Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
INP-D-ONL
Online

Inżynier procesu - cz II - rozmowa z częściami, praca z danymi- szkolenie online

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

·         Pokazanie możliwości optymalizacji procesów produkcyjnych pod kątem przestojów i mikroprzestojów wynikających
ze złej interpretacji danych oraz co istotnie wpływa na zmniejszenie wadliwości procesu.

·         Pokazanie metod optymalizacji kosztów sterowania procesami w tym czasu pracy zespołów produkcyjnych.

·         Nauczenie opisywania procesu produkcyjnego za pomocą funkcji, techniki priorytetyzacji wielkości wyjściowej procesu (Y) i wielkości wejściowych (x). Zastosowanie narzędzi graficznych do odczytywania korelacji pomiędzy danymi.

 

Symbol szkolenia

INP-D-ONL

Terminy i miejsce

02 - 03 grudnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 13 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

 

1.       Język procesu  – liczby

2.       Rodzaje danych i ich znaczenie dla poznania procesu

3.       Diagram struktury i przepływu – siła opomiarowania danymi

4.       Wiarygodność systemu pomiarowego i jakość danych

5.       Tabelaryczne przygotowanie danych do analizy 

6.       Podsumowanie analityczne i dynamika procesu – proste narzędzia graficzne analizy danych

7.       Zasada Pareto w odniesieniu do charakterystyki produktu dla parametrów opisanych różnymi rodzajami danych

8.       Analiza korelacji wielu wielkości wyjściowych macierzy procesu

9.       Zmienność jej definicja i znaczenie dla procesu produkcji

10.    Podejście macierzowa wyboru najważniejszych parametrów wejściowych procesu

11.    Logika analizy potwierdzającej szacowany wpływ parametrów wejściowych

12.    Badanie zależności danych ciągłych – wsparcie matematyczne 

13.    Modelowanie procesu na bazie danych historycznych

14.    Zdolność procesu i jego zmienność oczekiwana – koncepcja lejka

15.    Przeżywalność komponentów i produktów a zmienność procesu

16.    Uczenie się i podnoszenie kwalifikacji analityczno-technicznych

 

Ćwiczenia:

1.       Matryca zależności wielkości

2.       Metody kreatywne i logiczne rozwiązywania problemów

3.       Symulacja priorytetu cechy w poszczególnych fazach procesu

4.       Wnioskowanie z karty kontrolnej i planowanie działań

5.       Interpretacja danych za pomocą narzędzi graficznych

6.       Wykorzystanie wiedzy z metody wymiany komponentów

7.       Standaryzacja parametrów wejściowych i elementów maszyny

8.       Modele przeżywalności i możliwości ich wykorzystania w przewidywaniu problemów podzespołów i części

 

Ćwiczenia prowadzone są w oparciu o oprogramowanie Minitab.

W przypadku szkoleń zamkniętych Klient zapewnia dostęp do licencji programu dla uczestników.

Minimalna ilości licencji to 1 licencja na 2 uczestników.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·       Podejmować decyzję na podstawie liczb odzwierciedlających stan procesu

·       Oceniać jakość procesu i prac z nim związanych na podstawie danych

·       Podejmować decyzje w oparciu o narzędzia dobrane pod katem rodzaju danych z którymi pracuje

·       Budować i analizować zależności pomiędzy danymi w procesie

·       Używać prostych narzędzi pozwalających na koncentrowaniu się na najważniejszych składowych procesu

·       Wykorzystania narzędzi matrycowych do podejmowania decyzji

·       Podejścia logicznego optymalizacji danych

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·       Możliwość optymalizacji procesów produkcyjnych pod kątem przestojów i mikroprzestojów wynikających ze złej interpretacji danych.

·       Istotne zmniejszenie wadliwości procesu.

·       Optymalizacja kosztów sterowania procesami.

·       Optymalizacja czasu pracy zespołów produkcyjnych.

·       Efektywne korzystanie z narzędzi zarządzania i optymalizacji procesami.

 

Adresaci

·       Referenci i specjaliści ds. produkcji.

·       Inżynierowie i koordynatorzy produkcji.

·       Inżynierowie jakości i optymalizacji procesu.

·       Pracownicy działów SQA, SQD.

·       Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

·       Koordynatorzy produkcji i pracownicy produkcji.

·       Pracownicy działów technicznych.

·       Pracownicy na stanowiskach Green Belt i Black Belt.

·       Specjaliści ds. optymalizacji procesów.

Opinie użytkowników

Odpowiednia wielkość grupy oraz sposób prezentacji zagadnień na realnych procesach.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

2700.00 zł netto
3321.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania