Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
HACCP-CCP-ONL

HACCP – analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli - szkolenie online

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

·       Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat planu bezpieczeństwa żywności HACCP i przygotowanie ich do stworzenia i wdrożenia systemu zgodnie z zasadami Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius) oraz na podstawie wymagań standardu BRC w. 8.

·       Przygotowanie planu HACCP dla wybranego przez uczestników produktu oraz praktyczne rozwiązanie pojawiających się wątpliwości w interpretacji wymagań

Symbol szkolenia

HACCP-CCP-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 85%

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

·       Plan bezpieczeństwa żywności HACCP – wprowadzenie

·         dlaczego powstał system HACCP i jakie ma znaczenie współcześnie w produkcji żywności

·         wymagania prawne dla producentów żywności: rozp. (WE) 852/2004 i 178/2002

·         programy wstępne: GMP i GHP

·         system identyfikowalności

·       Zasady wdrażania i dokumentowania systemu HACCP

·         Utworzenie zespołu HACCP

·         Opis produktu

·         Zidentyfikowanie zamierzonego sposobu użycia

·         Schemat procesu technologicznego

·         Weryfikacja procesu technologicznego

·         ZASADA 1: Analiza zagrożeń

·         ZASADA 2: Określenie krytycznych punktów kontroli CCP

·         ZASADA 3: Ustalenie limitów krytycznych

·         ZASADA 4:Ustalenie systemu monitorowania CCP

·         ZASADA 5: Określenie działań korygujących

·         ZASADA 6: Ustalenie procedur weryfikacji system

·         ZASADA 7: Ustanowienie dokumentacji i sposobu przechowywania zapisów

·         Przegląd planu HACCP

·       Zakończenie szkolenia

·         Podsumowanie

·         Test

·         Ankieta

 

 

Ćwiczenia:

Cel: wybór produktu dla którego tworzony będzie plan HACCP podczas szkolenia

·       Uczestnicy wybierają produkt i przygotowują jego opis, z uwzględnieniem zamierzonego użycia produktu oraz docelowych grup konsumentów.

 

Cel: utworzenie planu HACCP

·       Uczestnicy tworzą plan HACCP dla wybranego produktu, zgodnie z zasadami Codex Alimentarius.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

·       Przeprowadzać identyfikację zagrożeń.

·       Określić krytyczne punkty kontroli na podstawie analizy zagrożeń, oszacowania ryzyka i drzewka decyzyjnego.

·       Ustalać limity krytyczne w tych punktach i metody ich monitorowania.

·       Identyfikować obszary do poprawy.

 

Uczestnik dowiaduje się:

·       Od czego należy zacząć prace nad planem HACCP.

·       Co należy zrobić, krok po kroku, aby wdrożyć plan HACCP (zgodnie z zasadami Codex Alimentarius i BRC Food v.8).

·       W jaki sposób analizuje się zagrożenia.

·       Jakie są metody weryfikacji planu HACCP.

·       W jakiś sposób dokumentować funkcjonowanie systemu.

 

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·       Kierowanie zespołem HACCP.

·       Uczestniczenie w spotkaniach i przeglądach zespołu HACCP.

·       Tworzenie i wdrożenie planu HACCP

·       Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników monitorujących CCP.

Adresaci

·       Osoby , które kierują zespołem HACCP lub są jego członkami

·       Pracownicy powołani do zespołu HACCP.

·       Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.

·       Audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ.

·       Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania