Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MJ

Menadżer jakości

Narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • Przedstawienie roli Menedżera Jakości w organizacji jako osoby łączącej w sobie obszary związane z wiedzą techniczną, wiedzą branżową i procesową, ale również obszary dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa, zarządzania zasobami ludzkimi oraz psychologii. 
 • Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie wszystkich wymienionych obszarów przez pryzmat Zarządzania Jakością i jego wpływu na biznes wraz z praktycznym wykorzystaniem tej wiedzy w codziennej pracy. 
 • Szkolenie opiera się na przedstawieniu praktycznych aspektów wykorzystania tej wiedzy popartych dotychczasowymi osiągnieciami naukowymi.

Symbol szkolenia

MJ

Terminy i miejsce

04 - 05 czerwca 2024 GWARANTOWANY
do rozpoczęcia pozostało 16 dni 19 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
30 - 31 lipca 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 11 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
10 - 11 grudnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 6 miesięcy 22 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 55%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

I dzień:

Moduł A (QUALITY) – Rozwój Jakości – Aspekty techniczne i branżowe.

1.  Istota i ewolucja jakości - na jakim etapie jest moja organizacja.
2.  Zarządzanie jakością – od kontroli jakości do TQM.
3.  Wpływ 14 zasad Zarządzania Deminga na zasady zarządzania jakością mojej organizacji.
4.  System zarządzania jakością - podejście procesowe i podejście oparte na ryzyku.
5.  Planowanie jakości z uwzględnieniem kosztów jakości.
6.  Istota problemu i cele rozwiązywania problemów - metodologie  i  narzędzia.
 
Moduł B (BUSINESS) – Funkcjonowanie przedsiębiorstwa – wpływ na biznes.

7.  Kształtowanie jakości w strategii organizacji.  
 • Różnica pomiędzy wizją a misją – poziomy strategii na przykładach. 
 • Umiejscowienie jakości w celach strategicznych organizacji.
 • Polityka jakości – istota, różnice w podejściu oraz wynikające z niej cele strategiczne i operacyjne.
8.  Cele biznesu w praktyce.
 • Praktyczne definiowanie celów biznesowych w kontekście zarządzania jakością oraz własnej ścieżki rozwoju.
9.  Otoczenie organizacji.
 • Jak współpracować z różnymi typami klientów uwzględniając wzajemne relacje, poziom satysfakcji, zarządzanie reklamacjami.     
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw od rozwoju do zakończenia współpracy z dostawcą.
 
II dzień: 

Moduł C (MANAGEMENT) – Zarządzanie. 

1.  Zarządzanie (Management).
 • Skuteczne zarządzanie zespołem z elementami wywierania wpływu i przekonywania do projakościowego podejścia. 
 • Proces rozwoju umiejętności, zasady rozwoju pracowników i ich dobór do odpowiednich zadań.
2.  Proces zmian (Change management).
 • Jak przygotować się na niebezpieczeństwa i wykorzystać możliwości w procesie zmian: działu, procesu, sposobu postępowania, odpowiedzialności.
 • Efektywna komunikacja w projekcie, dziale, organizacji.
3.  Rola kierownika w organizacji (Leadership).
 • Kim jest dobry kierownik, w jaki sposób zarządza i motywuje zespół.
 
Ćwiczenia:
 • Określenie wpływów obszarów Jakości, produkcji i Lean Management. 
 • Zdefiniowanie procesów w dziale jakości. 
 • Opracowanie modelu żółwia dla wybranego procesu w dziale jakości.
 • Wykonanie Analizy SWOT dla sytuacji działu jakości w chwili obecnej.
 • Opracowanie strategii firmy w obszarze rozwoju, personalnym, konkurencji i jakości. 
 • Opracowanie celów dla firmy, SBU, Działu, celów własnych  - zawodowych i personalnych.
 • Opracowanie wskaźników oceny satysfakcji klienta.
 • Kaskadowanie celów funkcjonalnych w ramach procesów działu jakości.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:
 • Jak transferować strategię i cele organizacji na pracowników i procesu w dziale jakości.
 • Wykorzystywać metodę SWOT do oceny ryzyka procesów.
 • Wykorzystywać model żółwia do opisu procesu.
 • Jak wykorzystywać metody SMART, GROW, Strategiczna karta wyników – Balanced Scorecard.
Uczestnik dowie się:
 • Jakie są naczelne zasady zarządzania jakością wykorzystywane w większości dzisiejszych koncepcji z wiązanych
  z problematyką jakości.
 • Na czym polegają koncepcje takie jak: TQM, Six Sigma i Lean Manufacturing.
 • Jak kształtować dobre relacje z klientem i dostawcą oraz dlaczego są one tak istotne.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

1. Wzrost efektywności i skuteczności menedżerów jakości.2. Znajomość narzędzi kształtowania jakości w sferze strategicznej.3. Znajomość narzędzi kształtowania jakości w różnych obszarach zarządzania.

Adresaci

 • menedżerowie jakości, 
 • kierownictwo wszystkich szczebli zarządzania (ze szczególnym naciskiem na kierownictwo szczebla średniego i bezpośredni dozór) przedsiębiorstw zainteresowanych rozwijaniem jakości.

Opinie użytkowników

25-26.11.2019 r. "Kontakt z prowadzącym, atmosfera, fachowość, ogromna wiedza ekspercka."
25-26.11.2019 r. "Kompetentny, posiadający wiedzę ale także doświadczenie trener. Dobra atmosfera."
07-08.05.2019 r. "Trener bardzo komunikatywny z ogromną wiedzą (poparte przykładami), szkolenie przebiegło w bardzo sympatycznej atmosferze, z możliwością skupienia się na indywidualnych przypadkach, nurtującymi aspektami."
07-08.05.2019 r. "Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne. Konkretnie. Na temat."
24-25.04.2018 r. "Komunikatywność prowadzącego."
20-21.02.2018 r. "Fachowa wiedza trenera, doświadczenie z różnych firm."
17-18.10.2017 r. "Bardzo kontaktowy trener."
04-05.07.2017 r. "Bardzo dobry dobór tematyki szkolenia."
24-25.11.2015 r. "Prowadzący dostosował się do potrzeb uczestników - kilkugodzinnej sesji pytań i odpowiedzi."
24-25.11.2015 r. "Duża elastyczność prowadzącego, dopasowuje tematykę do potrzeb grupy. Dobry pomysł z formą konwersatorium w drugim dniu."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

3100.00 zł netto
3813.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania