Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
FIN-I

Finanse dla Inżynierów

Narzędzia zarządzania

Cele szkolenia

Cele szkolenia:

Poznanie zagadnień analizy finansowej niezbędne w pracy inżyniera.

Zrozumienie czego oczekują od inżyniera finansiści - podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Podejmowanie decyzji od strony finansowej na podstawie interpretacji sprawozdań finansowych i wskaźników.

Zrozumienie przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie – czym jest cash flow i dlaczego jest ważny.

Znajomość potrzeb kapitałowych firmy i kosztów kapitału.

Symbol szkolenia

FIN-I

Terminy i miejsce

28 - 29 listopada 2023
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 23 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Bieżący obraz firmy – analiza przypadku:
·  co wiemy a czego nie wiemy ze sprawozdań finansowych (bilans, rachunek wyniku),
·  wskaźniki finansowe (rentowność, sprawność działania, zadłużenie, płynność) – interpretacja,
·  przepływy finansowe,
·  powiązania pomiędzy sprawozdaniami.

2. Prognozowanie finansowe – zapotrzebowanie na kapitał:
·  źródła finansowania,
·  koszt kapitału,
·  struktura finansowania przedsiębiorstwa; dźwignia finansowa,
·  kapitał obrotowy – zapotrzebowanie – studium przypadku:
- zarządzanie gotówką,
- zapasy i należności,
- zobowiązania i kredyt obrotowy,
- zależności.


Ćwiczenia:

1.     Sporządzenie rachunku zysków i strat dla przykładowego przedsiębiorstwa.

2.     Sporządzenie bilansu przedsiębiorstwa.

3.     Analiza przepływów finansowych przedsiębiorstwa.

4.     Identyfikacja powiązań pomiędzy poszczególnymi pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat a polityką decyzyjną
w przedsiębiorstwie (polityka sprzedaży, polityka zakupów, analiza zapasów – punkt odnowy zapasów).

5.     Interpretacja wskaźników finansowych.

6.     Sporządzenie prognozy finansowej.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·      Zlikwidowanie barier komunikacyjnych pomiędzy przedstawicielami finansów a kadrą techniczną poprzez wykorzystanie języka finansów.

·      Umożliwienie prezentacji projektów (nowy produkt, nowa linia technologiczna, itp.) w ujęciu finansowym.

Adresaci

·      Inżynierowie produkcji , jakości, procesu, technologii, utrzymania ruchu   

·      Kadra techniczna przedsiębiorstw (pracownicy działów badawczo-rozwojowych, działów produkcji, technolodzy).

·      Pracownicy opracowujący i wdrażający różnego rodzaju projekty (produkty, procesy, działania marketingowe).

·      Menedżerowie projektów

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

1350.00 zł netto
1660.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania