Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Cele szkolenia

 • Przygotowanie uczestników do oceny ergonomii i ekonomiki pracy  pracowników.
 • Uświadomienie aspektów prawnych związanych z ergonomią, interdyscyplinarność zagadnień.
 • Przećwiczenie podziału przebiegów pracy ze względu na przyjmowane w niej pozycje oraz logiczny  podział czynności.
 • Nauczenie prowadzenia pomiarów czasów trwania czynności wybranymi metodami.
 • Wieloaspektowa ocena pozyskanych danych.
 • Pozyskanie umiejętności doboru metod oceny ergonomicznej.
 • Przećwiczenie oceny ergonomii i ekonomiki ruchu poznanymi metodami.
 • Poznanie zasad budowy raportu i opracowanie na jego podstawie propozycji zmian organizacyjno-technicznych przez zespoły interdyscyplinarne.

Symbol szkolenia

ERG-W

Terminy i miejsce

09 - 10 sierpnia 2022
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 2 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
14 - 15 listopada 2022
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 7 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień 1

 • Wstęp do ergonomii
  • Aspekt historyczny i prawny
  • Źródła ergonomii
  • Zagrożenia układu ruchu
 • Podział przebiegu pracy
  • Czynności robocze
  • Pozycja ciała
 • Metody pozyskania danych
  • Fotografia dnia roboczego
  • Analiza Video
  • Multi moment
 • Ocena pozyskanych danych
  • Monotypia ruchu
  • Ekonomia ruchu
  • Dobór metod oceny ergonomii
 • Metoda RULA
  • Opis metody
  • Zastosowanie praktyczne
 • Metoda REBA
  • Opis metody
  • Zastosowanie praktyczne

 

Dzień 2

 • Metoda KIM
  • Metoda I - podnoszenia, trzymania, przenoszenia
  • Metoda II - ciągnięcia, pchania
  • Metoda II – przesuwanie
  • Zastosowanie praktyczne
 • Metoda NIOSH
  • Opis metody
  • Zastosowywanie praktyczne
 • Całościowa ocena pracy – Ergonomia i ekonomia ruchu
  • Arkusze całościowej oceny pracy
  • Wnioski i spostrzeżenia
  • Budowa rozwiązań – Plan na przyszłość
 • Tworzenie zespołu zadaniowego- interdyscyplinarnego
 • Feedback

 

Ćwiczenia:

 • Ćwiczenie 1 – Zasadność stosowania ergonomii w kształtowaniu miejsc pracy.
  Działanie: Dyskusja
 • Ćwiczenie 2 – klasyfikacja czasów trwania czynności roboczych.
  Działanie: Na podstawie przygotowanego filmu opracowanie klasyfikacji czasowej niezbędnej do dalszej analizy ergonomicznej stanowisk roboczych
 • Ćwiczenie 3 – Analiza ekonomii ruchu
  Działanie: Analiza czynności roboczych i układu stanowiska pracy pod kątem ekonomii ruchu.
 • Ćwiczenie 4 – Analiza RULA
  Działanie: Analiza czynności roboczych dla określonej pozycji ciała.
 • Ćwiczenie 5 – Analiza REBA
  Działanie: Analiza czynności roboczych dla określonej pozycji ciała.
 • Ćwiczenie 6 – Analiza KIM
  Działanie: Analiza czynności roboczych w pracach transportowych.
 • Ćwiczenie 7 – Analiza NIOSH
  Działanie: Analiza obciążeń w przenoszeniu mas (mała logistyka)
 • Ćwiczenie 8 - Opracowanie wyników analizy – raport
  Działanie: Opracowanie raportu z wynikami oceny i proponowanymi działaniami korygującymi.
 

Korzyści dla uczestnika

Korzyści dla Uczestnika:

 • Wzrost świadomości
 • Ocena ekonomii ruchu na stanowisku roboczym
 • Ocena ergonomii na stanowiskach roboczych poznanymi metodami
 • Właściwy dobór metod do określonych czynności i przyjmowanej pozycji ciała

 

Uczestnik nauczy się:

 • Analizy czynności roboczych i klasyfikacji czasu ich trwania pod kątem ergonomii i ekonomii
 • Analizy ergonomii ruchu metodami: RULA, REBA, KIM, NIOSH
 • Opracowania raportu z wynikami oceny
 • Opracowania na podstawie analiz działań korygujących
 • Budowy zespołów interdyscyplinarnych

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 • Poprawa świadomości pracowników
 • Praktyczne zastosowanie poznanych metod w trakcie oceny miejsc pracy
 • Zmniejszenie czasochłonności wykonywanych czynności nawet o 15 %
 • Poprawa ergonomii na stanowiskach pracy 
 • Wzrost zadowolenia pracowników z pracy
 • Zmniejszenie absencji chorobowej

Adresaci

 • Kierownicy, Inżynierowie, Specjaliści, Pracownicy BHP, Brygadziści,
 • Mistrzowie, Liderzy, Wybrani pracownicy produkcyjni

Zastosowanie

Przygotowanie uczestników do samodzielnej oceny stanowisk pracy pod kątem ekonomii i ergonomii, metodami RULA, REBA, KIM, NIOSH.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Powiązane artykuły

Cisi zabójcy

Cisi zabójcy

Marian Krzeszowski
Marian Krzeszowski

W ramach Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2021, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy – ostrzega: „Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są jednymi z najczęstszych dolegliwości związanych z pracą. W całej Europie dotykają one milionów pracowników i kosztują pracodawców miliardy euro…”

18.11.2021
Czytaj artykuł
W poszukiwaniu utraconego czasu

W poszukiwaniu utraconego czasu

Marian Krzeszowski
Marian Krzeszowski
Pierwsze zadania jakie przyszło mi robić po przejściu z działu produkcyjnego do inżynierii przemysłowej był pomiar czasu pracy maszyn. Maszyny pod tym względem w produkcji seryjnej są bardzo proste do pomiaru. Wystarczył krótki instruktaż kolegi z zespołu kilka godzin pomiarów i wszystko stało się oczywiste. Po paru miesiącach znałem cały park maszynowy przedsiębiorstwa, zalety, wady, problemy i częstotliwość awarii, a z racji bezpośrednich kontaktów z operatorami maszyn to też ich poznałem zarówno od strony zawodowej i prywatnej.
31.03.2022
Czytaj artykuł

Najbliższe szkolenie otwarte:

2400.00 zł netto
2952.00 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych