Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-KMB

Kompetencje międzykulturowe brygadzistów w zarządzaniu pracownikami zza wschodniej granicy

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

·        Uwrażliwienie międzykulturowe

·        Nabycie wiedzy o różnicach kultur PL, UA i innych krajów

·        Wspólne wypracowanie metod zarządzania zespołem różnorodnym kulturowo

·        Czynniki różnicujące, o których należy wiedzieć, aby zadbać o dobrą współpracę

·        Poznanie kultury pracy w Ukrainie i jej wpływ na pracę w różnorodnym zespole

·        Poznanie czynników budujących zaangażowanie pracowników spoza Polski

·        Skuteczne komunikowanie się i zarządzanie pracownikami wywodzącymi się z innych kultur

Symbol szkolenia

UO-KMB

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

· Wybrane informacje dotyczące Ukrainy oraz ich wpływ na zarządzanie zespołem

· Kultura – pojęcie, elementy, różnice kulturowe

o Kultura – ukryte schematy

o Zmiany życiowe związane z kulturowym przemieszczeniem się

o Elementy kształtujące indywidualny profil jednostki

· Szok kulturowy i zasady funkcjonowania w międzykulturowym środowisku zawodowym

o Fazy szoku kulturowego – charakterystyka

o Kluczowe momenty wdrażania pracownika zza wschodniej granicy do polskiego zespołu

o Strategie akulturacji

· Komunikacja międzykulturowa

o Co utrudnia, a co wspiera komunikację?

o Rola stereotypów w kontaktach międzykulturowych

o Stereotypy – źródła i funkcje

o Stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja – różnice

· Problematyka, dobre praktyki i wypracowanie rozwiązań

· Podsumowanie i praca na przykładach uczestników

o Integracja wiedzy i teorii na tematy międzykulturowe

o Wspólne wypracowanie skutecznych metod zarządzania zespołem różnorodnym kulturowo – praca w grupach

· Konflikty

o Koło konfliktów Moore’a

o Style reakcji na konflikt – autodiagnoza – model stylów reagowania na konflikt

o Praca z konfliktem – analiza wybranych przypadków oraz typowych konfliktów występujących w organizacji

o Praca z konfliktem – mapa oraz struktura

o Problemy i propozycje rozwiązań

o Inne techniki wspomagające skuteczne rozwiązywanie konfliktów

Ćwiczenia:

· Karta pracy – etapy szoku kulturowego – praca indywidualna; odwołanie się do doświadczenia uczestnika celem uwrażliwienia na stan, w jakim przebywa osoba na poszczególnych etapach szoku kulturowego

· Case study – wywiady międzykulturowe – praca w grupach z prezentacją na forum, wypracowanie umiejętności określania strategii akulturacji, na bazie tego delegowanie zadań i przydzielanie pracownika do zespołu

· Zebranie obaw, pytań, trudności i wypracowanie rozwiązań; praca grupowa

· Fazy zespołu w połączeniu z adaptacją – praca i omówienie w grupach

· Stereotypy – uwrażliwienie międzykulturowe; praca na forum

· Ćwiczenia uwrażliwiające na różnice międzykulturowe, filtry kulturowe itp.

· Test – autodiagnoza – style reakcji na konflikt

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik po warsztacie:

·         poddaje refleksji własną kompetencję międzykulturową i wzajemną komunikację oraz sposób kierowania różnorodnym zespołem

·         zdobył nowe umiejętności komunikacyjne

·         poznał metody analizy istoty konfliktu oraz możliwe rozwiązania

·         wziął udział w ćwiczeniach praktycznych na przykładzie konkretnych sytuacji konfliktowych

·         posiada pakiet wiedzy o mechanizmach adaptacyjnych oraz potrafi korzystać z niej w codziennej pracy

·         dysponuje informacjami o wpływie różnic kulturowych na współpracę w zespole i efektywność w pracy

·         efektywniej komunikuje się z przedstawicielami różnych obszarów kulturowych

·         potrafi dostosować swój styl komunikacji do stylu osoby z innego obszaru kulturowego

·         ma wypracowane własne metody budowania międzykulturowego środowiska pracy umożliwiającego zmniejszenie rotacji i wykorzystanie potencjału różnorodności.

 

Metodyka

Warsztaty prowadzone są przez trenera-praktyka ukraińskiego pochodzenia, który integruje wiedzę oraz wykorzystanie ćwiczeń, metody storytellingu i dramy w pracy z grupą.  

Adresaci

·      Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

·      Kadry zarządzająca, HR

Zalecenia dla Uczestników:

·      Zastanowić się nad sytuacjami (jeżeli takie występują), z jakimi stykają się w pracy z osobami z innej kultury (pozytywnymi, negatywnymi i problematycznymi).

·      Przypomnieć sobie sytuacje kontaktów międzykulturowych ze swojego życia (zawodowo i prywatnie).

Zastosowanie

 

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

·         udział w szkoleniu, 

·         materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,

·         bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,

·         certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,

·         możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,

·         obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

 

To szkolenie nie ma zaplanowanych terminów

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Senior Training Sales Specialist

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Training Realization Senior Specialist

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Chief Operating Officer

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Training Department Manager

Dokumenty do pobrania