Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
LOK

Logistyczna obsługa klienta

Zakupy, zapasy i transport

Cele szkolenia

Zagadnienia związane z logistyczną obsługą klienta wraz z niezbędnymi elementami marketingowymi. Akcent położono na metody i narzędzia pozwalające z jednej strony zapewnić zdolność systemu logistycznego do zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi, a z drugiej strony na zweryfikowanie skuteczności systemu logistycznego w tej mierze, zarówno z punktu widzenia klienta, jak i firmy. Oprócz wykładu teoretycznego (30%) szkolenie składa się z części warsztatowej realizowanej za pomocą takich metod, jak dyskusje grupowe, ćwiczenia w grupach i indywidualne (analiza przypadków firm, zadania) i gra symulacyjna.

Symbol szkolenia

LOK

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Program i ćwiczenia

?·         Wprowadzenie – koncepcja zarządzania logistycznego i zarządzania łańcuchem dostaw.

·         Logistyka a tworzenie przewagi konkurencyjnej w łańcuchu dostaw,

·         Związki logistyki z marketingiem i koncepcja logistycznej obsługi klienta,

·         Klient zewnętrzny i wewnętrzny,

·         Elementy logistycznej obsługi klienta,

·         Analiza i doskonalenie procesu realizacji zamówienia

·         Analiza opłacalności klientów

·         Metody pomiaru obsługi klienta i standardy obsługi klientów

·         Strategie logistycznej obsługi klienta.

 

·       Dyskusje grupowe – omówienie danego problemu w grupach i dyskusja we wspólnym gronie celem pełniejszego zrozumienia omawianych problemów i odniesienia ich do sytuacji we własnej firmie.
·       Analiza przypadków wybranych firm – analiza pytań do przypadków w grupach, dyskusja nad problemami firm, poszukiwanie rozwiązań.
·       Zadania – analiza treści zadania, omówienie metodologii jego rozwiązania i rozwiązanie (wspólnie, w grupach, bądź indywidualnie),
·       Ćwiczenie projektowe – mapowanie procesu realizacji zamówienia w danym przedsiębiorstwie,
·       Gra symulacyjna – podział uczestników na grupy stanowiące hipotetyczne działy w przedsiębiorstwie, przydzielenie ról klienta wewnętrznego i działu obsługującego, napisanie czytelnej instrukcji przez dział obsługujący dla klienta oraz omówienie wyników zadania, popełnionych błędów i wniosków na przyszłość.

 

Korzyści dla uczestnika

Uzupełnienie wiedzy uczestników w wybranej tematyce i jej ugruntowanie; Zapoznanie uczestników ze skutecznymi metodami i narzędziami wykorzystywanymi w realizacji procesu obsługi klienta i jego monitorowaniu; Eliminacja podstawowych błędów popełnianych przez pracowników; Możliwość wprowadzenia korzystnych zmian w systemie logistycznym firmy. przynoszącym korzyść zarówno firmie, jak i klientowi; Redukcja kosztów logistycznej obsługi klienta i podniesienie jej poziomu.

Adresaci

Pracownicy firm produkcyjnych, handlowych i usługowych, w tym specjaliści i kierownicy, w szczególności: Pracownicy działów sprzedaży, Pracownicy działów handlowych, Pracownicy działów logistyki, Pracownicy działów marketingu, Pracownicy działów dystrybucji, Ponadto pracownicy działów takich, jak zaopatrzenie czy utrzymanie produkcji (zrozumienie wpływu ich działań na obsługę klienta wewnętrznego i zewnętrznego).

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania