Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
VA-VE

Analiza wartości - inżynieria wartości

Narzędzia zarządzania

Cele szkolenia

1.       Pragmatyczne zastosowanie procesu analizy wartości w firmie.

2.       Poznanie metod potrzebnych do wykonania analizy wartości.

3.       Ustalenie powiązań pomiędzy funkcjami wyrobu i procesu.

4.       Oszacowanie kosztów funkcji wyrobu w odniesieniu do ich znaczenia.

5.       Oszacowanie kosztów funkcji procesu w odniesieniu do kosztów funkcji wyrobu.

6.       Ustalenie jednoznacznych rozwiązań redukujących koszty produkcji.

Symbol szkolenia

VA-VE

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 75%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1.       Określenie funkcji produktu:

·         Ustalenie funkcji ( cech ) koniecznych, uzupełniających i negatywnych

·         Analiza relacji pomiędzy funkcjami

·         Analiza znaczenia funkcji w odniesieniu do wymagań klienta

2.       Ustalenie kosztów funkcji wyrobu:

·         Macierz kosztów funkcji wyrobu

·         Hierarchia kosztów funkcji w odniesieniu do ich znaczenia

Ćwiczenia:

Na przedstawionym przykładzie produktu, uczestnicy wykonają:

·         Analizę funkcji wyrobu; macierz funkcji wyrobu

·         Analizę relacji pomiędzy funkcjami; macierz relacji i ocena

·         Analizę znaczenia w odniesieniu do wymagań klienta; macierz znaczenia i ocena

·         Analizę kosztów funkcji wyrobu; macierz kosztów funkcji wyrobu; macierz hierarchii kosztów funkcji

 

3.       Określenie funkcji i wymagań procesu w odniesieniu do produktu:

·         Budowa etapów przepływu procesu produkcyjnego

·         Analiza funkcji i wymagań etapów przepływu procesu produkcyjnego

·         Ustalenie powiązań pomiędzy funkcjami produktu i funkcjami parametrów procesu

Ćwiczenia:

Na przedstawionym przykładzie produktu, uczestnicy wykonają:

·         Przepływ etapów procesu produkcyjnego; graficzna mapa przepływu, diagram relacji

·         Powiązanie pomiędzy etapami procesu jako wejścia i wyjścia; metoda SIPOC

 

4.       Ustalenie kosztów funkcji procesu:

·         Analiza kosztów produkcji w odniesieniu do każdego etapu procesu

Ćwiczenia:

Na zbudowanym przepływie etapów procesu, uczestnicy wykonają:

·         Analizę kosztów produkcji dla każdego etapu procesu; macierz identyfikacji kosztów

 

5.       Generowanie rozwiązań:

·         Ocena i wybór rozwiązania

·         Ocena ryzyka wdrożenia rozwiązania

Ćwiczenia:

W odniesieniu do zidentyfikowanych problemów(poprzednie ćwiczenia), uczestnicy wykonają:

·         Ocenę i wybór rozwiązania; diagram jak-jak, macierz oceny rozwiązań

·         Ocenę ryzyka wdrożenia rozwiązania; macierz oceny ryzyka

 

Korzyści dla uczestnika

Korzyści dla Uczestnika:

Uczestnik uczy się:

·       Analizować funkcje wyrobu i procesu

·       Identyfikować koszty przetwarzania produktu i procesu

·       Identyfikować problemy dla funkcji produktu i procesu

·       Generować rozwiązania redukujące koszty

·       Oceniać możliwe ryzyka niepowodzenia wdrożenia rozwiązań

 

Uczestnik dowiaduje się:

·       Dlaczego warto w firmie stosować analizę wartości na etapie projektowania

·       Po co identyfikować koszty

·       O zaletach wspólnej pracy w zespole

 

Adresaci

·       Specjaliści Inżynierii Jakości

·       Kierownicy obszarów produkcyjnych

·       Specjaliści obszaru zakupów i kontrolingu

·       Kierownicy procesów wspomagających

·       Liderzy zarządzania projektami

·       Inżynierowie procesów produkcyjnych

Dodatkowe informacje

 • Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania