Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
DIN-20457-ONL

Zasady projektowania i tolerancje dla wyrobów z tworzyw sztucznych wg ISO 20457:2020 (zastępującej DIN 16742)- szkolenie online

Oferta archiwalna
Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

·         Zapoznanie z problematyką doboru tolerancji dla tworzyw sztucznych.

·         Zdobycie wiedzy na temat możliwości technicznych dotyczących uzyskania odpowiednich tolerancji wymiarowych i geometrycznych w przetwórstwie tworzyw.

·         Nabycie umiejętności doboru klas tolerancji wg określonych w normie zasad.

·         Poznanie wytycznych normy do zatwierdzania form i części z tworzyw do produkcji seryjnej.

 

Symbol szkolenia

DIN-20457-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Szkolenie obejmuje omówienie zagadnień związanych z przetwórstwem tworzyw w odniesieniu do tematów omówionych w normie ISO 20457

· Struktura normy i wymagania

· Wprowadzenie do problematyki tolerancji dla tworzyw sztucznych

· Różnice w doborze tolerancji dla wyrobów metalowych w stosunku do tworzyw

· Klasy tolerancji dla części formowanych z tworzyw sztucznych

· Właściwości tworzyw i wpływ rodzaju materiału i jego cech na wymiary wyrobów (skurcz, sztywność, twardość).

· Zasady doboru tolerancji wymiarowych i geometrycznych

· Warunki zatwierdzania części do produkcji

· Czynniki w procesie, którymi można regulować wymiary.

· Wady wyprasek wymiarowe oraz kształtowe i praktyczne sposoby rozwiązywania problemów

· Podsumowanie

Ćwiczenia:

1. Przedstawienie rodzajów problemów, z którymi najczęściej spotykają się uczestnicy i przyporządkowanie ich do poszczególnych kategorii 5M

Forma: Dyskusja grupowa

2. Obliczanie współczynnika skurczu i wymiarów gniazda formy

Forma: Ćwiczenie indywidualne

3. Określanie tolerancji w zależności od sposobu tworzenia danego wymiaru w formie

Forma: Ćwiczenie indywidualne

4. Metoda doboru klasy tolerancji dla różnego rodzaju tworzyw i technologii produkcji

5. Omówienie metod radzenia sobie z poszczególnymi problemami z punktu 1

Forma: Praca zespołowa

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·         Jak dobierać tolerancje wymiarowe i geometryczne dla wyrobów z tworzyw sztucznych, biorąc pod uwagę posiadany park maszynowy i przetwarzany materiał

·         Jak radzić sobie z problemami produkcyjnymi dotyczącymi wymiarów wyprasek

·         Jak uargumentować w oparciu o normę, która klasa tolerancji jest osiągalna w danych warunkach.

 

Uczestnik dowie się:

·      Jakie są różnice w doborze tolerancji dla wyrobów z tworzyw sztucznych a metalowych

·      Co wpływa na zachowanie się tworzyw w procesie i ich finalne wymiary oraz geometrię

·      Jak podchodzić do procesu zamawiania form i ich akceptacji.

·      Jak zatwierdzać wyroby z tworzyw do produkcji seryjnej

·      Jak zwiększać precyzję  produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych

 

Metodyka

Wykładana teoria ilustrowana przykładami wyrobów i materiałem filmowym

Dyskusja panelowa,

Warsztaty prowadzone zespołowo i indywidualne

Wymiana doświadczeń praktycznych

Adresaci

·    Projektanci/konstruktorzy

·    CAD designers

·    Inżynierowie produktu

·    Pracownicy R&D

·    Inżynierowie jakości

 

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.

Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

 

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania