Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
APQP-PPAP-ONL
Online

Wdrażanie wyrobów do produkcji i ich zatwierdzanie wg APQP i PPAP z wykorzystaniem Core Tools - szkolenie online

Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

Przedstawienie zaawansowanego zarządzania projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej wg wymagań IATF 16949:2016 i podręcznika APQP (Advanced Product Quality Planning). 

Przedstawienie zasad współpracy z klientami i dostawcami w zakresie zatwierdzania dostaw wg podręcznika PPAP (Production Part Approval Process). 

Symbol szkolenia

APQP-PPAP-ONL

Terminy i miejsce

04 - 06 marca 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 26 dni
Lokalizacja: Online
15 - 17 kwietnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 6 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 50%

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

·      podstawowe zasady systemu zarządzania jakością wg standardu IATF i podręcznika APQP,

·      źródła wymagań, omówienie: wymaganie IATF 16949, podręczniki IATF/AIAG, podręczniki VDA, CSR (Customer Specific Requirements – specyficzne wymagania klientów),

·      ideologia APQP- zarządzania wdrożeniami nowych wyrobów; etapy:

o    planowanie projektu,

o    projektowanie wyrobu,

o    projektowanie procesu,

o    projektowanie i produkcja narzędzi,

o    walidacja produktu i procesu,

o    produkcja i sprzężenie zwrotne,

·      Typowe techniki, narzędzia i dokumenty – omówienie kluczowych zagadnień:

o    Biznes Plan i kontrakt z klientem,

o    harmonogram APQP, kroki milowe, zatwierdzenia, przeglądy, walidacje APQP i procesów,

o    FMEA - Analiza Potencjalnych Wad i ich Skutków,

o    Process Flowchart – schemat blokowy procesów produkcyjnych wraz z planem rozmieszczenia procesów (Floor Layout),

o    Control Plan – Plany Kontroli, uwzględnianie kontroli statystycznej wg AQL, alternatywne metody kontroli

o    MSA - Analiza Systemów Pomiarowych: R&R, Kappa ,

o    kompetencje i  kwalifikacji personelu, Tabela Poliwalencji, instrukcje pracownicze,

o    Capability Study - badanie zdolności procesów,

o    R@R (Run and Rate) – pomiary wyników produkcji próbnej,

·      PPAP – omówienie najważniejszych zagadnień:

o    zasady uzgodnień klient-dostawca,

o    typowe i opcjonalne elementy przedkładane do zatwierdzenia – przegląd, omówienie,

o    raporty materiałowe IMDS, Reach, RoHS – krótkie omówienie

o    podział odpowiedzialności w firmie w zakresie poszczególnych składników PPAP oraz koordynacji projektu,

o    przedłożenie PPAP: kiedy pierwszy raz, zasady wypełniania gwarancji przedłożenia (PSW), poziomy przedłożeń, zasady aktualizacji PPAP i powiadamiania klienta o zmianach. Rekwalifikacja- okresowe przedkładanie PPAP do zatwierdzenia,

o    wykorzystanie Podręcznika Dostawcy i umowy klient-dostawca dla uzgodnienia PPAP,

·      PPAP w/g wytycznych VDA 2 – krótkie omówienie specyfiki z roku 2020 w porównaniu z PPAP AIAG, informacja o innych stosowanych technikach i narzędziach,

·      prezentacja przykładowej procedury wdrażania nowych projektów według APQP wraz z PPAP dla klienta i od dostawców,

·      podsumowanie szkolenia.

 

Ćwiczenia:

·      ustalenie wymagań dla dostawców,

·      wykonanie fragmentu Proces Flow,

·      wykonanie fragmentu FMEA,

·      ustalenie Planu Kontroli (fragment),

·      zarządzanie wdrożeniem – realizacja zadań APQP.

Korzyści dla uczestnika

Podczas szkolenia uczestnik nauczy się:

·      sprawnego zarządzania projektami według metodyki APQP zgodnie z poszczególnymi etapami,

·      właściwie identyfikować potrzeby i wymagania klienta przy wdrażaniu nowych projektów,

·      sporządzać dokumentację niezbędną do zatwierdzania wyrobów przez klienta – PPAP,

·      jak zarządzać wdrożeniem – realizacja zadań APQP,

·      przygotowywać się do audytów certyfikacyjnych, recertyfikacyjnych, kontrolnych i klientowskich
w branży motoryzacyjnej.

 

Podczas szkolenia uczestnik dowie się:

·      jakie są wymagane techniki i narzędzia,

·      jak prowadzić w projekcie narzędzia Core Tools (DFMEA, PFMEA, Plan kontroli, Proces Flow)

jakie są zasady kreowania wymagań dla dostawców – zarówno materiałów, jak i usług – zgodnie z zasadami APQP i zatwierdzania PPAP,

·      jakie są odpowiedzialności w projekcie poszczególnych jego uczestników i zasady pracy grupowej (Zespoły Interdyscyplinarne),

·      jakie dokumenty, raporty , analizy wymagane są typowo w pakiecie PPAP dla klientów,

·      jakie są zasady zatwierdzania części wg metodologii PPAP,

·      co jest pomocne w zakresie nadzorowania  sprzętu kontrolno-pomiarowego i realizacji pomiarów.

Metodyka

przykłady, ćwiczenia, praca w grupach

Adresaci

·      szefowie projektów, przedstawiciele klientów,

·      kierownicy i inżynierowie i specjaliści ds. jakości,

·      szefowie działów / właściciele kluczowych procesów związanych z wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji seryjnej,

·      konstruktorzy, technolodzy,

·      pracownicy działu jakości, pracownicy laboratorium pomiarowego,

·      audytorzy wewnętrzni, audytorzy dostawców (pierwszej i drugiej strony).

 

Opinie użytkowników

Szkolenie online to wygoda, dobra metoda przekazania informacji, jasne informacje.Podobała mi się interaktywność, możliwość łatwego dzielenia się zasobami z komputera, łatwość utrzymywania kontaktu wzrokowego z innymi użytkownikami.Dobry kontakt z prowadzącym.Atrakcyjna możliwość zdalnego szkolenia, interaktywne dokumenty.Podobał mi się zoom i możliwości tego programu, a także wiedza trenera.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

2450.00 zł netto
3013.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania