Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
INP-P-ONL
Online

Inżynier procesu - cz I - projektowanie i zarządzanie procesem- szkolenie online

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

 • Celem części I jest rozwinięcie podstawowych kwalifikacji potrzebnych do efektywnego zarządzania przepływem materiałów, komponentów i produktów w procesach wytwórczych inżyniera procesu.
 • Wskazanie roli inżyniera procesu w różnych branżach oraz w różnych etapach tworzenia się procesu produkcyjnego z uwzględnieniem pracy projektowej i operacyjnej oraz obsługi systemów produkcyjnych, dokumentacji produkcyjnej w kontekście wymagań norm.

Symbol szkolenia

INP-P-ONL

Terminy i miejsce

24 - 25 sierpnia 2022
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 17 dni
Lokalizacja: Online
17 - 18 października 2022
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 10 dni
Lokalizacja: Online
21 - 22 listopada 2022
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 14 dni
Lokalizacja: Online

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Proces a produkt – opis procesu i produktu za pomocą wskaźników.

2. Inżynier procesu - rola i zadania – balansowanie zadań i obowiązków.

3. Koncepcja szczupłego zarządzania procesu produkcji – metody i narzędzia poszukiwania potencjału.

4. Metoda – określanie zasad wykonywania pracy.

5. Standaryzacja, a zmiany w procesie.

6. Maszyna – komunikacja z maszyną a jej efektywne wykorzystanie w procesie produkcji.

7. Drzewko maszyny – budowa i zastosowanie.

8. Komunikacja w procesie produkcji – wewnętrzna i zewnętrzna.

9. Gemba meeting , Pareto Table, wizualizacja – dobór narzędzi i ich efektywne zastosowanie.

10. Ciągłe usprawnienie – podejście Kaizen.

11. ZQC – metoda przeciwdziałania powstawaniu błędom.

12. Oczekiwania wobec działów wspierających proces produkcji.

13. Wdrażanie zmian w procesie produkcji – zadania, małe i duże zespoły projektowe.

14. Systemy produkcyjne i normy - dokumentacja procesu.

 
Ćwiczenia:
 • Diagram Ishikawy – jako mapa procesu do określanie zadań w procesie.
 • Matryca porównawcza cech produktu.
 • Matryca kompetencji inżyniera procesu.
 • 5W + 1H – narzędzie do tworzenia standardu.
 • Drzewko maszyny – budowa struktury drzewa maszyny.
 • Budowa i zarządzanie stołem Pareto.
 • ZQC – dla wtryskarki tworzyw.
 • Matryca wyboru realizacji zadań

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się: 
 • tworzyć i sprawdzać efektywność standardów pracy, 
 • oceniać jakość procesu i prac z nim związanych na podstawie danych, 
 • podejmować decyzje w oparciu o narzędzia dobrane pod katem rodzaju danych z którymi pracuje, 
 • tworzyć drzewko maszyny na podstawie odwróconej logiki pytania „ dlaczego”, 
 • zasad efektywnej komunikacji wewnątrz obszaru produkcji i z działami wspierającymi procesy produkcji, 
 • wykorzystania narzędzi matrycowych do podejmowania decyzji, 
 • podejścia kreatywnego do procesu pozwalającego na wdrożenie ZQC.

Adresaci

 • referenci i specjaliści ds. produkcji,
 • inżynierowie i koordynatorzy produkcji,
 • inżynierowie jakości i optymalizacji procesu, 
 • pracownicy działów SQA, SQD, 
 • kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji),
 • koordynatorzy produkcji i pracownicy produkcji, 
 • pracownicy działów technicznych.

Opinie użytkowników

Wszechstronna wiedza i doświadczenie prowadzącego.Jakość przedstawienia materiału na wysokim poziomie, kompetentny trener oraz duże zaangażowanie i wiele przykładów z życia, wiele filmów z realnych produkcji.Duże doświadczenie trenera.Bardzo wykwalifikowana kadra prowadząca szkolenie. Bardzo dobra, swobodna komunikacja z prowadzącym. Doświadczenie w tematyce zarządzania procesami produkcyjnymi.Bardzo dobry i doświadczony zawodowo trener. Ciekawe przykłady praktyczne. Celne spostrzeżenia nt. czynników występujących w procesach.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

2100.00 zł netto
2583.00 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych