Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
INP-P

Inżynier procesu - część I - projektowanie i zarządzanie procesem

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

 • Celem części I jest rozwinięcie podstawowych kwalifikacji potrzebnych do efektywnego zarządzania przepływem materiałów, komponentów i produktów w procesach wytwórczych inżyniera procesu.
 • Wskazanie roli inżyniera procesu w różnych branżach oraz w różnych etapach tworzenia się procesu produkcyjnego z uwzględnieniem pracy projektowej i operacyjnej oraz obsługi systemów produkcyjnych, dokumentacji produkcyjnej w kontekście wymagań norm.

Symbol szkolenia

INP-P

Terminy i miejsce

07 - 08 grudnia 2022 GWARANTOWANY BRAK MIEJSC
do rozpoczęcia pozostało 6 dni 17 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
12 - 13 grudnia 2022 GWARANTOWANY BRAK MIEJSC
do rozpoczęcia pozostało 11 dni 17 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
25 - 26 stycznia 2023
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 24 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
06 - 07 marca 2023
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 5 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
05 - 06 czerwca 2023
do rozpoczęcia pozostało 6 miesięcy 4 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Proces a produkt – opis procesu i produktu za pomocą wskaźników.

2. Inżynier procesu - rola i zadania – balansowanie zadań i obowiązków. 

3. Koncepcja szczupłego zarządzania procesu produkcji – metody i narzędzia poszukiwania potencjału. 

4. Metoda – określanie zasad wykonywania pracy. 

5. Standaryzacja, a zmiany w procesie. 

6. Maszyna – komunikacja z maszyną a jej efektywne wykorzystanie w procesie produkcji. 

7. Drzewko maszyny – budowa i zastosowanie.

8. Komunikacja w procesie produkcji – wewnętrzna i zewnętrzna. 

9. Gemba meeting , Pareto Table, wizualizacja – dobór narzędzi i ich efektywne zastosowanie. 

10. Ciągłe usprawnienie – podejście Kaizen. 

11. ZQC – metoda przeciwdziałania powstawaniu błędom.

12. Oczekiwania wobec działów wspierających proces produkcji. 

13. Wdrażanie zmian w procesie produkcji – zadania, małe i duże zespoły projektowe. 

14. Systemy produkcyjne i normy - dokumentacja procesu. 

 
Ćwiczenia: 
 • Diagram Ishikawy – jako mapa procesu do określanie zadań w procesie. 
 • Matryca porównawcza cech produktu. 
 • Matryca kompetencji inżyniera procesu. 
 • 5W + 1H – narzędzie do tworzenia standardu. 
 • Drzewko maszyny – budowa struktury drzewa maszyny. 
 • Budowa i zarządzanie stołem Pareto. 
 • ZQC – dla wtryskarki tworzyw. 
 • Matryca wyboru realizacji zadań.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się: 
 • tworzyć i sprawdzać efektywność standardów pracy, 
 • oceniać jakość procesu i prac z nim związanych na podstawie danych, 
 • podejmować decyzje w oparciu o narzędzia dobrane pod katem rodzaju danych z którymi pracuje, 
 • tworzyć drzewko maszyny na podstawie odwróconej logiki pytania „ dlaczego”, 
 • zasad efektywnej komunikacji wewnątrz obszaru produkcji i z działami wspierającymi procesy produkcji, 
 • wykorzystania narzędzi matrycowych do podejmowania decyzji, 
 • podejścia kreatywnego do procesu pozwalającego na wdrożenie ZQC.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

możliwość optymalizacji zapasów materiałowych dzięki skuteczniejszemu zarządzaniu produkcją, istotne zmniejszenie wadliwości procesu, poprawa przepływów w procesach produkcyjnych i wspierających, optymalizacja czasu pracy zespołów produkcyjnych, efektywnego korzystania z narzędzi zarządzania i optymalizacji procesami.

Adresaci

 • referenci i specjaliści ds. produkcji,
 • inżynierowie i koordynatorzy produkcji,
 • inżynierowie jakości i optymalizacji procesu, 
 • pracownicy działów SQA, SQD, 
 • kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji),
 • koordynatorzy produkcji i pracownicy produkcji, 
 • pracownicy działów technicznych.

Zastosowanie

 • Szkolenie rozwijające podstawowe kwalifikacje potrzebne do efektywnego zarządzania przepływem materiałów, komponentów i produktów w procesach wytwórczych.
 • Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się organizacją, zarządzaniem, poprawą i wsparciem procesów produkcyjnych oraz mających podejmować właściwe decyzje o regulacji procesu lub jego zmianie.
 • Wskazanie roli inżyniera procesu w różnych branżach oraz w różnych etapach tworzenia się procesu produkcyjnego z uwzględnieniem pracy projektowej i operacyjnej oraz obsługi systemów produkcyjnych, dokumentacji produkcyjnej w kontekście wymagań norm.

Opinie użytkowników

"Teoria popierana przykładami z życia. Język wykładów dostosowany do uczestników."
"Trener rewelacja - duża wiedza praktyczna. Bardzo rzeczowy i konkretny."
"Bardzo duże doświadczenie trenera i rzeczywiste przykłady."
"Szerokie spojrzenie na tematy. Dużo ciekawych przykładów."
"Dobra komunikacja trenera z grupą."
"Bardzo dużo praktycznej wiedzy. Przykłady z życia."
"Widać dużą wiedzę, doświadczenie trenera. Dużo przykładów z życia."
"Trener wykazał się dużą wiedzą oraz w ciekawy sposób przedstawił szkolenie."
"Profesjonalne podejście i otwartość względem uczestników."
"Nie czujesz, że się uczysz ale tak się właśnie dzieje i dostajesz konkretne narzędzia do pracy."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Powiązane artykuły

Inżynier procesu – droga do świadomego zarzadzania procesami

Inżynier procesu – droga do świadomego zarzadzania procesami

Krzysztof Kowal
Krzysztof Kowal
Trener TQMsoft
Wielu z specjalistów zarządzania procesami wchodząc do sklepu dostrzega coś więcej, niż tylko produkty lub usługi. Widzi procesy ich powstawania. Powtarzane regularnie w czasie operacje składowe, których dyscyplina standaryzacji zapewnia klientowi dobra jakość. Zastanawia się nad stopniem skomplikowania organizacji pracy i zarządzania. Próbuje w myślach porównać je ze swoim dniem codziennym. Logicznie patrząc bardzo podobnym, ale innym z punktu widzenia branży.
21.04.2022
Czytaj artykuł

Najbliższe szkolenie otwarte:

2450.00 zł netto
3013.50 zł brutto

Powiązane produkty

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

p.o. Kierownika Działu Szkoleń i Konsultacji

Dokumenty do pobrania