Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AS9100-P-ONL
Online

Wprowadzenie do wymagań normy AS 9100 – szkolenie online

Normy, wymagania i audity

Symbol szkolenia

AS9100-P-ONL

Terminy i miejsce

07 - 08 listopada 2024
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 19 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

1.       Wprowadzenie do wymagań normy AS/EN 9100 wyd. D

O  Podejście procesowe (parametry procesów, mierzalność, ocena i analiza)

O  7 zasad zarządzania

2.       Wymagania normy

O  Ogólne informacje o normie AS 9100 rev D

O  Powiązanie z norma ISO 9001:2015 i definicje

O  Kontekst organizacji

O  Podejście procesowe

O  Rola Pełnomocnika ds. systemu i jego usytuowanie w najwyższym kierownictwie

O  Planowanie SZJ i jego odniesienie do ryzyka i szans

O  Wsparcie

O  Nadzór nad zasobami pomiarowymi

O  Wiedza i  świadomość

O  Zasady postępowania z udokumentowanymi informacjami

O  Planowanie, zarządzania ryzykiem operacyjnym, konfiguracja wyrobu, bezpieczeństwo wyrobu

O  Zapobieganie częściom sfałszowanym

O  Projektowanie

O  Nadzór nad procesami i dostawcami zewnętrznymi

O  Produkcja

O  Kontrola Jakości

O  Ocena efektów działania

O  Doskonalenie

O  Audity wewnętrzne

O  Zarządzanie konfiguracją

O  Przegląd zarządzania

Ćwiczenia:

Ćwiczenia praktyczne związane z zastosowaniem normy AS/EN 9100 wydanie D w przedsiębiorstwie.

1.       Temat: Zdefiniowanie procesów potrzebnych do funkcjonowania SZJ w firmie

Forma: Ćwiczenie w grupach

Cel: Nabycie praktycznych umiejętności tworzenia map procesów w zakładzie, sposobów powiązania pomiędzy procesami, oceny i analizie procesów

2.       Temat: Przeprowadzanie analizy ryzyka na przykładzie wybranego procesu

Forma: Ćwiczenie w grupach

Cel: Zapoznanie się z sposobami analizy ryzyka procesów, analiza danych.

3.       Temat: Zarządzanie konfiguracją

Forma: Ćwiczenie w grupach na konkretnym przykładzie

Cel: Zapoznanie się z tworzeniem schematów graficznych konfiguracji (pozyskiwanie danych konfiguracyjnych, analiza tych danych, zastosowanie ich w produkowanym wyrobie)

4.       Temat: Przeprowadzanie auditów wewnętrznych

Forma: Ćwiczenia w grupach

Cel: Praktyczne zapoznanie z tworzeniem planu auditu, jego przeprowadzaniem, określaniem

i monitorowaniem działań poauditowych

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·         Kwalifikacje w zakresie umiejętności do wdrażania, utrzymywania i doskonalenia SZJ w firmie lotniczej

·         Praktyczna interpretacja wymagań normy AS/EN 9100 wydanie D

·         Zasady praktycznego stosowania w zakładzie 7 ZASAD ZARZĄDZANIA oraz podejścia procesowego

 

Uczestnik nauczy się:

·      Jak interpretować wymagania normy AS/EN 9100 w codziennym funkcjonowaniu firmy

 

Uczestnik dowie się:

·      Jaki zalety ma organizacja pracy w zakładzie w oparciu o wymagania normy AS/EN 9100 rev D

·      Jak praktycznie można stosować 7 ZASAD ZARZADZANIA w codziennym funkcjonowaniu firmy

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·         poprawa organizacji pracy

·         zarządzanie w oparciu o zidentyfikowane i opomiarowane procesy

·         skuteczniejszy nadzór na produkcją

·         możliwość eliminowania popełnianych błędów oraz ich przyczyn

·         poprawa wizerunku firmy w oczach klientów

Adresaci

  • kadra kierownicza
  • kierownicy i pracownicy średniego szczebla
  • pracownicy produkcji

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

2200.00 zł netto
2706.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania