Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
LZZ-ONL
Online

Efektywne zarządzanie zapasami - szkolenie online

Logistyka

Cele szkolenia

Szkolenie dotyczy niezwykle istotnego elementu zarządzania logistycznego, jakim jest sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i może zostać dostosowane na potrzeby firmy do wykorzystania w procesie zaopatrzenia lub dystrybucji. Część wykładowa (20%) składa się z omówienia funkcji gospodarki zapasami w logistyce firmy oraz zaakcentowania znaczenia i kosztów zapasów w firmie, a także z omówienia metod sterowania zapasem i kalkulacji kosztów zapasów. W rozbudowanej części praktycznej akcent położono na przećwiczenie z uczestnikami metod i narzędzi służących efektywnemu sterowaniu zapasami oraz wspomagających decyzje podejmowane w tej sferze. Oprócz wykładu szkolenie opiera się na wykorzystaniu takich metod, jak gra symulacyjna, ćwiczenia w grupach i indywidualne (analizy przypadków firm oraz zadania liczbowe) i dyskusje w grupach.

Symbol szkolenia

LZZ-ONL

Terminy i miejsce

30 listopada - 01 grudnia 2023
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 5 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie – koncepcja zarządzania logistycznego i zarządzania łańcuchem dostaw. 
2. Znaczenie zapasu w przedsiębiorstwie 
3. Ocena efektywności gospodarki zapasami w przedsiębiorstwie (kalkulacja kosztów i wycena zapasów, analiza wskaźnikowa).
4. Klasyfikacja ABC i XYZ zapasów.
5. Metody sterowania zapasem w systemie pull.
6. Prognozowanie zapotrzebowania na zapasy.
7. Metody sterowania zapasem w systemie push oraz w systemach MRP i DRP.
8. Ustalanie wielkości i częstotliwości zamówień z uwzględnieniem kosztów zapasów.
9. Spekulacja na zapasach.
10. Wpływ zapasu na poziom obsługi klienta oraz procesy transportowe

Ćwiczenia:
 • Dyskusje grupowe – omówienie danego problemu w grupach i dyskusja we wspólnym gronie celem pełniejszego zrozumienia omawianych problemów i odniesienia ich do sytuacji we własnej firmie. 
 • Analiza przypadków wybranych firm – analiza pytań do przypadków w grupach, dyskusja nad problemami firm, poszukiwanie rozwiązań. 
 • Zadania – analiza treści zadania, omówienie metodologii jego rozwiązania i rozwiązanie. 
 • Gra symulacyjna – do wyboru: ćwiczenie polegające na ustalaniu wielkości i częstotliwości dostaw uzupełniających magazyn oraz kalkulacji kosztów zapasów w systemie logistycznym lub ćwiczenie wskazujące na rolę przepływu informacji w łańcuchu dostaw na wielkość zapasów tworzonych w poszczególnych ogniwach łańcucha, a następnie omówienie wyników zadania, popełnionych błędów i wniosków na przyszłość.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Uzupełnienie wiedzy uczestników w wybranej tematyce i jej ugruntowanie. Zapoznanie uczestników ze skutecznymi metodami i narzędziami wykorzystywanymi w realizacji procesu zarządzania zapasem i jego monitorowaniu. Eliminacja podstawowych błędów popełnianych przez pracowników. Możliwość wprowadzenia korzystnych zmian w systemie logistycznym firmy przynoszącym korzyść zarówno firmie, jak i klientowi. Redukcja kosztów zapasów i zaznajomienie uczestników z kalkulacją kosztów zapasów.

Adresaci

Pracownicy firm produkcyjnych, handlowych i usługowych, w tym specjaliści i kierownicy, w szczególności:
 • pracownicy działów magazynowania,
 • pracownicy działów logistyki,
 • pracownicy działów utrzymania ruchu,
 • pracownicy działów zaopatrzenia,
 • pracownicy działów handlowych,
 • pracownicy działów dystrybucji.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

1750.00 zł netto
2152.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania