Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
GODP-P-ONL

Zmiany prawne w gospodarce odpadami i funkcjonowanie bazy BDO w 2021 r. - szkolenie online

Normy, wymagania i audity

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom najbardziej aktualnych informacji na temat wymagań prawnych wraz z interpretacją i przykładami w zakresie szeroko pojętej gospodarki odpadami oraz praktyczna umiejętność obsługi bazy BDO.

Symbol szkolenia

GODP-P-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 1 dzień po 6 godz.

Program i ćwiczenia

ZMIANY PRAWNE W BDO

·         Aktualne zmiany w przepisach dot. gospodarki odpadami

·         Nowe zwolnienia z ewidencji od 01.01.2020 r.

·         Wystawianie KPO/KEO w wersji papierowej – terminy, obowiązki, kto/kiedy/w jaki sposób?

·         Awaria systemu BDO – jak prowadzić ewidencję?

·         Sankcje karne związane BDO

·         Przekazywanie odpadów poza systemem BDO

 

ADMINISTRACJA W BDO

·         Wnioski aktualizacyjne – dodawanie decyzji, wpisy w działach „na wniosek”, wymagania.

·         Wnioski o wykreślenie – terminy, powiązanie ze sprawozdaniem.

 

KARTY EWIDENCJI I PRZEKAZANIA ODPADÓW W BDO

·         Operacje na Kartach Ewidencji Odpadów

·         Importowanie KPO na KEO

·         Stany magazynowe na dzień 1 stycznia

·         Przekazanie/przyjęcie od podmiotów zwolnionych z ewidencji – bez KPO

·         Wytwarzanie odpadów w instalacji/poza instalacją

·         Wytwarzanie odpadów w ramach świadczenia usług – jak ewidencjonować w BDO?

·         Ewidencja zbieranych odpadów

 

SPRAWOZDANIA O WYTWARZANYCH ODPADACH I GOSPODAROWANIU ODPADAMI W BDO

·         Aktualne terminy składania sprawozdań

·         Ewidencja w BDO a sprawozdawczość – czy dane będą się przenosić?

·         Nowości w sprawozdaniach w porównaniu z dotychczasowymi zbiorczymi zestawieniami o odpadach

·         Kto może utworzyć/złożyć sprawozdanie o wytwarzanych odpadach? Wymagane dokumenty

·         Dodawanie i wybór miejsc prowadzenia działalności oraz instalacji w sprawozdaniu – wymagane informacje, ograniczenia systemu.

·         Wywóz  i przywóz odpadów poza granice RP

·         Przetwarzanie odpadów w instalacjach i poza nimi – gdzie i jakie dane wprowadzić?

·         Wytwarzanie odpadów w instalacji i poza nią oraz w ramach świadczenia usług

·         Odpady pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych – czy i jak uwzględniać je w sprawozdaniu?

·         Odzysk, recykling i unieszkodliwianie odpadów – gdzie i jakie informacje podać?

 

Ćwiczenia:

·       Analiza możliwości korzystanie ze zwolnień w gospodarce odpadami

·       Opracowywanie wniosków rejestracyjnych / aktualizacyjnych

·       Definiowanie użytkowników głównych i podrzędnych

·       Tworzenie miejsc prowadzenia działalności

·       Wystawianie KPO/KEO

·       Dokonywanie operacji na KPO/KEO

·       Przekazywanie odpadów poza systemem BDO

·       Sporządzanie sprawozdania o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu nimi

 

Korzyści dla uczestnika

Po przeprowadzeniu szkolenia Uczestnik:

·         wie, jak regulowana jest obecnie, na skutek zmiany przepisów, gospodarka odpadami w Polsce;

·         potrafi zinterpretować przepisu ustawy o odpadami i rozporządzeń wykonawczych w tym zakresie;

·         rozumie nowe zasady postępowania w gospodarce odpadami i potrafi zastosować nowe przepisy w praktyce;

·         nabywa praktyczną umiejętność obsługi bazy BDO.

Adresaci

·         wytwarzający odpady (procesy przepakowywania, magazynowanie, produkcja produktów w opakowaniach i opakowań)

·         magazynujący odpady

·         zbierający odpady

·         przetwarzający odpady

·         transportujący odpady, a także:

·         pracownicy przedsiębiorstw prywatnych

·         specjaliści ds. ochrony środowiska

·         specjaliści ds. gospodarki odpadami

·         osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe

·         wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Zobacz inne szkolenia z tematyki:
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania