Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
INP-D-ONL
Online

Inżynier procesu - cz II - rozmowa z częściami, praca z danymi- szkolenie online

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

 • Pokazanie możliwości optymalizacji procesów produkcyjnych pod kątem przestojów i mikroprzestojów wynikających ze złej interpretacji danych oraz co istotnie pływa na zmniejszenie wadliwości procesu.
 • Pokazanie metod optymalizacji kosztów sterowania procesami w tym czasu pracy zespołów produkcyjnych.
 • Nauczenie opisywania procesu produkcyjnego za pomocą funkcji, techniki prioryteryzacji wielkości wyjściowej procesu (Y) i wielkości wejściowych (x).
 • Zastosowanie narzędzi graficznych do odczytywania korelacji pomiędzy danymi.
 • Symbol szkolenia

  INP-D-ONL

  Terminy i miejsce

  19 - 20 października 2022
  do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 15 dni
  Lokalizacja: Online
  12 - 13 grudnia 2022
  do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 8 dni
  Lokalizacja: Online

  Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

  Program i ćwiczenia

  1. Język maszyn – liczby.

  2. Rodzaje danych i ich znaczenie dla poznania procesu.

  3. Zasada Pareto w odniesieniu do charakterystyki produktu.

  4. Prioryteryzacja wielkości wyjściowej metody i narzędzia i konsekwencja wyboru w procesie produkcji.

  5. Diagram Ishikawy – mapa wielkości wejściowych i zrozumienia logiki ich zmienności w procesie.

  6. Podejście macierzowa wyboru najważniejszych parametrów procesu.

  7. Maszyna i możliwości kontroli jej parametrów technicznych.

  8. Zastosowanie Multi Vary Chart do poszukiwania zależności w procesie.

  9. 7 narzędzi jakości i ich znaczenie dla analizy zmienności parametrów procesu.

  10. Poszukiwanie przyczyn zmienności metodą zamiany komponentu.

  11. Zastawanie karty koncentracji do określania skali problemu i jego przebiegu w czasie.

  12. Proste i zaawansowane metody regresyjne modelowania procesu.

  13. Standaryzacja parametrów wejściowych procesu i sprawdzanie ich efektywności.

  14. Modelowanie procesów – przegląd metod i narzędzi.

  15. Przeżywalność komponentów i produktów.

  16. Uczenie się i podnoszenie kwalifikacji technicznych.

  Ćwiczenia:
  • Matryca zależności wielkości.
  • Regresyjna zależność cech produktów wykorzystanie danych historycznych.
  • Symulacja priorytetu cechy w poszczególnych fazach procesu.
  • Zastosowanie Multy Vary Chart w badaniu zależności.
  • Interpretacja danych za pomocą narzędzi graficznych.
  • Wykorzystanie wiedzy z metody wymiany komponentów.
  • Standaryzacja parametrów wejściowych i elementów maszyny.
  • Modelowanie procesu na bazie założonych tolerancji i przeniesienie tych założeń na wielkości wejściowe.
  • Modele przeżywalności i możliwości ich wykorzystania w przewidywaniu problemów podzespołów i części.

  Ćwiczenia prowadzone są w oparciu o oprogramowanie Minitab.

  W przypadku szkoleń zamkniętych gospodarz szkolenia zapewnia dostęp do licencji programu dla uczestników.

  Minimalna ilości licencji to 1 licencja na 2 uczestników.


  Korzyści dla uczestnika

  Uczestnik nauczy się:

  • Podejmować decyzję na podstawie liczb odzwierciedlających stan procesu.
  • Oceniać jakość procesu i prac z nim związanych na podstawie danych.
  • Podejmować decyzje w oparciu o narzędzia dobrane pod katem rodzaju danych z którymi pracuje.
  • Budować i analizować zależności pomiędzy danymi w procesie.
  • Używać prostych narzędzi pozwalających na koncentrowaniu się na najważniejszych składowych procesu.
  • Wykorzystania narzędzi matrycowych do podejmowania decyzji.
  • Podejścia logicznego optymalizacji danych.

  Korzyści dla przedsiębiorstwa

  Możliwość optymalizacji procesów produkcyjnych pod kątem przestojów i mikroprzestojów wynikających z złej interpretacji danych.Istotne zmniejszenie wadliwości procesu.Optymalizacji kosztów sterowania procesami. Optymalizacja czasu pracy zespołów produkcyjnych. Efektywnege korzystanie z narzędzi zarządzania i optymalizacji procesami. 

  Adresaci

  • referenci i specjaliści ds. produkcji, 
  • inżynierowie i koordynatorzy produkcji,
  • inżynierowie jakości i optymalizacji procesu,
  • pracownicy działów SQA, SQD,
  • kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian,
  • kierownicy zakładu, kierownicy produkcji),
  • koordynatorzy produkcji i pracownicy produkcji,
  • pracownicy działów technicznych,
  • pracownicy na stanowiskach Green Belt i Black Belt,
  • specjaliści ds. optymalizacji procesów.

  Opinie użytkowników

  Odpowiednia wielkość grupy oraz sposób prezentacji zagadnień na realnych procesach.

  Dodatkowe informacje

  Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

  Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

  Najbliższe szkolenie otwarte:

  2300.00 zł netto
  2829.00 zł brutto

  Dokumenty do pobrania

  Potrzebujesz pomocy?

  Szkolenia otwarte

  Dorota Dzioba

  Dorota Dzioba

  Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

  Klaudia Kulka

  Klaudia Kulka

  Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

  Szkolenia zamknięte

  Małgorzata Jakubiak

  Małgorzata Jakubiak

  Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

  Sylwia Smuga

  Sylwia Smuga

  Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych