Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
INP-D

Inżynier procesu - część II - rozmowa z częściami, praca z danymi

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

·         Pokazanie możliwości optymalizacji procesów produkcyjnych pod kątem przestojów i mikroprzestojów wynikających ze złej interpretacji danych oraz co istotnie wpływa na zmniejszenie wadliwości procesu.

·         Pokazanie metod optymalizacji kosztów sterowania procesami w tym czasu pracy zespołów produkcyjnych.

·         Nauczenie opisywania procesu produkcyjnego za pomocą funkcji, techniki prioryteryzacji wielkości wyjściowej procesu (Y) i wielkości wejściowych (x). Zastosowanie narzędzi graficznych do odczytywania korelacji pomiędzy danymi.

 

Symbol szkolenia

INP-D

Terminy i miejsce

23 - 24 września 2024
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 29 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

1.       Język procesu  – liczby

2.       Rodzaje danych i ich znaczenie dla poznania procesu

3.       Diagram struktury i przepływu – siła opomiarowania danymi

4.       Wiarygodność systemu pomiarowego i jakość danych

5.       Tabelaryczne przygotowanie danych do analizy 

6.       Podsumowanie analityczne i dynamika procesu – proste narzędzia graficzne analizy danych

7.       Zasada Pareto w odniesieniu do charakterystyki produktu dla parametrów opisanych różnymi rodzajami danych

8.       Analiza korelacji wielu wielkości wyjściowych macierzy procesu

9.       Zmienność jej definicja i znaczenie dla procesu produkcji

10.    Podejście macierzowa wyboru najważniejszych parametrów wejściowych procesu

11.    Logika analizy potwierdzającej szacowany wpływ parametrów wejściowych

12.    Badanie zależności danych ciągłych – wsparcie matematyczne 

13.    Modelowanie procesu na bazie danych historycznych

14.    Zdolność procesu i jego zmienność oczekiwana – koncepcja lejka

15.    Przeżywalność komponentów i produktów a zmienność procesu

16.    Uczenie się i podnoszenie kwalifikacji analityczno-technicznych

 

Ćwiczenia:

 

1.       Matryca zależności wielkości

2.       Metody kreatywne i logiczne rozwiązywania problemów

3.       Symulacja priorytetu cechy w poszczególnych fazach procesu

4.       Wnioskowanie z karty kontrolnej i planowanie działań

5.       Interpretacja danych za pomocą narzędzi graficznych

6.       Wykorzystanie wiedzy z metody wymiany komponentów

7.       Standaryzacja parametrów wejściowych i elementów maszyny

8.       Modele przeżywalności i możliwości ich wykorzystania w przewidywaniu problemów podzespołów i części

 

Ćwiczenia prowadzone są w oparciu o oprogramowanie Minitab.

W przypadku szkoleń zamkniętych Klient zapewnia dostęp do licencji programu dla uczestników.

Minimalna ilości licencji to 1 licencja na 2 uczestników.

 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·       Podejmować decyzję na podstawie liczb odzwierciedlających stan procesu

·       Oceniać jakość procesu i prac z nim związanych na podstawie danych

·       Podejmować decyzje w oparciu o narzędzia dobrane pod katem rodzaju danych z którymi pracuje

·       Budować i analizować zależności pomiędzy danymi w procesie

·       Używać prostych narzędzi pozwalających na koncentrowaniu się na najważniejszych składowych procesu

·       Wykorzystania narzędzi matrycowych do podejmowania decyzji

·       Podejścia logicznego optymalizacji danych

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·       Możliwość optymalizacji procesów produkcyjnych pod kątem przestojów i mikroprzestojów wynikających ze złej interpretacji danych.

·       Istotne zmniejszenie wadliwości procesu.

·       Optymalizacja kosztów sterowania procesami.

·       Optymalizacja czasu pracy zespołów produkcyjnych.

·       Efektywne korzystanie z narzędzi zarządzania i optymalizacji procesami.

Adresaci

 • ·       Referenci i specjaliści ds. produkcji.

  ·       Inżynierowie i koordynatorzy produkcji.

  ·       Inżynierowie jakości i optymalizacji procesu.

  ·       Pracownicy działów SQA, SQD.

  ·       Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

  ·       Koordynatorzy produkcji i pracownicy produkcji.

  ·       Pracownicy działów technicznych.

  ·       Pracownicy na stanowiskach Green Belt i Black Belt.

  ·       Specjaliści ds. optymalizacji procesów.

Zastosowanie

Szkolenie rozwijające specjalistyczne kwalifikacje potrzebne do efektywnego zarządzania procesem produkcyjnym, ukierunkowane na efektywne sterowanie pracą maszyn oraz budowanie kultury statystycznej w obszarze produkcyjnym. 
Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się organizacją, zarządzaniem, poprawą i wsparciem procesów produkcyjnych oraz mających podejmować właściwe decyzje o regulacji procesu lub jego zmianie. 
 • Wskazanie roli inżyniera procesu jako specjalisty tworzącego techniczny język komunikacji z maszyną jak i otoczeniem zewnętrznym obszaru produkcyjnego. 
 • Zastosowanie analizy danych do podejmowania decyzji w różnych branżach oraz w różnych etapach tworzenia się procesu produkcyjnego z uwzględnieniem pracy projektowej i operacyjnej. 
 • Wykorzystanie potencjału zawartego w danych związanych z wielkościami charakterystycznymi produktów jak charakterystykami parametrów procesów.

Opinie użytkowników

"Szkolenie pokazało mi szerokie możliwości zastosowania analizy statystycznej do rozwiązywania problemów, szukania usprawnień. Zdecydowanie wykorzystam wiedzę nabytą na szkoleniu."
"Dobry kontakt z trenerem, dużo praktycznych rzeczy na konkretnych przykładach."
"Trener z dużym doświadczeniem praktycznym. Podaje praktyczne i rzeczywiste przykłady. Kompetentnie odpowiada na pytania. Pomaga rozwiązywać praktyczne problemy."
"Przydatna wiedza na moim stanowisku."
"Duże doświadczenie trenera w obszarze inżyniera jakości."
"Duża wiedza trenera i elastyczność tematyczna."
"Teoretyczne zagadnienia pokazane od strony praktycznej i wytłumaczenie w jaki sposób je rozumieć. Duży plus."
"Trener komunikatywny potrafił zainteresować tematyką szkolenia oraz pokazał możliwość zastosowania wiedzy w konkretnych przypadkach związanych z pracą zawodową."
"Wysokie kompetencje trenera, duża wiedza w temacie szkolenie."
"Szerokie doświadczenie zawodowe. Różnorodność opisywanych przykładów."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Powiązane artykuły

Inżynier procesu – droga do świadomego zarządzania procesami

Inżynier procesu – droga do świadomego zarządzania procesami

Krzysztof Kowal
Krzysztof Kowal
Trener TQMsoft
Wielu z specjalistów zarządzania procesami wchodząc do sklepu dostrzega coś więcej, niż tylko produkty lub usługi. Widzi procesy ich powstawania. Powtarzane regularnie w czasie operacje składowe, których dyscyplina standaryzacji zapewnia klientowi dobra jakość. Zastanawia się nad stopniem skomplikowania organizacji pracy i zarządzania. Próbuje w myślach porównać je ze swoim dniem codziennym. Logicznie patrząc bardzo podobnym, ale innym z punktu widzenia branży.
21.04.2022
Czytaj artykuł

Najbliższe szkolenie otwarte:

2800.00 zł netto
3444.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania