Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
GODP-P-ONL

Zmiany prawne w gospodarce odpadami i funkcjonowanie bazy BDO w 2021 r. - szkolenie online

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom najbardziej aktualnych informacji na temat wymagań prawnych wraz z interpretacją i przykładami w zakresie szeroko pojętej gospodarki odpadami oraz praktyczna umiejętność obsługi bazy BDO.

Symbol szkolenia

GODP-P-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 1 dzień po 6 godz.

Program i ćwiczenia

ZMIANY PRAWNE W BDO

·         Aktualne zmiany w przepisach dot. gospodarki odpadami

·         Nowe zwolnienia z ewidencji od 01.01.2020 r.

·         Wystawianie KPO/KEO w wersji papierowej – terminy, obowiązki, kto/kiedy/w jaki sposób?

·         Awaria systemu BDO – jak prowadzić ewidencję?

·         Sankcje karne związane BDO

·         Przekazywanie odpadów poza systemem BDO

 

ADMINISTRACJA W BDO

·         Wnioski aktualizacyjne – dodawanie decyzji, wpisy w działach „na wniosek”, wymagania.

·         Wnioski o wykreślenie – terminy, powiązanie ze sprawozdaniem.

 

KARTY EWIDENCJI I PRZEKAZANIA ODPADÓW W BDO

·         Operacje na Kartach Ewidencji Odpadów

·         Importowanie KPO na KEO

·         Stany magazynowe na dzień 1 stycznia

·         Przekazanie/przyjęcie od podmiotów zwolnionych z ewidencji – bez KPO

·         Wytwarzanie odpadów w instalacji/poza instalacją

·         Wytwarzanie odpadów w ramach świadczenia usług – jak ewidencjonować w BDO?

·         Ewidencja zbieranych odpadów

 

SPRAWOZDANIA O WYTWARZANYCH ODPADACH I GOSPODAROWANIU ODPADAMI W BDO

·         Aktualne terminy składania sprawozdań

·         Ewidencja w BDO a sprawozdawczość – czy dane będą się przenosić?

·         Nowości w sprawozdaniach w porównaniu z dotychczasowymi zbiorczymi zestawieniami o odpadach

·         Kto może utworzyć/złożyć sprawozdanie o wytwarzanych odpadach? Wymagane dokumenty

·         Dodawanie i wybór miejsc prowadzenia działalności oraz instalacji w sprawozdaniu – wymagane informacje, ograniczenia systemu.

·         Wywóz  i przywóz odpadów poza granice RP

·         Przetwarzanie odpadów w instalacjach i poza nimi – gdzie i jakie dane wprowadzić?

·         Wytwarzanie odpadów w instalacji i poza nią oraz w ramach świadczenia usług

·         Odpady pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych – czy i jak uwzględniać je w sprawozdaniu?

·         Odzysk, recykling i unieszkodliwianie odpadów – gdzie i jakie informacje podać?

 

Ćwiczenia:

·       Analiza możliwości korzystanie ze zwolnień w gospodarce odpadami

·       Opracowywanie wniosków rejestracyjnych / aktualizacyjnych

·       Definiowanie użytkowników głównych i podrzędnych

·       Tworzenie miejsc prowadzenia działalności

·       Wystawianie KPO/KEO

·       Dokonywanie operacji na KPO/KEO

·       Przekazywanie odpadów poza systemem BDO

·       Sporządzanie sprawozdania o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu nimi

 

Korzyści dla uczestnika

Po przeprowadzeniu szkolenia Uczestnik:

·         wie, jak regulowana jest obecnie, na skutek zmiany przepisów, gospodarka odpadami w Polsce;

·         potrafi zinterpretować przepisu ustawy o odpadami i rozporządzeń wykonawczych w tym zakresie;

·         rozumie nowe zasady postępowania w gospodarce odpadami i potrafi zastosować nowe przepisy w praktyce;

·         nabywa praktyczną umiejętność obsługi bazy BDO.

Adresaci

·         wytwarzający odpady (procesy przepakowywania, magazynowanie, produkcja produktów w opakowaniach i opakowań)

·         magazynujący odpady

·         zbierający odpady

·         przetwarzający odpady

·         transportujący odpady, a także:

·         pracownicy przedsiębiorstw prywatnych

·         specjaliści ds. ochrony środowiska

·         specjaliści ds. gospodarki odpadami

·         osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe

·         wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania