Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ERG-W-ONL

Ergonomia w praktyce - REBA, RULA, KIM, NIOSH - szkolenie online

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

·         Przygotowanie uczestników do oceny ergonomii i ekonomiki pracy  pracowników.

·         Uświadomienie aspektów prawnych związanych z ergonomią, interdyscyplinarność zagadnień.

·         Przećwiczenie podziału przebiegów pracy ze względu na przyjmowane w niej pozycje oraz logiczny  podział czynności.

·         Nauczenie prowadzenia pomiarów czasów trwania czynności wybranymi metodami.

·         Wieloaspektowa ocena pozyskanych danych.

·         Pozyskanie umiejętności doboru metod oceny ergonomicznej.

·         Przećwiczenie oceny ergonomii i ekonomiki ruchu poznanymi metodami.

·         Poznanie zasad budowy raportu i opracowanie na jego podstawie propozycji zmian organizacyjno-technicznych przez zespoły interdyscyplinarne.

Symbol szkolenia

ERG-W-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

 

Dzień 1

·         Wstęp do ergonomii

O  Aspekt historyczny i prawny

O  Źródła ergonomii

O  Zagrożenia układu ruchu

·         Podział przebiegu pracy

O  Czynności robocze

O  Pozycja ciała

·         Metody pozyskania danych

O  Fotografia dnia roboczego

O  Analiza Video

O  Multi moment

·         Ocena pozyskanych danych

O  Monotypia ruchu

O  Ekonomia ruchu

O  Dobór metod oceny ergonomii

·         Metoda RULA

O  Opis metody

O  Zastosowanie praktyczne

·         Metoda REBA

O  Opis metody

O  Zastosowanie praktyczne

 

Dzień 2

·         Metoda KIM

O  Metoda I - podnoszenia, trzymania, przenoszenia

O  Metoda II - ciągnięcia, pchania

O  Metoda II – przesuwanie

O  Zastosowanie praktyczne

·         Metoda NIOSH

O  Opis metody

O  Zastosowywanie praktyczne

·         Całościowa ocena pracy – Ergonomia i ekonomia ruchu

O  Arkusze całościowej oceny pracy

O  Wnioski i spostrzeżenia

O  Budowa rozwiązań – Plan na przyszłość

·         Tworzenie zespołu zadaniowego- interdyscyplinarnego

·         Feedback

 

Ćwiczenia:

·         Ćwiczenie 1 – Zasadność stosowania ergonomii w kształtowaniu miejsc pracy.

Działanie: Dyskusja

·         Ćwiczenie 2 – klasyfikacja czasów trwania czynności roboczych.

Działanie: Na podstawie przygotowanego filmu opracowanie klasyfikacji czasowej niezbędnej do dalszej analizy ergonomicznej stanowisk roboczych

·         Ćwiczenie 3 – Analiza ekonomii ruchu

Działanie: Analiza czynności roboczych i układu stanowiska pracy pod kątem ekonomii ruchu.

·         Ćwiczenie 4 – Analiza RULA

Działanie: Analiza czynności roboczych dla określonej pozycji ciała.

·         Ćwiczenie 5 – Analiza REBA

Działanie: Analiza czynności roboczych dla określonej pozycji ciała.

·         Ćwiczenie 6 – Analiza KIM

Działanie: Analiza czynności roboczych w pracach transportowych.

·         Ćwiczenie 7 – Analiza NIOSH

Działanie: Analiza obciążeń w przenoszeniu mas (mała logistyka)

·         Ćwiczenie 8 - Opracowanie wyników analizy – raport

Działanie: Opracowanie raportu z wynikami oceny i proponowanymi działaniami korygującymi.

  Korzyści dla uczestnika

   

  Korzyści dla Uczestnika:

  ·            Wzrost świadomości

  ·            Ocena ekonomii ruchu na stanowisku roboczym

  ·            Ocena ergonomii na stanowiskach roboczych poznanymi metodami

  ·            Właściwy dobór metod do określonych czynności i przyjmowanej pozycji ciała

   

  Uczestnik nauczy się:

  ·         Analizy czynności roboczych i klasyfikacji czasu ich trwania pod kątem ergonomii i ekonomii

  ·         Analizy ergonomii ruchu metodami: RULA, REBA, KIM, NIOSH

  ·         Opracowania raportu z wynikami oceny

  ·         Opracowania na podstawie analiz działań korygujących

  ·         Budowy zespołów interdyscyplinarnych

  Korzyści dla przedsiębiorstwa

  ·            Poprawa świadomości pracowników.

  ·            Praktyczne zastosowanie poznanych metod w trakcie oceny miejsc pracy.

  ·            Zmniejszenie czasochłonności wykonywanych czynności  nawet o 15 %

  ·            Poprawa ergonomii na stanowiskach pracy

  ·            Wzrost zadowolenia pracowników z pracy

  ·            Zmniejszenie  absencji chorobowej

  Adresaci

  ·    Kierownicy, Inżynierowie, Specjaliści, Pracownicy BHP, Brygadziści,

  ·    Mistrzowie, Liderzy, Wybrani pracownicy produkcyjni

   

  Opinie użytkowników

  Przejrzystość przekazywanych informacji, sposób przekazu, zakres materiału, prowadzący :)Jasny przekaz zagadnień.Super materiały po szkoleniu, otrzymanie pliku roboczego w excelu, przyjazna forma.Duża wiedza merytoryczna prowadzącego. Przybliżenie różnych metod pomiaru.Praktyczny plik do wykorzystania w warunkach pracy. Szerokie kompetencje prowadzącego, ciekawe prowadzenie szkolenia, praca z przykładami.

  Dodatkowe informacje  Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
  Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

  Zobacz inne szkolenia z tematyki:
  Zapytaj o termin szkolenia

  Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

  Gotowe!


  Szukasz

  innego terminu, miasta
  a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

  Zapytaj nas o możliwości

  Potrzebujesz pomocy?

  Szkolenia otwarte

  Karolina Paluch

  Karolina Paluch

  Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Monika Kozdrój

  Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Szkolenia zamknięte

  Małgorzata Jakubiak

  Małgorzata Jakubiak

  Dyrektor Operacyjny

  Sylwia Smuga

  Sylwia Smuga

  Kierownik Działu Szkoleń

  Dokumenty do pobrania