Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Cele szkolenia

Przekazanie wiedzy Uczestnikom dot. wykorzystania konkretnych metod i narzędzi w procesie realizacji zakupów i zaopatrzenia oraz dotyczących wyboru i oceny dostawców.

Symbol szkolenia

LZA-P

Terminy i miejsce

29 - 30 września 2022
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 23 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
24 - 25 listopada 2022
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 18 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Relacja zakupów i logistyki
a. Podstawowe pojęcia dla zakupów, zaopatrzenia, logistyki i innych terminów pokrewnych.
b. Ewolucja znaczenia i zadań funkcji zakupów w przedsiębiorstwie, organizacja funkcji zakupów i logistyki w firmie.
c. Zakupy a koncepcje zarządzania łańcuchem dostaw i zarządzania relacjami z dostawcami, wpływ zakupów na finanse firmy, analiza studium przypadku.

 
2. Podstawowe problemy w obszarze zakupów i ich przebieg
a. Typy zakupów, rodzaje dóbr zaopatrzeniowych.
b. Analiza faz procesów zakupu i zaopatrzenia (omówienie faz wymienionych procesów i dyskusja).

 
3. Metody i narzędzia analizy rynku zaopatrzenia
a. SWOT, PEST.
b. Zaastosowanie analiz portfelowych w zakupach. 
c. Narzędzia szczegółowe.
d. Studium przypadku.

 
4. Planowanie w sferze zakupów
a. Formułowanie strategii i planów operacyjnych w obszarze zakupu.
b. Budżetowanie.

 
5. Wybór i ocena dostawców  
a. Przebieg procesu wyboru i oceny dostawców. 
b. Jakościowe i ilościowe kryteria oceny dostawców przed ich wyborem i w trakcie współpracy. 
c. Narzędzia oceny dostawców, w tym ankiety i audyt. 

 
6. Przegląd strategii zakupów
a. Outsourcing i insourcing, local i global sourcing.
b. Strategie produktowe.
c. Studium przypadku.

 
7. Metody ustalania cen przez dostawców
a. Metody naśladownictwa, narzutu na koszty, zwrotu z inwestycji, wartości dla odbiorcy, maksymalnej oczekiwanej korzyści, analizy ilościowe.

 
8. Wykorzystanie formuł handlowych INCOTERMS w procesach zakupu  
a. Omówienie formuł handlowych z przykładami.

 
9. Zarządzanie bazą dostawców
a. Współczesne trendy, metody i narzędzia.
b. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu dostawcami.

 
10. Logistyka w strategiach zaopatrzeniowych
a. Wykorzystanie strategii JiT i VMI w obszarze zakupu, zadania szczegółowe logistyki zaopatrzenia, wpływ kosztów logistyki zaopatrzenia na koszty generowane w przedsiębiorstwie.

 
11. Planowanie wielkości i częstotliwości zamówień zaopatrzeniowych
a. Metody optymalizacji zamawianych wielkości i kosztów zaopatrzenia (analizy ilościowe).

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy pracowników.Dostarczenie pracownikom konkretnych metod i narzędzi do wykorzystania w procesie realizacji zakupów i zaopatrzenia.Dostarczenie pracownikom metod dotyczących wyboru i oceny dostawców oraz ustalania polityki zaopatrzenia.Uzyskanie wiedzy na temat metod analizy kosztowej niezbędnych przy podejmowaniu decyzji logistycznych dotyczących wsparcia zakupów.Zapoznanie się z tzw. „best practices” - najlepszymi praktykami i najciekawszymi współczesnymi koncepcjami implementowanymi w sferze zakupów zaopatrzeniowych. Możliwość konsultacji / przedyskutowania bezpośrednio ze specjalistą problemów, problemów jakimi pracownicy mają do czynienia na co dzień w przedsiębiorstwie.

Metodyka

Wykład interaktywny, dyskusje.Analizy ilościowe.Analizy studiów przypadków (case studies).

Adresaci

 • pracownicy działów zakupów i zaopatrzenia, 
 • pracownicy operacyjni i menedżerowie wszystkich szczebli przedsiębiorstw produkcyjnych, 
 • pracownicy działów utrzymania ruchu, 
 • pracownicy działów logistyki, 
 • pracownicy odpowiedzialni za planowanie, 
 • pracownicy działów zarządzania łańcuchem dostaw, 
 • dyrektorzy/kierownicy oddziałów przedsiębiorstw.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

1650.00 zł netto
2029.50 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych