Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
DIN-20457-ONL

Zasady projektowania i tolerancje dla wyrobów z tworzyw sztucznych wg ISO 20457:2020 (zastępującej DIN 16742)- szkolenie online

Oferta archiwalna

Cele szkolenia

·         Zapoznanie z problematyką doboru tolerancji dla tworzyw sztucznych.

·         Zdobycie wiedzy na temat możliwości technicznych dotyczących uzyskania odpowiednich tolerancji wymiarowych i geometrycznych w przetwórstwie tworzyw.

·         Nabycie umiejętności doboru klas tolerancji wg określonych w normie zasad.

·         Poznanie wytycznych normy do zatwierdzania form i części z tworzyw do produkcji seryjnej.

 

Symbol szkolenia

DIN-20457-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Szkolenie obejmuje omówienie zagadnień związanych z przetwórstwem tworzyw w odniesieniu do tematów omówionych w normie ISO 20457

· Struktura normy i wymagania

· Wprowadzenie do problematyki tolerancji dla tworzyw sztucznych

· Różnice w doborze tolerancji dla wyrobów metalowych w stosunku do tworzyw

· Klasy tolerancji dla części formowanych z tworzyw sztucznych

· Właściwości tworzyw i wpływ rodzaju materiału i jego cech na wymiary wyrobów (skurcz, sztywność, twardość).

· Zasady doboru tolerancji wymiarowych i geometrycznych

· Warunki zatwierdzania części do produkcji

· Czynniki w procesie, którymi można regulować wymiary.

· Wady wyprasek wymiarowe oraz kształtowe i praktyczne sposoby rozwiązywania problemów

· Podsumowanie

Ćwiczenia:

1. Przedstawienie rodzajów problemów, z którymi najczęściej spotykają się uczestnicy i przyporządkowanie ich do poszczególnych kategorii 5M

Forma: Dyskusja grupowa

2. Obliczanie współczynnika skurczu i wymiarów gniazda formy

Forma: Ćwiczenie indywidualne

3. Określanie tolerancji w zależności od sposobu tworzenia danego wymiaru w formie

Forma: Ćwiczenie indywidualne

4. Metoda doboru klasy tolerancji dla różnego rodzaju tworzyw i technologii produkcji

5. Omówienie metod radzenia sobie z poszczególnymi problemami z punktu 1

Forma: Praca zespołowa

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·         Jak dobierać tolerancje wymiarowe i geometryczne dla wyrobów z tworzyw sztucznych, biorąc pod uwagę posiadany park maszynowy i przetwarzany materiał

·         Jak radzić sobie z problemami produkcyjnymi dotyczącymi wymiarów wyprasek

·         Jak uargumentować w oparciu o normę, która klasa tolerancji jest osiągalna w danych warunkach.

 

Uczestnik dowie się:

·      Jakie są różnice w doborze tolerancji dla wyrobów z tworzyw sztucznych a metalowych

·      Co wpływa na zachowanie się tworzyw w procesie i ich finalne wymiary oraz geometrię

·      Jak podchodzić do procesu zamawiania form i ich akceptacji.

·      Jak zatwierdzać wyroby z tworzyw do produkcji seryjnej

·      Jak zwiększać precyzję  produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych

 

Metodyka

Wykładana teoria ilustrowana przykładami wyrobów i materiałem filmowym

Dyskusja panelowa,

Warsztaty prowadzone zespołowo i indywidualne

Wymiana doświadczeń praktycznych

Adresaci

·    Projektanci/konstruktorzy

·    CAD designers

·    Inżynierowie produktu

·    Pracownicy R&D

·    Inżynierowie jakości

 

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.

Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

 

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania