicznej UL prowadzonej przez Grupę VW.

 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:
 • Nadzorowania uruchomienia nowych części wg Formel Q Integral - Qualification program New Parts (QPN).
 • Kryteriów oceny spełnienia jakościowych wymagań technicznych QTR na etapie składania oferty do Klienta.
 • Czym kieruje się Klient przy ocenie jakościowych aspektów współpracy.
 • Wyznaczać poziom ryzyka dojrzałości wyrobu w projekcie. 
 • Zastosowania narzędzi do oceny procesu produkcyjnego SL / VA z wykorzystaniem specyficznych wymagań klienta - CSR.
 • Sposobu reakcji Klienta na bieżące problemy poprzez oceny TRL / UL.
 • Oceny ryzyka i postępowania w sytuacji kiedy w produkcie występują cechy bezpieczeństwa D/TLD.
Uczestnik dowie się:
 • Jakie są zasady oceny potencjału dostawcy POT. 
 • Jak przeprowadzić ocenę jakościowych wymagań technicznych QTR.
 • Jak technicznie ocenić poziom ryzyka poziomów dojrzałości dla części.
 • Jakie realizować nowe uruchomienie zgodnie z wytycznymi Klienta. 
 • Jakie są zasady realizacji procesu wieloetapowej oceny dwudniowej produkcji 2DP / 2TP.
 • Jak zapewnić jakość wyrobów zgodnie z Formel Q Capability.
 • Jakie listy kontrolne / narzędzia stosuje Grupa VW kiedy występują problemy TRL / UL.

Adresaci

 • inżynierowie jakości,
 • liderzy projektów,
 • inżynierowie procesu,
 • kierownicy działów jakości,
 • pełnomocnicy SZJ,
 • technolodzy.

Opinie użytkowników

"Otwartość oraz wiedza trenera."
"Duża ilość przykładów oraz rozwiązań z doświadczenia prowadzącego. Dostosowanie programu szkolenia do uczestników."
"Trener bardzo dobrze przygotowany, rewelacyjnie przekazywał materiał szkoleniowy. Bardzo duża zdolność zainteresowania osób biorących udział w szkoleniu omawianymi tematami. Świetne przykłady obrazujące omawiane tematy."
"Duża wiedza i doświadczenie trenera."
"Duże doświadczenie prowadzącego w firmach produkcyjnych. Przygotowanie do szkolenia poprzez zapoznanie się z naszą firmą i specyfiką produktu."
"Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, trener posiada szeroką specjalistyczną wiedzę, która w połączeniu z doświadczeniem daje efekt profesjonalizmu."
"Luźna atmosfera, bardzo dobry kontakt trenera z uczestnikami."
"Bardzo przydatne szkolenie."
"Trafne przykłady bazujące na rzeczywistości."
"Tematy oraz pytania uczestników były bardzo wyczerpująco zaspokajane przez prowadzącego."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2550.00 zł netto
3136.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania