Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AD-RSCM-ONL

Zrównoważony łańcuch dostaw dla audytorów dostawców - szkolenie online

Oferta archiwalna
Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z  technikami i narzędziami stosowanymi w budowaniu zrównoważonego łańcucha dostaw.
 • Zapoznanie uczestników z  technikami i narzędziami stosowanymi w monitorowaniu dostawcy.
 • Zapoznanie uczestników z  technikami służącymi zapewnieniu jakości dostaw oraz budowaniu strategii rozwoju dostawcy.
 • Zapoznanie uczestników z zasadami analiz struktury cenowej i kosztowej procesów w celu zbidowania strategii negocjacyjnej. 
 • Zapoznanie uczestników z technikami negocjacyjnymi wykorzystywanymi na etapie realizacji strategii rozwoju dostawcy.

Symbol szkolenia

AD-RSCM-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień I
 
1. Wprowadzenie do tematyki zarządzania łańcuchem dostaw:
 • Cel zrównoważonego łańcucha dostaw, połaczenie strategii zakupowej orac strategii Supplier Quality Develpment, Supplier Quality Assurance.
 • Audytowanie dostawców, ocena dostawcy – wykorzystanie narzędzia w ramach SZJ: IATF, VDA 6.3, najlepszych praktyk z przemyslu motoryzacyjnego, AGD, farmaceutycznego.
 • Zaawansowane metody wspierające podejmowanie decyzji - wybór i ocena dostawcy: algorytm AHP (Analytic Hierarchy Process), TCO (Total Cost of Ownership), projektowanie kryteriów wyboru dostawcy w zależności od strategii rozwoju firmy.
 • Zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami/działami.
 • Wpływ jakości tych relacji na efektywność ekonomiczną funkcjonowania procesu logistycznego.
 • Cykle: eksploatacyjny, operacyjny i finansowy jako podstawowy wskaźnik wskazujący na okres zamrożenia kapitału.
 • "Wyniesienie ponad perspektywę mojego działu" i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy sprzecznych celów.
 • Warunki i przeszkody ustalania spójnych wewnętrznie działań firmy, ocena wdrazanych zmian w organizacjach.
 • Zbieżność celów odrębnych podmiotów gospodarczych (przykłady).
 • Zasady budowania relacji z klientami w łańcuchu dostaw.
2. Najważniejsze elementy charakteryzujące elastyczność/dynamikę łańcuchów:
 • Zakres wskaźników zrównoważonego łańcucha dostaw/parametrów wskazujących na elastyczność lub jej brak.
 • Główne determinanty określające kierunki zmian dla uczynienia relacji i reakcji współpracujących podmiotów bardziej dynamicznymi.
 • Tradycyjne liniowe i sieciowe łańcuchy - warunki uzyskania elastyczności.
 • Jak mierzyć elastyczność - gdzie jest cel?
 • Popyt zależny i niezależny - punkt rozdziału, kłopoty z planowaniem w oparciu o zależny popyt - wskaźniki logistyczne wykazujące zależność popytu.
3. Strategie rozwoju przedsiębiorstw i podstawy funkcjonowania zrównowazonego łańcucha dostaw:
 • Trzy główne strategie produkcyjne, procesy operacyjne, strategiczne.
 • Virtual Enterprise Scorecard - "Balanced Scorecard" (zrównoważona karta wyników) - przykłady i zasady stosowania w zgodzie ze strategią rozwoju łańcucha dostaw i własnej firmy (warsztat).
 • Klasyfikacja procesów wytwórczych. 
 • Przyporządkowanie własnego przedsiębiorstwa do wybranego rodzaju procesu/ów produkcyjnego/ych.
4. Zarządzanie przepływem materiałów i informacji w zrównoważonym łańcuchu dostaw:
 • Planowanie popytu i rozwój współpracy z klientami.
 • Popyt utracony.
 • Bazy CRM (Customer Relationship Management).
 • Horyzont planistyczny.
 • Plan operacji i sprzedaży - SOP jako narzędzie planowania długoterminowego będące punktem wejściowym do planów średnio i krótko terminowych. Unikanie konfliktów między działami firmy przez SOP i wykorzystanie go jako narzędzia integrującego przedsiębiorstwo ze światem zewnętrznym.
 • Przedstawienie relacji MPS - FAS.
 • Planowanie potrzeb materiałowych - MRP.
Dzień II
 
1. SQD oraz SQA w zrównoważonym łańcuchiu dostaw:
 • Wybór dostawców, ocena potencjału dostawcy, strategia doskonalenia dostawcy.
 • Wymagania dla dostawców – specyficzne wymagania klienta, Manual dla Dostawcy – zasady opisania wyamagań jakościowych, logistycznych, kosztowych.
 • Przeniesienie CSR (Customer Specyfic Requirements) w wymagania dostawców w zrównoważonym Łańcuchu dostaw.
 • Procedury zatrwierdzenia dostawców – zartwierdzenie procesów, produktów, analiza kosztów i start w procesie – zdolności procesu (PPAP od dostawcy – wymagania IATF 16949:2016, VDA 2, ISO 9001).
 • Analiza ryzyka w procesach produkcyjnych i logistycznych – interpretacja, analiza zmienności w procesach w kontekście ryzyka, ciagle doskonalenie na podstawie analizy ryzyka (ISO 31000, FMEA - VDA 4.2, FMEA - AIAG).
 • Właściwe określenie statusu dostawcy / produktu / grupy produktowej.
 • Identyfikacja luk potencjału współpracy (logistyczne, finansowe, jakościowe, sprzedażowe).
 • Projektowanie cyklu rozwojowego.
2. Teoria ograniczeń i maksymalizacja wydajności łańcucha dostaw - TOC, Goldratt:
 • Praktyczne zastosowania teorii ograniczeń w identyfikacji "wąskich gardeł".
 • Metody podporządkowania organizacji firmy metodzie TOC.
 • Zasady identyfikacji "wąskich gardeł" w łańcuchu dostaw (obszary występowania).
 • Przykład wykorzystania TOC w praktyce bezpośredniej sprzedaży zdolności zakładu klientom (ćwiczenie).
3. Zarządzanie zapasami i rozwój współpracy z innymi podmiotami w łańcuchu dostaw:
 • Metody zarządzania poziomem zapasów i ich kształtowania w zależności od przyjętej strategii przedsiębiorstwa realizacji/obsługi popytu dla danej rodziny produktów,podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami.
 • ATP - jako pomiar "dostępności do obiecania klientowi" wyliczany z planów średnio i krótko terminowych.
 • PAB - jako wskaźnik dostępności magazynowej obniżający ryzyko wystąpienia niedoborów i korygujący harmonogram uzupełnień stanów magazynowych.
 • Zapas bezpieczeństwa - SS jako reprezentant błędu prognozy - zasady wyliczania (odchylenia ilościowe i czasowe) - różnice względem minimalnego stanu magazynowego.
 • Modele EOQ i zarządzanie zapasami w warunkach niepewności - metoda Wagnera - Withina. 
 • Określanie i używanie punktu ponownego zamówienia ROP. Czynniki kosztowe w zarządzaniu zapasami.
 • Metody składowania zapasów i kompletacji.
 • Zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej. Prezentacja systemu RFID. Prezentacja praktycznych przykładów wdrożeń RFID.
 • Zadania stawiane nowoczesnym służbom zaopatrzenia - rozwój stabilnych relacji z poddostawcami. Make or buy.
4. Narzędzia analizy procesowej łańcucha dostaw, jako narzędzie do wskazania obszarów usprawnień:
 • Użycie metody audytu procesów ABCD Oliver Wight.
 • Analiza łańcucha dostaw z pomocą SCOR (Supply Chain Operations Reference Model).
5. Lean jako narzędzie rozwoju łańcucha dostaw:
 • Historia rozwoju koncepcji Lean w oparciu o Toyota Production System.
 • Siedem źródeł strat w spojrzeniu Lean.
 • Identyfikacja strat.
 • Co to jest "Value Stream" i kiedy go używać?
 • Redukcja Lead Time i wpływ na czas zamrożenia kapitału w stanach magazynowych produkcji w toku.
 • Definicja KAIZEN i reguły postępowania:
  - dlaczego drobne usprawnienia są tak istotne?
  - właściciele procesu Kaizen i korzyści z uczestniczenia w nim.
6. Prawidłowe metody identyfikacji przyczyn powstawania kosztów. Przykład użycia rachunku kosztów działań - ABC (Activity Based Costing): ABC jako metoda budowy rentowności firmy ,prezentacja różnych "kluczy" i "nośników" dla rozliczenia kosztów.
7. Efekt Synergii w zarządzaniu portfelem dostawców:
 • Algorytm ANP (Analytic Network Process).
 • Metoda Wnioskowania Wstecznego.
8. Metody ograniczania ryzyka związane z wprowadzaniem zmiany:
 • Nowy dostawca, zmiana dostawcy.
 • Nowe produkty / usługi.
 • Redukcja współpracy, rozłożenie zamówień, jednorazowe zamówienie.
 • Zmiana warunków współpracy z aktualnym dostawcą.
9. Zasady budowania współpracy partnerskiej:
 • CP (Collaborative Planning).
 • ECR (Efficient Consumer Response).
 • SQD6StepsProgram®.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:
 • Jak skutecznie przeprowadzić proces kwalifikacji, wyboru i oceny dostawcy w oparciu o narzędzia i techniki staosowane w budowaniu zrównoważonego łańcucha dostaw.
 • Wykonywać analizę potencjału oraz standingu firmy konieczna do budowania i stymulowania strategii rozwoju dostawcy.
 • Budować i interpretować ocene struktury kosztów w procesie oraz interpretować i oceniać strukkturę kosztów materiałowych u dostawcy.
 • Analizować obszry konieczne do doskonalenia u dostawcy w oparciu o audyty ABCD Oliver Wight oraz SCOR (Supply Chain Operations Reference Model).
 • Odpowiednio zinterpretować i dobrać wskaniki oceny i rozwoju dostawcy z wykorztaniem "Balanced Scorecard".
 • Planować audity wewnętrzne.
 • Identyfikować wąskie gardła w procesach doatawcy w oparciu o TOC i narzędzia Lean.

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są metody budowania strategii zrównoważonego łańcucha dostaw.
 • Jakie są metody wyznaczania zaawansowane metody wspierające podejmowanie decyzji w wyborze i ocenie dostawcy w oparciu algorytm AHP (Analytic Hierarchy Process), TCO (Total Cost of Ownership), projektowanie kryteriów wyboru dostawcy w zależności od strategii rozwoju firmy.
 • Jak skutecznie budować relacje z dostawcami.
 • Jak istotne dla zrównoważonego rozwoju jest zdefiniowanie wymagań dla dostawcy w ramach Manuala dla Dostawy.
 • Jak skutecznie ocenić i zinterpretować zidentyfikowane przez dostawce ryzyka.
 • Gdzie lokują się przyczyny powstawania kosztów w procesach.
 • Jakie są strategie procesowe, operacyjne w rozwoju organizacji (dostawcy).
 • Kiedy zastosować techniki i narzędzia Lean w doskonaleniu dostawcy.
 • Jak skutecznie budować strategie rozwoju i zarzadzania dostawcą.

Adresaci

 • Audytorzy drugiej strony (audytorzy u dostawców).
 • Specjaliści ds.  zapewnienia jakości jakości.
 • Liderzy projektów.
 • Pracownicy działów Pracownicy działów SQA, SQD.
 • Dodatkowe informacje

  Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

  Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

  Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

  Gotowe!


  Szukasz

  innego terminu, miasta
  a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

  Zapytaj nas o możliwości

  Potrzebujesz pomocy?

  Szkolenia otwarte

  Karolina Paluch

  Karolina Paluch

  Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Monika Kozdrój

  Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Szkolenia zamknięte

  Dokumenty do pobrania