Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
INP-D-ONL
Online

Inżynier procesu - cz II - rozmowa z częściami, praca z danymi- szkolenie online

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

 • Pokazanie możliwości optymalizacji procesów produkcyjnych pod kątem przestojów i mikroprzestojów wynikających ze złej interpretacji danych oraz co istotnie pływa na zmniejszenie wadliwości procesu.
 • Pokazanie metod optymalizacji kosztów sterowania procesami w tym czasu pracy zespołów produkcyjnych.
 • Nauczenie opisywania procesu produkcyjnego za pomocą funkcji, techniki prioryteryzacji wielkości wyjściowej procesu (Y) i wielkości wejściowych (x).
 • Zastosowanie narzędzi graficznych do odczytywania korelacji pomiędzy danymi.
 • Symbol szkolenia

  INP-D-ONL

  Terminy i miejsce

  03 - 04 kwietnia 2023
  do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 25 dni
  Lokalizacja: Online
  19 - 20 czerwca 2023
  do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 13 dni
  Lokalizacja: Online

  Dokumenty do pobrania

  Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

  Program i ćwiczenia

  1. Język maszyn – liczby.

  2. Rodzaje danych i ich znaczenie dla poznania procesu.

  3. Zasada Pareto w odniesieniu do charakterystyki produktu.

  4. Prioryteryzacja wielkości wyjściowej metody i narzędzia i konsekwencja wyboru w procesie produkcji.

  5. Diagram Ishikawy – mapa wielkości wejściowych i zrozumienia logiki ich zmienności w procesie.

  6. Podejście macierzowa wyboru najważniejszych parametrów procesu.

  7. Maszyna i możliwości kontroli jej parametrów technicznych.

  8. Zastosowanie Multi Vary Chart do poszukiwania zależności w procesie.

  9. 7 narzędzi jakości i ich znaczenie dla analizy zmienności parametrów procesu.

  10. Poszukiwanie przyczyn zmienności metodą zamiany komponentu.

  11. Zastawanie karty koncentracji do określania skali problemu i jego przebiegu w czasie.

  12. Proste i zaawansowane metody regresyjne modelowania procesu.

  13. Standaryzacja parametrów wejściowych procesu i sprawdzanie ich efektywności.

  14. Modelowanie procesów – przegląd metod i narzędzi.

  15. Przeżywalność komponentów i produktów.

  16. Uczenie się i podnoszenie kwalifikacji technicznych.

  Ćwiczenia:
  • Matryca zależności wielkości.
  • Regresyjna zależność cech produktów wykorzystanie danych historycznych.
  • Symulacja priorytetu cechy w poszczególnych fazach procesu.
  • Zastosowanie Multy Vary Chart w badaniu zależności.
  • Interpretacja danych za pomocą narzędzi graficznych.
  • Wykorzystanie wiedzy z metody wymiany komponentów.
  • Standaryzacja parametrów wejściowych i elementów maszyny.
  • Modelowanie procesu na bazie założonych tolerancji i przeniesienie tych założeń na wielkości wejściowe.
  • Modele przeżywalności i możliwości ich wykorzystania w przewidywaniu problemów podzespołów i części.

  Ćwiczenia prowadzone są w oparciu o oprogramowanie Minitab.

  W przypadku szkoleń zamkniętych gospodarz szkolenia zapewnia dostęp do licencji programu dla uczestników.

  Minimalna ilości licencji to 1 licencja na 2 uczestników.


  Korzyści dla uczestnika

  Uczestnik nauczy się:

  • Podejmować decyzję na podstawie liczb odzwierciedlających stan procesu.
  • Oceniać jakość procesu i prac z nim związanych na podstawie danych.
  • Podejmować decyzje w oparciu o narzędzia dobrane pod katem rodzaju danych z którymi pracuje.
  • Budować i analizować zależności pomiędzy danymi w procesie.
  • Używać prostych narzędzi pozwalających na koncentrowaniu się na najważniejszych składowych procesu.
  • Wykorzystania narzędzi matrycowych do podejmowania decyzji.
  • Podejścia logicznego optymalizacji danych.

  Korzyści dla przedsiębiorstwa

  Możliwość optymalizacji procesów produkcyjnych pod kątem przestojów i mikroprzestojów wynikających z złej interpretacji danych.Istotne zmniejszenie wadliwości procesu.Optymalizacji kosztów sterowania procesami. Optymalizacja czasu pracy zespołów produkcyjnych. Efektywnege korzystanie z narzędzi zarządzania i optymalizacji procesami. 

  Adresaci

  • referenci i specjaliści ds. produkcji, 
  • inżynierowie i koordynatorzy produkcji,
  • inżynierowie jakości i optymalizacji procesu,
  • pracownicy działów SQA, SQD,
  • kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian,
  • kierownicy zakładu, kierownicy produkcji),
  • koordynatorzy produkcji i pracownicy produkcji,
  • pracownicy działów technicznych,
  • pracownicy na stanowiskach Green Belt i Black Belt,
  • specjaliści ds. optymalizacji procesów.

  Opinie użytkowników

  Odpowiednia wielkość grupy oraz sposób prezentacji zagadnień na realnych procesach.

  Dodatkowe informacje

  Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

  Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

  Najbliższe szkolenie otwarte:

  2450.00 zł netto
  3013.50 zł brutto

  Szukasz

  innego terminu, miasta
  a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

  Zapytaj nas o możliwości

  Powiązane produkty

  Powiązane szkolenia

  Potrzebujesz pomocy?

  Szkolenia otwarte

  Klaudia Kulka

  Klaudia Kulka

  Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

  Karolina Paluch

  Karolina Paluch

  Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Szkolenia zamknięte

  Dokumenty do pobrania