Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
INP-P

Inżynier procesu - część I - projektowanie i zarządzanie procesem

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

 • Celem części I jest rozwinięcie podstawowych kwalifikacji potrzebnych do efektywnego zarządzania przepływem materiałów, komponentów i produktów w procesach wytwórczych inżyniera procesu.
 • Wskazanie roli inżyniera procesu w różnych branżach oraz w różnych etapach tworzenia się procesu produkcyjnego z uwzględnieniem pracy projektowej i operacyjnej oraz obsługi systemów produkcyjnych, dokumentacji produkcyjnej w kontekście wymagań norm.

Symbol szkolenia

INP-P

Terminy i miejsce

05 - 06 czerwca 2023 GWARANTOWANY
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 8 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Proces a produkt – opis procesu i produktu za pomocą wskaźników.

2. Inżynier procesu - rola i zadania – balansowanie zadań i obowiązków. 

3. Koncepcja szczupłego zarządzania procesu produkcji – metody i narzędzia poszukiwania potencjału. 

4. Metoda – określanie zasad wykonywania pracy. 

5. Standaryzacja, a zmiany w procesie. 

6. Maszyna – komunikacja z maszyną a jej efektywne wykorzystanie w procesie produkcji. 

7. Drzewko maszyny – budowa i zastosowanie.

8. Komunikacja w procesie produkcji – wewnętrzna i zewnętrzna. 

9. Gemba meeting , Pareto Table, wizualizacja – dobór narzędzi i ich efektywne zastosowanie. 

10. Ciągłe usprawnienie – podejście Kaizen. 

11. ZQC – metoda przeciwdziałania powstawaniu błędom.

12. Oczekiwania wobec działów wspierających proces produkcji. 

13. Wdrażanie zmian w procesie produkcji – zadania, małe i duże zespoły projektowe. 

14. Systemy produkcyjne i normy - dokumentacja procesu. 

 
Ćwiczenia: 
 • Diagram Ishikawy – jako mapa procesu do określanie zadań w procesie. 
 • Matryca porównawcza cech produktu. 
 • Matryca kompetencji inżyniera procesu. 
 • 5W + 1H – narzędzie do tworzenia standardu. 
 • Drzewko maszyny – budowa struktury drzewa maszyny. 
 • Budowa i zarządzanie stołem Pareto. 
 • ZQC – dla wtryskarki tworzyw. 
 • Matryca wyboru realizacji zadań.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się: 
 • tworzyć i sprawdzać efektywność standardów pracy, 
 • oceniać jakość procesu i prac z nim związanych na podstawie danych, 
 • podejmować decyzje w oparciu o narzędzia dobrane pod katem rodzaju danych z którymi pracuje, 
 • tworzyć drzewko maszyny na podstawie odwróconej logiki pytania „ dlaczego”, 
 • zasad efektywnej komunikacji wewnątrz obszaru produkcji i z działami wspierającymi procesy produkcji, 
 • wykorzystania narzędzi matrycowych do podejmowania decyzji, 
 • podejścia kreatywnego do procesu pozwalającego na wdrożenie ZQC.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

możliwość optymalizacji zapasów materiałowych dzięki skuteczniejszemu zarządzaniu produkcją, istotne zmniejszenie wadliwości procesu, poprawa przepływów w procesach produkcyjnych i wspierających, optymalizacja czasu pracy zespołów produkcyjnych, efektywnego korzystania z narzędzi zarządzania i optymalizacji procesami.

Adresaci

 • referenci i specjaliści ds. produkcji,
 • inżynierowie i koordynatorzy produkcji,
 • inżynierowie jakości i optymalizacji procesu, 
 • pracownicy działów SQA, SQD, 
 • kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji),
 • koordynatorzy produkcji i pracownicy produkcji, 
 • pracownicy działów technicznych.

Zastosowanie

 • Szkolenie rozwijające podstawowe kwalifikacje potrzebne do efektywnego zarządzania przepływem materiałów, komponentów i produktów w procesach wytwórczych.
 • Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się organizacją, zarządzaniem, poprawą i wsparciem procesów produkcyjnych oraz mających podejmować właściwe decyzje o regulacji procesu lub jego zmianie.
 • Wskazanie roli inżyniera procesu w różnych branżach oraz w różnych etapach tworzenia się procesu produkcyjnego z uwzględnieniem pracy projektowej i operacyjnej oraz obsługi systemów produkcyjnych, dokumentacji produkcyjnej w kontekście wymagań norm.

Opinie użytkowników

"Teoria popierana przykładami z życia. Język wykładów dostosowany do uczestników."
"Trener rewelacja - duża wiedza praktyczna. Bardzo rzeczowy i konkretny."
"Bardzo duże doświadczenie trenera i rzeczywiste przykłady."
"Szerokie spojrzenie na tematy. Dużo ciekawych przykładów."
"Dobra komunikacja trenera z grupą."
"Bardzo dużo praktycznej wiedzy. Przykłady z życia."
"Widać dużą wiedzę, doświadczenie trenera. Dużo przykładów z życia."
"Trener wykazał się dużą wiedzą oraz w ciekawy sposób przedstawił szkolenie."
"Profesjonalne podejście i otwartość względem uczestników."
"Nie czujesz, że się uczysz ale tak się właśnie dzieje i dostajesz konkretne narzędzia do pracy."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Powiązane artykuły

Inżynier procesu – droga do świadomego zarzadzania procesami

Inżynier procesu – droga do świadomego zarzadzania procesami

Krzysztof Kowal
Krzysztof Kowal
Trener TQMsoft
Wielu z specjalistów zarządzania procesami wchodząc do sklepu dostrzega coś więcej, niż tylko produkty lub usługi. Widzi procesy ich powstawania. Powtarzane regularnie w czasie operacje składowe, których dyscyplina standaryzacji zapewnia klientowi dobra jakość. Zastanawia się nad stopniem skomplikowania organizacji pracy i zarządzania. Próbuje w myślach porównać je ze swoim dniem codziennym. Logicznie patrząc bardzo podobnym, ale innym z punktu widzenia branży.
21.04.2022
Czytaj artykuł

Najbliższe szkolenie otwarte:

2450.00 zł netto
3013.50 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania