Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AD-RSCM-ONL

Zrównoważony łańcuch dostaw dla audytorów dostawców - szkolenie online

Oferta archiwalna
Narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z  technikami i narzędziami stosowanymi w budowaniu zrównoważonego łańcucha dostaw.
 • Zapoznanie uczestników z  technikami i narzędziami stosowanymi w monitorowaniu dostawcy.
 • Zapoznanie uczestników z  technikami służącymi zapewnieniu jakości dostaw oraz budowaniu strategii rozwoju dostawcy.
 • Zapoznanie uczestników z zasadami analiz struktury cenowej i kosztowej procesów w celu zbidowania strategii negocjacyjnej. 
 • Zapoznanie uczestników z technikami negocjacyjnymi wykorzystywanymi na etapie realizacji strategii rozwoju dostawcy.

Symbol szkolenia

AD-RSCM-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień I
 
1. Wprowadzenie do tematyki zarządzania łańcuchem dostaw:
 • Cel zrównoważonego łańcucha dostaw, połaczenie strategii zakupowej orac strategii Supplier Quality Develpment, Supplier Quality Assurance.
 • Audytowanie dostawców, ocena dostawcy – wykorzystanie narzędzia w ramach SZJ: IATF, VDA 6.3, najlepszych praktyk z przemyslu motoryzacyjnego, AGD, farmaceutycznego.
 • Zaawansowane metody wspierające podejmowanie decyzji - wybór i ocena dostawcy: algorytm AHP (Analytic Hierarchy Process), TCO (Total Cost of Ownership), projektowanie kryteriów wyboru dostawcy w zależności od strategii rozwoju firmy.
 • Zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami/działami.
 • Wpływ jakości tych relacji na efektywność ekonomiczną funkcjonowania procesu logistycznego.
 • Cykle: eksploatacyjny, operacyjny i finansowy jako podstawowy wskaźnik wskazujący na okres zamrożenia kapitału.
 • "Wyniesienie ponad perspektywę mojego działu" i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy sprzecznych celów.
 • Warunki i przeszkody ustalania spójnych wewnętrznie działań firmy, ocena wdrazanych zmian w organizacjach.
 • Zbieżność celów odrębnych podmiotów gospodarczych (przykłady).
 • Zasady budowania relacji z klientami w łańcuchu dostaw.
2. Najważniejsze elementy charakteryzujące elastyczność/dynamikę łańcuchów:
 • Zakres wskaźników zrównoważonego łańcucha dostaw/parametrów wskazujących na elastyczność lub jej brak.
 • Główne determinanty określające kierunki zmian dla uczynienia relacji i reakcji współpracujących podmiotów bardziej dynamicznymi.
 • Tradycyjne liniowe i sieciowe łańcuchy - warunki uzyskania elastyczności.
 • Jak mierzyć elastyczność - gdzie jest cel?
 • Popyt zależny i niezależny - punkt rozdziału, kłopoty z planowaniem w oparciu o zależny popyt - wskaźniki logistyczne wykazujące zależność popytu.
3. Strategie rozwoju przedsiębiorstw i podstawy funkcjonowania zrównowazonego łańcucha dostaw:
 • Trzy główne strategie produkcyjne, procesy operacyjne, strategiczne.
 • Virtual Enterprise Scorecard - "Balanced Scorecard" (zrównoważona karta wyników) - przykłady i zasady stosowania w zgodzie ze strategią rozwoju łańcucha dostaw i własnej firmy (warsztat).
 • Klasyfikacja procesów wytwórczych. 
 • Przyporządkowanie własnego przedsiębiorstwa do wybranego rodzaju procesu/ów produkcyjnego/ych.
4. Zarządzanie przepływem materiałów i informacji w zrównoważonym łańcuchu dostaw:
 • Planowanie popytu i rozwój współpracy z klientami.
 • Popyt utracony.
 • Bazy CRM (Customer Relationship Management).
 • Horyzont planistyczny.
 • Plan operacji i sprzedaży - SOP jako narzędzie planowania długoterminowego będące punktem wejściowym do planów średnio i krótko terminowych. Unikanie konfliktów między działami firmy przez SOP i wykorzystanie go jako narzędzia integrującego przedsiębiorstwo ze światem zewnętrznym.
 • Przedstawienie relacji MPS - FAS.
 • Planowanie potrzeb materiałowych - MRP.
Dzień II
 
1. SQD oraz SQA w zrównoważonym łańcuchiu dostaw:
 • Wybór dostawców, ocena potencjału dostawcy, strategia doskonalenia dostawcy.
 • Wymagania dla dostawców – specyficzne wymagania klienta, Manual dla Dostawcy – zasady opisania wyamagań jakościowych, logistycznych, kosztowych.
 • Przeniesienie CSR (Customer Specyfic Requirements) w wymagania dostawców w zrównoważonym Łańcuchu dostaw.
 • Procedury zatrwierdzenia dostawców – zartwierdzenie procesów, produktów, analiza kosztów i start w procesie – zdolności procesu (PPAP od dostawcy – wymagania IATF 16949:2016, VDA 2, ISO 9001).
 • Analiza ryzyka w procesach produkcyjnych i logistycznych – interpretacja, analiza zmienności w procesach w kontekście ryzyka, ciagle doskonalenie na podstawie analizy ryzyka (ISO 31000, FMEA - VDA 4.2, FMEA - AIAG).
 • Właściwe określenie statusu dostawcy / produktu / grupy produktowej.
 • Identyfikacja luk potencjału współpracy (logistyczne, finansowe, jakościowe, sprzedażowe).
 • Projektowanie cyklu rozwojowego.
2. Teoria ograniczeń i maksymalizacja wydajności łańcucha dostaw - TOC, Goldratt:
 • Praktyczne zastosowania teorii ograniczeń w identyfikacji "wąskich gardeł".
 • Metody podporządkowania organizacji firmy metodzie TOC.
 • Zasady identyfikacji "wąskich gardeł" w łańcuchu dostaw (obszary występowania).
 • Przykład wykorzystania TOC w praktyce bezpośredniej sprzedaży zdolności zakładu klientom (ćwiczenie).
3. Zarządzanie zapasami i rozwój współpracy z innymi podmiotami w łańcuchu dostaw:
 • Metody zarządzania poziomem zapasów i ich kształtowania w zależności od przyjętej strategii przedsiębiorstwa realizacji/obsługi popytu dla danej rodziny produktów,podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami.
 • ATP - jako pomiar "dostępności do obiecania klientowi" wyliczany z planów średnio i krótko terminowych.
 • PAB - jako wskaźnik dostępności magazynowej obniżający ryzyko wystąpienia niedoborów i korygujący harmonogram uzupełnień stanów magazynowych.
 • Zapas bezpieczeństwa - SS jako reprezentant błędu prognozy - zasady wyliczania (odchylenia ilościowe i czasowe) - różnice względem minimalnego stanu magazynowego.
 • Modele EOQ i zarządzanie zapasami w warunkach niepewności - metoda Wagnera - Withina. 
 • Określanie i używanie punktu ponownego zamówienia ROP. Czynniki kosztowe w zarządzaniu zapasami.
 • Metody składowania zapasów i kompletacji.
 • Zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej. Prezentacja systemu RFID. Prezentacja praktycznych przykładów wdrożeń RFID.
 • Zadania stawiane nowoczesnym służbom zaopatrzenia - rozwój stabilnych relacji z poddostawcami. Make or buy.
4. Narzędzia analizy procesowej łańcucha dostaw, jako narzędzie do wskazania obszarów usprawnień:
 • Użycie metody audytu procesów ABCD Oliver Wight.
 • Analiza łańcucha dostaw z pomocą SCOR (Supply Chain Operations Reference Model).
5. Lean jako narzędzie rozwoju łańcucha dostaw:
 • Historia rozwoju koncepcji Lean w oparciu o Toyota Production System.
 • Siedem źródeł strat w spojrzeniu Lean.
 • Identyfikacja strat.
 • Co to jest "Value Stream" i kiedy go używać?
 • Redukcja Lead Time i wpływ na czas zamrożenia kapitału w stanach magazynowych produkcji w toku.
 • Definicja KAIZEN i reguły postępowania:
  - dlaczego drobne usprawnienia są tak istotne?
  - właściciele procesu Kaizen i korzyści z uczestniczenia w nim.
6. Prawidłowe metody identyfikacji przyczyn powstawania kosztów. Przykład użycia rachunku kosztów działań - ABC (Activity Based Costing): ABC jako metoda budowy rentowności firmy ,prezentacja różnych "kluczy" i "nośników" dla rozliczenia kosztów.
7. Efekt Synergii w zarządzaniu portfelem dostawców:
 • Algorytm ANP (Analytic Network Process).
 • Metoda Wnioskowania Wstecznego.
8. Metody ograniczania ryzyka związane z wprowadzaniem zmiany:
 • Nowy dostawca, zmiana dostawcy.
 • Nowe produkty / usługi.
 • Redukcja współpracy, rozłożenie zamówień, jednorazowe zamówienie.
 • Zmiana warunków współpracy z aktualnym dostawcą.
9. Zasady budowania współpracy partnerskiej:
 • CP (Collaborative Planning).
 • ECR (Efficient Consumer Response).
 • SQD6StepsProgram®.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:
 • Jak skutecznie przeprowadzić proces kwalifikacji, wyboru i oceny dostawcy w oparciu o narzędzia i techniki staosowane w budowaniu zrównoważonego łańcucha dostaw.
 • Wykonywać analizę potencjału oraz standingu firmy konieczna do budowania i stymulowania strategii rozwoju dostawcy.
 • Budować i interpretować ocene struktury kosztów w procesie oraz interpretować i oceniać strukkturę kosztów materiałowych u dostawcy.
 • Analizować obszry konieczne do doskonalenia u dostawcy w oparciu o audyty ABCD Oliver Wight oraz SCOR (Supply Chain Operations Reference Model).
 • Odpowiednio zinterpretować i dobrać wskaniki oceny i rozwoju dostawcy z wykorztaniem "Balanced Scorecard".
 • Planować audity wewnętrzne.
 • Identyfikować wąskie gardła w procesach doatawcy w oparciu o TOC i narzędzia Lean.

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są metody budowania strategii zrównoważonego łańcucha dostaw.
 • Jakie są metody wyznaczania zaawansowane metody wspierające podejmowanie decyzji w wyborze i ocenie dostawcy w oparciu algorytm AHP (Analytic Hierarchy Process), TCO (Total Cost of Ownership), projektowanie kryteriów wyboru dostawcy w zależności od strategii rozwoju firmy.
 • Jak skutecznie budować relacje z dostawcami.
 • Jak istotne dla zrównoważonego rozwoju jest zdefiniowanie wymagań dla dostawcy w ramach Manuala dla Dostawy.
 • Jak skutecznie ocenić i zinterpretować zidentyfikowane przez dostawce ryzyka.
 • Gdzie lokują się przyczyny powstawania kosztów w procesach.
 • Jakie są strategie procesowe, operacyjne w rozwoju organizacji (dostawcy).
 • Kiedy zastosować techniki i narzędzia Lean w doskonaleniu dostawcy.
 • Jak skutecznie budować strategie rozwoju i zarzadzania dostawcą.

Adresaci

 • Audytorzy drugiej strony (audytorzy u dostawców).
 • Specjaliści ds.  zapewnienia jakości jakości.
 • Liderzy projektów.
 • Pracownicy działów Pracownicy działów SQA, SQD.
 • Dodatkowe informacje

  Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

  Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

  Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

  Gotowe!


  Szukasz

  innego terminu, miasta
  a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

  Zapytaj nas o możliwości

  Potrzebujesz pomocy?

  Szkolenia otwarte

  Karolina Paluch

  Karolina Paluch

  Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Monika Kozdrój

  Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Szkolenia zamknięte

  Małgorzata Jakubiak

  Małgorzata Jakubiak

  Dyrektor Operacyjny

  Sylwia Smuga

  Sylwia Smuga

  Kierownik Działu Szkoleń

  Dokumenty do pobrania