Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
BUI-PBI1

Obsługa programu Power BI - poziom podstawowy

Oprogramowania i bazy danych

Cele szkolenia

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat wykorzystania narzędzia w analizie i prezentacji dużych zbiorów danych celem efektywnej pracy w środowisku Power BI. Nabycie podstawowych umiejętności wizualizacji danych i ich późniejszej analizy.

 

Symbol szkolenia

BUI-PBI1

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 1 dzień po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

 

1.       Business Intelligence – wspieranie decyzji biznesowych.
Krótka historia, definicja, przegląd zastosowań, wspomaganie komputerowe – przegląd, charakterystyka narzędzi (relacyjne bazy danych, hurtownie danych, narzędzia Microsoft Power)

 

2.       Charakterystyka narzędzia Microsoft Power BI.
Narzędzia Power Microsoft – Power Query, Power Pivot, Power View, Power BI.
Krótka historia, zastosowanie, wzajemne relacje pomiędzy wymienionymi narzędziami, Język M – tworzenie formuł
w Power Query, ogólna charakterystyka. Język DAX  dla użytkowników programu Excel i narzędzi Power – zastosowanie, ogólna charakterystyka

 

3.       Dane, źródła danych, modele danych.
Źródła danych – Excel, bazy danych, hurtownie danych, strony internetowe, pliki tekstowe. Modelowanie danych. Model danych – budowa modeli danych – tabele, łączenie tabel (relacje pomiędzy tabelami – jeden do jeden, jeden do wiele, wiele do wiele), schematy modeli. Filtrowanie danych, segmentacja danych – konstrukcja prostych kwerend (zapytań)

 

4.       Wizualizacji danych.
Praktyczne zasady wizualizacji danych – wykresy, rodzaje wykresów, skale – liniowe, nieliniowe, wizualizacja zachowania ze względu na zmienność, wizualizacja zachowania w czasie (prezentacja szeregów czasowych), narzędzia graficzne

w zarządzaniu jakością.

 

5.       Power BI Desktop praca w środowisku

§  Charakterystyka środowiska, instalacja (uwagi), interfejs użytkownika, dostosowanie ustawień

§  Źródła danych – technika zaciąganie danych do analizy

§  Praca z plikami excelowymi (pliki .xlsx, pliki .csv)

§  Importowanie danych z MS Access (import tabel, relacji)

§  Przygotowanie danych do analizy – edytor kwerend (kwerendy wybierające, wybrane kwerendy funkcjonalne), porządkowanie, scalanie, definiowanie kolumn wyliczeniowych, budowa relacji pomiędzy tabelami

§  Praca z jedną tabelą

§  Praca z wieloma tabelami – wybrane przypadki

§  Wizualizacja danych – możliwości graficzne

§  Budowa raportów

§  Techniki udostępniania, aktualizacji raportów

 

 

6.       Podsumowanie, dyskusja

Literatura, Power BI w Internecie (ciekawe strony internetowe), uwagi na temat możliwości bardziej zaawansowanego wykorzystania środowiska Power BI (analizowanie danych - język M, język DAX, strukturalny język zapytań SQL, raporty

w chmurze …)

 

Metodyka

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Wszystkie podejmowane zagadnienia  ilustrowane są wieloma przykładami w których uwaga skierowana jest na efektywną pracę w środowisku Power BI.

Adresaci

 • Menedżerowie
 • Analitycy
 • Inżynierowie

Dodatkowe informacje

Wymagane :

Oprogramowanie Power BI – licencje chmurowe MS Office 365 z narzędziem Power BI.


Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania