Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
VA-VE

Analiza wartości - inżynieria wartości

Narzędzia zarządzania

Cele szkolenia

1.       Pragmatyczne zastosowanie procesu analizy wartości w firmie.

2.       Poznanie metod potrzebnych do wykonania analizy wartości.

3.       Ustalenie powiązań pomiędzy funkcjami wyrobu i procesu.

4.       Oszacowanie kosztów funkcji wyrobu w odniesieniu do ich znaczenia.

5.       Oszacowanie kosztów funkcji procesu w odniesieniu do kosztów funkcji wyrobu.

6.       Ustalenie jednoznacznych rozwiązań redukujących koszty produkcji.

Symbol szkolenia

VA-VE

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 75%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1.       Określenie funkcji produktu:

·         Ustalenie funkcji ( cech ) koniecznych, uzupełniających i negatywnych

·         Analiza relacji pomiędzy funkcjami

·         Analiza znaczenia funkcji w odniesieniu do wymagań klienta

2.       Ustalenie kosztów funkcji wyrobu:

·         Macierz kosztów funkcji wyrobu

·         Hierarchia kosztów funkcji w odniesieniu do ich znaczenia

Ćwiczenia:

Na przedstawionym przykładzie produktu, uczestnicy wykonają:

·         Analizę funkcji wyrobu; macierz funkcji wyrobu

·         Analizę relacji pomiędzy funkcjami; macierz relacji i ocena

·         Analizę znaczenia w odniesieniu do wymagań klienta; macierz znaczenia i ocena

·         Analizę kosztów funkcji wyrobu; macierz kosztów funkcji wyrobu; macierz hierarchii kosztów funkcji

 

3.       Określenie funkcji i wymagań procesu w odniesieniu do produktu:

·         Budowa etapów przepływu procesu produkcyjnego

·         Analiza funkcji i wymagań etapów przepływu procesu produkcyjnego

·         Ustalenie powiązań pomiędzy funkcjami produktu i funkcjami parametrów procesu

Ćwiczenia:

Na przedstawionym przykładzie produktu, uczestnicy wykonają:

·         Przepływ etapów procesu produkcyjnego; graficzna mapa przepływu, diagram relacji

·         Powiązanie pomiędzy etapami procesu jako wejścia i wyjścia; metoda SIPOC

 

4.       Ustalenie kosztów funkcji procesu:

·         Analiza kosztów produkcji w odniesieniu do każdego etapu procesu

Ćwiczenia:

Na zbudowanym przepływie etapów procesu, uczestnicy wykonają:

·         Analizę kosztów produkcji dla każdego etapu procesu; macierz identyfikacji kosztów

 

5.       Generowanie rozwiązań:

·         Ocena i wybór rozwiązania

·         Ocena ryzyka wdrożenia rozwiązania

Ćwiczenia:

W odniesieniu do zidentyfikowanych problemów(poprzednie ćwiczenia), uczestnicy wykonają:

·         Ocenę i wybór rozwiązania; diagram jak-jak, macierz oceny rozwiązań

·         Ocenę ryzyka wdrożenia rozwiązania; macierz oceny ryzyka

 

Korzyści dla uczestnika

Korzyści dla Uczestnika:

Uczestnik uczy się:

·       Analizować funkcje wyrobu i procesu

·       Identyfikować koszty przetwarzania produktu i procesu

·       Identyfikować problemy dla funkcji produktu i procesu

·       Generować rozwiązania redukujące koszty

·       Oceniać możliwe ryzyka niepowodzenia wdrożenia rozwiązań

 

Uczestnik dowiaduje się:

·       Dlaczego warto w firmie stosować analizę wartości na etapie projektowania

·       Po co identyfikować koszty

·       O zaletach wspólnej pracy w zespole

 

Adresaci

·       Specjaliści Inżynierii Jakości

·       Kierownicy obszarów produkcyjnych

·       Specjaliści obszaru zakupów i kontrolingu

·       Kierownicy procesów wspomagających

·       Liderzy zarządzania projektami

·       Inżynierowie procesów produkcyjnych

Dodatkowe informacje

 • Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
To szkolenie nie ma zaplanowanych terminów

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Senior Training Sales Specialist

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Training Realization Senior Specialist

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Chief Operating Officer

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Training Department Manager

Dokumenty do pobrania