Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
BUI-PBI1

Obsługa programu Power BI - poziom podstawowy

Kompetencje cyfrowe

Cele szkolenia

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat wykorzystania narzędzia w analizie i prezentacji dużych zbiorów danych celem efektywnej pracy w środowisku Power BI. Nabycie podstawowych umiejętności wizualizacji danych i ich późniejszej analizy.

 

Symbol szkolenia

BUI-PBI1

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 1 dzień po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

 

1.       Business Intelligence – wspieranie decyzji biznesowych.
Krótka historia, definicja, przegląd zastosowań, wspomaganie komputerowe – przegląd, charakterystyka narzędzi (relacyjne bazy danych, hurtownie danych, narzędzia Microsoft Power)

 

2.       Charakterystyka narzędzia Microsoft Power BI.
Narzędzia Power Microsoft – Power Query, Power Pivot, Power View, Power BI.
Krótka historia, zastosowanie, wzajemne relacje pomiędzy wymienionymi narzędziami, Język M – tworzenie formuł
w Power Query, ogólna charakterystyka. Język DAX  dla użytkowników programu Excel i narzędzi Power – zastosowanie, ogólna charakterystyka

 

3.       Dane, źródła danych, modele danych.
Źródła danych – Excel, bazy danych, hurtownie danych, strony internetowe, pliki tekstowe. Modelowanie danych. Model danych – budowa modeli danych – tabele, łączenie tabel (relacje pomiędzy tabelami – jeden do jeden, jeden do wiele, wiele do wiele), schematy modeli. Filtrowanie danych, segmentacja danych – konstrukcja prostych kwerend (zapytań)

 

4.       Wizualizacji danych.
Praktyczne zasady wizualizacji danych – wykresy, rodzaje wykresów, skale – liniowe, nieliniowe, wizualizacja zachowania ze względu na zmienność, wizualizacja zachowania w czasie (prezentacja szeregów czasowych), narzędzia graficzne

w zarządzaniu jakością.

 

5.       Power BI Desktop praca w środowisku

§  Charakterystyka środowiska, instalacja (uwagi), interfejs użytkownika, dostosowanie ustawień

§  Źródła danych – technika zaciąganie danych do analizy

§  Praca z plikami excelowymi (pliki .xlsx, pliki .csv)

§  Importowanie danych z MS Access (import tabel, relacji)

§  Przygotowanie danych do analizy – edytor kwerend (kwerendy wybierające, wybrane kwerendy funkcjonalne), porządkowanie, scalanie, definiowanie kolumn wyliczeniowych, budowa relacji pomiędzy tabelami

§  Praca z jedną tabelą

§  Praca z wieloma tabelami – wybrane przypadki

§  Wizualizacja danych – możliwości graficzne

§  Budowa raportów

§  Techniki udostępniania, aktualizacji raportów

 

 

6.       Podsumowanie, dyskusja

Literatura, Power BI w Internecie (ciekawe strony internetowe), uwagi na temat możliwości bardziej zaawansowanego wykorzystania środowiska Power BI (analizowanie danych - język M, język DAX, strukturalny język zapytań SQL, raporty

w chmurze …)

 

Metodyka

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Wszystkie podejmowane zagadnienia  ilustrowane są wieloma przykładami w których uwaga skierowana jest na efektywną pracę w środowisku Power BI.

Adresaci

 • Menedżerowie
 • Analitycy
 • Inżynierowie

Dodatkowe informacje

Wymagane :

Oprogramowanie Power BI – licencje chmurowe MS Office 365 z narzędziem Power BI.


Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania