Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
KKJ-ONL
Online

Kierownik Kontroli Jakości - szkolenie online

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

·       Poznanie podstawowych zadań służb kontroli jakości.

·       Poznanie rodzajów kontroli jakości wyrobów oraz zastosowanie praktyczne: zalety i wady.

·       Tworzenie skutecznych planów kontroli jakości wyrobów.

·       Organizacja służb kontroli jakości – analiza różnych wariantów zalety i wady.

·       Omówienie aspektu odpowiedzialności za wyrób w odniesieniu do wymagań prawnych.

·       Zadania jakości w projektowaniu i rozwoju.

·       Przedstawienie na podstawie przykładów jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych oraz jak im zapobiegać.

Symbol szkolenia

KKJ-ONL

Terminy i miejsce

01 - 02 sierpnia 2024 GWARANTOWANY
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 13 dni
Lokalizacja: Online
20 - 21 listopada 2024
do rozpoczęcia pozostało 6 miesięcy 1 dzień
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Rola problematyki organizacji kierownika kontroli jakości w praktyce przemysłowej:
 • kontrola jakości w przemyśle na przykładzie USA, krajów Europy Zachodniej i Polski, 
 • rozwój kontroli jakości, tworzenie systemów zapewnienia jakości, 
 • ewolucja systemów jakości na przykładzie wytycznych: MIL, NATO-AQAP, ANSI, BS, ISO 9000, QS 9000, ISO/TS 16949.
2.  Zadania kierownika kontroli jakości:
 • opracowywanie zasad, metod i planów kontroli jakości, 
 • badania właściwości techniczno-użytkowych wyrobów, 
 • kontrola: dostaw, produkcji, skuteczności samokontroli, 
 • odbiory wyrobów gotowych, 
 • kontrola stosowania norm, procedur, instrukcji, 
 • organizacja obiegu informacji nt. jakości wyrobów, 
 • współpraca z klientami, użytkownikami wyrobów w zakresie oceny ich jakości, 
 • rozpatrywanie reklamacji.
3.  Kontrola jakości a szkolenia.
4.  Budowanie systemów zarządzania jakością – podstawowe informacje.
5.  Jakość w projektowaniu – rozwoju wyrobu.
6.  Odpowiedzialność za wyrób.
7.  BHP a pracownicy kontroli jakości.
8.  Miejsce kierownika kontroli jakości w schemacie organizacyjnym:
 • określenie odpowiedzialności za jakość, 
 • centralizacja a decentralizacja funkcji kontroli jakości.
9.  Zasoby niezbędne dla realizacji procesów kontroli jakości w przedsiębiorstwie:
 • personel (szkolenia, kwalifikacje), 
 • wyposażenie pomiarowe (nadzorowanie), 
 • dokumentacja (wymagania kontrolne i zapisy z kontroli).
10.  Identyfikacja i identyfikowalność.
11.  Kontrola jakości wyrobów - rodzaje:
 • kontrola czynna a kontrola bierna, 
 • kontrola dostaw, 
 • kontrola wstępna, 
 • kontrola pierwszych sztuk, 
 • kontrola nadzorcza, 
 • kontrola międzyoperacyjna indywidualna i grupowa, 
 • kontrola ostateczna,
 • kontrola na stałym stanowisku roboczym, 
 • kontrola na zmiennym stanowisku roboczym (lotna / obchodowa), 
 • kontrola całkowita a kontrola statystyczna.
12.  Zasady wyznaczania punktów kontrolnych w procesie produkcyjnym.
13.  Postępowanie z wyrobami niezgodnymi:
 • wymagania ISO 9001 w zakresie postępowania z wyrobami niespełniającymi wymagań, 
 • oznaczanie, izolacja i ewidencja braków.
14.  Cele kontroli jakości sprzętu produkcyjnego.
15.  Jakość w firmie przyjaciel czy wróg, czyli budowanie pozytywnego nastawienia, do jakości.
 
Ćwiczenia:
 • zgłaszanie reklamacji, 
 • prowadzimy szkolenie wewnętrzne, 
 • projektowanie procesów kontroli jakości, 
 • wyznaczanie punktów kontrolnych dla procesu (preferowane: na podstawie danych dostarczonych przez Uczestnika).

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

- Definiować punkty kontrolne w procesie produkcyjnym.

- Budować plan kontroli wyrobu.

- jak właściwie komunikować i przekazywać informację ze zrozumieniem.

- przygotować krótkie szkolenie dla członków grupy.

- jak zbudować system reagowania na defekty.

 

 

Uczestnik dowie się:

- jakie są rodzaje kontroli jakości.

- jak kształtować środowisko i bezpieczeństwo w kontroli jakości.

- jak rozganizować dział kontroli jakości.

- w jaki sposób zorganizować zapewnienie jakości w projektowaniu i rozwoju.

- jak zadbać o właściwe relacje działu jakości w organizacji.

Adresaci

• kierownicy i pracownicy działów kontroli jakości,

• osoby odpowiedzialne, za jakość, pełnomocnicy, inżynierowie jakości, specjaliści ds. jakości,

• osoby odpowiedzialne za proces produkcji: technolodzy, kierownicy, inżynierowie produktu, itp.,

• auditorzy wewnętrzni uczestniczący w auditach procesu produkcji.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

2450.00 zł netto
3013.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania