Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ERG-W-ONL
Online

Ergonomia w praktyce - REBA, RULA, KIM, NIOSH - szkolenie online

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

·         Przygotowanie uczestników do oceny ergonomii i ekonomiki pracy  pracowników.

·         Uświadomienie aspektów prawnych związanych z ergonomią, interdyscyplinarność zagadnień.

·         Przećwiczenie podziału przebiegów pracy ze względu na przyjmowane w niej pozycje oraz logiczny  podział czynności.

·         Nauczenie prowadzenia pomiarów czasów trwania czynności wybranymi metodami.

·         Wieloaspektowa ocena pozyskanych danych.

·         Pozyskanie umiejętności doboru metod oceny ergonomicznej.

·         Przećwiczenie oceny ergonomii i ekonomiki ruchu poznanymi metodami.

·         Poznanie zasad budowy raportu i opracowanie na jego podstawie propozycji zmian organizacyjno-technicznych przez zespoły interdyscyplinarne.

Symbol szkolenia

ERG-W-ONL

Terminy i miejsce

08 - 09 listopada 2023
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 5 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

 

Dzień 1

·         Wstęp do ergonomii

O  Aspekt historyczny i prawny

O  Źródła ergonomii

O  Zagrożenia układu ruchu

·         Podział przebiegu pracy

O  Czynności robocze

O  Pozycja ciała

·         Metody pozyskania danych

O  Fotografia dnia roboczego

O  Analiza Video

O  Multi moment

·         Ocena pozyskanych danych

O  Monotypia ruchu

O  Ekonomia ruchu

O  Dobór metod oceny ergonomii

·         Metoda RULA

O  Opis metody

O  Zastosowanie praktyczne

·         Metoda REBA

O  Opis metody

O  Zastosowanie praktyczne

 

Dzień 2

·         Metoda KIM

O  Metoda I - podnoszenia, trzymania, przenoszenia

O  Metoda II - ciągnięcia, pchania

O  Metoda II – przesuwanie

O  Zastosowanie praktyczne

·         Metoda NIOSH

O  Opis metody

O  Zastosowywanie praktyczne

·         Całościowa ocena pracy – Ergonomia i ekonomia ruchu

O  Arkusze całościowej oceny pracy

O  Wnioski i spostrzeżenia

O  Budowa rozwiązań – Plan na przyszłość

·         Tworzenie zespołu zadaniowego- interdyscyplinarnego

·         Feedback

 

Ćwiczenia:

·         Ćwiczenie 1 – Zasadność stosowania ergonomii w kształtowaniu miejsc pracy.

Działanie: Dyskusja

·         Ćwiczenie 2 – klasyfikacja czasów trwania czynności roboczych.

Działanie: Na podstawie przygotowanego filmu opracowanie klasyfikacji czasowej niezbędnej do dalszej analizy ergonomicznej stanowisk roboczych

·         Ćwiczenie 3 – Analiza ekonomii ruchu

Działanie: Analiza czynności roboczych i układu stanowiska pracy pod kątem ekonomii ruchu.

·         Ćwiczenie 4 – Analiza RULA

Działanie: Analiza czynności roboczych dla określonej pozycji ciała.

·         Ćwiczenie 5 – Analiza REBA

Działanie: Analiza czynności roboczych dla określonej pozycji ciała.

·         Ćwiczenie 6 – Analiza KIM

Działanie: Analiza czynności roboczych w pracach transportowych.

·         Ćwiczenie 7 – Analiza NIOSH

Działanie: Analiza obciążeń w przenoszeniu mas (mała logistyka)

·         Ćwiczenie 8 - Opracowanie wyników analizy – raport

Działanie: Opracowanie raportu z wynikami oceny i proponowanymi działaniami korygującymi.

  Korzyści dla uczestnika

   

  Korzyści dla Uczestnika:

  ·            Wzrost świadomości

  ·            Ocena ekonomii ruchu na stanowisku roboczym

  ·            Ocena ergonomii na stanowiskach roboczych poznanymi metodami

  ·            Właściwy dobór metod do określonych czynności i przyjmowanej pozycji ciała

   

  Uczestnik nauczy się:

  ·         Analizy czynności roboczych i klasyfikacji czasu ich trwania pod kątem ergonomii i ekonomii

  ·         Analizy ergonomii ruchu metodami: RULA, REBA, KIM, NIOSH

  ·         Opracowania raportu z wynikami oceny

  ·         Opracowania na podstawie analiz działań korygujących

  ·         Budowy zespołów interdyscyplinarnych

  Korzyści dla przedsiębiorstwa

  ·            Poprawa świadomości pracowników.

  ·            Praktyczne zastosowanie poznanych metod w trakcie oceny miejsc pracy.

  ·            Zmniejszenie czasochłonności wykonywanych czynności  nawet o 15 %

  ·            Poprawa ergonomii na stanowiskach pracy

  ·            Wzrost zadowolenia pracowników z pracy

  ·            Zmniejszenie  absencji chorobowej

  Adresaci

  ·    Kierownicy, Inżynierowie, Specjaliści, Pracownicy BHP, Brygadziści,

  ·    Mistrzowie, Liderzy, Wybrani pracownicy produkcyjni

   

  Opinie użytkowników

  Przejrzystość przekazywanych informacji, sposób przekazu, zakres materiału, prowadzący :)Jasny przekaz zagadnień.Super materiały po szkoleniu, otrzymanie pliku roboczego w excelu, przyjazna forma.Duża wiedza merytoryczna prowadzącego. Przybliżenie różnych metod pomiaru.Praktyczny plik do wykorzystania w warunkach pracy. Szerokie kompetencje prowadzącego, ciekawe prowadzenie szkolenia, praca z przykładami.

  Dodatkowe informacje  Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
  Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

  Najbliższe szkolenie otwarte:

  2350.00 zł netto
  2890.50 zł brutto

  Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

  Gotowe!


  Szukasz

  innego terminu, miasta
  a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

  Zapytaj nas o możliwości

  Potrzebujesz pomocy?

  Szkolenia otwarte

  Karolina Paluch

  Karolina Paluch

  Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Monika Kozdrój

  Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Szkolenia zamknięte

  Dokumenty do pobrania