Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
PFMEA-W-AV

Analiza FMEA procesów produkcyjnych (PFMEA) wg zunifikowanych wytycznych branży motoryzacyjnej – warsztaty aktualizacyjne

Narzędzia jakości

Cele szkolenia

  • poznanie i zrozumienie różnic między metodyką pfmea bazującą na wytycznych aiag 4th edition 2008 a nowym podejściem wg zunifikowanych wytycznych aiag & vda 1st edition 2019.
  • uzyskanie umiejętności opracowywania analiz pfmea wg zunifikowanych wytycznych aiag & vda 1st edition 2019. 
  • pozyskanie wiedzy nt. podstawowych zasad organizacji 7 kroków procesu wykonywania pfmea.
  • poznanie strategii doskonalenia (optymalizacji procesu - redukcji ryzyka) nie bazującej na rpn lecz na tzw. priorytetach działań – ap (action priority).

Symbol szkolenia

PFMEA-W-AV

Terminy i miejsce

01 - 02 października 2024
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 13 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 75%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie 

(forma: prezentacja przeplatana dyskusjami przykładów i wykonywaniem zadań w ramach programu warsztatów - niżej)

7 kroków procesu realizacji PFMEA:

planowanie i przygotowanie (reguła „5T”),

analiza struktury,

analiza funkcji,

analiza wad,

analiza ryzyka,

optymalizacja (redukcja ryzyka),

dokumentowanie wyników.

Dokumentowanie analizy w postaci graficznej (drzewo struktury – Structure Tree, drzewo funkcji – Function Tree, drzewo wad – Failure Tree, umiejscowienie działań – prewencji, detekcji – w drzewie wad)

Formularze PFMEA:

zmiana układu kolumn, nowe kolumny, wada jako „focus element”,

widoki raportu FMEA dla oprogramowań FMEA.

Nowe tabele szacowania ryzyka dla wskaźników Severity, Occurrence, Detection.

Optymalizacja: 

krytyka wskaźnika RPN,

określanie priorytetów dla działań (AP – Action Priority), 

redukcja Occurrence / redukcja Detection,

strony zainteresowane (zespół, kierownictwo, klienci, dostawcy).

Powiązanie PFMEA z rachunkiem kosztów jakości (COQ – Cost of Quality, COPQ – Cost of Poor Quality): 

koszty zewnętrzne, koszty wewnętrzne, koszty kontroli, koszty prewencji.

Zalecenia dotyczące wdrażania nowych wytycznych przez dostawców branży motoryzacyjnej.


2. Warsztaty 

(forma: praca zespołowa i zadania indywidualne, po każdym zadaniu - grupowy przegląd wynikówzakres i kolejność zadań – wg ustaleń z zespołem):

Identyfikacja różnic pomiędzy praktykowaną w firmie metodyką PFMEA a nowymi zasadami określonymi w wytycznych AIAG & VDA 2019:

proces realizacji PFMEA,

zawartość formularza PFMEA.

Interpretacja wady jako „Focus element” w łańcuchu przyczynowo-skutkowym.

Zastosowanie skal szacowania ryzyka (Severity, Occurrence, Detection) dla wybranych przypadków.

Opracowanie fragmentu PFMEA dla wybranego zakresu (wyrób / proces / operacja / funkcja / …) w wersji tabelarycznej i/lub graficznej:

drzewo struktury (Structure Tree); identyfikacja wyrobu i procesu, powiązanie ze schematem blokowym wyrobu (diagram B) i schematem blokowym procesu (FC),

drzewo funkcji (Function Tree); powiązanie ze schematem blokowym procesu (FC) oraz specyfikacją wyrobu 

i procesu, w tym: dokumentowanie charakterystyk specjalnych, 

drzewo wad (Failure Tree); powiązanie przyczyna – wada („focus element”) – skutek; wskaźnik Severity,

działania (prewencyjne, detekcyjne) w drzewie wad; wskaźniki Occurrence i Detection,

optymalizacja wg AP (Action Priority) – określanie priorytetów, działania: zmiana struktury, zmiany działań (prewencyjnych, detekcyjnych), wpływ działań na wartości wskaźników Severity, Occurrence, Detection,

przeniesienie zawartości drzewa struktury (Structure Tree), drzewa funkcji (Function Tree), drzewa wad (Failure Tree) i działań (prewencyjnych i detekcyjnych) do arkusza PFMEA.


 

Pretest / posttest (tylko na życzenie Klienta w przypadku szkoleń zamkniętych). 


 

Przeczytaj także artykuł: Jakie zmiany wprowadza nowy podręcznik FMEA?

Korzyści dla uczestnika

 

Uczestnik uczy się:

Tworzyć drzewo struktury wyrobu i procesu (Structure Tree) dla potrzeb PFMEA.

Opracowywać drzewo funkcji (Function Tree) z uwzględnieniem wymagań jakościowych, w tym charakterystyk specjalnych.

Opracowywać drzewo wad (Failure Tree).

Identyfikować działania prewencyjne i detekcyjne oraz przypisywać je do zagrożeń zidentyfikowanych na etapie analizy wad w drzewie wad (Failure Tree).

Przenosić informacje zawarte w drzewie struktury, drzewie funkcji i drzewie wad do nowego arkusza PFMEA.

Wypełniać arkusz PFMEA w sposób bezpośredni (nie poprzez drzewa struktury, funkcji, wad).

Szacować ryzyko za pomocą nowych skal wskaźników Severity, Occurrence, Detection.

Określać priorytety dla działań zapobiegawczych (AP – Action Priority).

Planować działania zapobiegawcze i dokumentować je w arkuszu PFMEA, do etapu ich realizacji i szacowania ryzyka.


Uczestnik dowiaduje się: 

Jakie są zalecenia nowych wytycznych AIAG & VDA w odniesieniu do siedmioetapowej realizacji procesu PFMEA.

Na czym polega różnica pomiędzy wykonywaniem analizy PFMEA z użyciem graficznej reprezentacji procesu i zagrożeń (drzewo struktury, funkcji, wad) a wykonywaniem analizy bezpośrednio w arkuszu PFMEA.

Jakie nowe kolumny wprowadzono do arkusza PFMEA i czym różnią się między sobą jego warianty. 

Jakie zmiany poczyniono w tabelach wspomagających szacowanie wskaźników Severity, Occurrence, Detection.

Czym zastąpiono wskaźnik RPN w kwestii podejmowania decyzji co do oceny (akceptacji) ryzyka i określania priorytetów dla działań zapobiegawczych.

Na czym polega etap optymalizacji procesu oparty o koncepcję priorytetu działań (AP – Action Priority).

W jaki sposób analiza PFMEA wiąże się z zagadnieniem kosztów jakości (COQ – Costs of Quality, COPQ – Costs of Poor Quality).

 

Jakie są zalecenia nowych wytycznych w zakresie ich wdrażania. 

?

 

?

Metodyka

•Prezentacja przeplatana dyskusjami przykładów i wykonywaniem zadań.•Warsztaty w formie pracy zespołowej i zadań indywidualnych - zakres i kolejność zadań wg ustaleń z grupą.•Główna część warsztatów – poszczególne etapy analizy PFMEA dla zakresów (procesów/wyrobów) zaproponowanych przez Uczestników; po każdym etapie - grupowy (wspólny) przegląd wyników.?

Adresaci

 

Liderzy, moderatorzy, członkowie zespołów PFMEA.  

Osoby prowadzące projekty wdrożeń nowych wyrobów.

Osoby odpowiedzialne za planowanie jakości, APQP. 

Inżynierowie jakości, specjaliści ds. jakości.

Osoby realizujące audity jakości u dostawców, osoby odpowiedzialne za jakość dostawców, pracownicy działów SQA (Supplier Quality Assurance), SQD (Supplier Quality Development).

 

Osoby odpowiedzialne za jakość w przedsiębiorstwie.


 

?

Dodatkowe informacje

Zalecenia dla Uczestników: • Dobra znajomość PFMEA – kilkuletnie, praktyczne doświadczenie i/lub niedawno ukończone pełne szkolenie (2 lub 3 dniowe) w oparciu o metodykę AIAG 4th Edition 2008 lub SAE J1739:2009 lub VDA 4.2:2006 / 2009. • W przypadku niespełnienia w/w warunku zaleca się wybór szkolenia Analiza FMEA procesów produkcyjnych (PFMEA) wg zunifikowanych wytycznych branży motoryzacyjnej, symbol: PFMEA-P-AV. • W przypadku szkoleń otwartych - w ramach części warsztatowej istnieje możliwość wykonywania fragmentów analiz PFMEA dla konkretnego zakresu (wyrób/proces/operacja) zaproponowanego przez Uczestników - zaleca się wówczas, aby zainteresowaną Firmę reprezentowały na szkoleniu co najmniej 2¸3 osoby, mogące stworzyć zespół w czasie szkolenia.
Zobacz inne szkolenia z tematyki:

Najbliższe szkolenie otwarte:

2600.00 zł netto
3198.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania