Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
INP-D

Inżynier procesu - część II - rozmowa z częściami, praca z danymi

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

 • Pokazanie możliwości optymalizacji procesów produkcyjnych pod kątem przestojów i mikroprzestojów wynikających ze złej interpretacji danych oraz co istotnie pływa na zmniejszenie wadliwości procesu.
 • Pokazanie metod optymalizacji kosztów sterowania procesami w tym czasu pracy zespołów produkcyjnych.
 • Nauczenie opisywania procesu produkcyjnego za pomocą funkcji, techniki prioryteryzacji wielkości wyjściowej procesu (Y) i wielkości wejściowych (x).
 • Zastosowanie narzędzi graficznych do odczytywania korelacji pomiędzy danymi.

Symbol szkolenia

INP-D

Terminy i miejsce

03 - 04 kwietnia 2023
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 2 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
19 - 20 czerwca 2023
do rozpoczęcia pozostało 6 miesięcy 18 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Język maszyn – liczby.

2. Rodzaje danych i ich znaczenie dla poznania procesu. 

3. Zasada Pareto w odniesieniu do charakterystyki produktu.

4. Prioryteryzacja wielkości wyjściowej metody i narzędzia i konsekwencja wyboru w procesie produkcji.

5. Diagram Ishikawy – mapa wielkości wejściowych i zrozumienia logiki ich zmienności w procesie.

6. Podejście macierzowa wyboru najważniejszych parametrów procesu. 

7. Maszyna i możliwości kontroli jej parametrów technicznych. 

8. Zastosowanie Multi Vary Chart do poszukiwania zależności w procesie.

9. 7 narzędzi jakości i ich znaczenie dla analizy zmienności parametrów procesu.

10. Poszukiwanie przyczyn zmienności metodą zamiany komponentu.

11. Zastawanie karty koncentracji do określania skali problemu i jego przebiegu w czasie.

12. Proste i zaawansowane metody regresyjne modelowania procesu.

13. Standaryzacja parametrów wejściowych procesu i sprawdzanie ich efektywności.

14. Modelowanie procesów – przegląd metod i narzędzi.

15. Przeżywalność komponentów i produktów.

16. Uczenie się i podnoszenie kwalifikacji technicznych.

 
Ćwiczenia:
 • Matryca zależności wielkości.
 • Regresyjna zależność cech produktów wykorzystanie danych historycznych.
 • Symulacja priorytetu cechy w poszczególnych fazach procesu.
 • Zastosowanie Multy Vary Chart w badaniu zależności.
 • Interpretacja danych za pomocą narzędzi graficznych.
 • Wykorzystanie wiedzy z metody wymiany komponentów.
 • Standaryzacja parametrów wejściowych  i elementów maszyny.
 • Modelowanie procesu na bazie założonych tolerancji i przeniesienie tych założeń na wielkości wejściowe.
 • Modele przeżywalności i możliwości ich wykorzystania w przewidywaniu problemów podzespołów i części. 
?

Ćwiczenia prowadzone są w oparciu o oprogramowanie Minitab.

W przypadku szkoleń zamkniętych gospodarz szkolenia zapewnia dostęp do licencji programu dla uczestników.

Minimalna ilości licencji to 1 licencja na 2 uczestników.


Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Podejmować decyzję na podstawie liczb odzwierciedlających stan procesu.
 • Oceniać jakość procesu i prac z nim związanych na podstawie danych.
 • Podejmować decyzje w oparciu o narzędzia dobrane pod katem rodzaju danych z którymi pracuje.
 • Budować i analizować zależności pomiędzy danymi w procesie.
 • Używać prostych narzędzi pozwalających na koncentrowaniu się na najważniejszych składowych procesu.
 • Wykorzystania narzędzi matrycowych do podejmowania decyzji.
 • Podejścia logicznego optymalizacji danych.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Możliwość optymalizacji procesów produkcyjnych pod kątem przestojów i mikroprzestojów wynikających z złej interpretacji danych.Istotne zmniejszenie wadliwości procesu.Optymalizacji kosztów sterowania procesami. Optymalizacja czasu pracy zespołów produkcyjnych. Efektywnege korzystanie z narzędzi zarządzania i optymalizacji procesami. 

Adresaci

 • referenci i specjaliści ds. produkcji, 
 • inżynierowie i koordynatorzy produkcji,
 • inżynierowie jakości i optymalizacji procesu,
 • pracownicy działów SQA, SQD,
 • kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian,
 • kierownicy zakładu, kierownicy produkcji),
 • koordynatorzy produkcji i pracownicy produkcji,
 • pracownicy działów technicznych,
 • pracownicy na stanowiskach Green Belt i Black Belt,
 • specjaliści ds. optymalizacji procesów.

Zastosowanie

Szkolenie rozwijające specjalistyczne kwalifikacje potrzebne do efektywnego zarządzania procesem produkcyjnym, ukierunkowane na efektywne sterowanie pracą maszyn oraz budowanie kultury statystycznej w obszarze produkcyjnym. 
Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się organizacją, zarządzaniem, poprawą i wsparciem procesów produkcyjnych oraz mających podejmować właściwe decyzje o regulacji procesu lub jego zmianie. 
 • Wskazanie roli inżyniera procesu jako specjalisty tworzącego techniczny język komunikacji z maszyną jak i otoczeniem zewnętrznym obszaru produkcyjnego. 
 • Zastosowanie analizy danych do podejmowania decyzji w różnych branżach oraz w różnych etapach tworzenia się procesu produkcyjnego z uwzględnieniem pracy projektowej i operacyjnej. 
 • Wykorzystanie potencjału zawartego w danych związanych z wielkościami charakterystycznymi produktów jak charakterystykami parametrów procesów.

Opinie użytkowników

"Szkolenie pokazało mi szerokie możliwości zastosowania analizy statystycznej do rozwiązywania problemów, szukania usprawnień. Zdecydowanie wykorzystam wiedzę nabytą na szkoleniu."
"Dobry kontakt z trenerem, dużo praktycznych rzeczy na konkretnych przykładach."
"Trener z dużym doświadczeniem praktycznym. Podaje praktyczne i rzeczywiste przykłady. Kompetentnie odpowiada na pytania. Pomaga rozwiązywać praktyczne problemy."
"Przydatna wiedza na moim stanowisku."
"Duże doświadczenie trenera w obszarze inżyniera jakości."
"Duża wiedza trenera i elastyczność tematyczna."
"Teoretyczne zagadnienia pokazane od strony praktycznej i wytłumaczenie w jaki sposób je rozumieć. Duży plus."
"Trener komunikatywny potrafił zainteresować tematyką szkolenia oraz pokazał możliwość zastosowania wiedzy w konkretnych przypadkach związanych z pracą zawodową."
"Wysokie kompetencje trenera, duża wiedza w temacie szkolenie."
"Szerokie doświadczenie zawodowe. Różnorodność opisywanych przykładów."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Powiązane artykuły

Inżynier procesu – droga do świadomego zarzadzania procesami

Inżynier procesu – droga do świadomego zarzadzania procesami

Krzysztof Kowal
Krzysztof Kowal
Trener TQMsoft
Wielu z specjalistów zarządzania procesami wchodząc do sklepu dostrzega coś więcej, niż tylko produkty lub usługi. Widzi procesy ich powstawania. Powtarzane regularnie w czasie operacje składowe, których dyscyplina standaryzacji zapewnia klientowi dobra jakość. Zastanawia się nad stopniem skomplikowania organizacji pracy i zarządzania. Próbuje w myślach porównać je ze swoim dniem codziennym. Logicznie patrząc bardzo podobnym, ale innym z punktu widzenia branży.
21.04.2022
Czytaj artykuł

Najbliższe szkolenie otwarte:

2650.00 zł netto
3259.50 zł brutto

Powiązane produkty

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

p.o. Kierownika Działu Szkoleń i Konsultacji

Dokumenty do pobrania