Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
APQP-PPAP-ONL
Online

Wdrażanie wyrobów do produkcji i ich zatwierdzanie wg APQP i PPAP z wykorzystaniem Core Tools - szkolenie online

Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

Przedstawienie zaawansowanego zarządzania projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej wg wymagań IATF 16949:2016 i podręcznika APQP (Advanced Product Quality Planning). 

Przedstawienie zasad współpracy z klientami i dostawcami w zakresie zatwierdzania dostaw wg podręcznika PPAP (Production Part Approval Process). 

Symbol szkolenia

APQP-PPAP-ONL

Terminy i miejsce

18 - 20 września 2023
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 7 dni
Lokalizacja: Online
23 - 25 października 2023
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 12 dni
Lokalizacja: Online
11 - 13 grudnia 2023
do rozpoczęcia pozostało 6 miesięcy 20 godzin
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 50%

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

·      podstawowe zasady systemu zarządzania jakością wg standardu IATF i podręcznika APQP,

·      źródła wymagań, omówienie: wymaganie IATF 16949, podręczniki IATF/AIAG, podręczniki VDA, CSR (Customer Specific Requirements – specyficzne wymagania klientów),

·      ideologia APQP- zarządzania wdrożeniami nowych wyrobów; etapy:

o    planowanie projektu,

o    projektowanie wyrobu,

o    projektowanie procesu,

o    projektowanie i produkcja narzędzi,

o    walidacja produktu i procesu,

o    produkcja i sprzężenie zwrotne,

·      Typowe techniki, narzędzia i dokumenty – omówienie kluczowych zagadnień:

o    Biznes Plan i kontrakt z klientem,

o    harmonogram APQP, kroki milowe, zatwierdzenia, przeglądy, walidacje APQP i procesów,

o    FMEA - Analiza Potencjalnych Wad i ich Skutków,

o    Process Flowchart – schemat blokowy procesów produkcyjnych wraz z planem rozmieszczenia procesów (Floor Layout),

o    Control Plan – Plany Kontroli, uwzględnianie kontroli statystycznej wg AQL, alternatywne metody kontroli

o    MSA - Analiza Systemów Pomiarowych: R&R, Kappa ,

o    kompetencje i  kwalifikacji personelu, Tabela Poliwalencji, instrukcje pracownicze,

o    Capability Study - badanie zdolności procesów,

o    R@R (Run and Rate) – pomiary wyników produkcji próbnej,

·      PPAP – omówienie najważniejszych zagadnień:

o    zasady uzgodnień klient-dostawca,

o    typowe i opcjonalne elementy przedkładane do zatwierdzenia – przegląd, omówienie,

o    raporty materiałowe IMDS, Reach, RoHS – krótkie omówienie

o    podział odpowiedzialności w firmie w zakresie poszczególnych składników PPAP oraz koordynacji projektu,

o    przedłożenie PPAP: kiedy pierwszy raz, zasady wypełniania gwarancji przedłożenia (PSW), poziomy przedłożeń, zasady aktualizacji PPAP i powiadamiania klienta o zmianach. Rekwalifikacja- okresowe przedkładanie PPAP do zatwierdzenia,

o    wykorzystanie Podręcznika Dostawcy i umowy klient-dostawca dla uzgodnienia PPAP,

·      PPAP w/g wytycznych VDA 2 – krótkie omówienie specyfiki z roku 2020 w porównaniu z PPAP AIAG, informacja o innych stosowanych technikach i narzędziach,

·      prezentacja przykładowej procedury wdrażania nowych projektów według APQP wraz z PPAP dla klienta i od dostawców,

·      podsumowanie szkolenia.

 

Ćwiczenia:

·      ustalenie wymagań dla dostawców,

·      wykonanie fragmentu Proces Flow,

·      wykonanie fragmentu FMEA,

·      ustalenie Planu Kontroli (fragment),

·      zarządzanie wdrożeniem – realizacja zadań APQP.

Korzyści dla uczestnika

Podczas szkolenia uczestnik nauczy się:

·      sprawnego zarządzania projektami według metodyki APQP zgodnie z poszczególnymi etapami,

·      właściwie identyfikować potrzeby i wymagania klienta przy wdrażaniu nowych projektów,

·      sporządzać dokumentację niezbędną do zatwierdzania wyrobów przez klienta – PPAP,

·      jak zarządzać wdrożeniem – realizacja zadań APQP,

·      przygotowywać się do audytów certyfikacyjnych, recertyfikacyjnych, kontrolnych i klientowskich
w branży motoryzacyjnej.

 

Podczas szkolenia uczestnik dowie się:

·      jakie są wymagane techniki i narzędzia,

·      jak prowadzić w projekcie narzędzia Core Tools (DFMEA, PFMEA, Plan kontroli, Proces Flow)

jakie są zasady kreowania wymagań dla dostawców – zarówno materiałów, jak i usług – zgodnie z zasadami APQP i zatwierdzania PPAP,

·      jakie są odpowiedzialności w projekcie poszczególnych jego uczestników i zasady pracy grupowej (Zespoły Interdyscyplinarne),

·      jakie dokumenty, raporty , analizy wymagane są typowo w pakiecie PPAP dla klientów,

·      jakie są zasady zatwierdzania części wg metodologii PPAP,

·      co jest pomocne w zakresie nadzorowania  sprzętu kontrolno-pomiarowego i realizacji pomiarów.

Metodyka

przykłady, ćwiczenia, praca w grupach

Adresaci

·      szefowie projektów, przedstawiciele klientów,

·      kierownicy i inżynierowie i specjaliści ds. jakości,

·      szefowie działów / właściciele kluczowych procesów związanych z wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji seryjnej,

·      konstruktorzy, technolodzy,

·      pracownicy działu jakości, pracownicy laboratorium pomiarowego,

·      audytorzy wewnętrzni, audytorzy dostawców (pierwszej i drugiej strony).

 

Opinie użytkowników

Szkolenie online to wygoda, dobra metoda przekazania informacji, jasne informacje.Podobała mi się interaktywność, możliwość łatwego dzielenia się zasobami z komputera, łatwość utrzymywania kontaktu wzrokowego z innymi użytkownikami.Dobry kontakt z prowadzącym.Atrakcyjna możliwość zdalnego szkolenia, interaktywne dokumenty.Podobał mi się zoom i możliwości tego programu, a także wiedza trenera.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.
Tagi:

Najbliższe szkolenie otwarte:

2250.00 zł netto
2767.50 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Senior Training Sales Specialist

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Training Realization Senior Specialist

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Chief Operating Officer

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Training Department Manager

Dokumenty do pobrania