Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-ZZW

Zarządzanie zespołami zróżnicowanymi wiekowo

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie przez Uczestników praktycznej wiedzy i umiejętności w identyfikacji obszarów zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie oraz wyboru odpowiednich do wielkości firmy skutecznych narzędzi do wdrożenia zarządzania ukierunkowanego na zróżnicowane wiekowo pokolenia. Aby skutecznie motywować pokolenie X, Y, Z  szef powinien zdawać sobie sprawę z osobistych celów jego pracowników oraz sposobów postrzegania przez nich osiągnięć i porażek. Najprościej rzecz ujmując, motywacja to takie „coś”, co wywołuje, ukierunkowuje i podtrzymuje nasze zachowania. Chodzi o to, abyśmy jeszcze bardziej efektywnie wykonywali zadania lub – abyśmy zaczęli się do nich bardziej przykładać. Zarządzanie wiekiem staje się jednym z kluczowych tematów związanych z tworzeniem polityki ZZL w organizacji.

W trakcie szkolenia uczestnicy:
 • zdefiniują potrzeby i oczekiwania pokolenia: Baby Boomers, X, Y oraz Z,
 • poznają specyfikę zachowań zróżnicowanych pokoleniowo zespołów,
 • poznają metody i narzędzia motywujące pracowników generacji Baby Boomers, X, Y oraz Z,
 • nauczą się jak zauważać i zapobiegać konfliktom w zróżnicowanym pokoleniowo zespole, 
 • rozwiną umiejętności komunikacyjne związane z pobudzaniem motywacji wśród pracowników z pokolenia Baby Boomers, X, Y oraz Z.

Symbol szkolenia

UO-ZZW

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 1 dzień po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Różnorodność jako przewaga konkurencyjna organizacji:
 • Age friendly – zysk z dojrzałości.
 • Zwiększenie elastyczności organizacji w odpowiedzi na zmiany na rynku.
 • Kreowanie kultury organizacji ukierunkowanej na poszanowanie praw i różnorodności jednostek.
2.  Zróżnicowanie wiekowe w zespole:
 • Kierowanie zróżnicowanym wiekowo zespołem – koncepcja przywództwa sytuacyjnego K. Blancharda.
 • Organizacja pracy zespołowej z uwzględnieniem zróżnicowania wiekowego pracowników.
 • Jak zapewnić transfer wiedzy w zespole.
 • Korzyści dla przedsiębiorstwa z budowania zróżnicowanego wiekowo zespołu.
3.  Trudne sytuacje BB,  X, Y, Z – asertywność w komunikacji:
 • Zarządzanie konfliktem –  trudne sytuacje między pokoleniami.
 • Niezrozumienie potrzeb i intencji – jak przewidywać konflikty w pracy?
 • Poziomy komunikacji – postawy rozmówcy (szef, pracownik, dostawca, odbiorca).
 • Jak rozmawiać z pracownikiem, przełożonym itp.?
 • Empatia w komunikacji.
 • Jak zmniejszyć stres przez transparentność komunikacji?

4.  Jak motywować pokolenie X, Y, Z:
 • Co oznacza praca dla BB, X, Y, Z? Na czym zależy poszczególnym pokoleniom?
 • Rekrutacja, wdrożenie do pracy, informacja zwrotna, motywacja.
 • Indywidualne plany rozwojowe dla pracowników.
 • Zróżnicowanie potrzeb i motywacji przedstawicieli poszczególnych grup wiekowych.
 • Motywatory finansowe i pozafinansowe; motywacja niestandardowa dla poszczególnych grup wiekowych.
5.  Work-Life Balance BB, X, Y, Z:
 • Jak pogodzić pracę z domem w każdym pokoleniu?
 • Co znaczy równowaga dla BB, X, Y, Z?
 • Schemat życia według WLB.
 • Na czym nam zależy?
Ćwiczenia:

Program realizowany jest w formie interaktywnego warsztatu, z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania.
W trakcie szkolenia stosowane są takie formy warsztatowe jak:
 • analiza case study,
 • ćwiczenia grupowe, 
 • ćwiczenia indywidualne,
 • „burza mózgów”,
 • buzz,
 • handout,
 • testy.
Różnorodne i interaktywne metody dają gwarancję pełnej aktywności, zaangażowania i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, co stanowi istotny czynnik skutecznego przyswajania wiedzy i umiejętności.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:
 • właściwie kategoryzować pracowników oraz zwiększać elastyczność własnych zachowań wobec pracowników zróżnicowanych wiekowo,
 • profesjonalnie nawiązywać oraz prowadzić rozmowy z pracownikami,
 • wyodrębniać etapy newralgiczne (priorytetowe) w procesie zarządzania i stosować skuteczniejsze metody kierowania rozmową,
 • skutecznie budować zaufanie i współpracę wśród pracowników zróżnicowanych wiekowo,
 • rozpoznawać mocne strony pracowników w różnym wieku i wykorzystywać je w celu zwiększenia efektywności firmy,
 • dostrzegać korzyści ze współpracy osób w zróżnicowanym wieku dla przepływu wiedzy w firmie,
 • rozpoznawać i efektywnie wdrażać mechanizmy powiązań pomiędzy elementami zarządzania wiekiem a motywacją i satysfakcją pracowników, skuteczną komunikacją, zarządzaniem zespołem, strategią HR, zarządzaniem kompetencjami i zarządzaniem zmianą.

Metodyka

wykład, ćwiczenia, warsztaty, przykłady, case study

Adresaci

 • pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie zespołami pracowniczymi zróżnicowanymi wiekowo.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania