Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AR-F

Analiza ryzyka w procesie produkcji dla przemysłu farmaceutycznego

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

?Zarządzanie ryzykiem polegającym na systematycznym procesie oceny, kontroli, wymiany informacji oraz przeglądzie ryzyka potencjalnie zagrażającego jakości produkowanej substancji aktywnej. Wskazanie sposobów prowadzenia analizy ryzyka w odniesieniu do procesu produkcyjnego substancji aktywnych. GMP dla produktów leczniczych, ogólne wymagania w zakresie zarządzania ryzykiem, metody i narzędzia: mapowanie procesów, typowanie wad, diagramy przyczynowo-skutkowe, statystyczne sterowanie procesem (SPC), analiza FMEA/FMECA.

Symbol szkolenia

AR-F

Terminy i miejsce

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Korzyści dla uczestnika

  • Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem, zwłaszcza wymagań, metod i narzędzi, które pozwolą na racjonalne zarządzanie ryzykiem podczas procesu produkcyjnego.
  • Umiejętności właściwego wykorzystania metod oraz narzędzi w celu zespołowego przeprowadzenia procesu zarządzania ryzykiem.

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w branży farmaceutycznej, które zamierzają wdrożyć w swojej codziennej pracy elementy zarządzania ryzykiem.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych