Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ERG-W-ONL
Online

Ergonomia w praktyce - REBA, RULA, KIM, NIOSH - szkolenie online

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

 • Przygotowanie uczestników do oceny ergonomii i ekonomiki pracy  pracowników.
 • Uświadomienie aspektów prawnych związanych z ergonomią, interdyscyplinarność zagadnień.
 • Przećwiczenie podziału przebiegów pracy ze względu na przyjmowane w niej pozycje oraz logiczny  podział czynności.
 • Nauczenie prowadzenia pomiarów czasów trwania czynności wybranymi metodami.
 • Wieloaspektowa ocena pozyskanych danych.
 • Pozyskanie umiejętności doboru metod oceny ergonomicznej.
 • Przećwiczenie oceny ergonomii i ekonomiki ruchu poznanymi metodami.
 • Poznanie zasad budowy raportu i opracowanie na jego podstawie propozycji zmian organizacyjno-technicznych przez zespoły interdyscyplinarne.

Symbol szkolenia

ERG-W-ONL

Terminy i miejsce

09 - 10 sierpnia 2022
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 3 dni
Lokalizacja: Online
14 - 15 listopada 2022
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 8 dni
Lokalizacja: Online

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień 1

 • Wstęp do ergonomii

O  Aspekt historyczny i prawny

O  Źródła ergonomii

O  Zagrożenia układu ruchu

 • Podział przebiegu pracy

O  Czynności robocze

O  Pozycja ciała

 • Metody pozyskania danych

O  Fotografia dnia roboczego

O  Analiza Video

O  Multi moment

 • Ocena pozyskanych danych

O  Monotypia ruchu

O  Ekonomia ruchu

O  Dobór metod oceny ergonomii

 • Metoda RULA

O  Opis metody

O  Zastosowanie praktyczne

 • Metoda REBA

O  Opis metody

O  Zastosowanie praktyczne

 

Dzień 2

 • Metoda KIM

O  Metoda I - podnoszenia, trzymania, przenoszenia

O  Metoda II - ciągnięcia, pchania

O  Metoda II – przesuwanie

O  Zastosowanie praktyczne

 • Metoda NIOSH

O  Opis metody

O  Zastosowywanie praktyczne

 • Całościowa ocena pracy – Ergonomia i ekonomia ruchu

O  Arkusze całościowej oceny pracy

O  Wnioski i spostrzeżenia

O  Budowa rozwiązań – Plan na przyszłość

 • Tworzenie zespołu zadaniowego- interdyscyplinarnego
 • Feedback

 

Ćwiczenia:

 • Ćwiczenie 1 – Zasadność stosowania ergonomii w kształtowaniu miejsc pracy.
  Działanie: Dyskusja
 • Ćwiczenie 2 – klasyfikacja czasów trwania czynności roboczych.
  Działanie: Na podstawie przygotowanego filmu opracowanie klasyfikacji czasowej niezbędnej do dalszej analizy ergonomicznej stanowisk roboczych
 • Ćwiczenie 3 – Analiza ekonomii ruchu
  Działanie: Analiza czynności roboczych i układu stanowiska pracy pod kątem ekonomii ruchu.
 • Ćwiczenie 4 – Analiza RULA
  Działanie: Analiza czynności roboczych dla określonej pozycji ciała.
 • Ćwiczenie 5 – Analiza REBA
  Działanie: Analiza czynności roboczych dla określonej pozycji ciała.
 • Ćwiczenie 6 – Analiza KIM
  Działanie: Analiza czynności roboczych w pracach transportowych.
 • Ćwiczenie 7 – Analiza NIOSH
  Działanie: Analiza obciążeń w przenoszeniu mas (mała logistyka)
 • Ćwiczenie 8 - Opracowanie wyników analizy – raport
  Działanie: Opracowanie raportu z wynikami oceny i proponowanymi działaniami korygującymi.

Korzyści dla uczestnika

Korzyści dla Uczestnika:

 • Wzrost świadomości
 • Ocena ekonomii ruchu na stanowisku roboczym
 • Ocena ergonomii na stanowiskach roboczych poznanymi metodami
 • Właściwy dobór metod do określonych czynności i przyjmowanej pozycji ciała

 

Uczestnik nauczy się:

 • Analizy czynności roboczych i klasyfikacji czasu ich trwania pod kątem ergonomii i ekonomii
 • Analizy ergonomii ruchu metodami: RULA, REBA, KIM, NIOSH
 • Opracowania raportu z wynikami oceny
 • Opracowania na podstawie analiz działań korygujących
 • Budowy zespołów interdyscyplinarnych

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 • Poprawa świadomości pracowników.
 • Praktyczne zastosowanie poznanych metod w trakcie oceny miejsc pracy
 • Zmniejszenie czasochłonności wykonywanych czynności  nawet o 15 %
 • Poprawa ergonomii na stanowiskach pracy
 • Wzrost zadowolenia pracowników z pracy
 • Zmniejszenie absencji chorobowej

Adresaci

 • Kierownicy, Inżynierowie, Specjaliści, Pracownicy BHP, Brygadziści
 • Mistrzowie, Liderzy, Wybrani pracownicy produkcyjni

Opinie użytkowników

Przejrzystość przekazywanych informacji, sposób przekazu, zakres materiału, prowadzący :)Jasny przekaz zagadnień.Super materiały po szkoleniu, otrzymanie pliku roboczego w excelu, przyjazna forma.Duża wiedza merytoryczna prowadzącego. Przybliżenie różnych metod pomiaru.Praktyczny plik do wykorzystania w warunkach pracy. Szerokie kompetencje prowadzącego, ciekawe prowadzenie szkolenia, praca z przykładami.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

2300.00 zł netto
2829.00 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych