Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
FTA-P

Analiza drzewa błędów - Fault Tree Analysis - FTA

Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • Uzyskanie umiejętności wykonywania analizy FTA (Fault Tree Analysis) w wersji jakościowej i podstawowej ilościowej, w odniesieniu do problemów konstrukcyjnych lub procesowych, wg zainteresowań Uczestników.
 • Zdobycie wiedzy pozwalającej na określenie zakresu zastosowania metody w firmie oraz wybór metodyki pracy – na bazie Drzewa Błędów (Fault Tree) lub Drzewa Funkcji (Function Tree), w ujęciu systemowym lub „spontanicznym”.
 • Uświadomienie możliwości metody w zapobiegawczym i diagnostycznym podejściu do analizy przyczyn problemów.
 • Pokazanie różnić w porównaniu z metodyką FMEA.

Symbol szkolenia

FTA-P

Terminy i miejsce

27 - 28 listopada 2023 GWARANTOWANY
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 24 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1. FTA – cele, pochodzenie, terminologia, podstawowa procedura.
2.  Symbole i operatory FTA (and, or i in.).
3.  Powtórka z logiki – podstawy algebry Boole’a:

 • koniunkcja, alternatywa, zaprzeczenie,
 • prawa łączności i rozdzielności, prawa de Morgana.

4. Wybrane elementy analizy funkcjonalnej i analizy niezawodności systemu:

 • struktura fizyczna a struktura funkcjonalna systemu (diagramy przepływu funkcji),
 • struktura szeregowa, równoległa, mieszana, mostowa,
 • równania logiczne opisujące niezawodność systemów o różnych strukturach funkcjonalnych. 

5.  Typy i procedury wykonywania FTA:

 • Drzewo Błędów (Fault Tree),
 • Drzewo Funkcji (Function Tree),
 • analiza jakościowa,
 • analiza ilościowa,
 • identyfikacja przyczyn (nWhy) - podejście systemowe a „spontaniczne”,
 • powiązanie FTA ze strukturą funkcjonalną systemu. 

6. Szacowanie prawdopodobieństwa wady/awarii systemu na podstawie Drzewa Błędów.
7.   Szacowanie prawdopodobieństwa pracy bezawaryjnej systemu na podstawie Drzewa Funkcji.
 
Ćwiczenia:


1.  Tworzenie i analiza Drzewa Błędów dla wybranego systemu w podejściu systemowym i „spontanicznym”.
2. Tworzenie i analiza Drzewa Funkcji dla wybranego systemu.
3.  Analiza funkcjonalności systemu o różnych strukturach funkcjonalnych:

 • opracowywanie Drzewa Błędów i Drzewa Funkcji na podstawie struktury funkcjonalnej systemu,
 • opracowywanie Drzewa Błędów na podstawie Drzewa Funkcji i odwrotnie,
 • szacowanie niezawodności systemu na podstawie Drzewa Błędów i Drzewa Funkcji.

Uwagi:

szkolenia otwarte: w ramach ćwiczeń zaleca się wykonanie fragmentu analizy FTA dla wyrobu/procesu zaproponowanego przez Uczestników. Zaleca się wówczas, aby zainteresowaną firmę reprezentowały na szkoleniu min. 2-3 osoby.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:
 • Wykonywać jakościową i ilościową analizę przyczyn poważnych dysfunkcji wyrobu/systemu, szczególnie w przypadku złożonych zależności funkcjonalnych jego elementów składowych (podsystemów, części).
 • Opisywać przyczyny (także złożone zależności przyczynowo-skutkowe) za pomocą Drzewa Błędów (Fault Tree), do poziomu przyczyn źródłowych, zarówno w podejściu systemowym jak i „spontanicznym” (nWhy).
 • Opisywać funkcje (także złożone zależności funkcyjne elementów systemu) za pomocą Drzewa Funkcji (Function Tree).
 • Używać operatorów FTA.
 • Używać schematycznego przedstawiania zależności funkcjonalnych (struktury funkcjonalnej systemu) za pomocą diagramów (przepływu funkcji).
 • Opracowywać Drzewo Błędów na podstawie Drzewa Funkcji i odwrotnie.
 • Określać równaniami logicznymi i algebraicznymi zależność prawdopodobieństwa wady od prawdopodobieństw przyczyn oraz prawdopodobieństwo realizacji funkcji wyższego rzędu (poziomu systemu) na podstawie funkcji niższego rzędu (elementów systemu na niższych poziomach).
 • Szacować niezawodność prostych systemów na podstawie Drzewa Funkcji lub Drzewa Błędów.

Uczestnik dowiaduje  się:

 • Gdzie metoda znajduje zastosowanie, jakie są jej cele i możliwości w wersji jakościowej i ilościowej.
 • Jakie założenia trzeba poczynić przed przystąpieniem do analizy.
 • Dlaczego prawa De Morgana rządzą większością zależności przyczynowo-skutkowych w jakości.
 • Czym różnią się od siebie metody FTA i FMEA i jak mogą współpracować.
 • Jakie są możliwe podejścia do analizy FTA – czym się różnią podejścia systemowe i „spontanicznie”, podejście negatywne (Fault Tree) oraz pozytywne (Function Tree).
 • Czym różni się struktura fizyczna systemu od struktury funkcjonalnej systemu (szeregowa, równoległa, itd.).
 • W jakim celu i w jaki sposób opisywać przepływ funkcji w systemie.
 • Jakie metoda FTA posiada ograniczenia i jakie zasoby/dane warto zapewnić.

Metodyka

Miniwykład - prezentacja.Ćwiczenia indywidualne.Warsztaty w zespołach – FTA dla zakresów (wyrobów/procesów) wybranych przez Uczestników.Między/zespołowe dyskusje wyników analiz.

Adresaci

 • Konstruktorzy, projektanci.
 • Pracownicy działów jakości, liderzy i członkowie zespołów projektowych/problemowych.
 • Inżynierowie uczestniczący w rozwiązywaniu problemów konstrukcyjnych/procesowych.
 • Pracownicy działów badań i rozwoju.

Zastosowanie

Metoda FTA służy do opisu i analizy przyczyn wad / awarii systemu (wyrobu / procesu) w celach zapobiegawczych lub diagnostycznych. Polega na zdefiniowaniu zdarzenia „szczytowego” (wady/awarii głównej) i jego rozbiór „w dół” aż do elementarnych przyczyn źródłowych pytaniami „dlaczego?”. Przyczyny łączy się logicznymi relacjami – operatorami, głównie: ORAZ/LUB. Na podstawie w ten sposób skonstruowanego drzewa zdarzeń możliwa jest ocena wpływu poszczególnych elementów systemu na jego niezawodność, identyfikacja jego słabych elementów oraz ocena możliwości poprawy jakości/niezawodności systemu pod kątem wybranej funkcji (lub dysfunkcji). Drzewo zdarzeń opracowuje się graficznie w postaci Fault Tree (Drzewa Błędów – do analizy dysfunkcji) lub w postaci Function Tree (Drzewa Funkcji – do analizy funkcji), opisując złożone zależności przyczynowo-skutkowe złożonych systemów za pomocą algebry Boole’a. Metoda może dostarczyć wyniki jakościowe lub, dysponując odpowiednimi danymi wejściowymi, także ilościowe (oszacowane prawdopodobieństwa wady/awarii/realizacji funkcji).

Opinie użytkowników

"Szkolenie bogate w treści, przydatne w codziennej pracy."
"Wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania."
"Otwartość prowadzącego, kompetencje w zakresie szkolenia, wartościowe przykłady z doświadczenia prowadzącego."
"Osoba prowadząca potrafiła zainteresować uczestników tematu."
"Ciekawe i pomocne szkolenie."
"Bardzo dobrze (zrozumiale) przekazana wiedza przez prowadzącego szkolenie. Duża ilość informacji przydatna w pracy na danym stanowisku."
"Bardzo duża wiedza trenera w zadanym temacie. Możliwość skorzystania z wiedzy trenera podczas przeprowadzania analiz - automatyczne wykrywanie i niwelowanie błędów."
"Profesjonalizm i otwartość trenera."
"Dobry kontakt prowadzący-uczestnicy. Dobre zarządzanie czasem."
"Komunikatywność trenera."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2650.00 zł netto
3259.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania