Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
TOC-P

Teoria ograniczeń - zarządzanie wąskimi gardłami w procesach produkcyjnych

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

 • Poznanie zasad zarządzania produkcją i zarządzania operacyjnego według teorii ograniczeń oraz jak postępować podczas doskonalenia procesu według 5 kroków TOC.
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania rzeczywistych ograniczeń przedsiębiorstwa.
 • Wyuczenie techniki kalkulacji tzw. „rachunkowości przerobowej” stosowanej w teorii ograniczeń.
 • Umiejętność zarządzania wąskimi gardłami w procesach produkcyjnych w oparciu o metodę  „Werbel-Bufor-Lina (ang. DBR).

Symbol szkolenia

TOC-P

Terminy i miejsce

03 - 05 czerwca 2024
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 15 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:     

1.       Wstęp do teorii ograniczeń. Tradycyjne  zarządzanie produkcją, a teoria ograniczeń. Zasady TOC.

2.       Definicja, identyfikacja i rodzaje ograniczeń występujących w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

3.       Proces Ciągłego Usprawniania POOGI.

4.       Rachunkowość przerobowa: miary i wskaźniki podejmowania decyzji biznesowych według teorii ograniczeń.

5.       Czterofazowa analiza produkcji jako system wspomagający podejmowanie decyzji biznesowych.

6.       Zastosowanie teorii ograniczeń w praktyce – studia przypadków.

7.       Wdrażanie teorii ograniczeń w firmie produkcyjnej. 

8.       Sterowanie produkcją z ograniczenia techniką DBR (Drum-Buffer-Rope).

9.       Wprowadzenie do narzędzi myślowych TOC:

        a. Drzewo stanu przejścia

        b. Drzewo stanu przyszłego

        c.  Drzewo stanu obecnego

10.   Integracja teorii ograniczeń z Lean Production: wybrane narzędzia.

 

Ćwiczenia:

 1. Gra symulacyjna ukazująca niebezpieczeństwo projektowania systemu o zrównoważonych mocach produkcyjnych jako motyw pierwotny zarządzania wąskimi gardłami w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
 2. Ćwiczenie obliczeniowe pokazujące różnice w podejściu do kalkulacji zysku przedsiębiorstwa za pomocą rachunku kosztów  i rachunku przerobowego – wady i zalety obydwu podejść.
 3. Ćwiczenia obliczeniowe ukazujące wpływ wąskich gardeł na wynik finansowy przedsiębiorstwa produkcyjnego.
 4. Ćwiczenia obliczeniowe według czterofazowej analizy produkcji wspierające decyzje menadżerskie
  w zależności od umiejscowienia ograniczenia.
 5. Symulacja pracy z ograniczeniem według metody DBR.
 6. Gra symulacyjna, tzw. „Fabryka pudełek” w celu poznania zasad budowy i zarządzania produkcją
  z ograniczenia procesu według metody DBR (ang. Drum-Buffer-Rope, czyli Werbel-Bufor-Lina), porównanie metody z techniką kanban oraz produkcją według ekonomicznej wielkości partii produkcyjnej (tzw. „produkcją na magazyn”) na podstawie wybranych wskaźników, np. cyklu życia zamówienia, wielości zapasu w przełożeniu na miary i wskaźniki rachunkowości przerobowej, ujawnienie jej przydatności
  w warunkach produkcji wieloasortymentowej.
 7. Kroki procesu budowy drzew: przejścia, stanu przyszłego, stanu obecnego.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • kalkulacji zysku netto, zwrotu z inwestycji, produktywności oraz obrotu zapasów według teorii ograniczeń,
 • prezentacji wyniku finansowego firmy za pomocą rachunku przerobowego,
 • symulacji różnych przypadków podejmowania decyzji dotyczących doboru wielkości produkcji i sprzedaży,
 • jak wykorzystać narzędzia myślowe TOC do określenia jakie przeszkody leżą pomiędzy obecną a pożądaną rzeczywistością oraz dlaczego istnieją.
 • zarządzania produkcją z wąskiego gardła procesu stosując technikę DBR,
 • mierzenia efektywnego czasu pracy wg wskaźników OEE, OPI, TEEP.

Uczestnik dowie się:

 • jakie niebezpieczeństwo jest związane z dążeniem do osiągnięcia systemu o zrównoważonych mocach produkcyjnych,
 • co rzeczywiście wpływa na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa produkcyjnego,
 • co to jest rachunek przerobowy i jak go wykorzystać w codziennej pracy w analizach działań inwestycyjnych przedsiębiorstwa produkcyjnego,
 • jakie są wady i zalety prowadzenia rachunkowości opartej o  rachunek kosztów i rachunek przerobowy,
 • jakie są różnice pomiędzy produkcją na magazyn, produkcją sterowaną za pomocą kanban oraz produkcją sterowaną za pomocą techniki DBR,
 • jak za pomocą  narzędzi myślowych TOC identyfikować kluczowe problemy/przeszkody w doskonaleniu procesów w firmie.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 • Poznanie teorii ograniczeń w stopniu pozwalającym na ocenę jej przydatności dla doskonalenia procesów przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz pilotażowe jej zastosowanie w celu podejmowania trafnych decyzji biznesowych dotyczących sprzedaży i produkcji.

·         Podniesienie świadomości osób co do pierwotnego, wspólnego celu przedsiębiorstwa oraz podniesienie umiejętności zarządzania ograniczeniami występującymi w procesach skutkujące poprawą efektywności funkcjonowania globalnych procesów biznesowych firmy.

·         Poznanie techniki umożliwiającej stabilizację czasu realizacji zamówień, redukcję zapasów i poprawę ich rotacji w warunkach produkcji wieloasortymentowej.

 

Adresaci

·      kierownictwo działów produkcji, sprzedaży, finansów, w celu poznania zasad rachunkowości przerobowej oraz korzyści z jej stosowania w porównaniu do rachunku kosztów, w szczególności w celu poznania przydatności teorii ograniczeń jako narzędzia wspomagania decyzji dotyczących sprzedaży i produkcji.

·      inżynierowie procesów, technolodzy, specjaliści doskonalenia produkcji, aby poznać teorię ograniczeń
w zastosowaniu do zarządzania produkcją jako alternatywę lub wsparcie dla technik Lean Production oraz aby poznać sposoby integracji technik według obydwu koncepcji.

·      inżynierowie i pracownicy działów zaopatrzenia, aby szczegółowo zaznajomić się z ideą oraz zasadami przetwarzania informacji
i obiegu materiałów według teorii ograniczeń, wykorzystywanych w głównej mierze w celu podporządkowania produkcji pod wąskie gardła przedsiębiorstwa.   

 

 

Opinie użytkowników

"Duża fachowość trenera i wiedza z zakresu szkolenia."
"Szkolenie przeprowadzone fachowo stanowić będzie solidną bazę do budowania zarządzania w oparciu o TOC."
"Dobra organizacja, ciekawe warsztaty."
"Elastyczność czasu szkolenia."
"Ogromna wiedza trenera."
"Zwrócenie uwagi na problemy panujące w firmie i rozwiązanie problemów."
"Duża wiedza prowadzącego."
"Sposób prowadzenia zajęć, komunikatywność trenera."
"Bieżąca reakcja trenera na wynikłe niejasności."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2800.00 zł netto
3444.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania