Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
LOF-ONL

Lean Office - szkolenie online

Lean Manufacturing

Cele szkolenia

Uświadomienie możliwości zastosowania zasad lean management w procesach usługowych. Poznanie narzędzi lean oraz korzyści z ich stosowania.

Symbol szkolenia

LOF-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 40%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

 

1. Metodologia Lean – wprowadzenie do koncepcji.

·         Rozwój zastosowania odchudzonego zarządzania w kontekście konkurencyjności.

·         Lean Management w odzwierciedleniu finansów operacyjnych, zarządzanie przez cele.

·         Lean w procesach biznesowych – korzyści.

·         Jak wdrażać lean – kroki postępowania,

·         Badanie opinii klienta – korzyści dla organizacji.

·         Zalety budowania struktury procesowej.

 

2. Fundamentalne narzędzia Kaizen i Lean:

·         Hoshin Kanri.

·         5S i wizualne zarządzanie.

·         7+1 strat - muda, mura, muri w procesach usługowych.

·         Cykl PDCA  i narzędzia stosowane w analizowaniu przyczyn problemów – 5W2H, Pareto, Burza Mózgów i jej odmiany, diagram Ishikawy, diagram pokrewieństwa, 5xWhy, Macierz Eisenhowera, Kanban Board

·         Mapowanie procesów (Makigami, VSM) Standaryzacja pracy.

·         Benchmarking.

 

3. Symulacja:

·         Lean w praktyce – analiza wybranego procesu na przykładzie od klienta lub opracowanego wcześniej studium przypadku. Mapowanie stanu obecnego,  identyfikacja strat, analiza i rozwiązywanie problemów, tworzenie mapy stanu przyszłego.

 

Ćwiczenia:

1.       Identyfikacja marnotrawstwa w procesach usługowych

2.       Mapowanie procesu, identyfikacja strat, tworzenie stanu przyszłego, opracowanie planu wdrożenia i zarządzanie wdrożeniem

3.       5S w procesach usługowych

 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

1.       Zdiagnozować problem i zidentyfikować źródła nieefektywności i strat.

2.       Zidentyfikować wartość dodaną dla klienta.

3.       Dokonać wyboru narzędzi Lean do rozwiązania problemu.

4.       Przeprowadzić zmianę.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.