Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
KOP-D

Koordynator ds. optymalizacji produkcji - część 2 - warsztaty "wirtualna fabryka"

Lean Manufacturing

Cele szkolenia

 • Wskazanie i nauczenie metod i narzędzi związanych z organizacją, zarządzaniem, poprawą procesów produkcyjnych i wsparciem procesów optymalizacji kosztów oraz zwiększania efektywności przepływów. 
 • Wskazanie roli koordynatora systemów optymalizacji procesów w strukturach organizacji. 
 • Omówienie elementów wsparcia w/w stanowiska w celu uzyskania największej efektywności programu.

Symbol szkolenia

KOP-D

Terminy i miejsce

17 - 18 maja 2023
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 16 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 90%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Sztuka obserwacji:
1. Sztuka obserwacji – prowadzenie obserwacji na bazie filmu. 
2. Waste walk - poszukiwanie potencjału w fabryce – wirtualne przejście przez procesy. 
3. Zrozumienie procesów – czytanie i interpretacja wskaźników procesowych. 
4. Poszukiwanie strat w strukturze rozbicia celów – symulacja pracy z działam. 
5. Dobór tematu projektowego – poszukiwanie tematu, uzasadnienie wyboru i dobór metody prowadzenia projektu. 
6. Określanie celów projektu dla obszarów w oparciu o narzędzia jakościowe i statystyczne. 
7. Zmienność procesu a koszty – symulacja problemów w procesie
 
Sztuka ciągłego doskonalenia:
8. Metody ciągłego doskonalenia Kaizen w oparciu o grę procesy wokół nas. 
9. Weryfikacja jakość rozwiązań – ćwiczenie fedbacku. 
10. Wnioskowanie na podstawie danych – potwierdzanie poprawy procesu. 
11. Ocena kompetencji zespołu i jakości rozwiązania – na bazie projektów przykładowych. 
12. Budowanie programu ciągłego uczenia się w organizacji. 
13. Tworzenie systemu nadzorowania programu optymalizacji na różnych szczeblach firmy. 
14. Budowanie matrycy umiejętności i sposoby jej weryfikacji. 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się: 
 • Dedykować właściwą metodę do problemu lub tematu projektowego. 
 • Utrzymywać równowagę w stosowaniu metod. 
 • Podejmować decyzje w oparciu o narzędzia dobrane pod katem rodzaju danych. 
 • Tworzyć efektywną strukturę organizacyjną programu optymalizacji lub systemu produkcyjnego. 
 • Zasad efektywnej komunikacji w organizacji. 
 • Wykorzystania narzędzi matrycowych do podejmowania decyzji. 
 • Pracy ze sponsorami projektów. 
 • Raportowania i nadzorowania efektów programów optymalizacji.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Zwiększenia efektywności programów optymalizacji procesów. Istotne zmniejszenie kosztów zarówno operacyjnych działania systemów produkcyjnych. Zwiększenia kompetencji pracowników poprzez właściwe dedykowanie tematów , metod i narzędzi. Optymalizacja czasu zespołów projektowych. Transparentności programu w stosunku do możliwości poszczególnych metod.

Adresaci

 • referenci i specjaliści ds. produkcji,
 • inżynierowie i koordynatorzy produkcji, 
 • inżynierowie jakości i optymalizacji procesu, 
 • pracownicy działów optymalizacji produkcji i supply chain, 
 • kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji), 
 • koordynatorzy produkcji i pracownicy produkcji.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2640.00 zł netto
3247.20 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania