Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AR-F

Analiza ryzyka w procesie produkcji dla przemysłu farmaceutycznego

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

?Zarządzanie ryzykiem polegającym na systematycznym procesie oceny, kontroli, wymiany informacji oraz przeglądzie ryzyka potencjalnie zagrażającego jakości produkowanej substancji aktywnej. Wskazanie sposobów prowadzenia analizy ryzyka w odniesieniu do procesu produkcyjnego substancji aktywnych. GMP dla produktów leczniczych, ogólne wymagania w zakresie zarządzania ryzykiem, metody i narzędzia: mapowanie procesów, typowanie wad, diagramy przyczynowo-skutkowe, statystyczne sterowanie procesem (SPC), analiza FMEA/FMECA.

Symbol szkolenia

AR-F

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Korzyści dla uczestnika

  • Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem, zwłaszcza wymagań, metod i narzędzi, które pozwolą na racjonalne zarządzanie ryzykiem podczas procesu produkcyjnego.
  • Umiejętności właściwego wykorzystania metod oraz narzędzi w celu zespołowego przeprowadzenia procesu zarządzania ryzykiem.

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w branży farmaceutycznej, które zamierzają wdrożyć w swojej codziennej pracy elementy zarządzania ryzykiem.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
To szkolenie nie ma zaplanowanych terminów

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Senior Training Sales Specialist

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Training Realization Senior Specialist

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Chief Operating Officer

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Training Department Manager

Dokumenty do pobrania