Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
TOC-P

Teoria ograniczeń - zarządzanie wąskimi gardłami w procesach produkcyjnych

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

 • Poznanie zasad zarządzania produkcją i zarządzania operacyjnego według teorii ograniczeń oraz jak postępować podczas doskonalenia procesu według 5 kroków TOC.
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania rzeczywistych ograniczeń przedsiębiorstwa.
 • Wyuczenie techniki kalkulacji tzw. „rachunkowości przerobowej” stosowanej w teorii ograniczeń.
 • Umiejętność zarządzania wąskimi gardłami w procesach produkcyjnych w oparciu o metodę  „Werbel-Bufor-Lina (ang. DBR).

Symbol szkolenia

TOC-P

Terminy i miejsce

05 - 06 grudnia 2022 GWARANTOWANY
do rozpoczęcia pozostało 4 dni 17 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
27 - 28 lutego 2023
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 26 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
18 - 19 maja 2023
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 17 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1. Motyw zaistnienia teorii ograniczeń w świetle innych technik zarządzania produkcją. 
2. Definicja, identyfikacja i rodzaje ograniczeń występujących w przedsiębiorstwie produkcyjnym. 
3. Rachunkowość przerobowa: miary i wskaźniki podejmowania decyzji biznesowych według teorii ograniczeń. 
4. Czterofazowa analiza produkcji jako system wspomagający podejmowanie decyzji biznesowych. 
5. Zastosowanie teorii ograniczeń w praktyce – studia przypadków. 
6. Wdrażanie teorii ograniczeń w firmie produkcyjnej. 
7. Sterowanie produkcją z ograniczenia techniką DBR (Drum-Buffer-Rope). 
8. Integracja teorii ograniczeń z Lean Production: wybrane narzędzia. 

Ćwiczenia: 

1. Ćwiczenie obliczeniowe ukazujące zasady ustalania ekonomicznej wielkości partii produkcyjnej według rachunku kosztów. 
2. Gra symulacyjna ukazująca niebezpieczeństwo projektowania systemu o zrównoważonych mocach produkcyjnych jako motyw pierwotny zarządzania wąskimi gardłami w przedsiębiorstwie produkcyjnym. 
3. Ćwiczenie obliczeniowe pokazujące różnice w podejściu do kalkulacji zysku przedsiębiorstwa za pomocą rachunku kosztów i rachunku przerobowego – wady i zalety obydwu podejść. 
4. Ćwiczenia obliczeniowe ukazujące wpływ wąskich gardeł na wynik finansowy przedsiębiorstwa produkcyjnego. 
5. Ćwiczenia obliczeniowe służące do kalkulacji wskaźników zdefiniowanych przez teorię ograniczeń według czterofazowej analizy produkcji, obliczenia nakładów operacyjnych, przerobu oraz nakładów inwestycyjnych, symulacja korzyści przy różnych scenariuszach podejmowania decyzji gdy ograniczeniem jest produkcja bądź rynek. 
6. Gra symulacyjna, tzw. „Fabryka pudełek” w celu poznania zasad budowy i zarządzania produkcją z ograniczenia procesu według metody DBR (ang. Drum-Buffer-Rope, czyli Werbel-Bufor-Lina), porównanie metody z techniką kanban oraz produkcją według ekonomicznej wielkości partii produkcyjnej (tzw. „produkcją na magazyn”) na podstawie wybranych wskaźników, np. cyklu życia zamówienia, wielości zapasu w przełożeniu na miary i wskaźniki rachunkowości przerobowej, ujawnienie jej przydatności w warunkach produkcji wieloasortymentowej. 
7. Ćwiczenia obliczeniowe w celu pomiaru efektywnego czasu pracy ograniczenia (według zasad Lean Production): wskaźniki OEE, OPI, TEEP i ich wykorzystanie w połączeniu z teorią ograniczeń. 
8. Gra symulacyjna, tzw. „Montaż klocków” w celu pomiaru automatycznego efektywności czasu pracy ograniczenia za pomocą systemu monitorowania produkcji – andon jako elementu integracji teorii ograniczeń z Lean Production.

Zalecenia dla Uczestników: znajomość podstaw Lean Manufacturing lub Toyota Production System (TPS).

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się: 
 • Zasad ustalania ekonomicznej wielkości partii produkcyjnej według rachunku kosztów. 
 • Kalkulacji zysku netto, zwrotu z inwestycji, produktywności oraz obrotu zapasów według teorii ograniczeń. 
 • Prezentacji wyniku finansowego firmy za pomocą rachunku przerobowego. 
 • Symulacji różnych przypadków podejmowania decyzji dotyczących doboru wielkości produkcji i sprzedaży. 
 • Zarządzania produkcją z wąskiego gardła procesu stosując technikę DBR. 
 • Mierzenia efektywnego czasu pracy wg wskaźników OEE, OPI, TEEP. 
Uczestnik dowie się: 
 • Jakie niebezpieczeństwo jest związane z dążeniem do osiągnięcia systemu o zrównoważonych mocach produkcyjnych. 
 • Co rzeczywiście wpływa na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa produkcyjnego. 
 • Co to jest rachunek przerobowy i jak go wykorzystać w codziennej pracy w analizach działań inwestycyjnych przedsiębiorstwa produkcyjnego. 
 • Jakie są wady i zalety prowadzenia rachunkowości opartej o rachunek kosztów i rachunek przerobowy. 
 • Jakie są różnice pomiędzy produkcją na magazyn, produkcją sterowaną za pomocą kanban oraz produkcją sterowaną za pomocą techniki DBR. 
 • W jaki sposób system andon może wpłynąć na podwyższenie efektywności pracy wąskich gardeł.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Poznanie teorii ograniczeń w stopniu pozwalającym na ocenę jej przydatności dla doskonalenia procesów przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz pilotażowe jej zastosowanie w celu podejmowania trafnych decyzji biznesowych dotyczących sprzedaży i produkcji. Podniesienie świadomości osób co do pierwotnego, wspólnego celu przedsiębiorstwa oraz podniesienie umiejętności zarządzania ograniczeniami występującymi w procesach skutkujące poprawą efektywności funkcjonowania globalnych procesów biznesowych firmy. Poznanie techniki umożliwiającej stabilizację czasu realizacji zamówień, redukcję zapasów i poprawę ich rotacji w warunkach produkcji wieloasortymentowej.?

Adresaci

·      kierownictwo działów produkcji, sprzedaży, finansów, w celu poznania zasad rachunkowości przerobowej oraz korzyści z jej stosowania w porównaniu do rachunku kosztów, w szczególności w celu poznania przydatności teorii ograniczeń jako narzędzia wspomagania decyzji dotyczących sprzedaży i produkcji.

·      inżynierowie procesów, technolodzy, specjaliści doskonalenia produkcji, aby poznać teorię ograniczeń
w zastosowaniu do zarządzania produkcją jako alternatywę lub wsparcie dla technik Lean Production oraz aby poznać sposoby integracji technik według obydwu koncepcji.

·      inżynierowie i pracownicy działów zaopatrzenia, aby szczegółowo zaznajomić się z ideą oraz zasadami przetwarzania informacji
i obiegu materiałów według teorii ograniczeń, wykorzystywanych w głównej mierze w celu podporządkowania produkcji pod wąskie gardła przedsiębiorstwa.   

Zastosowanie

 

Opinie użytkowników

"Duża fachowość trenera i wiedza z zakresu szkolenia."
"Szkolenie przeprowadzone fachowo stanowić będzie solidną bazę do budowania zarządzania w oparciu o TOC."
"Dobra organizacja, ciekawe warsztaty."
"Elastyczność czasu szkolenia."
"Ogromna wiedza trenera."
"Zwrócenie uwagi na problemy panujące w firmie i rozwiązanie problemów."
"Duża wiedza prowadzącego."
"Sposób prowadzenia zajęć, komunikatywność trenera."
"Bieżąca reakcja trenera na wynikłe niejasności."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

1950.00 zł netto
2398.50 zł brutto

Powiązane produkty

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

p.o. Kierownika Działu Szkoleń i Konsultacji

Dokumenty do pobrania