Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
SPC-QS-ONL
Online

Statystyczne sterowanie procesem SPC w branży motoryzacyjnej- szkolenie online

Metody statystyczne

Cele szkolenia

• Przedstawienie oczekiwań odnośnie wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem SPC w kontekście współczesnych wymagań jakościowych w branży motoryzacyjnej - ISO 9001:2015+IATF 16949:2016, VDA, QS-9000 (AIAG), ANFIA, wymagania producentów (VW, BMW, Fiat, Ford …).
• Prezentacja zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem (SPC) właściwych do standardów obowiązujących w motoryzacji. Zakres tematyczny obejmuje metody SPC zarówno
w odniesieniu do parametrów mierzalnych jak i w przypadku kwalifikacji alternatywnej.
• Nabycie umiejętności określenia zapotrzebowania na SPC, doboru narzędzi SPC, a także  przeprowadzania analiz interpretacji wyników z zakresu SPC zgodnie z oczekiwaniami branży motoryzacyjnej.  

Symbol szkolenia

SPC-QS-ONL

Terminy i miejsce

05 - 06 września 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 16 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie.

 • Znaczenie metod statystycznych, w szczególności SPC we współczesnych systemach zarządzania jakością obowiązujących w branży motoryzacyjnej (ISO 9001:2015, ISO/TS 16949:2009 – ważne do 14.09.2018; IATF 16949:2016, itp.).
 • Charakterystyka podstawowych dokumentów nt. SPC w motoryzacji: Podręcznik Referencyjny SPC wg QS-9000 (wyd.2,2005), VDA.

2. Zmienność, Podstawowa statystyczna analiza danych.

 • Przyczyny przypadkowe i szczególne zmienności, pojęcie procesu stabilnego (pod kontrolą) i rozregulowanego (poza kontrolą).
 • Reakcja na zmienność: lokalne i globalne działania na procesie (AIAG).
 • Modele zachowania się procesów w czasie – ISO 21747:2006 (wcześniej DIN 55319), ISO 22514-2:2017.
 • Statystyczny opis zmienności - wyznaczanie i interpretacja parametrów opisowych (średnia, mediana, rozstęp, odchylenie standardowe, skośność, kurtoza itd.), konstrukcja histogramu (dobór liczby przedziałów), rozkład empiryczny a rozkład teoretyczny, rozkład normalny (obliczanie frakcji realizacji poza granicami, graficzny test normalności, test Andersona-Darlinga).
 • Przykłady, ćwiczenia.

3. Zdolność procesu/maszyny.

 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności procesu według strategii AIAG (SPC Reference Manual, wyd. II (2005)) oraz ISO/TR 22514-4:2016: Cp, Cpk (zdolność krótkoterminowa, short-term capability, capability indices), Pp, Ppk (zdolność długoterminowa, long-term capability, performance indices).
 • Strategia oceny zdolności procesu wg VDA: preliminary process capability (wstępna zdolność procesu): Pp, Ppk, on-going process capability (zdolność procesu trwającego): Pp/Cp proces niestabilny/stabilny), Ppk/Cpk (proces niestabilny/stabilny), dawnej, dodatkowo: unstable process capability (zdolność procesu niestabilnego) - Tp, Tpk.
 • Strategie i oznaczenia współczynników zdolności wg różnych producentów i dostawców – Delphi, Fiat, Faurecia, VW, BMW, Daimler itd.
 • Ocena zdolności procesu wg ISO 21747:2006 (wcześniej DIN 55319), ISO 22514-2:2017.
 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności maszyny Cm, Cmk (charakterystyka Raportu ISO/TR 22514-3:2008, Bosch, Fiat, Faurecia itd.)
 • Ocena zdolności procesu/maszyny w przypadku rozkładów innych od rozkładu normalnego – transformacja danych do rozkładu normalnego (transformacja Boxa-Coxa, transformacja Johnsona), metoda percentylowa (dobór najlepszego rozkładu, metoda Clementa).
 • Dokładność oceny współczynników zdolności procesu/maszyny (VDA, VW).
 • Zdolność a frakcja realizacji poza granicami specyfikacji.
 • Funkcja straty Taguchiego.
 • Przykłady, ćwiczenia.

4. Karty kontrolne jako narzędzie monitorowania i doskonalenia procesu.

 • Ogólne zasady funkcjonowania (trzysigmowość karty, metody konstrukcji karty, błędy wnioskowania, dostosowanie karty do procesu).
 • Konstrukcja kart kontrolnych Shewarta dla cech mierzalnych (metoda stabilizacyjna tj. na podstawie wstępnych danych z procesu (AIAG,VDA), metoda projektowa (VDA) -karta wartości średniej i rozstępu, karta wartości średniej i odchylenia standardowego, karta mediany i rozstępu, karta pojedynczych obserwacji i ruchomego rozstępu).
 • Obliczanie współczynników zdolności procesu Cp, Cpk na podstawie kart kontrolnych dla cech mierzalnych.
 • Przeliczanie kart dla cech mierzalnych przy zmianie liczności próbki.
 • Czułość kart kontrolnych.
 • Zasady optymalnego doboru karty i jej wykorzystania: dobór liczności próbki, częstość próbkowania, metody próbkowania, kryteria identyfikacji rozregulowania procesu (zasady czytania kart kontrolnych) - sygnały, trendy, serie, „obklejanie” linii kontrolnych, „obklejanie” linii centralnej, periodyczność, rola i znaczenie linii ostrzegawczych, testy strefowe itp. – według PN-ISO 8258+AC1, ISO 7870, AIAG, VDA itd.).
 • Inne karty kontrolne (AIAG, VDA) – karta kontrolna z poszerzonymi liniami (dla procesów wykazujących wysoką zdolność), karta kontrolna wykładniczo ważonej ruchomej średniej EWMA (alternatywa dla karty pojedynczych wartości i ruchomego rozstępu), karty Pearsona (rozkład inny od normalnego, mała próbka).
 • Przykłady, ćwiczenia.

5. MSA.

 • Podstawowe informacje z zakresu analizy systemów pomiarowych (wzajemne relacje pomiędzy SPC i MSA.

6. Oprogramowanie metod SPC.

 • Charakterystyka aplikacji wykorzystywanych w motoryzacji (Qs-stat, Minitab, QDA itp.).

7. Podsumowanie, dyskusja.

Ćwiczenia:

 • Obliczanie podstawowych parametrów statystycznych wykorzystywanych w SPC.
 • Obliczanie spodziewanej frakcji realizacji poza granicami specyfikacji na podstawie rozkładu normalnego, graficzny test normalności.
 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności wyznaczonych na podstawie różnych strategii analizy (AIAG, VDA).
 • Konstrukcja karty kontrolnej wartości średniej i rozstępu/odchylenia metodą stabilizacyjną (preferowaną w motoryzacji), przeliczanie karty na inną liczność próbki, obliczanie współczynników zdolności na podstawie karty kontrolnej.
 • Konstrukcja karty kontrolnej pojedynczych wartości i ruchomego rozstępu metodą stabilizacyjną (preferowaną w motoryzacji), obliczanie na podstawie karty współczynników zdolności na podstawie karty kontrolnej.
 • Interpretacja zachowania się procesu ze względu na zmienność na podstawie karty kontrolnej – „czytanie” karty wg zasad AIAG, VDA, reguły Nelsona, itp.
 • Konstrukcja tzw. ekonomicznej karty kontrolnej (karty z poszerzonymi liniami).
 • Konstrukcja karty wykładniczo ważonej ruchomej średniej (EWMA).
 • Konstrukcja i interpretacja kart według oceny alternatywnej (p, np, c, u).

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Identyfikować zapotrzebowanie na stosowanie narzędzi SPC według standardów branży motoryzacyjnej (AIAG, VDA, ANFIA, itd.).
 • W jaki sposób dokonuje się statystycznej analizy danych pochodzących z procesu.
 • Jakie warunki muszą być spełnione żeby w sposób właściwy stosować i wykorzystać metody SPC.
 • Praktycznego posługiwania się narzędziami SPC – dobór narzędzi, zasady rachunkowe i interpretacyjne.
 • Jakie korzyści dostarcza stosowanie SPC – odniesienie do właściciela procesu, odniesienie do klienta.

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są wymagania odnośnie stosowania metod SPC w kontekście współczesnych wymagań branży motoryzacyjnej.
 • Jakie dokumenty w branży motoryzacyjnej określają rachunkowy i interpretacyjny sposób wykorzystania narzędzi SPC.
 • Kiedy, gdzie, przy spełnieniu jakich warunków, wykorzystywać określone narzędzia SPC.
 • Na co zwracać szczególną uwagę w analizie danych procesowych.

Adresaci

 • osoby zajmujące się problemami zapewnienia jakości,
 • pracownicy działów jakości, inżynierowie jakości, technolodzy, kierownicy, mistrzowie,
 • osoby odpowiedzialne za jakość dostawców,
 • liderzy i członkowie zespołów doskonalących.

Zastosowanie

Statystyczne sterowanie procesem (SPC) to jedno z najważniejszych statystycznych narzędzi jakości w branży motoryzacyjnej uwzględniony w wymaganiach branżowych w podręczniku referencyjnym SPC wg. QS-9000. Dwa podstawowe zadania SPC to ocena możliwości procesu w odniesieniu do oczekiwań klienta (m.in. wyznaczanie i interpretacja współczynników zdolności procesu) oraz monitorowanie procesu za pomocą kart kontrolnych. Na praktyczne korzystanie z metod SPC składa się strona rachunkowa i interpretacyjna. Do obliczeń może być wykorzystana dostępna aplikacja, natomiast interpretacja wyników należy do Użytkownika. Metodologia SPC nadaje się zarówno do monitorowania procesów produkcyjnych, jak i do nadzorowania procesów pomiarowych, a jej celem jest przede wszystkim zapobieganie niezgodnościom poprzez odpowiednio wczesne wykrywanie destabilizacji procesu i podejmowanie działań mających na celu przywrócenie stabilności i doskonalenie procesu.

Opinie użytkowników

Bardzo dobry trener, z ogromną wiedzą, szczegółowo wyjaśnia temat.Bardzo ciekawe szkolenie z SPC, przeprowadzone w sposób interesujący metodą on-line. Potrafi Pan opowiadać o statystyce w taki sposób, że po kilkunastu latach od skończenia edukacji zapalił Pan we mnie chęć do działania na tym polu.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

 

Najbliższe szkolenie otwarte:

2300.00 zł netto
2829.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania