Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
HACCP-GMP_GHP-ONL

System bezpieczeństwa żywności - HACCP - szkolenie online

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

Przekazanie uczestnikom informacji na temat systemu bezpieczeństwa żywności, którego elementami są: dobre praktyki higieniczne (GHP), dobre praktyki produkcyjne (GMP), identyfikowalność oraz system HACCP
z uwzględnieniem identyfikowalności i analizy ryzyka.

Symbol szkolenia

HACCP-GMP_GHP-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Program i ćwiczenia

 

1.     System bezpieczeństwa żywności: wymagania dla producentów żywności zgodnie z obowiązującym prawem

i odpowiedzialność producenta.

2.     Dobre praktyki higieniczne (GHP): jakie są i na czym polegają.

3.     Dobre praktyki produkcyjne (GMP): rodzaje dokumentów systemowych: procedury (kto? co?), instrukcje (jak?)

i formularze (zarejestruj co robisz).

4.     Identyfikowalność i identyfikacja: czym się różnią, dlaczego są potrzebne i w jaki sposób zbierać dane aby zapewnić funkcjonowanie systemu.

5.     Wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu HACCP (zgodnie z Codex Alimentarius)

·         W jakim celu został wdrożony HACCP i jakie jest jego znaczenie we współczesnym procesie produkcji spożywczej

·         Utworzenie zespołu HACCP

·         Opis produktu

·         Zidentyfikowanie zamierzonego sposobu użycia

·         Schemat procesu technologicznego

·         Weryfikacja procesu technologicznego

·         ZASADA 1: Analiza zagrożeń

·         ZASADA 2:Określenie krytycznych punktów kontroli CCP

·         ZASADA 3: Ustalenie limitów krytycznych

·         ZASADA 4:Ustalenie systemu monitorowania CCP

·         ZASADA 5: Określenie działań korygujących

·         ZASADA 6: Ustalenie procedur weryfikacji system

·         ZASADA 7: Ustanowienie dokumentacji i sposobu przechowywania zapisów

6.     Zakończenie szkolenia

·         Podsumowanie

·         Test końcowy

·         Ankieta


 

Ćwiczenia:

   Cel: praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy na temat dobrych praktyk higienicznych.

Analiza luk. Co należy zmienić? Od czego możesz zacząć już jutro?

·       Cel: jak w praktyce zapewnić, że informacje z dokumentów systemowych będą prawidłowo wykorzystane przez pracowników.

Wybór formy dokumentu systemowego (papierowe, elektroniczne, obrazkowe, …). Język dokumentów. Szkolenie pracowników. Dystrybucja aktualnych wersji. Przechowywanie.

·       Cel: wykorzystanie systemu identyfikowalności w praktyce

Stworzenie przykładowej dokumentacji dla procesu od momentu zakupu do momentu sprzedaży. Symulacja wycofania produktu z rynku na podstawie informacji od dostawcy.

·       Cel: zapoznanie z praktycznymi aspektami wdrożenia systemu HACCP

Wdrożenie 7 zasad HACCP na podanym przykładzie.

 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

·       Jakie są praktyczne zastosowania i korzyści dla Firmy wynikające ze stosowania dobrych praktyk produkcyjnych (GMP).

·       W jaki sposób dobre praktyki higieniczne (GHP) przyczyniają się do ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia środowiska produkcji oraz produktów.

·       Jak zapewnić i wykorzystać w praktyce system identyfikowalności oraz jaką rolę spełnia w sytuacjach nie tylko kryzysowych.

·       Jak budować i rozwijać system analizy ryzyka i krytycznych punktów kontroli.

·       Jak krok po kroku wdraża się system HACCP i jak w praktyce: dokonać analizy zagrożeń, określić krytyczne punkty kontroli, ich limity i sposoby monitorowania, określić działania korygujące, procedury weryfikacji oraz sposoby dokumentacji (7 zasad HACCP wg Codex Alimentarius).


Uczestnik dowiaduje się:

·         Na czym polegają dobre praktyki higieniczne w odniesieniu do: lokalizacji i otoczenia zakładu, pomieszczeń zakładu i jego układu funkcjonalnego, maszyn, urządzeń i wyposażenie, procesów mycia i dezynfekcji, zaopatrzenia w wodę, gospodarki odpadami oraz ściekami, zabezpieczenia przed szkodnikami, szkolenia personelu, higieny personelu, magazynowania i transportu żywności (na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz standardu ISO 22000:2018).

·         Czym są dokumenty systemowe, co je różni i dlaczego w codziennej praktyce należy postępować zgodnie z ich treścią (na podstawie m. in. Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych).

·         Kiedy wykorzystywany jest system identyfikowalności, z jakich elementów się składa i
w jaki sposób go weryfikować
(na podstawie m. in. Rozporządzenia (WE) NR 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych)

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·       Po szkoleniu uczestnik zna zasady dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych i potrafi je odnieść do specyfiki swojego zakładu.

·       Wie na czym polega system HACPP, jak go wdrożyć i może uczestniczyć zarówno w spotkaniach zespołu HACCP jak i na co dzień monitorować jego funkcjonowanie.

·       Umie stworzyć dokumentację potrzebną do efektywnego funkcjonowania systemy bezpieczeństwa żywności oraz wykonania identyfikowalności produktów od dostawcy do klientów oraz od klienta do dostawców.

 

Adresaci

·       Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.

·       Audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ.

·       Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania