Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-EOA-ONL
Online

Auditor wewnętrzny - doskonalenie kompetencji osobistych - szkolenie online

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

 • Cele szkolenia:         

  ·         omówienie matrycy kompetencji auditorów

  ·         doskonalenie i rozwój kompetencji związanych z efektywnym planowaniem, przeprowadzeniem
  i dokumentowaniem auditów wewnętrznych,

  ·         nauczenie radzenia sobie w sytuacjach trudnych pojawiających się podczas procesu auditowego

   

  Dobrze przeprowadzony audit wewnętrzny może mieć realny wpływ na rozwój firmy i odwrotnie – audit czysto formalny, bez zrozumienia drzemiącego w nim potencjału może stanowić jałowy, frustrujący pracowników akt spełnienia wymagań jednostki certyfikacyjnej, warunkujący otrzymanie lub utrzymanie certyfikatu.

Symbol szkolenia

UO-EOA-ONL

Terminy i miejsce

11 - 12 kwietnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 8 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

1.     Praktyczna interpretacja siedmiu zasad zarządzania jakością.

2.     Sylwetka auditora.

·         cechy auditora

3.     Efektywna komunikacja podczas audytów.

·         zasady skutecznej komunikacji

·         reakcja na zastrzeżenia i krytykę

·         ocena innych

·         błędy w komunikowaniu się

·         kompetencja społeczna i jej znaczenie w zarządzaniu

4.     Style prowadzenia rozmów.

·         Style zachowań rozmówców.

·         Typologia zachowań w sytuacjach trudnych.

·         Przyjmowanie pożądanych zachowań podczas rozmowy (np.: sposoby angażowania  rozmówcy milczącego, “zamkniętego”; sterowanie  przebiegiem rozmowy z rozmówcą agresywnym, który nie zgadza się z argumentami, itp.).

5.     Asertywne zachowania w kontakcie z klientem zewnętrznym i wewnętrznym.

·         Zasady wywierania wpływu

·         Techniki asertywne

·         Techniki receptywne i ekspresywne wywierania wpływu

6.     Konstruktywne przezwyciężanie sytuacji trudnych.

·         style rozwiązywania konfliktów

·         style wywierania wpływu

·         zachowanie asertywne

·         radzenie sobie z emocjami – inteligencja emocjonalna

7.     Zadania i role audytora na poszczególnych etapach audytu.

·         faza wstępna – planowanie

·         faza zasadnicza – audyt na miejscu

·         faza zamykająca – spotkanie poauditowe i zamknięcie auditu

8.     Omówienie przykładowych sposobów oceny kompetencji audytorów wewnętrznych.

 

Ćwiczenia:

Zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych sesji będą realizowane metodami interaktywnymi i aktywizującymi, rozumianymi jako metody umożliwiające uczenie się w oparciu o doświadczenie i pozwalające uczestnikom na ćwiczenie swoich umiejętności. W toku prowadzonych zajęć zostaną wykorzystane następujące metody pracy:

a) analizy przypadku i przykładu – polegające  na zapoznaniu się z rzeczywistym lub umownym zdarzeniem, w wersji wstępnej, a następnie na pozyskaniu/zebraniu dodatkowych informacji o tym zagadnieniu, poddaniu całości  sytuacji analizie wraz z podjęciem określonych decyzji, działań lub rozwiązań,

b) ćwiczenia praktyczne – polegające na wykonywaniu określonego przykładowego zadania, a ich celem będzie doskonalenie umiejętności lub podnoszenie własnej sprawności,

c) dyskusje –  zarówno moderowane przez trenera odpowiedzialnego za realizację szkolenia, jak również  dyskusje wielokrotne,

d) kwestionariusze/testy – służące ustalaniu własnych postaw lub zachowań odnośnie danego zagadnienia.

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

Po ukończeniu modułu uczestnik będzie znał i potrafił:

n  Praktyczne aspekty realizowania auditów wewnętrznych w tym w szczególności:

?    Opracowanie schematu procesu auditowania.

?    Umiejętność opracowania i posługiwania się formularzami niezbędnymi przy realizacji zadań auditowych.

?    Klasyfikacja niezgodności.

?    Planowanie działań korygujących i zapobiegawczych.

?    Wykorzystanie metod komunikacji werbalnej i niewerbalnej w budowaniu właściwej atmosfery auditu.

?    Stosowanie technik aktywnego słuchania.

?    Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych występujących w czasie prowadzenie auditów

n  kształtować swój komunikat perswazyjny, w taki sposób, by osiągać założone cele;

n  skutecznie bronić się przed manipulacją;

n  budować swoją wypowiedź wykorzystując zasady ekspresywnego i receptywnego wywierania wpływu społecznego w zależności od preferencji osobistych i sytuacji;

n  określić typ konfliktu i określić możliwość podjęcia skutecznej interwencji,

n  udoskonali umiejętności interpersonalne istotne przy prowadzeniu rozmów auditowych

n  rozwinie umiejętności z zakresu prowadzenia rozmów auditowych pod kątem zarządzania przebiegiem rozmowy,

n  radzić sobie z trudnymi zachowaniami komunikacyjnymi  rozmówców,

n  inicjować prawidłowe zachowania w sytuacjach konfliktowych i unikać błędów.

Adresaci

 • auditorzy wewnętrzni
 • kandydaci na audytorów.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

2150.00 zł netto
2644.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania