Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
L6S-BB IV-ONL

Lean Six Sigma - poziom Black Belt zjazd IV - szkolenie online

Six Sigma

Cele szkolenia

 • Przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji projektów według zintegrowanej metodyki Lean Six Sigma poz. Black Belt.
 • Nabycie umiejętności organizowania efektywnej pracy zespołowej i kierowania pracą zespołowąNabycie umiejętności zastosowania poszczególnych narzędzi Six Sigma wspomaganych wykorzystaniem programu Minitab.
 • Realizacja własnego projektu Lean Six Sigma na poziomie Black Belt, zgodnie z metodyką DMAIC, jego obrona i uzyskanie certyfikatu.

  Wymagany dostęp Uczestników do programu MINITAB.
 • Symbol szkolenia

  L6S-BB IV-ONL

  Terminy i miejsce

  Dokumenty do pobrania

  Szacunkowy udział części praktycznej: 65%

  Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

  Program i ćwiczenia

  SESJA IV DZIEŃ X

  1. Prezentacja realizowanych projektów.
  2. Prezentacja wyników realizacji projektu pilotażowego przez uczestników.
  3. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC.


  FAZA 5 – CONTROL
  (opracuj system sterowania nowym procesem)

  • Ustalenie i walidacja systemu pomiarowego dla kluczowych czynników.
  • Tworzenie, wdrażanie i stosowanie wykresów kontrolnych.
  • Lokalizacja stanowisk kontrolnych.
  • Odpowiedni rozmiar i jednolitość próbek.
  • Opracowanie i wdrożenie wykresów kontrolnych.
  • Wybór kart kontrolnych.
  • Rodzaje wykresów kontrolnych (X•R, X•S, I•MR, p, np. c, u, MA, EVMA, CUSUM, T2 Hottelinga).
  • Interpretacja wykresów kontrolnych.
  • Zaawansowane metody interpretacji wykresów kontrolnych.
  • Typowe błędy w interpretacji wykresów kontrolnych.
  • Opracowanie planów reakcji (OCAP).

  1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC.

  FAZA 5 – CONTROL (opracuj plan wdrożenia rozwiązań)

  • Planowanie wdrożenia.
  • Standaryzacja.
  • Różne poziomy dokumentacji procesu.
  • Zasady tworzenia procedur i instrukcji.
  • Plan szkoleń.
  • Plan komunikowania.
  • Plan audytów.
  • Zamknięcie projektu.
  • Lista kontrolna na zamknięcie projektu.
  • Końcowa dokumentacja projektu.
  • Określenie efektów, kosztów i rekomendacji.
  • Podsumowanie i zamknięcie projektu.

  SESJA IV DZIEŃ XI

  1. Metodyka Design for Six Sigma (DFSS).

  • Istota metodyki Design for Six Sigma (DfSS).
  • Istota, etapy i narzędzia metodyki DMADV.
  • Istota, etapy i narzędzia metodyki IDOV.
  • Inne metodyki DfSS( IDEAS, DMEDI, DCCDI).

  2. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMADV lub IDOV.

  Faza 1 i 2 metodyki DMADV (Define & Measure) - Identyfikacja projektu oraz określenie oczekiwań klientów (VOC) - transformacja VOC w CTQ.

  Faza 1 metodyki IDOV (Identify) - Identyfikacja projektu oraz określenie oczekiwań klientów (VOC) - transformacja VOC w CTQ.

  • Project Charter (cele i efekty z projektu, zakres projektu, MGP, ryzyka projektu).
  • Określenie oczekiwań klientów (Customer Needs Table, Affinity Diagram, Tree Diagram, Analiza Kano, priorytetyzacja oczekiwań klientów, NGT, AHP).
  • Transformacja oczekiwań klientów w atrybuty produktu/systemu/usługi/procesu CTQ.
  • Analiza funkcji produktu/systemu/usługi/procesu.
  • Zastosowanie Quality Function Deployment.
  • Specyfikacja CTQ.

  1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMADV lub IDOV

  Faza 3 metodyki DMADV (Analyse) - projektowanie produktu/systemu/usługi/procesu.

  Faza 2 metodyki IDOV (Design) - projektowanie produktu/systemu/usługi/procesu.

  • Generowanie koncepcji produktu/systemu/usługi/procesu (droga, macierz syntezy, metoda morfologiczna, benchmarking, TRIZ i przezwyciężanie sprzeczności w projekcie).
  • Wybór najlepszej koncepcji (Pugh Matrix).
  • Wykonanie szczegółowego projektu koncepcji produktu/systemu/usługi/procesu (zasady projektowania Value Engineerin, projektowanie procesu).

  1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMADV lub IDOV.

  Faza 4 metodyki DMADV (Design) - optymalizacja projektu produktu/usługi/procesu.

  Faza 3 metodyki IDOV (Opimize) - optymalizacja projektu produktu/usługi/procesu.

  • Ocena i usuniecie ryzyk w projekcie produktu/systemu/usługi/procesu (FMEA, FTA, Error-Proofing, Poka-Yoke).
  • Zapewnienie krzepkości produktu/systemu/usługi/procesu (P-diagram, czynniki Noise i Control, Robust Design Taguchi'ego, DOE Taguchi'ego).
  • Wykonanie eksperymentów DOE Taguchi'ego dla ćwiczenia z helikopterem lub katapultą
  • Zapewnienie realizowalności i zdolności projektu produktu/systemu/usługi/procesu (Design for X: Design for Manufacture & Assambly DFMA, Design for Reliability DFR).


  SESJA IV DZIEŃ XII

  1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMADV lub IDOV.

  Faza 5 metodyki DMADV (Verify) - oceń projekt produktu/systemu/usługi/procesu.

  Faza 4metodyki IDOV (Verify) - oceń projekt produktu/systemu/usługi/procesu.

  • Projektowanie i przeprowadzenie testów/pilotażu.
  • Wdrożenie w pełnej skali.
  • Ocena efektywności projektu.
  • Zamkniecie projektu.

  2. System zarządzania Lean Six Sigma.
  3. Istota i rozwiązania systemu zarządzania Lean Six Sigma.
  4. Zarządzanie projektami Six Sigma (zastosowanie Quality Companion 3 do zarządzania projektami Lean Six Sigma).

  • Prezentacja.

  5. Quality Companion 3.

  6. Egzamin:

  • Egzamin (150 pytań testowych jednokrotnego wyboru, 3,5 godziny).
  • Ogłoszenie wyników (warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 70% poprawnych odpowiedzi).

  7. Realizacja projektu pilotażowego.

  8. Przegląd projektów realizowanych przez uczestników. Określenie i prezentacja dalszych planów dotyczących realizacji projektów pilotażowych przez uczestników.

  9. Konsultacje.

  10. Kontynuacją szkolenia są konsultacje z trenerem prowadzącym i certyfikacja Six Sigma na poziomie Black Belt.

  Korzyści dla uczestnika

  Uczestnik będzie:
  • Samodzielnie prowadził projekty doskonalące zgodnie z zintegrowaną metodyką Lean Six Sigma (DMAIC i ewentualnie DFSS DMADV lub IDOV).
  • Samodzielnie uruchamiał projekty pilotażowe.
  • Znał i stosował statystyczne narzędzia jakości do oceny i redukcji zmienności w procesach.
  • Znał i stosował metodyki realizacji projektów Lean Six Sigma z wykorzystaniem specjalistycznych pakietów statystycznych Minitab i Excel.
  • Skutecznie prowadził i nadzorował pracę zespołów doskonalących biorących udział projektach.
  • Merytorycznie wspierał i szkolił Green Beltów w ich projektach doskonalących.
  • Miał możliwość mentoringu, konsultacji i przedyskutowania problemów związanych z projektami doskonalenia z konsultantem/trenerem.

  Korzyści dla przedsiębiorstwa

  Poprawa jakości i redukcja kosztów poprzez realizację projektów Lean Six Sigma w organizacji na poziomie Black Belt – nastawionych na wysokie korzyści finansowe. Zwrot z inwestycji już w pierwszych miesiącach od zakończenia szkolenia.

  Adresaci

 • kandydaci na Black Belts,
 • Six Sigma Green Belts,
 • koordynatorzy ciągłego doskonalenia,
 • agenci zmiany z bardzo dobrą znajomością procesów oraz projektami doskonalącymi na swoim koncie,
 • uczestnicy programów i członkowie zespołów Six Sigma oraz zespołów Lean Manufacturing (w tym World Class Manufacturing).?
 • Dodatkowe informacje

  Wymagany dostęp Uczestników do programu MINITAB.


  Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

  Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

  Zobacz inne szkolenia z tematyki:
  Zapytaj o termin szkolenia

  Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

  Gotowe!


  Szukasz

  innego terminu, miasta
  a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

  Zapytaj nas o możliwości

  Potrzebujesz pomocy?

  Szkolenia otwarte

  Karolina Paluch

  Karolina Paluch

  Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Monika Kozdrój

  Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Szkolenia zamknięte

  Małgorzata Jakubiak

  Małgorzata Jakubiak

  Dyrektor Operacyjny

  Sylwia Smuga

  Sylwia Smuga

  Kierownik Działu Szkoleń

  Dokumenty do pobrania