Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
STA-W

Standaryzacja miejsc pracy – analiza wideo

Lean Manufacturing

Cele szkolenia

?Celem szkolenia jest:

 

 • Nauczenie standaryzacji czynności roboczych w nowoczesnej organizacji jako zwizualizowanej i najefektywniejszej metody pracy oraz usystematyzowanego szeregu działań, ukierunkowanych jednocześnie na przystosowanie warunków pracy do możliwości psychofizycznych człowieka i wzrostu jej efektywności. 
 • Zaszczepienie w uczestnikach procesu doskonalenia technologii i metod pracy w środowisku ciągłych zmian. 
 • Pokazanie korzyści z wykorzystania analizy wideo pozwalającej na skrócenie czasu analizy i opracowywania standardu na podstawie badania pracy i jej oceny, pod kątem zagrożeń dla układu mięśniowo-szkieletowego oraz wpływu na powstawanie wartości dodanej. 

 

Przeczytaj także artykuł - standaryzacja pracy - analiza wideo!


 

Symbol szkolenia

STA-W

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

?Dzień 1

 

1. Analiza Video stanowiska roboczego
 • Sporządzenie filmu
 • Opis wartości brzegowych
 • Podział czynności na przebiegi  
 • Czynność główna
 • Czynność pomocnicza
 • Przerwa uwarunkowana przebiegiem
 • Czynność dodatkowa
 • Przerwa spowodowana zakłóceniem

 

 

2. Analiza ekonomii ruchu

 

 

 • Celowość ruchu
 • Wartość dodana
 • Użycie narzędzi
 • Obszar pracy
 • Odległości ruchów (w pionie i poziomie)
 • Antropometria
 • Warunki ruchu
 • Pobieranie
 • Łączenie
 • Tempo pracy
 • Szybkość ruchów
 • Jakość ruchów
 • Logika przepływu

 

3. Analiza Ergonomii (postawa ciała)

 

 • Zagrożenia w pozycji ciała

 

4. Ocena potencjałów do poprawy

 

 • Wybranie potencjałów
 • Propozycja zmian organizacyjnych
 • Propozycje zmian technicznych

 

Dzień 2

1. Analiza Video - chronometraż

 

 • Pomiar czynności roboczych
 • Ocena tempa pracy
 • Analiza statystyczna pomiaru

 

2. Tworzenie standardu pracy

 

 • Standard miejsca
 • Standard metody
 • Standard czasu

 

3. Tworzenie dokumentacji

4. Video lekcja

5. Feedback


 

Ćwiczenia:

Każdy opisany krok programu jest zakończony ćwiczeniem. Wszystkie ćwiczenia wykorzystują filmy przygotowane przez trenera. Analiza Video wykonywana jest z wykorzystaniem programu Timer Pro.


 

Korzyści dla uczestnika

?Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

 

 • Pomiar czasu pracy na stanowiskach roboczych Analiza Video
 • Kształtowanie stanowisk pracy w oparciu o ekonomię i ergonomię ruchu
 • Organizacja przepływu (podział czynności)
 • Ocena ekonomiczna zastosowanych rozwiązań organizacyjnych lub technicznych
 • Tworzenie standardów pracy

 

Uczestnik nauczy się:

 

 • Tworzyć dane niezbędne w przedsiębiorstwie (standardy pracy)
 • Dzielić czynności robocze według Ekonomii ruchu
 • Organizować przepływ materiału na stanowisku roboczym

 

Uczestnik dowie się: 

 

 • Jak poprawnie kształtować stanowisko pracy.
 • O roli pracownika w systemach produkcyjnych.
 • Jak eliminować zagrożenia w systemach produkcyjnych 
 • Jak obserwować zmiany w systemach produkcyjnych (odstępstwa od procesów)

 


 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Prawidłowo wykonana analiza stanowisk pracy poparta wiedzą teoretyczną na temat systemów produkcyjnych, jak i elementów ograniczających człowieka, daje możliwość szybszej reakcji na środowisko pracy, co proporcjonalnie przekłada się na:Wzrost efektywności procesów produkcyjnych (nawet o 30%). Zwiększenie zadowolenia pracowników z warunków pracyZmniejszenie absencji chorobowej wynikającej z obciążeń układu mięśniowo szkieletowego (nawet o 60%) 

Adresaci

 

 • ?Specjaliści ds. organizacji, inżynierowie zarządzania.
 • Liderzy projektów.
 • Pracownicy działów planowania
 • Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy produkcji).

 


 

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek