Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
TOC-P

Teoria ograniczeń - zarządzanie wąskimi gardłami w procesach produkcyjnych

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

 • Poznanie zasad zarządzania produkcją i zarządzania operacyjnego według teorii ograniczeń oraz jak postępować podczas doskonalenia procesu według 5 kroków TOC.
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania rzeczywistych ograniczeń przedsiębiorstwa.
 • Wyuczenie techniki kalkulacji tzw. „rachunkowości przerobowej” stosowanej w teorii ograniczeń.
 • Umiejętność zarządzania wąskimi gardłami w procesach produkcyjnych w oparciu o metodę  „Werbel-Bufor-Lina (ang. DBR).

Symbol szkolenia

TOC-P

Terminy i miejsce

23 - 25 października 2023 GWARANTOWANY
do rozpoczęcia pozostało 20 dni 5 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
11 - 13 grudnia 2023
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 8 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:     

1.       Wstęp do teorii ograniczeń. Tradycyjne  zarządzanie produkcją, a teoria ograniczeń. Zasady TOC.

2.       Definicja, identyfikacja i rodzaje ograniczeń występujących w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

3.       Proces Ciągłego Usprawniania POOGI.

4.       Rachunkowość przerobowa: miary i wskaźniki podejmowania decyzji biznesowych według teorii ograniczeń.

5.       Czterofazowa analiza produkcji jako system wspomagający podejmowanie decyzji biznesowych.

6.       Zastosowanie teorii ograniczeń w praktyce – studia przypadków.

7.       Wdrażanie teorii ograniczeń w firmie produkcyjnej. 

8.       Sterowanie produkcją z ograniczenia techniką DBR (Drum-Buffer-Rope).

9.       Wprowadzenie do narzędzi myślowych TOC:

a.       Drzewo stanu przejścia

b.       Drzewo stanu przyszłego

c.       Drzewo stanu obecnego

10.   Integracja teorii ograniczeń z Lean Production: wybrane narzędzia.

Ćwiczenia:

 1. Gra symulacyjna ukazująca niebezpieczeństwo projektowania systemu o zrównoważonych mocach produkcyjnych jako motyw pierwotny zarządzania wąskimi gardłami w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
 2. Ćwiczenie obliczeniowe pokazujące różnice w podejściu do kalkulacji zysku przedsiębiorstwa za pomocą rachunku kosztów  i rachunku przerobowego – wady i zalety obydwu podejść.
 3. Ćwiczenia obliczeniowe ukazujące wpływ wąskich gardeł na wynik finansowy przedsiębiorstwa produkcyjnego.
 4. Ćwiczenia obliczeniowe według czterofazowej analizy produkcji wspierające decyzje menadżerskie
  w zależności od umiejscowienia ograniczenia.
 5. Symulacja pracy z ograniczeniem według metody DBR.
 6. Gra symulacyjna, tzw. „Fabryka pudełek” w celu poznania zasad budowy i zarządzania produkcją
  z ograniczenia procesu według metody DBR (ang. Drum-Buffer-Rope, czyli Werbel-Bufor-Lina), porównanie metody z techniką kanban oraz produkcją według ekonomicznej wielkości partii produkcyjnej (tzw. „produkcją na magazyn”) na podstawie wybranych wskaźników, np. cyklu życia zamówienia, wielości zapasu w przełożeniu na miary i wskaźniki rachunkowości przerobowej, ujawnienie jej przydatności
  w warunkach produkcji wieloasortymentowej.
 7. Kroki procesu budowy drzew: przejścia, stanu przyszłego, stanu obecnego.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • kalkulacji zysku netto, zwrotu z inwestycji, produktywności oraz obrotu zapasów według teorii ograniczeń,
 • prezentacji wyniku finansowego firmy za pomocą rachunku przerobowego,
 • symulacji różnych przypadków podejmowania decyzji dotyczących doboru wielkości produkcji i sprzedaży,
 • jak wykorzystać narzędzia myślowe TOC do określenia jakie przeszkody leżą pomiędzy obecną a pożądaną rzeczywistością oraz dlaczego istnieją.
 • zarządzania produkcją z wąskiego gardła procesu stosując technikę DBR,
 • mierzenia efektywnego czasu pracy wg wskaźników OEE, OPI, TEEP.

Uczestnik dowie się:

 • jakie niebezpieczeństwo jest związane z dążeniem do osiągnięcia systemu o zrównoważonych mocach produkcyjnych,
 • co rzeczywiście wpływa na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa produkcyjnego,
 • co to jest rachunek przerobowy i jak go wykorzystać w codziennej pracy w analizach działań inwestycyjnych przedsiębiorstwa produkcyjnego,
 • jakie są wady i zalety prowadzenia rachunkowości opartej o  rachunek kosztów i rachunek przerobowy,
 • jakie są różnice pomiędzy produkcją na magazyn, produkcją sterowaną za pomocą kanban oraz produkcją sterowaną za pomocą techniki DBR,
 • jak za pomocą  narzędzi myślowych TOC identyfikować kluczowe problemy/przeszkody w doskonaleniu procesów w firmie.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 • Poznanie teorii ograniczeń w stopniu pozwalającym na ocenę jej przydatności dla doskonalenia procesów przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz pilotażowe jej zastosowanie w celu podejmowania trafnych decyzji biznesowych dotyczących sprzedaży i produkcji.

·         Podniesienie świadomości osób co do pierwotnego, wspólnego celu przedsiębiorstwa oraz podniesienie umiejętności zarządzania ograniczeniami występującymi w procesach skutkujące poprawą efektywności funkcjonowania globalnych procesów biznesowych firmy.

·         Poznanie techniki umożliwiającej stabilizację czasu realizacji zamówień, redukcję zapasów i poprawę ich rotacji w warunkach produkcji wieloasortymentowej.

 

Adresaci

·      kierownictwo działów produkcji, sprzedaży, finansów, w celu poznania zasad rachunkowości przerobowej oraz korzyści z jej stosowania w porównaniu do rachunku kosztów, w szczególności w celu poznania przydatności teorii ograniczeń jako narzędzia wspomagania decyzji dotyczących sprzedaży i produkcji.

·      inżynierowie procesów, technolodzy, specjaliści doskonalenia produkcji, aby poznać teorię ograniczeń
w zastosowaniu do zarządzania produkcją jako alternatywę lub wsparcie dla technik Lean Production oraz aby poznać sposoby integracji technik według obydwu koncepcji.

·      inżynierowie i pracownicy działów zaopatrzenia, aby szczegółowo zaznajomić się z ideą oraz zasadami przetwarzania informacji
i obiegu materiałów według teorii ograniczeń, wykorzystywanych w głównej mierze w celu podporządkowania produkcji pod wąskie gardła przedsiębiorstwa.   

Zastosowanie

 

Opinie użytkowników

"Duża fachowość trenera i wiedza z zakresu szkolenia."
"Szkolenie przeprowadzone fachowo stanowić będzie solidną bazę do budowania zarządzania w oparciu o TOC."
"Dobra organizacja, ciekawe warsztaty."
"Elastyczność czasu szkolenia."
"Ogromna wiedza trenera."
"Zwrócenie uwagi na problemy panujące w firmie i rozwiązanie problemów."
"Duża wiedza prowadzącego."
"Sposób prowadzenia zajęć, komunikatywność trenera."
"Bieżąca reakcja trenera na wynikłe niejasności."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2650.00 zł netto
3259.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania