Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
APQP-PPAP-ONL
Online

Wdrażanie wyrobów do produkcji i ich zatwierdzanie wg APQP i PPAP z wykorzystaniem Core Tools - szkolenie online

Współpraca z dostawcami, CSR

Cele szkolenia

·        Zaawansowane zarządzanie projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej 
wg wymagań IATF 16949:2016 i podręcznika APQP (Advanced Product Quality Planning) wg wytycznych Advanced Product Quality Planning, 3rd Edition, AIAG 2024.

·        Zasady współpracy z klientami i dostawcami w zakresie zatwierdzania dostaw wg podręcznika PPAP (Production Part Approval Process). 

·        Specyficzne wymagania klientów branży motoryzacyjnej (CSR – Customer Specific Requirements).

·        Współpraca z firmami niemieckimi wg standardów VDA. Wymagania standardów, dobre praktyki w światowych firmach, warsztaty- ćwiczenia w grupach.

 

Symbol szkolenia

APQP-PPAP-ONL

Terminy i miejsce

08 - 10 lipca 2024
do rozpoczęcia pozostało 20 dni 1 godzina
Lokalizacja: Online
19 - 21 sierpnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 1 dzień
Lokalizacja: Online
06 - 08 listopada 2024
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 18 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 50%

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

·     Podstawowe zasady systemu zarządzania produkcją w branży motoryzacyjnej.

·     Źródła wymagań: normy, specyfikacje, podręczniki IATF, CSR (Customer Specific Requirements – specyficzne wymagania klientów - głównych firm motoryzacyjnych).

·     Ideologia APQP- zarządzania wdrożeniami nowych wyrobów; etapy:

o   Planowanie i definiowanie programu.

o   Projektowanie i rozwój wyrobu.

o   Projektowanie i rozwój procesu.

o   Walidacja produktu i procesu.

o   Ocena zwrotna i działania korygujące.

·      Analiza list kontrolnych stosowanych na poszczególnych etapach APQP:

o    Listy kontrolne do weryfikacji poprawności opracowania dokumentacji APQP.

o  Listy kontrolne do potwierdzenia realizacji zadań w każdym etapie APQP (Gated management).

·     Typowe techniki, narzędzia i dokumenty:

o   Biznes Plan i kontrakt z klientem.

o   Harmonogram APQP, kroki milowe, zatwierdzenia, przeglądy, walidacje APQP i procesów.

o   Process Flowchart – schemat blokowy procesów produkcyjnych wraz z planem rozmieszczenia procesów (Floor Layout).

o   FMEA - Analiza Potencjalnych Wad i ich Skutków (dla konstrukcji produktów i procesów produkcyjnych).

o   Control Plan – Plany Kontroli, uwzględnianie kontroli statystycznej wg AQL.

o   MSA - Analiza Systemów Pomiarowych, R&R- analiza powtarzalności i odtwarzalności dla sprzętu pomiarowego
i sprawdzianów.

o   Wymagania dotyczące kwalifikacji personelu, Tabela Poliwalencji.

o   Instrukcje pracownicze.

o   Capability Study - badanie zdolności procesów.

o   OEE (Overall Equipment Effectiveness) & R@R (Run and Rate) – pomiary wyników produkcji próbnej.

o   Nadzorowanie produkcji seryjnej – reklamacje, techniki 8D, przegląd zwrotów reklamacyjnych i RCA (Root Cause Analysis).

 

·     PPAP – omówienie najważniejszych zagadnień:

o   Zasady uzgodnień klient-dostawca.

o   Typowe i opcjonalne elementy przedkładane do zatwierdzenia – przegląd, omówienie.

o   Podział odpowiedzialności w firmie w zakresie poszczególnych składników PPAP oraz koordynacji projektu.

o   Przedłożenie PPAP: kiedy pierwszy raz, zasady wypełniania gwarancji przedłożenia (PSW), poziomy przedłożeń, zasady aktualizacji PPAP i powiadamiania klienta o zmianach.

o   Wykorzystanie Podręcznika Dostawcy i umowy klient-dostawca dla uzgodnienia PPAP.

o   Niektóre specyficzne wymagania wielkich producentów dot. PPAP (CSR).

o   Przykładowa procedura zarządzania procesem PPAP.

o   Współpraca z dostawcami usług.

o   PPAP w/g wytycznych VDA.

·     Informacja o innych stosowanych technikach i narzędziach.

·     Prezentacja przykładowej procedury wdrażania nowych projektów według APQP wraz z PPAP dla klienta i od dostawców.

·     Podsumowanie szkolenia.

 

Ćwiczenia:

·     Ustalenie wymagań dla dostawców.

·     Wykonanie fragmentu DFMEA.

·     Wykonanie fragmentu PFMEA.

·     Ustalenie Planu Kontroli (fragment).

·     Zarządzanie wdrożeniem – realizacja zadań APQP.

 

Korzyści dla uczestnika

·     Nabycie umiejętności sprawnego zarządzania projektami według metodyki APQP zgodnie z nowoczesnymi zasadami wg światowych standardów.

·     Poznanie wymaganych technik i narzędzi.

·     Właściwa identyfikacja potrzeb i wymagań klienta przy wdrażaniu nowych projektów.

·     Poznanie zasad kreowania wymagań dla dostawców – zarówno materiałów jak usług – zgodnie z zasadami APQP i VDA oraz zatwierdzania PPAP.

·     Nabycie umiejętności sporządzania dokumentacji niezbędnej do zatwierdzania wyrobów przez klienta – PPAP.

·     Przygotowanie do audytów certyfikacyjnych, recertyfikacyjnych, kontrolnych i klientowskich w branży motoryzacyjnej.

·     Uzyskanie wiedzy pomocnej przy ustalaniu zasad postępowania w zakresie sprzętu kontrolno-pomiarowego i pomiarów (m.in.: czy podjąć decyzję o wzorcowaniu we własnym laboratorium? jak zatwierdzać sprawdziany? jak dobrać ilość analiz MSA?).

Metodyka

przykłady, ćwiczenia, praca w grupach

Adresaci

·     Szefowie projektów, przedstawiciele klientów.

·     Pełnomocnicy Zarządu ds. Jakości.

·     Szefowie działów / właściciele kluczowych procesów związanych z wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji seryjnej.

·     Konstruktorzy, technolodzy.

·     Pracownicy działu jakości, pracownicy laboratorium pomiarowego.

·     Audytorzy wewnętrzni, audytorzy dostawców (pierwszej i drugiej strony).

 

Opinie użytkowników

Szkolenie online to wygoda, dobra metoda przekazania informacji, jasne informacje.Podobała mi się interaktywność, możliwość łatwego dzielenia się zasobami z komputera, łatwość utrzymywania kontaktu wzrokowego z innymi użytkownikami.Dobry kontakt z prowadzącym.Atrakcyjna możliwość zdalnego szkolenia, interaktywne dokumenty.Podobał mi się zoom i możliwości tego programu, a także wiedza trenera.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

2500.00 zł netto
3075.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania