Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ERG-W

Ergonomia w praktyce - REBA, RULA, KIM, NIOSH

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

 • ·         Przygotowanie uczestników do oceny ergonomii i ekonomiki pracy  pracowników.

  ·         Uświadomienie aspektów prawnych związanych z ergonomią, interdyscyplinarność zagadnień.

  ·         Przećwiczenie podziału przebiegów pracy ze względu na przyjmowane w niej pozycje oraz logiczny  podział czynności.

  ·         Nauczenie prowadzenia pomiarów czasów trwania czynności wybranymi metodami.

  ·         Wieloaspektowa ocena pozyskanych danych.

  ·         Pozyskanie umiejętności doboru metod oceny ergonomicznej.

  ·         Przećwiczenie oceny ergonomii i ekonomiki ruchu poznanymi metodami.

  ·         Poznanie zasad budowy raportu i opracowanie na jego podstawie propozycji zmian organizacyjno-technicznych przez zespoły interdyscyplinarne.

Symbol szkolenia

ERG-W

Terminy i miejsce

08 - 09 listopada 2023
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 5 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień 1

·         Wstęp do ergonomii

O  Aspekt historyczny i prawny

O  Źródła ergonomii

O  Zagrożenia układu ruchu

·         Podział przebiegu pracy

O  Czynności robocze

O  Pozycja ciała

·         Metody pozyskania danych

O  Fotografia dnia roboczego

O  Analiza Video

O  Multi moment

·         Ocena pozyskanych danych

O  Monotypia ruchu

O  Ekonomia ruchu

O  Dobór metod oceny ergonomii

·         Metoda RULA

O  Opis metody

O  Zastosowanie praktyczne

·         Metoda REBA

O  Opis metody

O  Zastosowanie praktyczne

 

Dzień 2

·         Metoda KIM

O  Metoda I - podnoszenia, trzymania, przenoszenia

O  Metoda II - ciągnięcia, pchania

O  Metoda II – przesuwanie

O  Zastosowanie praktyczne

·         Metoda NIOSH

O  Opis metody

O  Zastosowywanie praktyczne

·         Całościowa ocena pracy – Ergonomia i ekonomia ruchu

O  Arkusze całościowej oceny pracy

O  Wnioski i spostrzeżenia

O  Budowa rozwiązań – Plan na przyszłość

·         Tworzenie zespołu zadaniowego- interdyscyplinarnego

·         Feedback

 

Ćwiczenia:

·         Ćwiczenie 1 – Zasadność stosowania ergonomii w kształtowaniu miejsc pracy.

Działanie: Dyskusja

·         Ćwiczenie 2 – klasyfikacja czasów trwania czynności roboczych.

Działanie: Na podstawie przygotowanego filmu opracowanie klasyfikacji czasowej niezbędnej do dalszej analizy ergonomicznej stanowisk roboczych

·         Ćwiczenie 3 – Analiza ekonomii ruchu

Działanie: Analiza czynności roboczych i układu stanowiska pracy pod kątem ekonomii ruchu.

·         Ćwiczenie 4 – Analiza RULA

Działanie: Analiza czynności roboczych dla określonej pozycji ciała.

·         Ćwiczenie 5 – Analiza REBA

Działanie: Analiza czynności roboczych dla określonej pozycji ciała.

·         Ćwiczenie 6 – Analiza KIM

Działanie: Analiza czynności roboczych w pracach transportowych.

·         Ćwiczenie 7 – Analiza NIOSH

Działanie: Analiza obciążeń w przenoszeniu mas (mała logistyka)

·         Ćwiczenie 8 - Opracowanie wyników analizy – raport

Działanie: Opracowanie raportu z wynikami oceny i proponowanymi działaniami korygującymi.

 

Korzyści dla uczestnika

Korzyści dla Uczestnika:

·            Wzrost świadomości

·            Ocena ekonomii ruchu na stanowisku roboczym

·            Ocena ergonomii na stanowiskach roboczych poznanymi metodami

·            Właściwy dobór metod do określonych czynności i przyjmowanej pozycji ciała

 

Uczestnik nauczy się:

·         Analizy czynności roboczych i klasyfikacji czasu ich trwania pod kątem ergonomii i ekonomii

·         Analizy ergonomii ruchu metodami: RULA, REBA, KIM, NIOSH

·         Opracowania raportu z wynikami oceny

·         Opracowania na podstawie analiz działań korygujących

·         Budowy zespołów interdyscyplinarnych

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Poprawa świadomości pracownikówPraktyczne zastosowanie poznanych metod w trakcie oceny miejsc pracy.Zmniejszenie czasochłonności wykonywanych czynności nawet o 15 %Poprawa ergonomii na stanowiskach pracy Wzrost zadowolenia pracowników z pracyZmniejszenie absencji chorobowej?

Adresaci

 • Kierownicy, Inżynierowie, Specjaliści, Pracownicy BHP, Brygadziści,

  ·    Mistrzowie, Liderzy, Wybrani pracownicy produkcyjni

Zastosowanie

Przygotowanie uczestników do samodzielnej oceny stanowisk pracy pod kątem ekonomii i ergonomii, metodami RULA, REBA, KIM, NIOSH.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:

Powiązane artykuły

Cisi zabójcy

Cisi zabójcy

Marian Krzeszowski
Marian Krzeszowski
Trener TQMsoft
W ramach Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2021, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy – ostrzega: „Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są jednymi z najczęstszych dolegliwości związanych z pracą. W całej Europie dotykają one milionów pracowników i kosztują pracodawców miliardy euro…”
18.11.2021
Czytaj artykuł
W poszukiwaniu utraconego czasu

W poszukiwaniu utraconego czasu

Marian Krzeszowski
Marian Krzeszowski
Trener TQMsoft
Pierwsze zadania jakie przyszło mi robić po przejściu z działu produkcyjnego do inżynierii przemysłowej był pomiar czasu pracy maszyn. Maszyny pod tym względem w produkcji seryjnej są bardzo proste do pomiaru. Wystarczył krótki instruktaż kolegi z zespołu kilka godzin pomiarów i wszystko stało się oczywiste. Po paru miesiącach znałem cały park maszynowy przedsiębiorstwa, zalety, wady, problemy i częstotliwość awarii, a z racji bezpośrednich kontaktów z operatorami maszyn to też ich poznałem zarówno od strony zawodowej i prywatnej.
31.03.2022
Czytaj artykuł

Najbliższe szkolenie otwarte:

2450.00 zł netto
3013.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania