Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
TOC-P

Teoria ograniczeń - zarządzanie wąskimi gardłami w procesach produkcyjnych

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

 • Zwiększenie kompetencji i pogłębienie wiedzy Uczestnika w zakresie przedmiotu szkolenia.
 • Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział.

Symbol szkolenia

TOC-P

Terminy i miejsce

29 - 30 sierpnia 2022
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 23 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
05 - 06 grudnia 2022
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 30 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Motyw zaistnienia teorii ograniczeń w świetle innych technik zarządzania produkcją. 
2. Definicja, identyfikacja i rodzaje ograniczeń występujących w przedsiębiorstwie produkcyjnym. 
3. Rachunkowość przerobowa: miary i wskaźniki podejmowania decyzji biznesowych według teorii ograniczeń. 
4. Czterofazowa analiza produkcji jako system wspomagający podejmowanie decyzji biznesowych. 
5. Zastosowanie teorii ograniczeń w praktyce – studia przypadków. 
6. Wdrażanie teorii ograniczeń w firmie produkcyjnej. 
7. Sterowanie produkcją z ograniczenia techniką DBR (Drum-Buffer-Rope). 
8. Integracja teorii ograniczeń z Lean Production: wybrane narzędzia. 

Ćwiczenia: 

1. Ćwiczenie obliczeniowe ukazujące zasady ustalania ekonomicznej wielkości partii produkcyjnej według rachunku kosztów. 
2. Gra symulacyjna ukazująca niebezpieczeństwo projektowania systemu o zrównoważonych mocach produkcyjnych jako motyw pierwotny zarządzania wąskimi gardłami w przedsiębiorstwie produkcyjnym. 
3. Ćwiczenie obliczeniowe pokazujące różnice w podejściu do kalkulacji zysku przedsiębiorstwa za pomocą rachunku kosztów i rachunku przerobowego – wady i zalety obydwu podejść. 
4. Ćwiczenia obliczeniowe ukazujące wpływ wąskich gardeł na wynik finansowy przedsiębiorstwa produkcyjnego. 
5. Ćwiczenia obliczeniowe służące do kalkulacji wskaźników zdefiniowanych przez teorię ograniczeń według czterofazowej analizy produkcji, obliczenia nakładów operacyjnych, przerobu oraz nakładów inwestycyjnych, symulacja korzyści przy różnych scenariuszach podejmowania decyzji gdy ograniczeniem jest produkcja bądź rynek. 
6. Gra symulacyjna, tzw. „Fabryka pudełek” w celu poznania zasad budowy i zarządzania produkcją z ograniczenia procesu według metody DBR (ang. Drum-Buffer-Rope, czyli Werbel-Bufor-Lina), porównanie metody z techniką kanban oraz produkcją według ekonomicznej wielkości partii produkcyjnej (tzw. „produkcją na magazyn”) na podstawie wybranych wskaźników, np. cyklu życia zamówienia, wielości zapasu w przełożeniu na miary i wskaźniki rachunkowości przerobowej, ujawnienie jej przydatności w warunkach produkcji wieloasortymentowej. 
7. Ćwiczenia obliczeniowe w celu pomiaru efektywnego czasu pracy ograniczenia (według zasad Lean Production): wskaźniki OEE, OPI, TEEP i ich wykorzystanie w połączeniu z teorią ograniczeń. 
8. Gra symulacyjna, tzw. „Montaż klocków” w celu pomiaru automatycznego efektywności czasu pracy ograniczenia za pomocą systemu monitorowania produkcji – andon jako elementu integracji teorii ograniczeń z Lean Production.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się: 
 • Zasad ustalania ekonomicznej wielkości partii produkcyjnej według rachunku kosztów. 
 • Kalkulacji zysku netto, zwrotu z inwestycji, produktywności oraz obrotu zapasów według teorii ograniczeń. 
 • Prezentacji wyniku finansowego firmy za pomocą rachunku przerobowego. 
 • Symulacji różnych przypadków podejmowania decyzji dotyczących doboru wielkości produkcji i sprzedaży. 
 • Zarządzania produkcją z wąskiego gardła procesu stosując technikę DBR. 
 • Mierzenia efektywnego czasu pracy wg wskaźników OEE, OPI, TEEP. 
Uczestnik dowie się: 
 • Jakie niebezpieczeństwo jest związane z dążeniem do osiągnięcia systemu o zrównoważonych mocach produkcyjnych. 
 • Co rzeczywiście wpływa na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa produkcyjnego. 
 • Co to jest rachunek przerobowy i jak go wykorzystać w codziennej pracy w analizach działań inwestycyjnych przedsiębiorstwa produkcyjnego. 
 • Jakie są wady i zalety prowadzenia rachunkowości opartej o rachunek kosztów i rachunek przerobowy. 
 • Jakie są różnice pomiędzy produkcją na magazyn, produkcją sterowaną za pomocą kanban oraz produkcją sterowaną za pomocą techniki DBR. 
 • W jaki sposób system andon może wpłynąć na podwyższenie efektywności pracy wąskich gardeł.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Poznanie teorii ograniczeń w stopniu pozwalającym na ocenę jej przydatności dla doskonalenia procesów przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz pilotażowe jej zastosowanie w celu podejmowania trafnych decyzji biznesowych dotyczących sprzedaży i produkcji. Podniesienie świadomości osób co do pierwotnego, wspólnego celu przedsiębiorstwa oraz podniesienie umiejętności zarządzania ograniczeniami występującymi w procesach skutkujące poprawą efektywności funkcjonowania globalnych procesów biznesowych firmy. Poznanie techniki umożliwiającej stabilizację czasu realizacji zamówień, redukcję zapasów i poprawę ich rotacji w warunkach produkcji wieloasortymentowej.?

Zastosowanie

 • kierownictwo działów produkcji, sprzedaży, finansów, w celu poznania zasad rachunkowości przerobowej oraz korzyści z jej stosowania w porównaniu do rachunku kosztów, w szczególności w celu poznania przydatności teorii ograniczeń jako narzędzia wspomagania decyzji dotyczących sprzedaży i produkcji, 
 • inżynierowie procesów, technolodzy, specjaliści doskonalenia produkcji, aby poznać teorię ograniczeń w zastosowaniu do zarządzania produkcją jako alternatywę lub wsparcie dla technik Lean Production oraz aby poznać sposoby integracji technik według obydwu koncepcji, 
 • inżynierowie i pracownicy działów zaopatrzenia, aby szczegółowo zaznajomić się z ideą oraz zasadami przetwarzania informacji i obiegu materiałów według teorii ograniczeń, wykorzystywanych w głównej mierze w celu podporządkowania produkcji pod wąskie gardła przedsiębiorstwa.

Opinie użytkowników

04-05.11.2019 r. "Duża fachowość trenera i wiedza z zakresu szkolenia."
25-26.06.2018 r. "Szkolenie przeprowadzone fachowo stanowić będzie solidną bazę do budowania zarządzania w oparciu o TOC."
21-22.08.2017 r. "Dobra organizacja, ciekawe warsztaty."
21-22.08.2017 r. "Elastyczność czasu szkolenia."
12-13.06.2017 r. "Ogromna wiedza trenera."
08-09.06.2017 r. "Zwrócenie uwagi na problemy panujące w firmie i rozwiązanie problemów."
08-09.06.2017 r. "Duża wiedza prowadzącego."
22-23.02.2016 r. "Sposób prowadzenia zajęć, komunikatywność trenera."
22-23.02.2016 r. "Bieżąca reakcja trenera na wynikłe niejasności."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

1950.00 zł netto
2398.50 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych