Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ISO 50001-ONL

System zarządzania energią wg ISO 50001:2018

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

 • Zwiększenie kompetencji i pogłębienie wiedzy Uczestnika w zakresie przedmiotu szkolenia / w tym dot. optymalizacji nakładów na wdrożenie i utrzymanie systemu
 • Wprowadzenie dot. energii, energochłonności i zużycia energii w działalności gospodarczej.
 • Zaznajomienie z wymaganiami prawno – formalnymi dot. zarządzania energią.
 • Przedstawienie budowy i struktury systemu zarządzania energią / dalej EnMS /. Norma ISO 50001 – podstawowe wymagania. Dokumentacja systemowa wg normy ISO 50001:2018.
 • Pokazanie elementów wdrożenie systemu zarządzania energią – podstawowa metodyka. Zespół ds. opracowania i wdrożenia EnMS – Energy team. Certyfikacja systemu.

Symbol szkolenia

ISO 50001-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 30%

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Program i ćwiczenia

Wykłady:

 • Podstawowe pojęcia dot. efektywności energetycznej
 • Rola energii w przedsiębiorstwie / organizacji /.
 • EnMS – rola, struktura, koszty i zyski, korzyści i wady
 • Przegląd wstępny – w odniesieniu do auditu energetycznego
 • Wprowadzenie do wymagań ISO 50001 – System zarządzania energią, Werska 2018
 • Tworzenie dokumentacji EnMS
 • Metodyka wdrażania EnMS
 • Rola i działalność zespołu wdrożeniowego
 • Certyfikacja – zalety i wady.

Warsztaty:

 • Rodzaje i rola energii zużywanej w zakładzie
 • Zasady monitoringu energii
 • WWE – metodyka tworzenia i oceny

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

Kierowanie i rzetelny udział we wdrażaniu i nadzorze funkcjonowania EnMS.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 • Możliwość precyzyjnego planowania zużycia i kosztu energii w ramach strategii firmy
 • Możliwość optymalizacji i zmniejszenia zużycia energii w działalności operacyjnej firmy
 • Wdrożenie kompleksowej i realnej kontroli zużycia

Adresaci

Przedstawiciele wyższej kadry kierowniczej, służb energetycznych, służb ochrony środowiska, służb utrzymania ruchu, kadra kierownicza jednostek / wydziałów / będących dużymi konsumentami energii, osoby nadzorujące systemy zarządzania, audytorzy wewnętrzni systemów zarządzania.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania