Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
KOP-D

Koordynator ds. optymalizacji produkcji - część 2 - warsztaty "wirtualna fabryka"

Lean Manufacturing

Cele szkolenia

 • Wskazanie i nauczenie metod i narzędzi związanych z organizacją, zarządzaniem, poprawą procesów produkcyjnych i wsparciem procesów optymalizacji kosztów oraz zwiększania efektywności przepływów. 
 • Wskazanie roli koordynatora systemów optymalizacji procesów w strukturach organizacji. 
 • Omówienie elementów wsparcia w/w stanowiska w celu uzyskania największej efektywności programu.

Symbol szkolenia

KOP-D

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 90%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Sztuka obserwacji:
1. Sztuka obserwacji – prowadzenie obserwacji na bazie filmu. 
2. Waste walk - poszukiwanie potencjału w fabryce – wirtualne przejście przez procesy. 
3. Zrozumienie procesów – czytanie i interpretacja wskaźników procesowych. 
4. Poszukiwanie strat w strukturze rozbicia celów – symulacja pracy z działam. 
5. Dobór tematu projektowego – poszukiwanie tematu, uzasadnienie wyboru i dobór metody prowadzenia projektu. 
6. Określanie celów projektu dla obszarów w oparciu o narzędzia jakościowe i statystyczne. 
7. Zmienność procesu a koszty – symulacja problemów w procesie
 
Sztuka ciągłego doskonalenia:
8. Metody ciągłego doskonalenia Kaizen w oparciu o grę procesy wokół nas. 
9. Weryfikacja jakość rozwiązań – ćwiczenie fedbacku. 
10. Wnioskowanie na podstawie danych – potwierdzanie poprawy procesu. 
11. Ocena kompetencji zespołu i jakości rozwiązania – na bazie projektów przykładowych. 
12. Budowanie programu ciągłego uczenia się w organizacji. 
13. Tworzenie systemu nadzorowania programu optymalizacji na różnych szczeblach firmy. 
14. Budowanie matrycy umiejętności i sposoby jej weryfikacji. 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się: 
 • Dedykować właściwą metodę do problemu lub tematu projektowego. 
 • Utrzymywać równowagę w stosowaniu metod. 
 • Podejmować decyzje w oparciu o narzędzia dobrane pod katem rodzaju danych. 
 • Tworzyć efektywną strukturę organizacyjną programu optymalizacji lub systemu produkcyjnego. 
 • Zasad efektywnej komunikacji w organizacji. 
 • Wykorzystania narzędzi matrycowych do podejmowania decyzji. 
 • Pracy ze sponsorami projektów. 
 • Raportowania i nadzorowania efektów programów optymalizacji.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Zwiększenia efektywności programów optymalizacji procesów. Istotne zmniejszenie kosztów zarówno operacyjnych działania systemów produkcyjnych. Zwiększenia kompetencji pracowników poprzez właściwe dedykowanie tematów , metod i narzędzi. Optymalizacja czasu zespołów projektowych. Transparentności programu w stosunku do możliwości poszczególnych metod.

Adresaci

 • referenci i specjaliści ds. produkcji,
 • inżynierowie i koordynatorzy produkcji, 
 • inżynierowie jakości i optymalizacji procesu, 
 • pracownicy działów optymalizacji produkcji i supply chain, 
 • kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji), 
 • koordynatorzy produkcji i pracownicy produkcji.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek