Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
NWP-P

Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z celami i metodami nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego dla potrzeb udoskonalenia procedur i instrukcji nadzorowania wyposażenia. 
 • Zwiększenie świadomości znaczenia jakości przyrządów pomiarowych oraz zagwarantowania odpowiedniego poziomu oceny jakości procesu produkcyjnego. 

Symbol szkolenia

NWP-P

Terminy i miejsce

18 - 19 czerwca 2024 GWARANTOWANY
do rozpoczęcia pozostało 1 godzina 29 minut
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
08 - 09 lipca 2024
do rozpoczęcia pozostało 20 dni 1 godzina
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
12 - 13 sierpnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 24 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
19 - 20 września 2024
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 1 dzień
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
21 - 22 października 2024
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 3 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
19 - 20 grudnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 6 miesięcy 1 dzień
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 40%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Pojęcie związane z wyposażeniem pomiarowym oraz procesem nadzorowania, cel nadzorowania wyposażenia pomiarowego.

2. Wytyczne norm w zakresie nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego:
ISO 9001:2015 oraz IATF 16949:2016, PN-EN ISO 10012:2004, ISO 17025:2018.

3. Zadania nadzorowania w różnych fazach procesu produkcyjnego.

4. Podstawowe zagadnienia związane z doborem wyposażenia pomiarowego, wzorcowaniem oraz orzekaniem o zgodności i niezgodności z wymaganiami.

5. Proces potwierdzenia metrologicznego.

6. Zarządzanie wyposażeniem pomiarowym.

7. Identyfikowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego.

8. Identyfikowalność wyposażenia kontrolno-pomiarowego - prowadzenie zapisów z wypożyczeń, kalibracji, napraw.

9. Struktura organizacyjne przedsiębiorstwa a nadzorowanie wyposażenia.

10. Przegląd i porównanie wskaźników zdolności wyposażenia wyznaczanych wg różnych metod.

11. Podstawowe procedury i instrukcje działań związanych z nadzorowaniem.

12. Metody ustalania czasokresów między kolejnymi potwierdzeniami zgodne z ISO 10012:2004

   

Ćwiczenia:

 • Realizacja procesu potwierdzenia metrologicznego.
 • Postępowanie z niezgodnym wyposażeniem pomiarowym.
 • Tworzenie procedury nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego.
 • Dokonywanie zapisów na formularzach dotyczących nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego.
 • Usuwanie typowych niezgodności poauditowych dotyczących nadzorowania wyposażenia.
 • Opracowanie planu potwierdzeń metrologicznych (planu sprawdzeń / kalibracji / legalizacji).
 • Opracowanie „Karty przyrządu” oraz „Świadectwa wzorcowania”.
 • Dobór przyrządów pomiarowych
 • Weryfikacja certyfikatu kalibracji
 • Ustalanie i zmiany częstotliwości zatwierdzeń metrologicznych
 • Potwierdzenie zgodności i niezgodności ze specyfikacją
 • Unikanie błędów związanych ze sprawdzaniem i nadzorowaniem przyrządów pomiarowych
 • Redukcja kosztów sprawdzania i nadzorowania wyposażenia pomiarowego

Zalecenia dla Uczestników:

 • odbycie szkolenia z zakresu metody R&R oraz sprawdzania i wzorcowania uniwersalnych przyrządów pomiarowych.

Porównaj z programem szkolenia: NWP-PCH

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:
 • jak zagwarantować odpowiedni poziom oceny jakości procesu produkcyjnego,
 • właściwie oceniać znaczenie tzw. „funkcji metrologicznej”,
 • jak udoskonalać procedury i instrukcje nadzorowania wyposażenia.
Uczestnik dowie się:
 • jakie są cele i metody nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego,
 • jaki jest znaczenie jakości przyrządów pomiarowych dla kształtowania jakości,
 • jakie są zalety zastosowania wspomagania komputerowego pracy osób odpowiedzialnych za nadzorowanie wyposażenia w firmie. 

Metodyka

Część teoretyczna, ćwiczenia rachunkowe, pomiary

Adresaci

 • ·      Osoby odpowiedzialne za nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego.

  ·      Pracownicy Izb Pomiarów, Wypożyczalni, Laboratoriów Metrologicznych.

  ·      Pracownicy Działów Jakości, Liderzy i członkowie Zespołów ds. Jakości.

  ·      Pion inżynieryjny w Działach Produkcyjnych.

  ·      Auditorzy wewnętrzni.

Opinie użytkowników

"Rzetelność trenera, merytoryczne prowadzenie szkolenia. Otwartość, kontakt i atmosfera podczas szkolenia. Konsultacje w trakcie szkolenia dotyczące aktualnych standardów w firmie i ich optymalizacji."
"Dużo przydatnych informacji, szkolenie prowadzone w sposób ciekawy i przyjemny. Świetny kontakt z prowadzącym."
"Prowadzący pobudza dyskusję, dużo praktycznych przykładów, duży zasób wiedzy."
"Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie powyżej moich oczekiwań, trener potrafi w interesujący sposób zachęcić do słuchania."
"Otwarty kontakt z trenerem. Miła atmosfera. Fachowa wiedza."
"Konkretność, wyrozumiałość trenera, świetne przekazanie wiedzy, ogromna wiedza trenera."
"Bardzo fachowo przeprowadzone szkolenie."
"Prowadzący odpowiadał na trudne pytania zadawane przez słuchaczy. Miła atmosfera. Możliwość dyskusji na tematy ze szkolenia."
"Wiedza trenera, która jest aktualizowana wraz ze zmianami w normach. Podejście indywidualne do każdego uczestnika. Zaangażowanie w problemy uczestników."
"Bardzo dobre przygotowanie pana szkoleniowca do przeprowadzenia szkolenia."
"Trener prezentował ogromną wiedzę, potrafił odpowiedzieć na wszystkie pytania bardzo wyczerpująco, w sposób zrozumiały."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Powiązane artykuły

Najpierw strategia, czyli pomiary na maszynach CMM

Najpierw strategia, czyli pomiary na maszynach CMM

Mariusz Franek
Mariusz Franek
Trener TQMsoft
Obecnie w przemyśle, nie tylko motoryzacyjnym, w związku z bardzo dużą globalizacją produkcji, funkcjonują dwa podejścia pod kątem interpretacji tolerancji geometrycznych: podejście europejskie bazujące na normach ISO oraz podejście amerykańskie zgodne z wymaganiami ASME. W obu tych przypadkach bardzo ważna jest właściwa interpretacja wymagań rysunkowych pod kątem pomiaru w szczególności z zastosowaniem współrzędnościowej techniki pomiarowej.
Czytaj artykuł

Najbliższe szkolenie otwarte:

2200.00 zł netto
2706.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania