Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
LZZ

Efektywne zarządzanie zapasami

Logistyka

Cele szkolenia

Szkolenie dotyczy niezwykle istotnego elementu zarządzania logistycznego, jakim jest sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i może zostać dostosowane na potrzeby firmy do wykorzystania w procesie zaopatrzenia lub dystrybucji. Część wykładowa (20%) składa się z omówienia funkcji gospodarki zapasami w logistyce firmy oraz zaakcentowania znaczenia i kosztów zapasów w firmie, a także z omówienia metod sterowania zapasem i kalkulacji kosztów zapasów. W rozbudowanej części praktycznej akcent położono na przećwiczenie z uczestnikami metod i narzędzi służących efektywnemu sterowaniu zapasami oraz wspomagających decyzje podejmowane w tej sferze. Oprócz wykładu szkolenie opiera się na wykorzystaniu takich metod, jak gra symulacyjna, ćwiczenia w grupach i indywidualne (analizy przypadków firm oraz zadania liczbowe) i dyskusje w grupach.

Symbol szkolenia

LZZ

Terminy i miejsce

16 - 17 lutego 2023
do rozpoczęcia pozostało 18 dni 11 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
11 - 12 maja 2023
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 13 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie – koncepcja zarządzania logistycznego i zarządzania łańcuchem dostaw. 
2. Znaczenie zapasu w przedsiębiorstwie 
3. Ocena efektywności gospodarki zapasami w przedsiębiorstwie (kalkulacja kosztów i wycena zapasów, analiza wskaźnikowa).
4. Klasyfikacja ABC i XYZ zapasów.
5. Metody sterowania zapasem w systemie pull.
6. Prognozowanie zapotrzebowania na zapasy.
7. Metody sterowania zapasem w systemie push oraz w systemach MRP i DRP.
8. Ustalanie wielkości i częstotliwości zamówień z uwzględnieniem kosztów zapasów.
9. Spekulacja na zapasach.
10. Wpływ zapasu na poziom obsługi klienta oraz procesy transportowe

Ćwiczenia:
 • Dyskusje grupowe – omówienie danego problemu w grupach i dyskusja we wspólnym gronie celem pełniejszego zrozumienia omawianych problemów i odniesienia ich do sytuacji we własnej firmie. 
 • Analiza przypadków wybranych firm – analiza pytań do przypadków w grupach, dyskusja nad problemami firm, poszukiwanie rozwiązań. 
 • Zadania – analiza treści zadania, omówienie metodologii jego rozwiązania i rozwiązanie. 
 • Gra symulacyjna – do wyboru: ćwiczenie polegające na ustalaniu wielkości i częstotliwości dostaw uzupełniających magazyn oraz kalkulacji kosztów zapasów w systemie logistycznym lub ćwiczenie wskazujące na rolę przepływu informacji w łańcuchu dostaw na wielkość zapasów tworzonych w poszczególnych ogniwach łańcucha, a następnie omówienie wyników zadania, popełnionych błędów i wniosków na przyszłość.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Uzupełnienie wiedzy uczestników w wybranej tematyce i jej ugruntowanie. Zapoznanie uczestników ze skutecznymi metodami i narzędziami wykorzystywanymi w realizacji procesu zarządzania zapasem i jego monitorowaniu. Eliminacja podstawowych błędów popełnianych przez pracowników. Możliwość wprowadzenia korzystnych zmian w systemie logistycznym firmy przynoszącym korzyść zarówno firmie, jak i klientowi. Redukcja kosztów zapasów i zaznajomienie uczestników z kalkulacją kosztów zapasów.

Adresaci

Pracownicy firm produkcyjnych, handlowych i usługowych, w tym specjaliści i kierownicy, w szczególności:
 • pracownicy działów magazynowania,
 • pracownicy działów logistyki,
 • pracownicy działów utrzymania ruchu,
 • pracownicy działów zaopatrzenia,
 • pracownicy działów handlowych,
 • pracownicy działów dystrybucji.

Opinie użytkowników

"Duża wiedza trenera, dynamiczny sposób prowadzenia."
"Życzliwość, wiarygodność szkoleniowca, duża wiedza."
"Można wyciągnąć prawidłowe wnioski odnośnie dobrego zarządzania zapasami i zminimalizowania kosztów."
"Informacje przekazane w sposób jasny, przejrzysty, wszystko zostało dokładnie wytłumaczone, dostaliśmy dużo ćwiczeń do zrobienia co jeszcze bardziej wyjaśniło teorię."
"Dobry kontakt z uczestnikami szkolenia. Dobre przykłady obrazujące temat."
"Bardzo duża wiedza szkoleniowca."
"Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy, temat został wyczerpany."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

1850.00 zł netto
2275.50 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania