Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Cele szkolenia

 1. Pragmatyczne zastosowanie procesu analizy wartości w firmie.
 2. Poznanie metod potrzebnych do wykonania analizy wartości.
 3. Ustalenie powiązań pomiędzy funkcjami wyrobu i procesu.
 4. Oszacowanie kosztów funkcji wyrobu w odniesieniu do ich znaczenia.
 5. Oszacowanie kosztów funkcji procesu w odniesieniu do kosztów funkcji wyrobu.
 6. Ustalenie jednoznacznych rozwiązań redukujących koszty produkcji.

Symbol szkolenia

VA-VE

Terminy i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej: 75%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1. Określenie funkcji produktu:

 • Ustalenie funkcji ( cech ) koniecznych, uzupełniających i negatywnych
 • Analiza relacji pomiędzy funkcjami
 • Analiza znaczenia funkcji w odniesieniu do wymagań klienta

2. Ustalenie kosztów funkcji wyrobu:

 • Macierz kosztów funkcji wyrobu
 • Hierarchia kosztów funkcji w odniesieniu do ich znaczenia

Ćwiczenia:

Na przedstawionym przykładzie produktu, uczestnicy wykonają:

 • Analizę funkcji wyrobu; macierz funkcji wyrobu
 • Analizę relacji pomiędzy funkcjami; macierz relacji i ocena
 • Analizę znaczenia w odniesieniu do wymagań klienta; macierz znaczenia i ocena
 • Analizę kosztów funkcji wyrobu; macierz kosztów funkcji wyrobu; macierz hierarchii kosztów funkcji

 

3. Określenie funkcji i wymagań procesu w odniesieniu do produktu:

 • Budowa etapów przepływu procesu produkcyjnego
 • Analiza funkcji i wymagań etapów przepływu procesu produkcyjnego
 • Ustalenie powiązań pomiędzy funkcjami produktu i funkcjami parametrów procesu

Ćwiczenia:

Na przedstawionym przykładzie produktu, uczestnicy wykonają:

 • Przepływ etapów procesu produkcyjnego; graficzna mapa przepływu, diagram relacji
 • Powiązanie pomiędzy etapami procesu jako wejścia i wyjścia; metoda SIPOC

 

4. Ustalenie kosztów funkcji procesu:

 • Analiza kosztów produkcji w odniesieniu do każdego etapu procesu

Ćwiczenia:

Na zbudowanym przepływie etapów procesu, uczestnicy wykonają:

 • Analizę kosztów produkcji dla każdego etapu procesu; macierz identyfikacji kosztów

 

5. Generowanie rozwiązań:

 • Ocena i wybór rozwiązania
 • Ocena ryzyka wdrożenia rozwiązania

Ćwiczenia:

W odniesieniu do zidentyfikowanych problemów(poprzednie ćwiczenia), uczestnicy wykonają:

 • Ocenę i wybór rozwiązania; diagram jak-jak, macierz oceny rozwiązań
 • Ocenę ryzyka wdrożenia rozwiązania; macierz oceny ryzyka

 

Korzyści dla uczestnika

Korzyści dla Uczestnika:

Uczestnik uczy się:

 • Analizować funkcje wyrobu i procesu
 • Identyfikować koszty przetwarzania produktu i procesu
 • Identyfikować problemy dla funkcji produktu i procesu
 • Generować rozwiązania redukujące koszty
 • Oceniać możliwe ryzyka niepowodzenia wdrożenia rozwiązań

 

Uczestnik dowiaduje się:

 • Dlaczego warto w firmie stosować analizę wartości na etapie projektowania
 • Po co identyfikować koszty
 • O zaletach wspólnej pracy w zespole

 

Adresaci

 • Specjaliści Inżynierii Jakości
 • Kierownicy obszarów produkcyjnych
 • Specjaliści obszaru zakupów i kontrolingu
 • Kierownicy procesów wspomagających
 • Liderzy zarządzania projektami
 • Inżynierowie procesów produkcyjnych

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych