Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
L6S-BB IV-ONL
Online

Lean Six Sigma - poziom Black Belt zjazd IV - szkolenie online

Six Sigma

Cele szkolenia

 • Przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji projektów według zintegrowanej metodyki Lean Six Sigma poz. Black Belt.
 • Nabycie umiejętności organizowania efektywnej pracy zespołowej i kierowania pracą zespołowąNabycie umiejętności zastosowania poszczególnych narzędzi Six Sigma wspomaganych wykorzystaniem programu Minitab.
 • Realizacja własnego projektu Lean Six Sigma na poziomie Black Belt, zgodnie z metodyką DMAIC, jego obrona i uzyskanie certyfikatu.

  Wymagany dostęp Uczestników do programu MINITAB.
 • Symbol szkolenia

  L6S-BB IV-ONL

  Terminy i miejsce

  11 - 13 grudnia 2023
  do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 6 dni
  Lokalizacja: Online

  Dokumenty do pobrania

  Szacunkowy udział części praktycznej: 65%

  Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

  Program i ćwiczenia

  SESJA IV DZIEŃ X

  1. Prezentacja realizowanych projektów.
  2. Prezentacja wyników realizacji projektu pilotażowego przez uczestników.
  3. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC.


  FAZA 5 – CONTROL
  (opracuj system sterowania nowym procesem)

  • Ustalenie i walidacja systemu pomiarowego dla kluczowych czynników.
  • Tworzenie, wdrażanie i stosowanie wykresów kontrolnych.
  • Lokalizacja stanowisk kontrolnych.
  • Odpowiedni rozmiar i jednolitość próbek.
  • Opracowanie i wdrożenie wykresów kontrolnych.
  • Wybór kart kontrolnych.
  • Rodzaje wykresów kontrolnych (X•R, X•S, I•MR, p, np. c, u, MA, EVMA, CUSUM, T2 Hottelinga).
  • Interpretacja wykresów kontrolnych.
  • Zaawansowane metody interpretacji wykresów kontrolnych.
  • Typowe błędy w interpretacji wykresów kontrolnych.
  • Opracowanie planów reakcji (OCAP).

  1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC.

  FAZA 5 – CONTROL (opracuj plan wdrożenia rozwiązań)

  • Planowanie wdrożenia.
  • Standaryzacja.
  • Różne poziomy dokumentacji procesu.
  • Zasady tworzenia procedur i instrukcji.
  • Plan szkoleń.
  • Plan komunikowania.
  • Plan audytów.
  • Zamknięcie projektu.
  • Lista kontrolna na zamknięcie projektu.
  • Końcowa dokumentacja projektu.
  • Określenie efektów, kosztów i rekomendacji.
  • Podsumowanie i zamknięcie projektu.

  SESJA IV DZIEŃ XI

  1. Metodyka Design for Six Sigma (DFSS).

  • Istota metodyki Design for Six Sigma (DfSS).
  • Istota, etapy i narzędzia metodyki DMADV.
  • Istota, etapy i narzędzia metodyki IDOV.
  • Inne metodyki DfSS( IDEAS, DMEDI, DCCDI).

  2. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMADV lub IDOV.

  Faza 1 i 2 metodyki DMADV (Define & Measure) - Identyfikacja projektu oraz określenie oczekiwań klientów (VOC) - transformacja VOC w CTQ.

  Faza 1 metodyki IDOV (Identify) - Identyfikacja projektu oraz określenie oczekiwań klientów (VOC) - transformacja VOC w CTQ.

  • Project Charter (cele i efekty z projektu, zakres projektu, MGP, ryzyka projektu).
  • Określenie oczekiwań klientów (Customer Needs Table, Affinity Diagram, Tree Diagram, Analiza Kano, priorytetyzacja oczekiwań klientów, NGT, AHP).
  • Transformacja oczekiwań klientów w atrybuty produktu/systemu/usługi/procesu CTQ.
  • Analiza funkcji produktu/systemu/usługi/procesu.
  • Zastosowanie Quality Function Deployment.
  • Specyfikacja CTQ.

  1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMADV lub IDOV

  Faza 3 metodyki DMADV (Analyse) - projektowanie produktu/systemu/usługi/procesu.

  Faza 2 metodyki IDOV (Design) - projektowanie produktu/systemu/usługi/procesu.

  • Generowanie koncepcji produktu/systemu/usługi/procesu (droga, macierz syntezy, metoda morfologiczna, benchmarking, TRIZ i przezwyciężanie sprzeczności w projekcie).
  • Wybór najlepszej koncepcji (Pugh Matrix).
  • Wykonanie szczegółowego projektu koncepcji produktu/systemu/usługi/procesu (zasady projektowania Value Engineerin, projektowanie procesu).

  1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMADV lub IDOV.

  Faza 4 metodyki DMADV (Design) - optymalizacja projektu produktu/usługi/procesu.

  Faza 3 metodyki IDOV (Opimize) - optymalizacja projektu produktu/usługi/procesu.

  • Ocena i usuniecie ryzyk w projekcie produktu/systemu/usługi/procesu (FMEA, FTA, Error-Proofing, Poka-Yoke).
  • Zapewnienie krzepkości produktu/systemu/usługi/procesu (P-diagram, czynniki Noise i Control, Robust Design Taguchi'ego, DOE Taguchi'ego).
  • Wykonanie eksperymentów DOE Taguchi'ego dla ćwiczenia z helikopterem lub katapultą
  • Zapewnienie realizowalności i zdolności projektu produktu/systemu/usługi/procesu (Design for X: Design for Manufacture & Assambly DFMA, Design for Reliability DFR).


  SESJA IV DZIEŃ XII

  1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMADV lub IDOV.

  Faza 5 metodyki DMADV (Verify) - oceń projekt produktu/systemu/usługi/procesu.

  Faza 4metodyki IDOV (Verify) - oceń projekt produktu/systemu/usługi/procesu.

  • Projektowanie i przeprowadzenie testów/pilotażu.
  • Wdrożenie w pełnej skali.
  • Ocena efektywności projektu.
  • Zamkniecie projektu.

  2. System zarządzania Lean Six Sigma.
  3. Istota i rozwiązania systemu zarządzania Lean Six Sigma.
  4. Zarządzanie projektami Six Sigma (zastosowanie Quality Companion 3 do zarządzania projektami Lean Six Sigma).

  • Prezentacja.

  5. Quality Companion 3.

  6. Egzamin:

  • Egzamin (150 pytań testowych jednokrotnego wyboru, 3,5 godziny).
  • Ogłoszenie wyników (warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 70% poprawnych odpowiedzi).

  7. Realizacja projektu pilotażowego.

  8. Przegląd projektów realizowanych przez uczestników. Określenie i prezentacja dalszych planów dotyczących realizacji projektów pilotażowych przez uczestników.

  9. Konsultacje.

  10. Kontynuacją szkolenia są konsultacje z trenerem prowadzącym i certyfikacja Six Sigma na poziomie Black Belt.

  Korzyści dla uczestnika

  Uczestnik będzie:
  • Samodzielnie prowadził projekty doskonalące zgodnie z zintegrowaną metodyką Lean Six Sigma (DMAIC i ewentualnie DFSS DMADV lub IDOV).
  • Samodzielnie uruchamiał projekty pilotażowe.
  • Znał i stosował statystyczne narzędzia jakości do oceny i redukcji zmienności w procesach.
  • Znał i stosował metodyki realizacji projektów Lean Six Sigma z wykorzystaniem specjalistycznych pakietów statystycznych Minitab i Excel.
  • Skutecznie prowadził i nadzorował pracę zespołów doskonalących biorących udział projektach.
  • Merytorycznie wspierał i szkolił Green Beltów w ich projektach doskonalących.
  • Miał możliwość mentoringu, konsultacji i przedyskutowania problemów związanych z projektami doskonalenia z konsultantem/trenerem.

  Korzyści dla przedsiębiorstwa

  Poprawa jakości i redukcja kosztów poprzez realizację projektów Lean Six Sigma w organizacji na poziomie Black Belt – nastawionych na wysokie korzyści finansowe. Zwrot z inwestycji już w pierwszych miesiącach od zakończenia szkolenia.

  Adresaci

 • kandydaci na Black Belts,
 • Six Sigma Green Belts,
 • koordynatorzy ciągłego doskonalenia,
 • agenci zmiany z bardzo dobrą znajomością procesów oraz projektami doskonalącymi na swoim koncie,
 • uczestnicy programów i członkowie zespołów Six Sigma oraz zespołów Lean Manufacturing (w tym World Class Manufacturing).?
 • Dodatkowe informacje

  Wymagany dostęp Uczestników do programu MINITAB.


  Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

  Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

  Najbliższe szkolenie otwarte:

  3250.00 zł netto
  3997.50 zł brutto

  Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

  Gotowe!


  Szukasz

  innego terminu, miasta
  a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

  Zapytaj nas o możliwości

  Potrzebujesz pomocy?

  Szkolenia otwarte

  Karolina Paluch

  Karolina Paluch

  Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Monika Kozdrój

  Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Szkolenia zamknięte

  Dokumenty do pobrania