Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
INP-D-ONL
Online

Inżynier procesu - cz II - rozmowa z częściami, praca z danymi- szkolenie online

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

·         Pokazanie możliwości optymalizacji procesów produkcyjnych pod kątem przestojów i mikroprzestojów wynikających
ze złej interpretacji danych oraz co istotnie wpływa na zmniejszenie wadliwości procesu.

·         Pokazanie metod optymalizacji kosztów sterowania procesami w tym czasu pracy zespołów produkcyjnych.

·         Nauczenie opisywania procesu produkcyjnego za pomocą funkcji, techniki priorytetyzacji wielkości wyjściowej procesu (Y) i wielkości wejściowych (x). Zastosowanie narzędzi graficznych do odczytywania korelacji pomiędzy danymi.

 

Symbol szkolenia

INP-D-ONL

Terminy i miejsce

18 - 19 grudnia 2023 GWARANTOWANY
do rozpoczęcia pozostało 19 dni 21 godzin
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

 

1.       Język procesu  – liczby

2.       Rodzaje danych i ich znaczenie dla poznania procesu

3.       Diagram struktury i przepływu – siła opomiarowania danymi

4.       Wiarygodność systemu pomiarowego i jakość danych

5.       Tabelaryczne przygotowanie danych do analizy 

6.       Podsumowanie analityczne i dynamika procesu – proste narzędzia graficzne analizy danych

7.       Zasada Pareto w odniesieniu do charakterystyki produktu dla parametrów opisanych różnymi rodzajami danych

8.       Analiza korelacji wielu wielkości wyjściowych macierzy procesu

9.       Zmienność jej definicja i znaczenie dla procesu produkcji

10.    Podejście macierzowa wyboru najważniejszych parametrów wejściowych procesu

11.    Logika analizy potwierdzającej szacowany wpływ parametrów wejściowych

12.    Badanie zależności danych ciągłych – wsparcie matematyczne 

13.    Modelowanie procesu na bazie danych historycznych

14.    Zdolność procesu i jego zmienność oczekiwana – koncepcja lejka

15.    Przeżywalność komponentów i produktów a zmienność procesu

16.    Uczenie się i podnoszenie kwalifikacji analityczno-technicznych

 

Ćwiczenia:

1.       Matryca zależności wielkości

2.       Metody kreatywne i logiczne rozwiązywania problemów

3.       Symulacja priorytetu cechy w poszczególnych fazach procesu

4.       Wnioskowanie z karty kontrolnej i planowanie działań

5.       Interpretacja danych za pomocą narzędzi graficznych

6.       Wykorzystanie wiedzy z metody wymiany komponentów

7.       Standaryzacja parametrów wejściowych i elementów maszyny

8.       Modele przeżywalności i możliwości ich wykorzystania w przewidywaniu problemów podzespołów i części

 

Ćwiczenia prowadzone są w oparciu o oprogramowanie Minitab.

W przypadku szkoleń zamkniętych Klient zapewnia dostęp do licencji programu dla uczestników.

Minimalna ilości licencji to 1 licencja na 2 uczestników.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·       Podejmować decyzję na podstawie liczb odzwierciedlających stan procesu

·       Oceniać jakość procesu i prac z nim związanych na podstawie danych

·       Podejmować decyzje w oparciu o narzędzia dobrane pod katem rodzaju danych z którymi pracuje

·       Budować i analizować zależności pomiędzy danymi w procesie

·       Używać prostych narzędzi pozwalających na koncentrowaniu się na najważniejszych składowych procesu

·       Wykorzystania narzędzi matrycowych do podejmowania decyzji

·       Podejścia logicznego optymalizacji danych

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·       Możliwość optymalizacji procesów produkcyjnych pod kątem przestojów i mikroprzestojów wynikających ze złej interpretacji danych.

·       Istotne zmniejszenie wadliwości procesu.

·       Optymalizacja kosztów sterowania procesami.

·       Optymalizacja czasu pracy zespołów produkcyjnych.

·       Efektywne korzystanie z narzędzi zarządzania i optymalizacji procesami.

 

Adresaci

·       Referenci i specjaliści ds. produkcji.

·       Inżynierowie i koordynatorzy produkcji.

·       Inżynierowie jakości i optymalizacji procesu.

·       Pracownicy działów SQA, SQD.

·       Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

·       Koordynatorzy produkcji i pracownicy produkcji.

·       Pracownicy działów technicznych.

·       Pracownicy na stanowiskach Green Belt i Black Belt.

·       Specjaliści ds. optymalizacji procesów.

Opinie użytkowników

Odpowiednia wielkość grupy oraz sposób prezentacji zagadnień na realnych procesach.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

2450.00 zł netto
3013.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania