Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
PFMEA-W-AV-ONL
Online

Analiza FMEA procesów produkcyjnych (PFMEA) wg zunifikowanych wytycznych branży motoryzacyjnej – warsztaty aktualizacyjne - szkolenie online

Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

·       Poznanie i zrozumienie różnic między metodyką PFMEA bazującą na wytycznych AIAG 4th Edition 2008 a nowym podejściem wg zunifikowanych wytycznych AIAG & VDA 1st Edition 2019.

·       Uzyskanie umiejętności opracowywania analiz PFMEA wg zunifikowanych wytycznych AIAG & VDA 1st Edition 2019.

·       Pozyskanie wiedzy nt. podstawowych zasad organizacji 7 kroków procesu wykonywania PFMEA.

·       Poznanie strategii doskonalenia (optymalizacji procesu - redukcji ryzyka) nie bazującej na RPN lecz na tzw. priorytetach działań – AP (Action Priority).

Symbol szkolenia

PFMEA-W-AV-ONL

Terminy i miejsce

20 - 21 listopada 2023
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 15 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie 

(forma: prezentacja przeplatana dyskusjami przykładów i wykonywaniem zadań w ramach programu warsztatów - niżej)

7 kroków procesu realizacji PFMEA:

planowanie i przygotowanie (reguła „5T”),

analiza struktury,

analiza funkcji,

analiza wad,

analiza ryzyka,

optymalizacja (redukcja ryzyka),

dokumentowanie wyników.

Dokumentowanie analizy w postaci graficznej (drzewo struktury – Structure Tree, drzewo funkcji – Function Tree, drzewo wad – Failure Tree, umiejscowienie działań – prewencji, detekcji – w drzewie wad)

Formularze PFMEA:

zmiana układu kolumn, nowe kolumny, wada jako „focus element”,

widoki raportu FMEA dla oprogramowań FMEA.

Nowe tabele szacowania ryzyka dla wskaźników Severity, Occurrence, Detection.

Optymalizacja: 

krytyka wskaźnika RPN,

określanie priorytetów dla działań (AP – Action Priority), 

redukcja Occurrence / redukcja Detection,

strony zainteresowane (zespół, kierownictwo, klienci, dostawcy).

Powiązanie PFMEA z rachunkiem kosztów jakości (COQ – Cost of Quality, COPQ – Cost of Poor Quality): 

koszty zewnętrzne, koszty wewnętrzne, koszty kontroli, koszty prewencji.

Zalecenia dotyczące wdrażania nowych wytycznych przez dostawców branży motoryzacyjnej.


2. Warsztaty 

(forma: praca zespołowa i zadania indywidualne, po każdym zadaniu - grupowy przegląd wynikówzakres i kolejność zadań – wg ustaleń z zespołem):

Identyfikacja różnic pomiędzy praktykowaną w firmie metodyką PFMEA a nowymi zasadami określonymi w wytycznych AIAG & VDA 2019:

proces realizacji PFMEA,

zawartość formularza PFMEA.

Interpretacja wady jako „Focus element” w łańcuchu przyczynowo-skutkowym.

Zastosowanie skal szacowania ryzyka (Severity, Occurrence, Detection) dla wybranych przypadków.

Opracowanie fragmentu PFMEA dla wybranego zakresu (wyrób / proces / operacja / funkcja / …) w wersji tabelarycznej i/lub graficznej:

drzewo struktury (Structure Tree); identyfikacja wyrobu i procesu, powiązanie ze schematem blokowym wyrobu (diagram B) i schematem blokowym procesu (FC),

drzewo funkcji (Function Tree); powiązanie ze schematem blokowym procesu (FC) oraz specyfikacją wyrobu 

i procesu, w tym: dokumentowanie charakterystyk specjalnych, 

drzewo wad (Failure Tree); powiązanie przyczyna – wada („focus element”) – skutek; wskaźnik Severity,

działania (prewencyjne, detekcyjne) w drzewie wad; wskaźniki Occurrence i Detection,

optymalizacja wg AP (Action Priority) – określanie priorytetów, działania: zmiana struktury, zmiany działań (prewencyjnych, detekcyjnych), wpływ działań na wartości wskaźników Severity, Occurrence, Detection,

przeniesienie zawartości drzewa struktury (Structure Tree), drzewa funkcji (Function Tree), drzewa wad (Failure Tree) i działań (prewencyjnych i detekcyjnych) do arkusza PFMEA.


 

Pretest / posttest (tylko na życzenie Klienta w przypadku szkoleń zamkniętych). 


 

Przeczytaj także artykuł: Jakie zmiany wprowadza nowy podręcznik FMEA?

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

·       Tworzyć drzewo struktury wyrobu i procesu (Structure Tree) dla potrzeb PFMEA.

·       Opracowywać drzewo funkcji (Function Tree) z uwzględnieniem wymagań jakościowych, w tym charakterystyk specjalnych.

·       Opracowywać drzewo wad (Failure Tree).

·       Identyfikować działania prewencyjne i detekcyjne oraz przypisywać je do zagrożeń zidentyfikowanych na etapie analizy wad w drzewie wad (Failure Tree).

·       Przenosić informacje zawarte w drzewie struktury, drzewie funkcji i drzewie wad do nowego arkusza PFMEA.

·       Wypełniać arkusz PFMEA w sposób bezpośredni (nie poprzez drzewa struktury, funkcji, wad).

·       Szacować ryzyko za pomocą nowych skal wskaźników Severity, Occurrence, Detection.

·       Określać priorytety dla działań zapobiegawczych (AP – Action Priority).

·       Planować działania zapobiegawcze i dokumentować je w arkuszu PFMEA, do etapu ich realizacji i szacowania ryzyka.

Uczestnik dowiaduje się:

·       Jakie są zalecenia nowych wytycznych AIAG & VDA w odniesieniu do siedmioetapowej realizacji procesu PFMEA.

·       Na czym polega różnica pomiędzy wykonywaniem analizy PFMEA z użyciem graficznej reprezentacji procesu i zagrożeń (drzewo struktury, funkcji, wad) a wykonywaniem analizy bezpośrednio w arkuszu PFMEA.

·       Jakie nowe kolumny wprowadzono do arkusza PFMEA i czym różnią się między sobą jego warianty.

·       Jakie zmiany poczyniono w tabelach wspomagających szacowanie wskaźników Severity, Occurrence, Detection.

·       Czym zastąpiono wskaźnik RPN w kwestii podejmowania decyzji co do oceny (akceptacji) ryzyka i określania priorytetów dla działań zapobiegawczych.

·       Na czym polega etap optymalizacji procesu oparty o koncepcję priorytetu działań (AP – Action Priority).

·       W jaki sposób analiza PFMEA wiąże się z zagadnieniem kosztów jakości (COQ – Costs of Quality, COPQ – Costs of Poor Quality).

·       Jakie są zalecenia nowych wytycznych w zakresie ich wdrażania.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 

Metodyka

 

Adresaci

·       Liderzy, moderatorzy, członkowie zespołów PFMEA. 

·       Osoby prowadzące projekty wdrożeń nowych wyrobów.

·       Osoby odpowiedzialne za planowanie jakości, APQP.

·       Inżynierowie jakości, specjaliści ds. jakości.

·       Osoby realizujące audity jakości u dostawców, osoby odpowiedzialne za jakość dostawców, pracownicy działów SQA (Supplier Quality Assurance), SQD (Supplier Quality Development).

·       Osoby odpowiedzialne za jakość w przedsiębiorstwie.

Opinie użytkowników

Zwięzłe omówienie tematu szkolenia, rzeczowe odpowiedzi na zadawane pytania.Atrakcyjna forma zdalna, wiedza trenera.Dobra jakość dźwięku i obrazu, pozytywna atmosfera i jasny przekaz informacji.Interakcja z uczestnikami, interesująca forma online, pozytywne podejście trenera.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.

Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Zobacz inne szkolenia z tematyki:

Najbliższe szkolenie otwarte:

2250.00 zł netto
2767.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania