Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
SPC-QS-ONL
Online

Statystyczne sterowanie procesem SPC w branży motoryzacyjnej- szkolenie online

Statystyczne narzędzia jakości

Cele szkolenia

• Przedstawienie oczekiwań odnośnie wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem SPC w kontekście współczesnych wymagań jakościowych w branży motoryzacyjnej - ISO 9001:2015+IATF 16949:2016, VDA, QS-9000 (AIAG), ANFIA, wymagania producentów (VW, BMW, Fiat, Ford …).
• Prezentacja zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem (SPC) właściwych do standardów obowiązujących w motoryzacji. Zakres tematyczny obejmuje metody SPC zarówno
w odniesieniu do parametrów mierzalnych jak i w przypadku kwalifikacji alternatywnej.
• Nabycie umiejętności określenia zapotrzebowania na SPC, doboru narzędzi SPC, a także  przeprowadzania analiz interpretacji wyników z zakresu SPC zgodnie z oczekiwaniami branży motoryzacyjnej.  

Symbol szkolenia

SPC-QS-ONL

Terminy i miejsce

09 - 10 maja 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 12 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie.

 • Znaczenie metod statystycznych, w szczególności SPC we współczesnych systemach zarządzania jakością obowiązujących w branży motoryzacyjnej (ISO 9001:2015, ISO/TS 16949:2009 – ważne do 14.09.2018; IATF 16949:2016, itp.).
 • Charakterystyka podstawowych dokumentów nt. SPC w motoryzacji: Podręcznik Referencyjny SPC wg QS-9000 (wyd.2,2005), VDA.

2. Zmienność, Podstawowa statystyczna analiza danych.

 • Przyczyny przypadkowe i szczególne zmienności, pojęcie procesu stabilnego (pod kontrolą) i rozregulowanego (poza kontrolą).
 • Reakcja na zmienność: lokalne i globalne działania na procesie (AIAG).
 • Modele zachowania się procesów w czasie – ISO 21747:2006 (wcześniej DIN 55319), ISO 22514-2:2017.
 • Statystyczny opis zmienności - wyznaczanie i interpretacja parametrów opisowych (średnia, mediana, rozstęp, odchylenie standardowe, skośność, kurtoza itd.), konstrukcja histogramu (dobór liczby przedziałów), rozkład empiryczny a rozkład teoretyczny, rozkład normalny (obliczanie frakcji realizacji poza granicami, graficzny test normalności, test Andersona-Darlinga).
 • Przykłady, ćwiczenia.

3. Zdolność procesu/maszyny.

 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności procesu według strategii AIAG (SPC Reference Manual, wyd. II (2005)) oraz ISO/TR 22514-4:2016: Cp, Cpk (zdolność krótkoterminowa, short-term capability, capability indices), Pp, Ppk (zdolność długoterminowa, long-term capability, performance indices).
 • Strategia oceny zdolności procesu wg VDA: preliminary process capability (wstępna zdolność procesu): Pp, Ppk, on-going process capability (zdolność procesu trwającego): Pp/Cp proces niestabilny/stabilny), Ppk/Cpk (proces niestabilny/stabilny), dawnej, dodatkowo: unstable process capability (zdolność procesu niestabilnego) - Tp, Tpk.
 • Strategie i oznaczenia współczynników zdolności wg różnych producentów i dostawców – Delphi, Fiat, Faurecia, VW, BMW, Daimler itd.
 • Ocena zdolności procesu wg ISO 21747:2006 (wcześniej DIN 55319), ISO 22514-2:2017.
 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności maszyny Cm, Cmk (charakterystyka Raportu ISO/TR 22514-3:2008, Bosch, Fiat, Faurecia itd.)
 • Ocena zdolności procesu/maszyny w przypadku rozkładów innych od rozkładu normalnego – transformacja danych do rozkładu normalnego (transformacja Boxa-Coxa, transformacja Johnsona), metoda percentylowa (dobór najlepszego rozkładu, metoda Clementa).
 • Dokładność oceny współczynników zdolności procesu/maszyny (VDA, VW).
 • Zdolność a frakcja realizacji poza granicami specyfikacji.
 • Funkcja straty Taguchiego.
 • Przykłady, ćwiczenia.

4. Karty kontrolne jako narzędzie monitorowania i doskonalenia procesu.

 • Ogólne zasady funkcjonowania (trzysigmowość karty, metody konstrukcji karty, błędy wnioskowania, dostosowanie karty do procesu).
 • Konstrukcja kart kontrolnych Shewarta dla cech mierzalnych (metoda stabilizacyjna tj. na podstawie wstępnych danych z procesu (AIAG,VDA), metoda projektowa (VDA) -karta wartości średniej i rozstępu, karta wartości średniej i odchylenia standardowego, karta mediany i rozstępu, karta pojedynczych obserwacji i ruchomego rozstępu).
 • Obliczanie współczynników zdolności procesu Cp, Cpk na podstawie kart kontrolnych dla cech mierzalnych.
 • Przeliczanie kart dla cech mierzalnych przy zmianie liczności próbki.
 • Czułość kart kontrolnych.
 • Zasady optymalnego doboru karty i jej wykorzystania: dobór liczności próbki, częstość próbkowania, metody próbkowania, kryteria identyfikacji rozregulowania procesu (zasady czytania kart kontrolnych) - sygnały, trendy, serie, „obklejanie” linii kontrolnych, „obklejanie” linii centralnej, periodyczność, rola i znaczenie linii ostrzegawczych, testy strefowe itp. – według PN-ISO 8258+AC1, ISO 7870, AIAG, VDA itd.).
 • Inne karty kontrolne (AIAG, VDA) – karta kontrolna z poszerzonymi liniami (dla procesów wykazujących wysoką zdolność), karta kontrolna wykładniczo ważonej ruchomej średniej EWMA (alternatywa dla karty pojedynczych wartości i ruchomego rozstępu), karty Pearsona (rozkład inny od normalnego, mała próbka).
 • Przykłady, ćwiczenia.

5. MSA.

 • Podstawowe informacje z zakresu analizy systemów pomiarowych (wzajemne relacje pomiędzy SPC i MSA.

6. Oprogramowanie metod SPC.

 • Charakterystyka aplikacji wykorzystywanych w motoryzacji (Qs-stat, Minitab, QDA itp.).

7. Podsumowanie, dyskusja.

Ćwiczenia:

 • Obliczanie podstawowych parametrów statystycznych wykorzystywanych w SPC.
 • Obliczanie spodziewanej frakcji realizacji poza granicami specyfikacji na podstawie rozkładu normalnego, graficzny test normalności.
 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności wyznaczonych na podstawie różnych strategii analizy (AIAG, VDA).
 • Konstrukcja karty kontrolnej wartości średniej i rozstępu/odchylenia metodą stabilizacyjną (preferowaną w motoryzacji), przeliczanie karty na inną liczność próbki, obliczanie współczynników zdolności na podstawie karty kontrolnej.
 • Konstrukcja karty kontrolnej pojedynczych wartości i ruchomego rozstępu metodą stabilizacyjną (preferowaną w motoryzacji), obliczanie na podstawie karty współczynników zdolności na podstawie karty kontrolnej.
 • Interpretacja zachowania się procesu ze względu na zmienność na podstawie karty kontrolnej – „czytanie” karty wg zasad AIAG, VDA, reguły Nelsona, itp.
 • Konstrukcja tzw. ekonomicznej karty kontrolnej (karty z poszerzonymi liniami).
 • Konstrukcja karty wykładniczo ważonej ruchomej średniej (EWMA).
 • Konstrukcja i interpretacja kart według oceny alternatywnej (p, np, c, u).

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Identyfikować zapotrzebowanie na stosowanie narzędzi SPC według standardów branży motoryzacyjnej (AIAG, VDA, ANFIA, itd.).
 • W jaki sposób dokonuje się statystycznej analizy danych pochodzących z procesu.
 • Jakie warunki muszą być spełnione żeby w sposób właściwy stosować i wykorzystać metody SPC.
 • Praktycznego posługiwania się narzędziami SPC – dobór narzędzi, zasady rachunkowe i interpretacyjne.
 • Jakie korzyści dostarcza stosowanie SPC – odniesienie do właściciela procesu, odniesienie do klienta.

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są wymagania odnośnie stosowania metod SPC w kontekście współczesnych wymagań branży motoryzacyjnej.
 • Jakie dokumenty w branży motoryzacyjnej określają rachunkowy i interpretacyjny sposób wykorzystania narzędzi SPC.
 • Kiedy, gdzie, przy spełnieniu jakich warunków, wykorzystywać określone narzędzia SPC.
 • Na co zwracać szczególną uwagę w analizie danych procesowych.

Adresaci

 • osoby zajmujące się problemami zapewnienia jakości,
 • pracownicy działów jakości, inżynierowie jakości, technolodzy, kierownicy, mistrzowie,
 • osoby odpowiedzialne za jakość dostawców,
 • liderzy i członkowie zespołów doskonalących.

Zastosowanie

Statystyczne sterowanie procesem (SPC) to jedno z najważniejszych statystycznych narzędzi jakości w branży motoryzacyjnej uwzględniony w wymaganiach branżowych w podręczniku referencyjnym SPC wg. QS-9000. Dwa podstawowe zadania SPC to ocena możliwości procesu w odniesieniu do oczekiwań klienta (m.in. wyznaczanie i interpretacja współczynników zdolności procesu) oraz monitorowanie procesu za pomocą kart kontrolnych. Na praktyczne korzystanie z metod SPC składa się strona rachunkowa i interpretacyjna. Do obliczeń może być wykorzystana dostępna aplikacja, natomiast interpretacja wyników należy do Użytkownika. Metodologia SPC nadaje się zarówno do monitorowania procesów produkcyjnych, jak i do nadzorowania procesów pomiarowych, a jej celem jest przede wszystkim zapobieganie niezgodnościom poprzez odpowiednio wczesne wykrywanie destabilizacji procesu i podejmowanie działań mających na celu przywrócenie stabilności i doskonalenie procesu.

Opinie użytkowników

Bardzo dobry trener, z ogromną wiedzą, szczegółowo wyjaśnia temat.Bardzo ciekawe szkolenie z SPC, przeprowadzone w sposób interesujący metodą on-line. Potrafi Pan opowiadać o statystyce w taki sposób, że po kilkunastu latach od skończenia edukacji zapalił Pan we mnie chęć do działania na tym polu.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

 

Najbliższe szkolenie otwarte:

2250.00 zł netto
2767.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania