Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ZP-OW

Zarządzanie produkcją wyrobów z charakterystykami bezpieczeństwa

Oferta archiwalna

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest:
 • Poznanie wymagań dot. bezpieczeństwa produktu oraz celu zarządzania charakterystykami bezpieczeństwa w trakcie produkcji. 
 • Wzrost świadomości organizacji oraz poznanie sposobu postępowania przy wdrożeniu do produkcji wyrobów z charakterystykami bezpieczeństwa. 
 • Zapoznanie z zasadami sterowania procesami wytwarzania wyrobów z charakterystykami bezpieczeństwa. oraz objęcia wymaganiami bezpieczeństwa łańcucha dostawców.

Symbol szkolenia

ZP-OW

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:
 • Definicje i oznaczenia charakterystyk specjalnych
 • Wymagania IATF16949, ustawowe i klientów dot. bezpieczeństwa produktu (Safety Characteristics – SC)
 • Cel zarządzania charakterystykami bezpieczeństwa w trakcie produkcji. Świadomość organizacji.
 • Sposób postępowania przy wdrożeniu do produkcji – analiza ryzyka, Flow-chart, FMEA i Plany kontroli, audity wyrobów
 • Objęcie wymaganiami bezpieczeństwa łańcucha dostawców
 • Sterowanie procesami wytwarzania, mającymi wpływ na cechy wyrobu związane z bezpieczeństwem wyrobów: maszyny, narzędzia, metody, środki pomiarowe, kompetencje personelu, środowisko pracy.
 • Plany awaryjne dla wyrobów z charakterystykami bezpieczeństwa - odpowiedzialność, plany eskalacji i przepływ informacji do najwyższego kierownictwa oraz klienta
 • Rola pełnomocnika ds. bezpieczeństwa wyrobów - PSB
 • Identyfikacja i identyfikowalność wyrobów z charakterystykami bezpieczeństwa oraz nadzorowanie zapisów
 • Wymagania dot. zasad „reworku” dla wyrobów z SC
 • Postępowanie z wyrobami niezgodnymi mającymi SC

Ćwiczenia:

 • Przegląd przykładowych rysunków z SC. Określenie ryzyka
 • Przeniesienie wymagań SC do Flow-chartów, FMEA i planów kontroli pod kątem wprowadzenia SC
 • Tworzenie dokumentacji procesowej dla SC
 • TPM dla maszyn i urządzeń, na których wytwarzane są charakterystyki bezpieczeństwa
 • Przegląd na produkcji istniejących zasad „reworku” i postępowania z wyrobem niezgodnymi, w kierunku dostosowania do wymagań dla wyrobów z SC

Przeczytaj także artykuł: Zarządzanie produkcją wyrobów z charakterystykami bezpieczeństwa.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowiaduje się:

 • Jakie kroki należy zastosować podczas wdrażania do produkcji wyrobów z charakterystykami bezpieczeństwa
 • Co uwzględniać w  harmonogramie wdrożenia
 • Jakie działania i inwestycje mogą być potrzebne, aby ograniczyć ryzyko niepowodzeń i kosztownych skutków

Adresaci

 • Kierownicy projektów
 • Konstruktorzy
 • Technolodzy
 • Inżynierzy wdrożeń
 • Inżynierzy Procesu
 • Inżynierzy  Jakości

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis, bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny, obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania