Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
FIN-I

Finanse dla Inżynierów

Kompetencje menadżerskie

Cele szkolenia

Cele szkolenia:

Poznanie zagadnień analizy finansowej niezbędne w pracy inżyniera.

Zrozumienie czego oczekują od inżyniera finansiści - podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Podejmowanie decyzji od strony finansowej na podstawie interpretacji sprawozdań finansowych i wskaźników.

Zrozumienie przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie – czym jest cash flow i dlaczego jest ważny.

Znajomość potrzeb kapitałowych firmy i kosztów kapitału.

Symbol szkolenia

FIN-I

Terminy i miejsce

25 - 26 listopada 2024
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 9 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Bieżący obraz firmy – analiza przypadku:
·  co wiemy a czego nie wiemy ze sprawozdań finansowych (bilans, rachunek wyniku),
·  wskaźniki finansowe (rentowność, sprawność działania, zadłużenie, płynność) – interpretacja,
·  przepływy finansowe,
·  powiązania pomiędzy sprawozdaniami.

2. Prognozowanie finansowe – zapotrzebowanie na kapitał:
·  źródła finansowania,
·  koszt kapitału,
·  struktura finansowania przedsiębiorstwa; dźwignia finansowa,
·  kapitał obrotowy – zapotrzebowanie – studium przypadku:
- zarządzanie gotówką,
- zapasy i należności,
- zobowiązania i kredyt obrotowy,
- zależności.


Ćwiczenia:

1.     Sporządzenie rachunku zysków i strat dla przykładowego przedsiębiorstwa.

2.     Sporządzenie bilansu przedsiębiorstwa.

3.     Analiza przepływów finansowych przedsiębiorstwa.

4.     Identyfikacja powiązań pomiędzy poszczególnymi pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat a polityką decyzyjną
w przedsiębiorstwie (polityka sprzedaży, polityka zakupów, analiza zapasów – punkt odnowy zapasów).

5.     Interpretacja wskaźników finansowych.

6.     Sporządzenie prognozy finansowej.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·      Zlikwidowanie barier komunikacyjnych pomiędzy przedstawicielami finansów a kadrą techniczną poprzez wykorzystanie języka finansów.

·      Umożliwienie prezentacji projektów (nowy produkt, nowa linia technologiczna, itp.) w ujęciu finansowym.

Adresaci

·      Inżynierowie produkcji , jakości, procesu, technologii, utrzymania ruchu   

·      Kadra techniczna przedsiębiorstw (pracownicy działów badawczo-rozwojowych, działów produkcji, technolodzy).

·      Pracownicy opracowujący i wdrażający różnego rodzaju projekty (produkty, procesy, działania marketingowe).

·      Menedżerowie projektów

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

1450.00 zł netto
1783.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania