Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
INP-D

Inżynier procesu - część II - rozmowa z częściami, praca z danymi

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

 • Pokazanie możliwości optymalizacji procesów produkcyjnych pod kątem przestojów i mikroprzestojów wynikających ze złej interpretacji danych oraz co istotnie wpływa na zmniejszenie wadliwości procesu.
 • Pokazanie metod optymalizacji kosztów sterowania procesami w tym czasu pracy zespołów produkcyjnych.
 • Nauczenie opisywania procesu produkcyjnego za pomocą funkcji, techniki prioryteryzacji wielkości wyjściowej procesu (Y) i wielkości wejściowych (x). Zastosowanie narzędzi graficznych do odczytywania korelacji pomiędzy danymi

Symbol szkolenia

INP-D

Terminy i miejsce

18 - 19 grudnia 2023
do rozpoczęcia pozostało 9 dni 2 godziny
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
13 - 14 maja 2024
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 4 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

1.       Język procesu  – liczby

2.       Rodzaje danych i ich znaczenie dla poznania procesu

3.       Diagram struktury i przepływu – siła opomiarowania danymi

4.       Wiarygodność systemu pomiarowego i jakość danych

5.       Tabelaryczne przygotowanie danych do analizy 

6.       Podsumowanie analityczne i dynamika procesu – proste narzędzia graficzne analizy danych

7.       Zasada Pareto w odniesieniu do charakterystyki produktu dla parametrów opisanych różnymi rodzajami danych

8.       Analiza korelacji wielu wielkości wyjściowych macierzy procesu

9.       Zmienność jej definicja i znaczenie dla procesu produkcji

10.    Podejście macierzowa wyboru najważniejszych parametrów wejściowych procesu

11.    Logika analizy potwierdzającej szacowany wpływ parametrów wejściowych

12.    Badanie zależności danych ciągłych – wsparcie matematyczne 

13.    Modelowanie procesu na bazie danych historycznych

14.    Zdolność procesu i jego zmienność oczekiwana – koncepcja lejka

15.    Przeżywalność komponentów i produktów a zmienność procesu

16.    Uczenie się i podnoszenie kwalifikacji analityczno-technicznych

 

Ćwiczenia:

 

1.       Matryca zależności wielkości

2.       Metody kreatywne i logiczne rozwiązywania problemów

3.       Symulacja priorytetu cechy w poszczególnych fazach procesu

4.       Wnioskowanie z karty kontrolnej i planowanie działań

5.       Interpretacja danych za pomocą narzędzi graficznych

6.       Wykorzystanie wiedzy z metody wymiany komponentów

7.       Standaryzacja parametrów wejściowych i elementów maszyny

8.       Modele przeżywalności i możliwości ich wykorzystania w przewidywaniu problemów podzespołów i części

 

Ćwiczenia prowadzone są w oparciu o oprogramowanie Minitab.

W przypadku szkoleń zamkniętych Klient zapewnia dostęp do licencji programu dla uczestników.

Minimalna ilości licencji to 1 licencja na 2 uczestników.

 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·       Podejmować decyzję na podstawie liczb odzwierciedlających stan procesu

·       Oceniać jakość procesu i prac z nim związanych na podstawie danych

·       Podejmować decyzje w oparciu o narzędzia dobrane pod katem rodzaju danych z którymi pracuje

·       Budować i analizować zależności pomiędzy danymi w procesie

·       Używać prostych narzędzi pozwalających na koncentrowaniu się na najważniejszych składowych procesu

·       Wykorzystania narzędzi matrycowych do podejmowania decyzji

·       Podejścia logicznego optymalizacji danych

 

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·       Możliwość optymalizacji procesów produkcyjnych pod kątem przestojów i mikroprzestojów wynikających ze złej interpretacji danych.

·       Istotne zmniejszenie wadliwości procesu.

·       Optymalizacja kosztów sterowania procesami.

·       Optymalizacja czasu pracy zespołów produkcyjnych.

·       Efektywne korzystanie z narzędzi zarządzania i optymalizacji procesami.

 

 

Adresaci

 • ·       Referenci i specjaliści ds. produkcji.

  ·       Inżynierowie i koordynatorzy produkcji.

  ·       Inżynierowie jakości i optymalizacji procesu.

  ·       Pracownicy działów SQA, SQD.

  ·       Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

  ·       Koordynatorzy produkcji i pracownicy produkcji.

  ·       Pracownicy działów technicznych.

  ·       Pracownicy na stanowiskach Green Belt i Black Belt.

  ·       Specjaliści ds. optymalizacji procesów.

Zastosowanie

Szkolenie rozwijające specjalistyczne kwalifikacje potrzebne do efektywnego zarządzania procesem produkcyjnym, ukierunkowane na efektywne sterowanie pracą maszyn oraz budowanie kultury statystycznej w obszarze produkcyjnym. 
Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się organizacją, zarządzaniem, poprawą i wsparciem procesów produkcyjnych oraz mających podejmować właściwe decyzje o regulacji procesu lub jego zmianie. 
 • Wskazanie roli inżyniera procesu jako specjalisty tworzącego techniczny język komunikacji z maszyną jak i otoczeniem zewnętrznym obszaru produkcyjnego. 
 • Zastosowanie analizy danych do podejmowania decyzji w różnych branżach oraz w różnych etapach tworzenia się procesu produkcyjnego z uwzględnieniem pracy projektowej i operacyjnej. 
 • Wykorzystanie potencjału zawartego w danych związanych z wielkościami charakterystycznymi produktów jak charakterystykami parametrów procesów.

Opinie użytkowników

"Szkolenie pokazało mi szerokie możliwości zastosowania analizy statystycznej do rozwiązywania problemów, szukania usprawnień. Zdecydowanie wykorzystam wiedzę nabytą na szkoleniu."
"Dobry kontakt z trenerem, dużo praktycznych rzeczy na konkretnych przykładach."
"Trener z dużym doświadczeniem praktycznym. Podaje praktyczne i rzeczywiste przykłady. Kompetentnie odpowiada na pytania. Pomaga rozwiązywać praktyczne problemy."
"Przydatna wiedza na moim stanowisku."
"Duże doświadczenie trenera w obszarze inżyniera jakości."
"Duża wiedza trenera i elastyczność tematyczna."
"Teoretyczne zagadnienia pokazane od strony praktycznej i wytłumaczenie w jaki sposób je rozumieć. Duży plus."
"Trener komunikatywny potrafił zainteresować tematyką szkolenia oraz pokazał możliwość zastosowania wiedzy w konkretnych przypadkach związanych z pracą zawodową."
"Wysokie kompetencje trenera, duża wiedza w temacie szkolenie."
"Szerokie doświadczenie zawodowe. Różnorodność opisywanych przykładów."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Powiązane artykuły

Inżynier procesu – droga do świadomego zarządzania procesami

Inżynier procesu – droga do świadomego zarządzania procesami

Krzysztof Kowal
Krzysztof Kowal
Trener TQMsoft
Wielu z specjalistów zarządzania procesami wchodząc do sklepu dostrzega coś więcej, niż tylko produkty lub usługi. Widzi procesy ich powstawania. Powtarzane regularnie w czasie operacje składowe, których dyscyplina standaryzacji zapewnia klientowi dobra jakość. Zastanawia się nad stopniem skomplikowania organizacji pracy i zarządzania. Próbuje w myślach porównać je ze swoim dniem codziennym. Logicznie patrząc bardzo podobnym, ale innym z punktu widzenia branży.
21.04.2022
Czytaj artykuł

Najbliższe szkolenie otwarte:

2650.00 zł netto
3259.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania