Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AS9100-P-ONL
Online

Wprowadzenie do wymagań normy AS 9100 – szkolenie online

Normy, wymagania, audity

Symbol szkolenia

AS9100-P-ONL

Terminy i miejsce

12 - 13 grudnia 2023
do rozpoczęcia pozostało 7 dni 11 godzin
Lokalizacja: Online
08 - 09 kwietnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 3 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

1.       Wprowadzenie do wymagań normy AS/EN 9100 wyd. D

O  Podejście procesowe (parametry procesów, mierzalność, ocena i analiza)

O  7 zasad zarządzania

2.       Wymagania normy

O  Ogólne informacje o normie AS 9100 rev D

O  Powiązanie z norma ISO 9001:2015 i definicje

O  Kontekst organizacji

O  Podejście procesowe

O  Rola Pełnomocnika ds. systemu i jego usytuowanie w najwyższym kierownictwie

O  Planowanie SZJ i jego odniesienie do ryzyka i szans

O  Wsparcie

O  Nadzór nad zasobami pomiarowymi

O  Wiedza i  świadomość

O  Zasady postępowania z udokumentowanymi informacjami

O  Planowanie, zarządzania ryzykiem operacyjnym, konfiguracja wyrobu, bezpieczeństwo wyrobu

O  Zapobieganie częściom sfałszowanym

O  Projektowanie

O  Nadzór nad procesami i dostawcami zewnętrznymi

O  Produkcja

O  Kontrola Jakości

O  Ocena efektów działania

O  Doskonalenie

O  Audity wewnętrzne

O  Zarządzanie konfiguracją

O  Przegląd zarządzania

Ćwiczenia:

Ćwiczenia praktyczne związane z zastosowaniem normy AS/EN 9100 wydanie D w przedsiębiorstwie.

1.       Temat: Zdefiniowanie procesów potrzebnych do funkcjonowania SZJ w firmie

Forma: Ćwiczenie w grupach

Cel: Nabycie praktycznych umiejętności tworzenia map procesów w zakładzie, sposobów powiązania pomiędzy procesami, oceny i analizie procesów

2.       Temat: Przeprowadzanie analizy ryzyka na przykładzie wybranego procesu

Forma: Ćwiczenie w grupach

Cel: Zapoznanie się z sposobami analizy ryzyka procesów, analiza danych.

3.       Temat: Zarządzanie konfiguracją

Forma: Ćwiczenie w grupach na konkretnym przykładzie

Cel: Zapoznanie się z tworzeniem schematów graficznych konfiguracji (pozyskiwanie danych konfiguracyjnych, analiza tych danych, zastosowanie ich w produkowanym wyrobie)

4.       Temat: Przeprowadzanie auditów wewnętrznych

Forma: Ćwiczenia w grupach

Cel: Praktyczne zapoznanie z tworzeniem planu auditu, jego przeprowadzaniem, określaniem

i monitorowaniem działań poauditowych

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·         Kwalifikacje w zakresie umiejętności do wdrażania, utrzymywania i doskonalenia SZJ w firmie lotniczej

·         Praktyczna interpretacja wymagań normy AS/EN 9100 wydanie D

·         Zasady praktycznego stosowania w zakładzie 7 ZASAD ZARZĄDZANIA oraz podejścia procesowego

 

Uczestnik nauczy się:

·      Jak interpretować wymagania normy AS/EN 9100 w codziennym funkcjonowaniu firmy

 

Uczestnik dowie się:

·      Jaki zalety ma organizacja pracy w zakładzie w oparciu o wymagania normy AS/EN 9100 rev D

·      Jak praktycznie można stosować 7 ZASAD ZARZADZANIA w codziennym funkcjonowaniu firmy

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·         poprawa organizacji pracy

·         zarządzanie w oparciu o zidentyfikowane i opomiarowane procesy

·         skuteczniejszy nadzór na produkcją

·         możliwość eliminowania popełnianych błędów oraz ich przyczyn

·         poprawa wizerunku firmy w oczach klientów

Adresaci

  • kadra kierownicza
  • kierownicy i pracownicy średniego szczebla
  • pracownicy produkcji

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

2050.00 zł netto
2521.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania